0,51 - 0,93 m3 ISO rågad 124 kW/2 000 min-1 (ISO14396

SK230SR-3
SK230SR-3/ SK230SRLC-3
SK230SRLC-3
STANDARDUTRUSTNING
MOTOR
Motor, HINO J05E-TJ-motor med turboladdare och laddluftkylare
Batterier (2 x12V – 92 Ah)
Startmotor (24 V- 5 kW), 50 A generator
Automatisk motoravstängning vid lågt oljetryck
Avtappningskran på motorns oljetråg
Luftrenare med dubbla element
REGLAGE
Arbetslägesväljare (H-läge, S-läge och ECO-läge)
Effektförstärkning (Power Boost)
SVÄNGSYSTEM & LARVSYSTEM
Svängdämpningssystem
System för rak framdrivning
Två larvhastigheter med automatisk nedväxling
Tätade och smorda bandlänkar
Bandjustering (fett)
Automatisk svängbroms
SPEGLAR OCH LAMPOR
 Tre backspeglar
 Tre främre arbetsbelysningar
 Backkamera
HYTT OCH REGLAGE
Två manöverspakar, servostyrda
Signalhorn, elektriskt
Inbyggd skjutbar reglagekonsol, vänster-höger
Hyttbelysning (invändig)
Klädhängare
Bagagefack
Stor mugghållare
Avtagbar golvmatta i två delar
Förarstol som kan justeras på 7 olika sätt
Rullbälte
Nackstöd
Ledstänger
Värme och defroster
Vindrutetorkare med intervallfunktion och dubbla spolare
Tonat säkerhetsglas
Skjutbar främre vindruta och löstagbart nedre främre glas
Lättläst multiskärm
Automatisk luftkonditionering
Nödhammare
Kugghjulspump
Pump för bränslepåfyllning
Tryckavlastningsbrytare
DPF-omkopplare
Skopkapacitet:
0,51 - 0,93 m3 ISO rågad
Motoreffekt:
124 kW/2 000 min-1
Maskinvikt:
22 500 kg - SK230SR
22 900 kg - SK230SRLC
TILLVALSUTRUSTNING
Stort utbud av skopor
Diverse extra sticka
Stort utbud av bandplattor
Bommens säkerhetsventil
Frontskyddets konstruktion (kan komma i vägen för skopans rörelser)
Objekthanteringssats (säkerhetsventil för bom och lyftkrok)
Extra hydraulkrets
Extra ledningar
Extra motvikt
Extra belysning för hytt
Styrmönsterväxlare
Säte med luftfjädring
Regnavvisare (kan komma i vägen för skopans rörelser)
Obs! Standardutrustning och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta din KOBELCO-återförsäljare för mer information.
Obs! Denna broschyr kan innehålla redskap och extrautrustning som inte finns i ditt område. Den kan innehålla bilder av maskiner med andra specifikationer än maskinerna som
säljs i ditt område. Kontakta närmaste KOBELCO-distributör beträffande de artiklar du behöver.
På grund av vår policy om kontinuerliga produktförbättringar kan alla konstruktioner och specifikationer ändras utan föregående meddelande.
Copyright KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V. Inga delar av denna broschyr får reproduceras på något sätt utan tillstånd.
Kobelco Construction Machinery Europe B.V.
Ytterligare information kan fås från:
Veluwezoom 15
1327 AE Almere
Nederländerna
www.kobelco-europe.com
Uppfyller kraven i de senaste föreskrifterna beträffande avgasutsläpp
SK230SR/SK230SRLC-EU-101-130303IF
(ISO14396)
US
EPA Tier 4
EU (NRMM)
steg 3B
Japanska
föreskrifter
iNDr-revolutionen
Kraftfull, snabb och
tyst
Koncept
Ny prestanda med liten bakre
svängradie
Minskar buller
KOBELCO har utvecklat det revolutionerande,
integrerade kylsystemet med buller- och
dammreducering, med motorrummet placerat i n u t i e n e n d a k a n a l s o m a n s l u te r
luftintaget till avgasutloppet.
