Harads (montering)

MONTERINGSBESKRIVNING
Harads sid 1/9
Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:[email protected] Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45
www.nola.se
Specification /
U25-01-längd
U25-02
U25-02/BORD
U25-03
U25-04
U25-05-längd
U25-06
Bänk
Armstöd
Bord till radiebänk
Soldäck
Radiebänk
Bord
Harads box
Leveransspecification/
U25-01
Bänk
Ställbara fötter
Tillhörande skruv
U25-02
Armstöd
Tillhörande skruv
U25-02/BORD
Stålbord
Tillhörande skruv
U25-03
Soldäck
Ställfötter
TIllhörande skruv
U25-04
Radiebänk sektion
Ställbarafötter
Tillhörande skruv
U25-05
Bord
Ställfötter
Tillhörande skruv
U25-06/
Monterad trästomme
Ställbara fötter
1 st
2 st
1 st
1st
1 st
4 st
6 st
6 st
1 st
2 st
1 st
4 st
Radiebänk(U25-04)
Bord till radiebänk (U25-02/BORD)
Armstöd(U25-02)
Bänk(U25-01-sitslängd)
Box (U25-06)
Bord(U25-05-bordslängd)
Soldäck(U25-03)
MONTERINGSBESKRIVNING
Harads sid 2/9
Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:[email protected] Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45
www.nola.se
1600
265-365
386
2517
Box (U25-06)
c-c 2242
c-c 1450
2380
1600
MONTERINGSBESKRIVNING
Harads sid 3/9
Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:[email protected] Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45
www.nola.se
Montering BOX/
Boxen väger ca 1,1 ton och skickas med benen
omonterade.
Benen kan inte monteras utan att boxen står i lod,
annars riskerar man att knäcka fötter.
110
55
För att placera ut boxen behöver man antingen
en truck eller kran. Produkten lyfts av från transport
och reses sedan så den står rätt.
Markerka ut och borra hål för fötter på önskad plats.
Infästningsdorn M12.
110
Palla upp produkten så att man kommer åt att
montera benen. Ben monteras med 4st MF6S M10 i vardera
hörn.
Placera ut produkten på plats och skruva fast.
Montering på träunderlag/
Montera med fransk träskruv mot underlag
Montering på smågatsen eller gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas
sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan
för expander eller kemankare. Borra inte genom fotplatta.
Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
Använd bricka vid fastsättning.
Montering på betongunderlag/
Borra betongen för expander eller kemankare.
Borra inte genom fotplatta.
Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
Använd bricka vid fastsättning.
Montage på grus eller gräs/
Schakta ur mark för ett betongfundament. Gjut ett
fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet
skall avslutas med en radie Borra fundamentet för expander
eller kemankare. Borra inte genom fotplatta.
Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
Använd bricka vid fastsättning.
Fotplatta för montering mot mark
Harads sid 4/9
Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
MONTERINGSBESKRIVNING
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:[email protected] Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45
www.nola.se
Soldäck(U25-03)
2422
391
265
1600
MONTERINGSBESKRIVNING
Harads sid 5/9
Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:[email protected] Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45
www.nola.se
110
Montering Soldäck/
Soldäcket(300Kg) levereras omonterat för att undvika skador
på fötter vid leverans.
55
Palla upp produkten så att man kommer åt att
montera benen. Ben monteras med 4st MF6S M10 i vardera
hörn.
110
Benen monteras på däcket när det ligger i lod,
annars riskerar man att knäcka fötter om man inte ställer
ner produkten rakt.
Markerka ut och borra hål för fötter på önskad plats.
Infästningsdorn M12.
Placera ut produkten på plats och skruva fast.
Montering på träunderlag/
Montera med fransk träskruv mot underlag
Montering på smågatsen eller gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas
sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan
för expander eller kemankare. Borra inte genom fotplatta.
Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
Använd bricka vid fastsättning.
Montering på betongunderlag/
Borra betongen för expander eller kemankare.
Borra inte genom fotplatta.
Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
Använd bricka vid fastsättning.
Montage på grus eller gräs/
Schakta ur mark för ett betongfundament. Gjut ett
fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet
skall avslutas med en radie Borra fundamentet för expander
eller kemankare. Borra inte genom fotplatta.
Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
Använd bricka vid fastsättning.
Fotplatta för montering mot mark
Harads sid 6/9
Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
MONTERINGSBESKRIVNING
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:[email protected] Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45
599
Armstöd(U25-02)
451
330-430
450
Bänk(U25-01-sitslängd)
121
650
750
629-730
Bord(U25-05-bordslängd)
121
www.nola.se
MONTERINGSBESKRIVNING
Harads sid 7/9
Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:[email protected] Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45
www.nola.se
110
Montering Bord/Bänk /
Produkterna levereras omonterade för att undvika skador
på fötter vid leverans. Ställfötter monteras med 4st MF6S M10
till vardera ben
55
Placera ut produkten på plats och skruva fast.
Montering på träunderlag/
Montera med fransk träskruv mot underlag
Montering på smågatsen eller gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas
sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan
för expander eller kemankare. Borra inte genom fotplatta.
Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
Använd bricka vid fastsättning.
Montering på betongunderlag/
Borra betongen för expander eller kemankare.
Borra inte genom fotplatta.
Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
Använd bricka vid fastsättning.
Montage på grus eller gräs/
Schakta ur mark för ett betongfundament. Gjut ett
fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet
skall avslutas med en radie Borra fundamentet för expander
eller kemankare. Borra inte genom fotplatta.
Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
Använd bricka vid fastsättning.
110
Markerka ut och borra hål för fötter på önskad plats.
Infästningsdorn M12. Använd inte fötter som borrmall
Fotplatta för montering mot mark
MONTERINGSBESKRIVNING
Harads sid 8/9
Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:[email protected] Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45
www.nola.se
330
126
143
Bord till radiebänk (U25-02/BORD)
Armstöd(U25-02)
626
626
66
324
0
45
1000
1900
300
174
Radiebänk(U25-04)
5
28
Harads sid 9/9
Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
MONTERINGSBESKRIVNING
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:[email protected] Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45
www.nola.se
Montering Radiebänk /
Produkterna levereras omonterade för att undvika skador
vid leverans. Markerka ut och borra hål för fötter på önskad plats.
Infästningsdorn M12. Använd inte fötter som borrmall.
110
Montera bänksektioner mot ställfötter med 4st MF6S M10
till vardera ben.
55
Bänksektioner skruvas tillvarandra via beslag i förborrade hål.
Montering på träunderlag/
Montera med fransk träskruv mot underlag
110
Montering på smågatsen eller gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas
sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan
för expander eller kemankare. Borra inte genom fotplatta.
Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
Fotplatta för montering mot mark
Använd bricka vid fastsättning.
Montering på betongunderlag/
Borra betongen för expander eller kemankare.
Borra inte genom fotplatta.
Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
Använd bricka vid fastsättning.
Montage på grus eller gräs/
Schakta ur mark för ett betongfundament. Gjut ett
fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet
skall avslutas med en radie Borra fundamentet för expander
eller kemankare. Borra inte genom fotplatta.
°
60
1596,2
30°
Använd bricka vid fastsättning.
110
Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
55
23
R7