Vagnskiss SJ Snabbtåg

2908
Vagnskiss SJ Snabbtåg
X2000:
Tåg som avgår söderut går med vagn 1 först och vagn 7 sist. Tåg som avgår norrut går med vagn 7 först och vagn 1 sist.
Tåg till Jönköping från Stockholm (och omvänt) byter riktning i Nässjö. Reser du framlänges från Stockholm/Jönköping så reser
du baklänges efter Nässjö. Reser du baklänges från Stockholm/Jönköping så reser du framlänges efter Nässjö.
Tåg till Strömstad från Stockholm (och omvänt) byter riktning i Herrljunga. Reser du framlänges från Stockholm/Strömstad så reser
du baklänges efter Herrljunga. Reser du baklänges från Stockholm/Strömstad så reser du framlänges efter Herrljunga.
Vagn 1 och 2 1 klass | 48 sittplatser | Ledar- och assistanshundar kan förekomma vid handikapplatserna.
Lok
B
Pentry
37
34
40
43
46
49
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
35
38
41
44
47
50
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
36
39
42
45
48
51
B
WC
Djurfri plats: vagn 1 plats 1 – 3 Handikapplats (ej rullstol): vagn 1 plats 44, 45, 46 och 49 Tyst avdelning: vagn 2 plats 34 – 51
Vagn 3, 4 och 6 | 2 klass | 72 sittplatser
B
WC
2
6
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
62
66
70
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
3
7
11
15
4
8
12
16
B
B
19
23
27
31
35
39
43
47
51
55
59
63
67
71
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
WC
Tyst avdelning: vagn 4 plats 1 – 16 Djurfri plats: vagn 4 plats 65 – 66, 69 – 70 Djur tillåtet: vagn 6 plats 1 – 16
Vagn 5 2 klass | 28 sittplatser – bistro med 18 sittplatser.
B
2
6
10
14
18
22
26
28
1
5
9
13
17
21
25
27
3
7
11
15
19
23
4
8
12
16
20
24
Tjänstekupé
Vagn 7 2 klass | 41 sittplatser + 2 rullstolsplatser | Ledar- och assistanshundar kan förekomma vid handikapplatserna.
80
WC
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
3
7
11
15
19
23
27
31
35
39
79
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
2
6
10
14
18
22
26
30
34
38
42
G
2722
Januari 2015
Rullstolsplats: 80 Rullstolsplats med stol: 2/79 Handikapplats (ej rullstol): 3 – 4, 7 – 8, 11 – 14
Plats nära rullstolsplats: 5 – 6, 9 – 10
Vagnskiss SJ 3000
Tåg som avgår söderut går med vagn 1 först och vagn 4 sist. Tåg som avgår norrut går med vagn 4 först och vagn 1 sist. På sträckan
Göteborg – Malmö – Göteborg gäller det omvända. Där går tåg mot Malmö med vagn 4 först och vagn 1 sist och tåg mot
Göteborg med vagn 1 först och vagn 4 sist.
På sträckan Stockholm – Karlstad – Stockholm gäller följande: tåg mot Karlstad går med vagn 1 först och vagn 4 sist och tåg
mot Stockholm går med vagn 4 först och vagn 1 sist.
Tåg till Uddevalla från Stockholm (och omvänt) byter riktning i Herrljunga. Reser du framlänges från Stockholm/Uddevalla så
reser du baklänges efter Herrljunga. Reser du baklänges från Stockholm/Uddevalla så reser du framlänges efter Herrljunga.
Vagn 1, 1 klass
20
16
12
8
4
22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
62
19
15
11
7
3
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
17
13
9
5
1
23
27
31
35
39
43
47
51
55
59
18
14
10
6
2
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
XXXXXXXXXXXXXXXX
Handikapplats: 21, 22, 25 och 26 Tyst avdelning: 1 – 20
Vagn 2, 2 klass
XXXXXXXXXXXXXXXX
28
24
20
16
12
8
4
34
38
42
46
50
54
58
62
66
70
74
27
23
19
15
11
7
3
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
25
21
17
13
9
5
1
29
31
35
39
43
47
51
55
59
63
67
71
75
26
22
18
14
10
6
2
30
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
Tyst avdelning: 1 – 28
Vagn 3, 2 klass
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
2
47
43
39
35
31
27
23
19
15
11
7
3
1
45
41
37
33
29
25
21
17
13
9
5
46
42
38
34
30
26
22
18
14
10
6
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Bistro
Vagn 4, 2 klass
XXXXXXXXX
44
40
36
32
28
24
20
16
12
43
39
35
31
27
23
19
15
11
41
37
33
29
25
21
17
13
9
42
38
34
30
26
22
18
14
10
80
8
79
6
2
46
50
54
58
45
49
53
57
3
47
51
55
59
4
48
52
56
60
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
sj.se
Januari 2015
Rullstolsplats: 79 och 80 Plats nära rullstolsplats: 2, 6, 8, 11 och 12 Handikapplats: 3, 4, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21 och 22
Djur tillåtet: plats 45 – 60