Luftintaget och avgasutloppet är förskjutna i
förhållande till hålen och fogarna i sektionerna från kanalväggen, heltäckt för att
minska buller vid inlopps- och avgasöppningarna. Denna design och den generösa
användningen av isoleringsmaterial inuti
kanalen minimerar motorbuller.
Den rundande formen säger allt: en grävmaskin byggd
med en liten bakre svängradie för maximal manövrerbarhet. Men KOBELCO har tagit detta koncept ett steg
längre genom att utforska hur mycket grävkraft som
kan packas in i en maskin. Det är inte den kompakta
designen som är avgörande utan prestandan och funktionerna som faktiskt används på plats. Och det är där
Förvånansvärt tyst!
Minskar damm
Effektivt dammskydd!
Det högpresterande iNDr-filtret tar bort
damm från inloppsluften och säkerställer
tystare, renare motor samt hindrar kylenheten från att täppas igen vilket innebär att
ingen regelbunden rengöring krävs.
Anmärkningsvärt lätt att underhålla!
den nya SR-serien verkligen glänser, tack vare vårt
NEXT-3E-koncept. Tack vare den viktiga iNDr-tekniken
har vi tagit tyst drift till en helt ny nivå, uppbackat av
iNDr-filter
nästa generationens kraftverk som lyfter prestandan
till extraordinära nya nivåer. Tio år efter utvecklingen
Överträffar med råge lagliga krav
av banbrytande maskiner med små bakre svängradier
fortsätter KOBELCO att vara ledaren inom detta
SR-serien har gjort ett genombrott till en helt ny nivå när det gäller tyst
drift, med en bullernivå hela 5 dB under kraven från Japanska myndigheter avseende maskiner med ultralåg ljudnivå. Faktum är att i jämförelse
med tidigare KOBELCO-modeller har vi uppnått en minskning på 10 dB på
maskinens yta på högra sidan, en skillnad som hörs tydligt.
område.
Ytterst låg bullernivå på
95dB(A)
Utveckla de ” tre E” -principerna
Nästa generations fulländning,
nätverksprestanda
Enhancement (förbättring)
Bättre prestanda
Economy (ekonomi)
Förbättrad kostnadseffektivitet
Environment (miljö)
Funktioner som har liten miljöpåverkan
1
Bilden visar iNDr-systemet
2
iNDr-revolutionen
Kraftfull, snabb och
tyst
Koncept
Ny prestanda med liten bakre
svängradie
Minskar buller
KOBELCO har utvecklat det revolutionerande,
integrerade kylsystemet med buller- och
dammreducering, med motorrummet placerat i n u t i e n e n d a k a n a l s o m a n s l u te r
luftintaget till avgasutloppet.
Luftintaget och avgasutloppet är förskjutna i
förhållande till hålen och fogarna i sektionerna från kanalväggen, heltäckt för att
minska buller vid inlopps- och avgasöppningarna. Denna design och den generösa
användningen av isoleringsmaterial inuti
kanalen minimerar motorbuller.
Den rundande formen säger allt: en grävmaskin byggd
med en liten bakre svängradie för maximal manövrerbarhet. Men KOBELCO har tagit detta koncept ett steg
längre genom att utforska hur mycket grävkraft som
kan packas in i en maskin. Det är inte den kompakta
designen som är avgörande utan prestandan och funktionerna som faktiskt används på plats. Och det är där
Förvånansvärt tyst!
Minskar damm
Effektivt dammskydd!
Det högpresterande iNDr-filtret tar bort
damm från inloppsluften och säkerställer
tystare, renare motor samt hindrar kylenheten från att täppas igen vilket innebär att
ingen regelbunden rengöring krävs.
