b l a d e t - Kvistofta församling

KOLLEKTER
6 september
14 sönd efter trefaldighet
Rikskollekt till Ekumeniskt arbete,
Europeiska kyrkokonferensen (KEK)
13 september
15 sönd efter trefaldighet Stiftskollekt till Stiftsgård Åkersberg
20 september
16 sönd efter trefaldighet
Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga, 50%
Sveriges Kyrkosångsförbund, 50%
27 september
17 sönd efter trefaldighet
Sammanlyst till Bårslöv, Äpplet dag
Bårslövs kyrka: Musikverksamheten i Bårslöv
Foto: Peter Ferm
PRÄSTER
Anna Eklund Liv Ekstrand
Tomas Wassenius
Lennart Uddling, vik präst
Göran Hervén, vik präst
0703-43 44 93, 042-37 33 10
0730-92 13 11
0708-37 33 50
0702-37 33 31
0706-42 33 56
MUSIKER
Ingrid Dubois
Johan Johannesson
Petra Hessung
Anna-Märta Hedström
0721-82 55 15
0721-82 55 08
0721-82 55 11
0431-197 89
VAKTMÄSTARE
Carina Dieden
Lars Johansson
Olle Larsson
Dan Norberg
Anders Olofsson
Åke Rydqvist
Ingvar Thuresson
0705-83 45 17
0721-82 55 27
0705-83 40 84
0705-83 43 69
0705-83 42 81
0706-71 42 87
0721-82 55 24
ADMINISTRATION
Mariann Bermhagen
Maria Ferm
Malin Gunnarsson
Peter Ögren
0721-82 55 23
0721-82 55 07, 042-37 33 00
0721-82 55 10
0721-82 55 14
INNEVAKTMÄSTARE
Ildiko Cziegler
Lili Grigore
Eva Lindskog
0721-82 55 30
0721-82 54 87
0721-82 55 22
DIAKONI
Cecilia Nelson-Plith
Martina Annerfeldt
Cecilia Holmstrand
0703-50 03 93
0721-82 55 28
0721-82 55 46
PEDAGOGER
Ulf Bejstam
Ingrid Ristinmaa
Hanna Florin
0721-82 55 13
0702-48 64 38
0721-82 55 05
BARN OCH FAMILJ
Sara Emilsson
Pia Korch
Kerstin Månsson
Mia Olsson
0721-82 55 20
0721-82 55 18
0721-82 55 21
0702-41 53 20
månads
b l a d e t
september 2015
Foto: Peter Ferm
Församlingsexpeditionen för Kvistofta församling
www.svenskakyrkan.se/kvistofta
Telefon: 042-37 33 00
KALENDARIUM SEPTEMBER
Glumslövs kyrka
Rydebäcks kyrka
Fjärestads kyrka
2/9 14.00
6/9 11.00
10/9 13.30
13/9 11.00
19/9 9-18
18.00
20/9 11.00 24/9 14.00
3/9
8.00
5/9
11-14
12.30
6/9 17.00
9/9 14.00
10/9 8.00
13/9 17.00 17/9 8.00
20/9 17.00
23/9 14.00
24/9 8.00
6/9
9.30
20/9 9.30
Gudstjänst, A Eklund
Kyrkkaffe i skolhuset efter gudstjänsten. Biljetter delas ut i gudstjänst.
Från 11.00 traditionsenlig höstmarknad i Fjärestads gamla skola med loppis, lotteri och andra aktiviteter.
Mässa, G Hervén
Bårslövs kyrka
13/9 9.30
Mässa, L Uddling
Rydebäck gospel, Söndax
27/9 11.00
Gudstjänst på Äpplets dag,
L Ekstrand, T Wassenius och A Eklund. Präst Liv Ekstrand, musikpedagog Ulf Bejstam och Fritidsledare Sara Emilsson välkomnas. Stämbandet Sångstjänorna, Vågen, Glädjestämman, Aktiviteter i äppellunden. Försäljning av korv m bröd och äppelkaka. Diverse försäljning. Lotteri, tipsrunda mm.
