CHECKFIRE 110 Detekterings- och aktiveringssystem

DATABLAD
CHECKFIRE 110
Detekterings- och
aktiveringssystem
Funktioner
n Övervakade kretsar för strömförsörjning, detektering och
utlösning
nLysdioder indikerar systemstatus
n Extern primär strömförsörjning samt intern
reservströmförsörjning
009257
n Inställbar utlösningsfördröjning
n Automatisk och/eller manuell aktivering
Systemanslutningar
n Knapp för fördröjning/återställning/tyst läge
CHECKFIRE 110-styrmodulen har fyra färgkodade kablar som
gör modulen enkel att installera.
n Elektrisk manuell knapp för aktivering av
larmstatus vid tänd lysdiod
n Färgkodade Plug-and-Play-kabelanslutningar
Systemanslutningar: För kommunikation och
komponentstyrning.
n Snabb installation och enkelt underhåll
n IP67-klassade anslutningar
n 85 dB intern siren
n Färgkodade och vibrationståliga anslutningar
nSystemisoleringsfunktion
n Integrerade kontakter på alla kablar
n Damm- och vattentät (IP 67-klassad)
n Valbara kabellängder ger flexibel anslutning
n Konstruerad för tuffa miljöer
n Temperaturklassning: 150 °C
Kabel för detekteringskrets: Möjliggör multipel detektering via
detekteringskretskabel och förgreningskontakter för huvudkabel
och grenledningar.
n Kompakt utförande
n Justerbar monteringskonsol
n Elektriska manuella aktuatorer
Användningsområden
CHECKFIRE 110 detekterings- och aktiveringssystem
används normalt tillsammans med ett ANSUL® A-101- eller
LVS-brandbekämpningssystem för fordon för kontinuerligt
skydd av utrustningen. Systemet är konstruerat för fordon och
utrustning som används i extrema miljöer och under hårda
fysiska förhållanden.
Exempel på branscher där CHECKFIRE 110-systemet används:
n Linjär detektor
n Termisk punktdetektor
Kabel för utlösningskrets: Anslutning till upp till
två elektrisk-pneumatiska aktuatorer installerade på
släckmedelsbehållarens drivgaspatroner via utlösningskretsens
kabel, förgreningskontakt (för sekundär behållare) och
förgreningskabel.
n Skogsindustrin
n Avfallsdeponering
n Jordbruk
n Avfallshantering
Kabel för extern strömförsörjning: För direkt anslutning till
fordonets strömförsörjning via avsäkrad kabel.
n Byggen
n Gruvindustrin
Kabel för larmutgång: För anslutning till fordonets elsystem.
n Kollektivtrafik
n Samhällsservice
Beskrivning
Det automatiska detekterings- och aktiveringssystemet
CHECKFIRE 110 har övervakade in- och utgångskretsar
för aktivering av ett ANSUL-brandbekämpningssystem.
Vid detektering av brand aktiverar styrmodulen
utlösningskretsen, vilken utlöser en drivgaspatron som initierar
brandbekämpningssystemet.
Driftkomponenterna omfattar styrmodul, punktmässiga och
linjära detektorer, elektriska manuella aktuatorer, PAD (utdragbar
aktiveringsenhet), elektrisk-pneumatiska aktuatorer samt kablar
för strömförsörjning, detektering och utlösning. Hela systemet
har elektroniskt baserad övervakning, kommunikation och
styrning av systemkomponenter.
One Stanton Street / Marinette, WI 54143-2542, USA / +1 715 735 7411 / www.ansul.com
Copyright © 2013 Tyco Fire Products, LP. / Med ensamrätt. / Dok.nr F-2013368_SV
CHECKFIRE 110-SYSTEMET – ANSLUTNINGSEXEMPEL
LINJÄR
DETEKTOR
FÖRGRENINGSAVSLUTNING
(VID DETEKTORÄNDE)
TERMISKA
PUNKTDETEKTORER
(MONTERAS MED
VÄRMESKÖLD OCH
KONSOL)
AVSLUTNING
ELEKTRISK MANUELL AKTUATOR
(EMA) OCH KONSOL
CHECKFIRE 110
STYRMODUL OCH
KONSOL
DETEKTERINGSKRETSKABEL OCH
FÖRGRENINGAR
VISUELL
AVSKÄRMNING
STRÖMFÖRSÖRJNINGSKABEL
FÖRGRENINGSKABEL
FÖR UTLÖSNINGSKRETS
AVSÄKRAD
STRÖMFÖRSÖRJNINGSKABEL
KABEL FÖR
UTLÖSNINGSKRETS
FÖRGRENINGSKONTAKT
FÖR UTLÖSNINGSKRETS
ELEKTRISKPNEUMATISK
AKTUATOR
DRIVGASPATRON
SLÄCKMEDELSBEHÅLLARE
009258
Styrmodul
Elektrisk-pneumatisk aktuator
CHECKFIRE 110-styrmodulen kommunicerar via kabelsystemet
med övervaknings- och styrkomponenterna. Genom att
styrmodulen kan installeras nära föraren kan denne smidigt
hantera modulens olika funktioner. Föraren kan enkelt
kontrollera systemstatus via styrmodulens indikeringslampor
och interna siren.