Anmärkningsvärt lätt att underhålla!
den nya SR-serien verkligen glänser, tack vare vårt
NEXT-3E-koncept. Tack vare den viktiga iNDr-tekniken
har vi tagit tyst drift till en helt ny nivå, uppbackat av
iNDr-filter
nästa generationens kraftverk som lyfter prestandan
till extraordinära nya nivåer. Tio år efter utvecklingen
Överträffar med råge lagliga krav
av banbrytande maskiner med små bakre svängradier
fortsätter KOBELCO att vara ledaren inom detta
SR-serien har gjort ett genombrott till en helt ny nivå när det gäller tyst
drift, med en bullernivå hela 5 dB under kraven från Japanska myndigheter avseende maskiner med ultralåg ljudnivå. Faktum är att i jämförelse
med tidigare KOBELCO-modeller har vi uppnått en minskning på 10 dB på
maskinens yta på högra sidan, en skillnad som hörs tydligt.
område.
Ytterst låg bullernivå på
95dB(A)
Utveckla de ” tre E” -principerna
Nästa generations fulländning,
nätverksprestanda
Enhancement (förbättring)
Bättre prestanda
Economy (ekonomi)
Förbättrad kostnadseffektivitet
Environment (miljö)
Funktioner som har liten miljöpåverkan
1
Bilden visar iNDr-systemet
2
Prestanda
Mer arbete med mindre bränsle
Bränsleförbrukning och arbetsvolym
Det nya hydraulsystemet och ett extra ECO-läge minskar
bränsleförbrukningen med upp till 19 %.
H-läge
(jämfört med den föregående modellen SK225SR i H-läge)
Bränsleförbrukning (l/tim)
6 % minskning
Arbetsvolym per liter bränsle (m3/l)
3 % ökning
S-läge
(jämfört med den föregående modellen SK225SR i H-läge)
Bränsleförbrukning (l/tim)
Arbetslägen som lämpar sig
bättre för det jobb som ska
utföras. Utöver de befintliga
H- och S-lägena finns det
nya ECO-läget som sparar
ännu mer energi.
NEXT-3E-teknologi
H
S
E
H-läge:
För tunga arbeten som kräver högre prestanda.
S-läge:
För normala arbeten med lägre bränsleförbrukning.
ECO-läge: Prioriterar låg bränsleförbrukning och ekonomiska prestanda.
Arbetsvolym per liter bränsle (m3/l)
Rigorösa kontroller avseende tryckfall
utförs på alla komponenter i det hydrauliska systemet, allt ifrån reglerventilernas
spolar till anslutningarna. Dessa kontroller
i kombination med användningen av en
ny, högeffektiv pump, minskar energiförlusterna till ett minimum.
(jämfört med den föregående modellen SK225SR i S-läge)
Ett stort steg framåt för energibesparande prestanda
Bränsleförbrukning (l/tim)
19 % minskning
Nästa generations elektroniska motorstyrning
D en nya elektroniskt st yrda common
rail-motorn har högtrycksbränsleinsprutning
och multipelinsprutning med förbättrad
precision. Den är försedd med en EGR-kylare,
och DP-filter som ger hög effekt från optimerad förbränning och som kraftigt minskar
utsläppen av partiklar och kvävedioxid.
Tier 4-kompatibel motor
NEXT-3E-teknologi
Komplett inställning via avancerad ITCS-reglering
ITCS (Intelligent total Control System) är ett avancerat datoriserat, system som
ger en övergripande kontroll av alla maskinfunktioner.
3 % ökning
NEXT-3E-teknologi
Nytt hydraulsystem
Nästa generations motorkontroll styrs av en ny version av ITCS som svarar snabbt
på plötsliga ändringar i hydraulbelastning för att säkerställa att motorn körs så
effektivt som möjligt med minsta effektförlust.
5 % minskning
ECO-läge
“ECO-läge
Lägre partikelutsläpp: Begränsar skapandet av partiklar (som är
resultatet av ofullständig förbränning av
bränsle)
Common Rail-system
■
Högtrycksinsprutningen finfördelar bränslet och insprutningstiden är mer exakt vilket förbättrar förbränningseffektiviteten.
VG-turbo
■
Variabel turbogeometri justerar luftintaget för att maximera
förbränningseffektiviteten. Vid låga motorvarvtal stängs
munstyckena, turbovarvtalet ökas och luftintaget ökas.
