s1 QTC Jan - DX Supply

Är du
sa?
s
a
v
a
ör N
f
o
d
e
r
DX Supply är en av huvudsponsorna av
Navassa 2015. Vi har utrustningen som hjälper Dig att få
dem i loggen. Det var 22 år sen Navassa var QRV.
Snart kommer Bouvet, South Shetland och Heard Island.
ACOM har marknadens bredaste program
av slutsteg.
Egen service och & villkor ger tryggt köp!
• 2 års garanti mot ett år i Tyskland
• Egen serviceverkstad - unikt i sverige!
• Egna produktvideos ger Dig instruktioner att
använda slutstegens finesser på bästa sätt.
1500 W och helt automatisk!
ACOM 2000 Täcker 6-160 m, 1500 W PEP,/1000 W CW . Automatisk avstämning < 0,6 s även
vid bandbyte. Ny extern RCU-kontrollåda med färg LCD. Pris: 55.050 kr.
1000W, QSK och tyst!
ACOM 1000 Täcker 6-160 m, 1000 W PEP,/1000 W CW
utan tidsbegräsning, klarar 3:1 SWR, full QSK. Snabb
avstämning < 10 s, med TRI-visning. Pris: 25.750 kr.
750W och kompakt!
ACOM 1010 Täcker 6-160 m, 750 W PEP, klarar 3:1 SWR,
Snabb avstämning < 10 s, med TRI-visning. Kompakt
utförande. Används på DX-peditioner. Pris: 17.900 kr.
1500W och tyst!
ACOM 1500 Täcker 6-160 m, 1500 W PEP, med 4CX-1000
utan tidsbegräsning, klarar 3:1 SWR, 3 antenners utgång, full
QSK. Snabb avstämning < 10 s, med TRI-visning. Pris: 36.575 kr.
Helt transistoriserat slutsteg!
ACOM 600S ger 600 W kontinuerlig uteffekt med 30 W
drivning på 6 - 160 m. Styrs med RS-232 eller CAT. Full med
skyddskretsar. ACOM kvalitet i minsta detalj. Pris: 27.900 kr.