Fot- & Ben- massage apparat

12. Använd inte apparaten tidigare än ca
1 timme efter avslutad måltid. Drick ca
1,5dl vatten innan användandet och ca
2,5dl efter.
Underhåll
13. Överdrivet användande och belastning kan förkorta livslängden på apparaten. Var därför noga med att stänga av
apparaten och låta den kylas av mellan
behandlingarna. 10 minuters paus rekommenderas efter 15 minuters behandling.
- Använd inte bensin, thinner eller annat
lösningsmedel för att rengöra apparaten.
14. Använd inte apparaten om den eller
sladden/kontakten på något sätt skadats.
15. Ryck inte ut sladden efter användandet, utan ta ut den genom att ta I
kontakten.
16. Försök inte på eget bevåg öppna
eller reparera apparaten om den av någon anledning inte fungerar korrekt.
- Ta alltid ur väggkontakten om apparaten inte används.
- Använd en torr trasa för rengöring.
- Vid rengöring av tyget, se till att väggkontakten inte är ansluten under tiden.
Koppla inte in apparaten förrän tyget
åter är ditsatt.
- Mekaniken I apparaten är gjord för att
vara underhållsfri. Apparaten behöver
inte smörjas eller genomgå annan service.
- Inga ingrepp I apparaten får göras av
annan än auktoriserad person.
Teknisk specifikaton
220V/50Hz, Förbrukning: 80W
Apparaten är till för att ge avslappning
och massage. Om behandlingen av någon anledning känns obekväm eller gör
ont ska behandlingen omedelbart avbrytas. Personer som genomgår medicinering eller medicinsk behandling ska
konsultera läkare innan användande.
Gravida, personer som ej är återställda
efter kirurgiska ingrepp, akut sjuka,
personer med hjärtproblem, frakturer
ska inte använda apparaten. Inte heller
personer med blåsor, skador på huden
eller med svullna ben/fötter.
Fot- & Benmassage
apparat
Tiens fot- & benmassageapparat
masserar trötta fötter och ben. Nu
kan du låta den massera ben och fötter när du behöver, inte bara när en
massör/massös har tid.
Funktion
Fot- & benmassageapparaten kan öka
blodcirkulationen och på det sättet rensa blodkärlen för att förbättra blodcirkulationen och ämnesomsättningen.
E!ekten av en ökad blodcirkulation kan
bli att kroppen snabbare och e!ektivare
transporterar ut gifter och avfall.
Förutom ökad blodcirkulation verkar
den muskelavslappnande och avstressande. Den kan avhjälpa inflammation i
knän och ben samt motverka stelhet.
Användande
av någon anledning måste avbryta behandlingen snabbt, tryck “ON/OFF” för
att omedelbart stänga av apparaten.
11. När apparaten inte används, stäng
av strömmen med “POWER”-knappen
och dra ur kontakten ur vägguttaget.
5. “AUTO” startar som knappen antyder
automatiskt vibration och massagefunktionen. Om du endast vill ha vibrationsfunktionen, tryck ytterligare en gång på
“AUTO”
Säkerhetsföreskrifter
6. Tryck på “CLAMP” för att aktivera/justera massage av benen. Det finns tre
olika grader av massage. Tryck på
“CLAMP” upprepade gånger för att ändra
massagens itensitet. Ett tryck på
“CLAMP” efter den tredje nivån av massage stänger av massagefunktionen.
2. Apparaten ska stå på ett plant, fast
underlag med fötterna bekvämt innan
behandling påbörjas.
7. Tryck på “VIBRATE” för att aktivera/
justera intensiteten på vibrationen. Det
finns tre olika grader av vibration. Tryck
på “ VIBRATE” upprepade gånger för att
ändra vibrationens itensitet. Ett tryck på
“VIBRATE” efter den tredje nivån av
massage stänger av vibratioinsfunktionen.
1. Se till att strömbrytaren är avstängd
och anslut sedan kontakten I vägguttaget.
8. Tryck på “LAMP” för att aktivera den
dekorativa belysningen. Tryck ytterligare
en gång för att stänga av den.
2. Se till att apparaten står stadigt på en
jämn golvyta när du placerar fötterna I
den.
9. Fäll ut benställningen under apparaten för att justera lutningen på apparaten, om det är nödvändigt.
3. Apparaten sätts av och på med knappen märkt “POWER”.
10. Det automatiska programmet är på
15 minuter. För att starta behandling på
nytt, tryck på “ON/OFF”.
4. För att sätta igång apparaten, tryck
knappen “ON/OFF”. Efter att ha tryckt på
“ON/OFF” kan du välja mellan “AUTO”,
“CLAMP”, “VIBRATE” och “LAMP”. Om du
1. Se alltid till att apparaten är avstängd
när den inte används eller när den rengörs.
3. Iakttag försiktighet med tyget så att
det inte skadas.
4. Bruka inte våld eller tappa/släpp inte
apparaten I golvet.
5. Använd aldrig apparaten vid samband
med sänggående eller vid sömn.
6. Utöva inte överdrivet tryck på apparaten genom att stå eller hoppa på/i den.
7. Apparaten får inte användas nära vatten eller I utrymmen med hög luftfuktighet.
8. Om apparaten kommer I kontakt med
vatten, se först till att dra ur väggkontakten.
9. Använd/förvara inte apparaten nära
stark hetta eller värmekällor.
10. Lämna inte barn ensamma med apparaten.
11. Apparaten ska alltid övervakas av
vuxen om barn använder den.