Detta bidrar till lägre bränsleförbrukning.
Variabelt munstycke
Vid lågt varvtal Vid högt varvtal
DP-filter (partikelfilter)
■
Kolpartiklar ansamlas som sot i dieselpartikelfiltret och förbränns vid hög temperatur. Vid
låga motorvarvtal är avgastemperaturen för
låg, och common rail-insprutningssystemet
används för att höja temperaturen tillräckligt
för att bränna bort sotet.
Arbetsvolym per liter bränsle (m3/l)
8 % ökning
* Siffror för bränsleförbrukning: bränsleförbrukning per timme (l/tim) jämfört med
föregående modell i KOBELCOs tester.
* Siffror för arbetsvolym: grävvolym per liter bränsle (m3/l) jämfört med föregående
modell i KOBELCOs tester.
Lägre kväveoxidutsläpp:
Platinakatalysator
Minskar kväveoxider (som skapats genom
reaktion med syre vid hög temperatur)
EGR-kylare (avgasåtercirkulation)
■
Kombinationen av en stor bränsletank och utmärkt bränsleeffektivitet
ger en imponerande ökning på upp
till 34 % längre kontinuerlig driftstid.*
Bränsletank:
Kylda utsläppsgaser blandas med inloppsluften och
återcirkuleras in i motorn, samtidigt som tillräckligt med
syre för förbränning säkerställs. Den sänkta syretemperaturen sänker förbränningstemperaturen och ökar förbränningseffektiviteten.
Luftintag
Elektroniskt styrd
EGR-ventil
Avsevärt längre kontinuerlig driftstid
Filter
Utsläpp
Vattenkyld
EGR
330 liter
Funktionen för automatisk acceleration/
inbromsning minskar motorvarvtalet
Spak av (Neutral)
Motorvarvtal
Motorns varvtal minskas automatiskt när
manöverspaken ställs i neutralläge, vilket på
ett effektivt sätt sparar bränsle samt minskar
buller och avgasutsläpp. Motorn återgår
snabbt till föregående varvtal när spaken
flyttas ur neutralläge.
Spak aktiverad
Spakens utslag
3
4
Prestanda
Mer arbete med mindre bränsle
Bränsleförbrukning och arbetsvolym
Det nya hydraulsystemet och ett extra ECO-läge minskar
bränsleförbrukningen med upp till 19 %.
H-läge
(jämfört med den föregående modellen SK225SR i H-läge)
Bränsleförbrukning (l/tim)
6 % minskning
Arbetsvolym per liter bränsle (m3/l)
3 % ökning
S-läge
(jämfört med den föregående modellen SK225SR i H-läge)
Bränsleförbrukning (l/tim)
Arbetslägen som lämpar sig
bättre för det jobb som ska
utföras. Utöver de befintliga
H- och S-lägena finns det
nya ECO-läget som sparar
ännu mer energi.
NEXT-3E-teknologi
H
S
E
H-läge:
För tunga arbeten som kräver högre prestanda.
S-läge:
För normala arbeten med lägre bränsleförbrukning.
ECO-läge: Prioriterar låg bränsleförbrukning och ekonomiska prestanda.
Arbetsvolym per liter bränsle (m3/l)
Rigorösa kontroller avseende tryckfall
utförs på alla komponenter i det hydrauliska systemet, allt ifrån reglerventilernas
spolar till anslutningarna. Dessa kontroller
i kombination med användningen av en
ny, högeffektiv pump, minskar energiförlusterna till ett minimum.
(jämfört med den föregående modellen SK225SR i S-läge)
Ett stort steg framåt för energibesparande prestanda
Bränsleförbrukning (l/tim)
19 % minskning
Nästa generations elektroniska motorstyrning
D en nya elektroniskt st yrda common
rail-motorn har högtrycksbränsleinsprutning
och multipelinsprutning med förbättrad
precision. Den är försedd med en EGR-kylare,
och DP-filter som ger hög effekt från optimerad förbränning och som kraftigt minskar
utsläppen av partiklar och kvävedioxid.
