- Glada fötter / Hälarna pussas / Pingvingång framåt

-
Glada fötter / Hälarna pussas / Pingvingång framåt - Gång framåt ( rek. Träna glid på två fötter)
Tårna pussas / Pingvingång bakåt - Gång bakåt
Köttbulle, minst 90 grader i 4 sekunder
Stillastående korsa över en fot i båda riktningar
(
Åkning med glid framåt
Åkning med glid bakåt
Stork/Tupp på båda fötter i 4 sekunder framåt
Bubblor framåt
Piruett på två fötter, 2 varv
Broms
Rekommendation: träna jämfotahopp med glid)
(
Slalom framåt på två fötter
Chassé framåt
Bubblor bakåt
Piruett på ett ben, 2 varv
Trea på två fötter höger samt vänster
Rekommendation: träna mohawk)
-
Slalom på två fötter bakåt. Höftbredd mellan fötterna.
Chassé bakåt
T-släp på båda fötter i 4 sekunder
Trea på en fot höger samt vänster
Tuppen/Storken bakåt på båda fötter i 6 sekunder
Fin åkning framåt/ Fråntryck, glid, sträckningar, knäarbete
(
Saxning framåt åt båda håll på en cirkel
Saxning bakåt åt båda håll på en cirkel
Landningsposition på höger samt vänster ben i 4 sekunder på en cirkel
Flygskär på rak linje i 4 sekunder på höger och vänster ben/ Friben samt åkben bildar en vinkel på 90 grader
Harhopp på cirkel, höger samt vänster ben, 3st på varje ben
Rekommendation: träna saxning kanelbulle framåt)
(
Piruett på ett ben, 4 varv
Halvcirklar framåt ytterskär, 4 st
Hoppa ½ varv åt höger samt åt vänster håll med glid/ från 2 fötter till 2 fötter
Trea hopp
Flygskär på båge, 4 sekunder, fribenet i höfthöjd
Rekommendation: träna saxning kanelbulle bakåt, skjuta hare)