Läsplatser - Uppsala universitetsbibliotek

Uppsala universitetsbibliotek
är ett offentligt forskningsbibliotek som är öppet för alla.
Biblioteket på webben: www.ub.uu.se
Lånekortet
gäller på alla bibliotek inom Uppsala
universitet. Fyll i ansökan online, klicka ”Skaffa lånekort”
på http://www.ub.uu.se. Glöm inte att läsa lånereglerna!
Ta med legitimation och hämta ut kortet i informationsdisken på valfritt bibliotek.
Ämnesguider ger dig ett urval av användbara resurser
inom ett visst ämne och finns på bibliotekets webbplats.
Elektroniska resurser som databaser, e-böcker och
e-tidskrifter hittar du också via bibliotekets webbplats.
Genom UpUnet har du även tillgång till dessa resurser
hemifrån, logga in med ditt användar-id och lösenord A.
Boka en bibliotekarie. Du kan boka tid med en bibliotekarie för hjälp med informationssökning. Använd formuläret
på vår webbplats.
Ställ frågor till oss via chatt
eller e-post. Formulär finns
på webbplatsen.
Kopiering och utskrift. Uppsala universitet använder
kopierings- och utskriftssystemet Korint för att skriva ut,
kopiera och skanna in dokument. Det går att skriva ut från
bärbara datorer. Se webben för mer information:
http://www.korint.uu.se/
Trådlöst nätverk finns för egna datorer.
Fjärrlån. Böcker som Uppsala universitetsbibliotek inte har
kan ofta lånas in från andra bibliotek. Vi kan också beställa
kopior av artiklar åt dig från andra bibliotek. Beställningsformulär finns på bibliotekets webbplats. Fjärrlån kan också
beställas direkt via LIBRIS.
Service till studenter med läs- och skrivsvårigheter.
Du kan låna kursböcker som talböcker. Mer information
får du via universitetets samordnare för studenter med
funktionshinder.
Följ oss på:
facebook och
twitter.
CAROLINABIBLIOTEKET
www.ub.uu.se
Läsesalar, Öppen samling, Tidskriftsläsesalen:
Mån–fre 8.30–21
Lör–sön 9.00–18
Lån och information:
Mån–fre 9.00–20.45
Lör–sön 9.00–17.45
Telefon: 018-471 39 49
E-post: [email protected]
Besöksadress: Carolina Rediviva,
Dag Hammarskjölds väg 1, UPPSALA
Postadress: Box 510, 751 20 UPPSALA
Läsplatser
på Carolina Rediviva
Carolina Rediviva – Läsplatser
Läsplatser
PLAN 9
på Carolina Rediviva
Öppen samling
Kursböcker
PLAN 4
A-salen
B-salen
C-salen
75 tysta läsplatser
47 tysta läsplatser
206 gruppstudieplatser
6 st soffgrupper à 6 personer, 8 runda bord à 5 personer,
9 bord i inglasade rum à 6 personer, 2 bord à 2 personer.
I galleriet: 1 bord à 4 personer, 1 bord à 6 personer
samt 62 enskilda läsplatser.
Övrigt
PLAN 6
Tidskriftsläsesal
28 läsplatser
Läsessal
aal D
Läsesal
PLAN 5
Läsesal C
Övre plan
D-salen 34 tysta läsplatser
60 gruppstudieplatser
Mikrofilmer
PLAN 5
PLAN 6
40 läsplatser + 10 fåtöljer
Läsesal B
PLAN 9
30 läsplatser
Trappa till Digital bild
Läsesal A
Läsesal C
Grupparbetsplatser
Specialläsesal
Katalogrummet
(Lån och information)
Totalt 532 läsplatser
Varav 158 tysta läsplatser
Reception
PLAN 4
Entréplan
Café
WC/RWC
Kapprum
Tysta läsplatser
Utställning
Läsplatser
Gruppstudieplatser