Tier 4-kompatibel motor
NEXT-3E-teknologi
Komplett inställning via avancerad ITCS-reglering
ITCS (Intelligent total Control System) är ett avancerat datoriserat, system som
ger en övergripande kontroll av alla maskinfunktioner.
3 % ökning
NEXT-3E-teknologi
Nytt hydraulsystem
Nästa generations motorkontroll styrs av en ny version av ITCS som svarar snabbt
på plötsliga ändringar i hydraulbelastning för att säkerställa att motorn körs så
effektivt som möjligt med minsta effektförlust.
5 % minskning
ECO-läge
“ECO-läge
Lägre partikelutsläpp: Begränsar skapandet av partiklar (som är
resultatet av ofullständig förbränning av
bränsle)
Common Rail-system
■
Högtrycksinsprutningen finfördelar bränslet och insprutningstiden är mer exakt vilket förbättrar förbränningseffektiviteten.
VG-turbo
■
Variabel turbogeometri justerar luftintaget för att maximera
förbränningseffektiviteten. Vid låga motorvarvtal stängs
munstyckena, turbovarvtalet ökas och luftintaget ökas.
Detta bidrar till lägre bränsleförbrukning.
Variabelt munstycke
Vid lågt varvtal Vid högt varvtal
DP-filter (partikelfilter)
■
Kolpartiklar ansamlas som sot i dieselpartikelfiltret och förbränns vid hög temperatur. Vid
låga motorvarvtal är avgastemperaturen för
låg, och common rail-insprutningssystemet
används för att höja temperaturen tillräckligt
för att bränna bort sotet.
Arbetsvolym per liter bränsle (m3/l)
8 % ökning
* Siffror för bränsleförbrukning: bränsleförbrukning per timme (l/tim) jämfört med
föregående modell i KOBELCOs tester.
* Siffror för arbetsvolym: grävvolym per liter bränsle (m3/l) jämfört med föregående
modell i KOBELCOs tester.
Lägre kväveoxidutsläpp:
Platinakatalysator
Minskar kväveoxider (som skapats genom
reaktion med syre vid hög temperatur)
EGR-kylare (avgasåtercirkulation)
■
Kombinationen av en stor bränsletank och utmärkt bränsleeffektivitet
ger en imponerande ökning på upp
till 34 % längre kontinuerlig driftstid.*
Bränsletank:
Kylda utsläppsgaser blandas med inloppsluften och
återcirkuleras in i motorn, samtidigt som tillräckligt med
syre för förbränning säkerställs. Den sänkta syretemperaturen sänker förbränningstemperaturen och ökar förbränningseffektiviteten.
Luftintag
Elektroniskt styrd
EGR-ventil
Avsevärt längre kontinuerlig driftstid
Filter
Utsläpp
Vattenkyld
EGR
330 liter
Funktionen för automatisk acceleration/
inbromsning minskar motorvarvtalet
Spak av (Neutral)
Motorvarvtal
Motorns varvtal minskas automatiskt när
manöverspaken ställs i neutralläge, vilket på
ett effektivt sätt sparar bränsle samt minskar
buller och avgasutsläpp. Motorn återgår
snabbt till föregående varvtal när spaken
flyttas ur neutralläge.
Spak aktiverad
Spakens utslag
3
4
Prestanda
Effektiv prestanda!
En låg, fast tyngdpunkt
Kraftfull grävning i toppklass
Max. grävkraft för stickan:
Med effektförstärkning:
Max. grävkraft för skopan:
Med effektförstärkning:
88 kN
96,8 kN
120 kN
132 kN
{8,98 tf}
{9,88 tf}
Dragkraft på dragstång:
Den kompakta konstruktionen gör att maskinen kan utföra kontinuerlig
grävning, 180-graders svängningar och tippningar inom ett arbetsområde
på 4,0 m.