Elektrisk-pneumatisk aktuator minskar systemets komplexitet,
och är både enkel att installera och säker. Den utdragbara
aktiveringsenheten (PAD) aktiverar direkt den elektriskpneumatiska aktuatorn vilket eliminerar behovet av pneumatisk
aktivering.
DETEKTERINGSFEL-LYSDIOD
STRÖMFÖRSÖRJNINGSLYSDIOD
ANSUL
®
CHECKFIRE 110
CONTROL SYSTEM
DELAY
RELEASE
DETECTION
SKYDDSLUCKA
Den nykonstruerade PAD med flatstiftskontakter är enkel att
installera och byta utan verktyg. Efter att PAD har anslutits
till utlösningskretsens förgreningskabel fixeras kabeln med
handkraft på den elektrisk-pneumatiska aktuatorns överdel.
POWER
PUSH
TO ACTIVATE
009261
RELEASE
009259
KNAPP FÖR
FÖRDRÖJNING/
ÅTERSTÄLLNING/
TYST LÄGE
UTLÖSNINGSFEL-LYSDIOD
KNAPP OCH LYSDIOD
FÖR AKTIVERING AV
LARMSTATUS VID TÄND
LYSDIOD
n Fyra färgkodade kablar är åtkomliga på styrmodulens baksida
n Damm- och vattentät (IP 67-klassad)
n Hållbar och stark glasfylld nylon
n Yt- eller konsolmonterad
n Två indexstift på baksidan för säker montering
Montering av den elektrisk-pneumatiska aktuatorn på
drivgaspatronen har gjorts säkrare med hjälp av aktuatorns nya
skyddsmekanism. Denna inbyggda skyddsmekanism minskar
möjligheten av montering av aktuatorn när sprinten inte är
fullständigt inskjuten. Den har dessutom direkt metallkontakt i
drivgaspatronens säte vilket eliminerar behovet av distansbricka.
Vid behov finns en pneumatisk aktuator som tillval.
Elektrisk manuell aktuator
Den nykonstruerade elektriska manuella aktuatorn (EMA)
ombesörjer elektrisk aktivering av brandbekämpningssystemet.
Genom att dra ut sprinten och trycka på den röda knappen
skickas en signal till styrmodulen för omedelbar aktivering av
den elektrisk-pneumatiska aktuatorn. Vid aktivering initierar
drivgaspatronen brandbekämpningssystemet.
n Omgivningstemperatur: –40 °C till 60 °C
n LED-symboler indikerar systemstatus (samt intern siren som
avger ljudsignaler i samma takt som lysdiodens pulser)
n Knapp och lysdiod för aktivering av
larmstatus vid tänd lysdiod
– För manuell aktivering (omedelbar utlösning)
– Indikerar larmstatus
n Visuellt avskärmande skyddslucka för skydd av
aktiveringsknappen
n Knapp för fördröjning/återställning/tyst läge
–S
tartar fördröjningssekvens innan utlösningsfunktionen
aktiveras
– Återställer styrmodulen
– Stänger av sirenen vid felsituation
Detektering
En linjär detektor med aktiveringstemperatur 180 °C detekterar
brand i skyddsområdet. Två vridna fjäderstålsledare separerade
av en värmekänslig isolator har en minsta böjradie om 64 mm.
Röda färgkodade kontakter som matchar detekteringskretsens
röda kontakter säkerställer enkel installation.
Termiska punktdetektorer har temperaturområdet stämplat på
detektorn; blå färgkodning för 121 °C och röd färgkodning för
177 °C omgivningstemperatur.