Utställning om diakonin.
Vill du samåka - ha skjuts till Äpplets dag i
Bårslöv?
Om du bor i Rydebäck, ring Hans 0708-80 20 08.
För övriga församlingsbor, ring 0721-82 55 07.
Café Påtår 9.30-11.30
i Bårslövs församlingsgård onsdagar 19/8 - 9/12.
Alla är välkomna, ingen anmälan!
Måndagen 14/9 börjar Läxläsningsverksamheten
på Bårslövs skola. Vi välkomnar nya volontärer,
som ett par timmar på måndagseftermiddagen vill
ägna sig åt en meningsfull och uppskattad
uppgift i en härlig volontärgemenskap!
Varmt välkommen att kontakta diakon
Cecilia Nelson Plith tel. 070 35 00 393 för att komma
och pröva och se om detta är något för dig.
Glumslövs kyrkliga syförening träffas i hemmet.
Gudstjänst, L Ekstrand
Glumslövs kyrkliga arbetsförening träffas i församlingshemmet.
Gudstjänst, G Hervén. Young voices
Glumslövsdagen. Aktiviteter hela dagen i Glumslöv vid biblioteket med fotbollsturneringar, motorcyklar som hanteras av Kasern Riders, ponnyridning, uppvisning av polis.
Utställning om diakonin. Galakväll på Örenäs Slott med Körallerna och ett professionellt band med Elvis som specialitet.
Mässa, L Ekstrand. Rydebäck gospel
Må väl till kropp och själ. ”Hur gick det i Jerusalem för Nåsutvandrarna från Dalarna?” Cecilia Tireus.
Lotteri, kaffe och kaka 50:-
Café Påtår 9.30-11.30
i Glumslövs församlingshem fredagar jämn vecka
21/8 - 11/12. Alla är välkomna, ingen anmälan!
Kvistofta kyrka
2/9 12.00
3/9 13.00
9/9 12.00
16/9 12.00
23/9 12.00
30/9 12.00
Middagsbön, L Ekstrand
Kvistofta kyrkliga syförening träffas i församlingsgården
Middagsbön, L Ekstrand
Middagsbön, T Wassenius
Middagsbön, A Eklund
Middagsbön, L Ekstrand
Lunchgemenskap i församlingsgården
varje onsdag efter middagsbönen, 50 :-.
Borgvalla
15/9
10.30
Gudstjänst, L Ekstrand.
Morgonmässa, L Ekstrand
Rydebäcksdagen. Kyrkan är öppen, välkommen in!
Snäckorna och Sångkompaniet
Utställning om diakonin. Mässa, L Ekstrand
Bibelstudium i förs. hemmet
Morgonbön, T Wassenius
Mässa, T Wassenius
konfirmandupptakt
Morgonmässa, A Eklund
Mässa, G Hervén
Bibelstudium i förs. hemmet
Morgonbön, L Ekstrand
Café Påtår 9.30-11.30
i Rydebäcks församlingshem fredagar ojämn vecka
28/8 - 4/12. Alla är välkomna, ingen anmälan!
Tyst meditation
Varannan vecka i Rydebäcks kyrka, följande måndagar:
7 och 21 september, 5 och 19 oktober, 2, 16 och 30 november.
Ingen föranmälan eller förkunskaper krävs. Om du vill ha en
instruktion är du välkommen 17.30. Ytterdörren låses 18.00
Kontaktpersoner:
Anna Eklund, 070-3434493,
[email protected]
Martina Annerfeldt, 0721-82 55 28,
[email protected]
För dig som har barn och vill delta i meditation startar
Måndagskväll i Rydebäck 17.30-20.00.
Kontaktperson:
Sara Emilsson, 0721-82 55 20,
[email protected]
För mer information se vår hemsida
www.kvistoftaforsamling.se alt Kyrkmagasinet.