Arbetsbredd
4 020 mm
{12,2 tf}
Min. främre svängradie:
2 340 mm
{13,46 tf}
Kraftfull larvning
Larvhastighet:
Kräver en arbetsyta på 4,0 meter
Trots de nya, extra kraftiga redskapen är dessa maskiner stabilare än deras
föregångare vilket ger bredare arbetsområden och en grävhöjd som
motsvarar eller är större än en fullstor maskin (SK200-8).
Max. grävhöjd:
Bakdelens svängradie:
1 680 mm**
Bakre överhäng:
185 mm
10 580 mm
6%
227,2 kN {23,2 tf}
Tillval, grip (kross) och hammare
Föraren väljer önskad läge inuti hytten och väljarventilen konfigurerar
maskinen i enlighet därmed.
Max. grävräckvidd:
9 700 mm
Omkopplare för redskapsläge
Det går att välja mellan tre olika hydrauliska kretsar för att passa skopa,
kross och hammare, och önskat redskapsläge kan väljas med en omkopplare som automatiskt konfigurerar väljarventilen. Alla redskapslägen kan
användas i S-läge, H-läge och ECO-läge.
Större svängkraft, kortare cykler
Svängvridmoment:
Svänghastighet:
71,4 kN・m
13,3 min-1
* Arbetsbredd (180 grader) är lika med summan av den minsta främre svängradien och bakdelens
svängradie.
* Bilderna visar en konfiguration med tillagd motvikt.
** Bilderna visar värdet utan tillagd motvikt.
Svagt driftljud
iNDr-kylsystemet hjälper även maskinen att bli tystare även i smala passager.
Även de hydrauliska övertrycksventilerna har konstruerats särskilt för att
minska irriterande buller under drift.
Uppfyller europeiska standarder för EMC
(elektromagnetisk kompatibilitet)
Elektrisk skärmning säkerställer att maskinerna klarar alla Europeiska standarder och varken orsakar eller påverkas av elektromagnetiska störningar.
5
6
Prestanda
Effektiv prestanda!
En låg, fast tyngdpunkt
Kraftfull grävning i toppklass
Max. grävkraft för stickan:
Med effektförstärkning:
Max. grävkraft för skopan:
Med effektförstärkning:
88 kN
96,8 kN
120 kN
132 kN
{8,98 tf}
{9,88 tf}
Dragkraft på dragstång:
Den kompakta konstruktionen gör att maskinen kan utföra kontinuerlig
grävning, 180-graders svängningar och tippningar inom ett arbetsområde
på 4,0 m.
Arbetsbredd
4 020 mm
{12,2 tf}
Min. främre svängradie:
2 340 mm
{13,46 tf}
Kraftfull larvning
Larvhastighet:
Kräver en arbetsyta på 4,0 meter
Trots de nya, extra kraftiga redskapen är dessa maskiner stabilare än deras
föregångare vilket ger bredare arbetsområden och en grävhöjd som
motsvarar eller är större än en fullstor maskin (SK200-8).
Max. grävhöjd:
Bakdelens svängradie:
1 680 mm**
Bakre överhäng:
185 mm
10 580 mm
6%
227,2 kN {23,2 tf}
Tillval, grip (kross) och hammare
Föraren väljer önskad läge inuti hytten och väljarventilen konfigurerar
maskinen i enlighet därmed.
Max. grävräckvidd:
9 700 mm
Omkopplare för redskapsläge
Det går att välja mellan tre olika hydrauliska kretsar för att passa skopa,
kross och hammare, och önskat redskapsläge kan väljas med en omkopplare som automatiskt konfigurerar väljarventilen. Alla redskapslägen kan
användas i S-läge, H-läge och ECO-läge.
Större svängkraft, kortare cykler
Svängvridmoment:
Svänghastighet:
71,4 kN・m
13,3 min-1
* Arbetsbredd (180 grader) är lika med summan av den minsta främre svängradien och bakdelens
svängradie.
* Bilderna visar en konfiguration med tillagd motvikt.
** Bilderna visar värdet utan tillagd motvikt.
Svagt driftljud
iNDr-kylsystemet hjälper även maskinen att bli tystare även i smala passager.
Även de hydrauliska övertrycksventilerna har konstruerats särskilt för att
minska irriterande buller under drift.