009262
Aktuatorer av EMA-typ är normalt åtkomliga från marknivå och
intill instegsdörren. Ett indexstift säkerställer att aktuatorn alltid
är vinklad så att sprinten enkelt kan dras ut.
ArtikelnrBeskrivning
439406
439478
439480
439408
439410
440765
009260
Specifikationer
Styrmodulens
strömförsörjning12/24 V DC nominell spänning via
fordonets strömförsörjning (dygnet
runt-matning)
samt Intern 72 timmars
reservströmförsörjning
Drifttemperatur:
–40 °C till 60 °C
Stöttålighet: Enligt UL1254
Vibrationstålighet: Enligt UL1254
Fukt- och dammtålighet: IP67-klassad enligt IEC 60529
Elektromagnetisk
kompatibilitet:Uppfyller EG:s EMC-fordonsdirektiv
(2004/104/EC)
Godkännanden
FM-godkänd och EG-märkt
Beställningsinformation
ArtikelnrBeskrivning
Systemkomponenter
439559
Styrmodul, CHECKFIRE 110
439564
Monteringskonsol, CHECKFIRE 110/210
439569Elektrisk-pneumatisk aktuator (normalt inkluderad
med släckmedelsbehållare)
439400
Elektrisk manuell aktuator (EMA)
440537
Konsol till elektrisk manuell aktuator
439384
439386
439388
439390
440759
440762
439394
439396
439398
439404
Kabel och tillbehör till detekteringskrets
Kabel, detekteringskrets, 0,61 m
Kabel, detekteringskrets, 1,53 m
Kabel, detekteringskrets, 3,05 m
Kabel, detekteringskrets, 6,10 m
Kabel, detekteringskrets, 9,15 m
Kabel, detekteringskrets, 15,24 m
Kontakt, förgrening, detekteringskrets (Ha x Ho x Ho)
Kontakt, avslutning, detekteringskrets
Kontakt, förgreningsavslutning, detekteringskrets
Kontakt, mellanvägg, detekteringskrets
Linjära detektorer
Linjär detektor, 0,61 m
Linjär detektor, 1,53 m
Linjär detektor, 3,05 m
Linjär detektor, 6,10 m
Linjär detektor, 9,15 m
Linjär detektor, 15,24 m
Kabel och tillbehör till utlösningskrets
439418
Kabel, utlösningskrets, 0,61 m
439420
Kabel, utlösningskrets, 1,53 m
439422
Kabel, utlösningskrets, 3,05 m
439424
Kabel, utlösningskrets, 6,10 m
439426
Kabel, utlösningskrets, 9,15 m
439428
Kabel, utlösningskrets, 15,24 m
439430
Förgreningskabel, utlösningskrets, 0,77 m
439432
Förgreningskabel, utlösningskrets, 0,97 m
439434
Kontakt, förgrening, utlösningskrets (Ha x Ho x Ho)
439436
Kontakt, förgreningsavslutning, utlösningskrets
439405Kontakt, mellanvägg, utlösnings- och
strömförsörjningskrets
439448Utdragbar aktiveringsenhet (PAD), med
flatstiftskontakter
Kabel och tillbehör till strömförsörjningskrets
439438
Kabel, utlösningskrets, 0,61 m
439440
Kabel, strömförsörjningskrets, 1,53 m
439442
Kabel, strömförsörjningskrets, 3,05 m
439444
Kabel, strömförsörjningskrets, 6,10 m
439446
Kabel, strömförsörjningskrets, 9,15 m
440187
Kabel, strömförsörjningskrets, 15,24 m
439405Kontakt, mellanvägg, utlösnings- och
strömförsörjningskrets
439492Kabel, avsäkrad strömförsörjningskrets (med
ledningsmonterad säkringshållare), 0,91 m
Tillbehör
438280
Termisk punktdetektor, 121 °C
438281
Termisk punktdetektor, 177 °C
440905
Konsol och värmesköld för termisk punktdetektor
440090
Tryckvakt, komplett
440737
56692
Kabelbuntband med dubbla öglor (50 stk)
Genomföringshylsa av gummi (20 stk)
440798Märketiketter
440097
441021
440912
Testinstrument, detekteringskrets (DCT)
Testinstrument, utlösningskrets (RCT)
Testkontakt, utlösningskrets (3 stk)