Uppfyller europeiska standarder för EMC
(elektromagnetisk kompatibilitet)
Elektrisk skärmning säkerställer att maskinerna klarar alla Europeiska standarder och varken orsakar eller påverkas av elektromagnetiska störningar.
5
6
Komfort och säkerhet
En arbetsmiljö som hjälper föraren att koncentrera sig på arbetet som ska utföras!
Stor hytt
ROPS-hytt
Den nyutvecklade, ROPS
(Roll-Over-Protective
Structure)-kompatibla hytten
uppfyller ISO-standarder
(ISO-12117-2: 2008) och
innebär större säkerhet för
föraren om maskinen välter.
Den stora hytten ger ett rymligt
arbetsutrymme med gott om
plats för benen och har en bred
dörr för in- och urstigning. För
bästa möjliga runtomsikt har
hytten ett brett och öppet synfält
framåt samt stora fönsterytor på
båda sidor och bakåt.
■ Kontakta din KOBELCO-återförsäljare om
du vill montera skydd mot vandalism.
(Monteringsfästen för skydd mot
vandalism)
*Fotot visar tillvalet luftfjädrad stol
Hytt med bred dörr underlättar instigning och urstigning
Säkerhetsfunktioner för olika situationer
Hyttens extra breda dörr och
säkerhetsspärren på manöverspakarnas fästen underlättar
instigning och urstigning.
● En brandvägg skiljer pumputrymmet från motorn ● Ledstängerna uppfyller Europeiska
standarder ● Värmeskydd förhindrar kontakt med varma komponenter vid motorinspektioner
● Rullbältet kräver ingen manuell justering ● Larm vid larvning
● Backkamera
Backkameran är standardutrustning som gör det
enklare att se bakom
maskinen och som därmed
ökar säkerheten. Bilden
visas på färgskärmen.
● Hammare för att
kunna lämna hytten
i nödlägen
Buller i hytten
Buller i hytten har minskats med 5 dB
Jämfört med föregående modeller.
(jämfört med den föregående
modellen SK225SR)
Bilden inkluderar tillvalspedaler för grip och hammare. Fjädrad stol visa inte.
Bekväm arbetsmiljö
Lättläst multiskärm i färg
Multiskärmen i färg är standardutrustning.
Användaren kan enkelt avläsa maskinens
driftdata samt statusinformation.
Bränsleförbrukning
Övervakning bakåt
7
Underhåll
● Stol med dubbla
● Kraftig, automatisk
● Upplåsning/låsning med en
● Stor mugghållare
glidskenor
tryckning förenklar öppning
och stängning av den främre
vindrutan.
luftkonditionering
● FM/AM-radio med två
högtalare och stationsval
● Rymlig förvaringsplats
8
Komfort och säkerhet
En arbetsmiljö som hjälper föraren att koncentrera sig på arbetet som ska utföras!
Stor hytt
ROPS-hytt
Den nyutvecklade, ROPS
(Roll-Over-Protective
Structure)-kompatibla hytten
uppfyller ISO-standarder
(ISO-12117-2: 2008) och
innebär större säkerhet för
föraren om maskinen välter.
Den stora hytten ger ett rymligt
arbetsutrymme med gott om
plats för benen och har en bred
dörr för in- och urstigning. För
bästa möjliga runtomsikt har
hytten ett brett och öppet synfält
framåt samt stora fönsterytor på
båda sidor och bakåt.
■ Kontakta din KOBELCO-återförsäljare om
du vill montera skydd mot vandalism.
(Monteringsfästen för skydd mot
vandalism)
*Fotot visar tillvalet luftfjädrad stol
Hytt med bred dörr underlättar instigning och urstigning
Säkerhetsfunktioner för olika situationer
Hyttens extra breda dörr och
säkerhetsspärren på manöverspakarnas fästen underlättar
instigning och urstigning.
● En brandvägg skiljer pumputrymmet från motorn ● Ledstängerna uppfyller Europeiska
standarder ● Värmeskydd förhindrar kontakt med varma komponenter vid motorinspektioner
● Rullbältet kräver ingen manuell justering ● Larm vid larvning
● Backkamera
Backkameran är standardutrustning som gör det
enklare att se bakom
maskinen och som därmed
ökar säkerheten. Bilden
visas på färgskärmen.
● Hammare för att
kunna lämna hytten
i nödlägen
Buller i hytten
Buller i hytten har minskats med 5 dB
Jämfört med föregående modeller.
(jämfört med den föregående
modellen SK225SR)
Bilden inkluderar tillvalspedaler för grip och hammare. Fjädrad stol visa inte.
Bekväm arbetsmiljö
Lättläst multiskärm i färg
Multiskärmen i färg är standardutrustning.
Användaren kan enkelt avläsa maskinens
driftdata samt statusinformation.
Bränsleförbrukning
Övervakning bakåt
7
Underhåll
● Stol med dubbla
● Kraftig, automatisk
● Upplåsning/låsning med en
● Stor mugghållare
glidskenor
tryckning förenklar öppning
och stängning av den främre
vindrutan.
luftkonditionering
● FM/AM-radio med två
högtalare och stationsval
● Rymlig förvaringsplats
8
Underhåll
Snabbt och exakt underhåll samt låga underhållskostnader
Bekvämt underhåll från marknivå
iNDr innebär enkelt underhåll
Alla komponenter som kräver regelbundet underhåll har placerats så de
är lätta att nå. Den nyligen designade motorhuven har bred öppning och
är lågt placerad. Utrustningen som kräver underhåll är placerad på lättåtkomliga platser. Service kan utföras från marken eller i hytten.
iNDr-filter blockerar damm
Utomhusluften går direkt från intaget genom
iNDr-filtret för borttagning av damm. Filtret har
en 60-mesh nätskärm vilket innebär att den har
sextio hål per tum både vertikalt och horisontellt, med en bred främre
veckad yta som motstår
igentäppning.
● Lättåtkomliga kylenheter
Vänster sida
Visuell kontroll och enkel rengöring
Vid kontroll och rengöring av kylsystemet
måste man hantera flera olika komponenter
som t.ex. kylare, oljekylare och laddluftkylare
som alla måste hanteras på olika sätt. Men när
det gäller iNDr-filtret finns det bara ett filter.
Om det ser smutsigt ut vid uppstartsinspektion kan det lätt och snabbt rengöras.
3 4 5
6 7
Kylarens reservtank
1
● Lättåtkomlig pump
Höger sida
Långa underhållsintervall
2
Superfint filter
Superfint filter med
hög prestanda har
ett bytesintervall
på 1 000 timmar.
med
ulolja
Hydra slängd:
v
li
g
n
lå
5 000 timmar
8
Hydraulolja med lång livslängd minskar
kostnader och arbete.
Bränslefilter
●
Motoroljefilter
Lätt åtkomst till
huvudreglerventiler
Högvärdigt bränslefilter med överlägsna
filtreringsegenskaper
Det högpresterande filtret med stor kapacitet är särskilt konstruerat för en
common-rail-motor och har 2,9 gånger större filtreringsyta jämfört med
föregående filter.
Reglerventil
Färgskärm
som visar
information
för exakta
Monitor Display
withviktig
Essential
Information
for
underhållskontroller
Accurate Maintenance Checks
Pump för bränslepåfyllning
● Visar endast underhållsinformation som behövs,
Snabbt underhåll
1
●
9
Inga verktyg
krävs för att
vrida motorns
snabbavtappningskran.
Enkel rengöring
2
●
Bränsletanken
är utrustad med
bottenfläns och
stor dränerings
ventil.
3
●
Timmätaren
kan avläsas när
man står på
marken.
4
●
Lättåtkomlig
säkringsdosa.
Mer differentierade säkringar
gör det enklare
att lokalisera
funktionsstörningar.
5
●
Tanken för
spolarvätska
finns under
hyttens
golvmatta.
6
●
Avtagbar
golvmatta i två del
ar med handtag
för enkel
borttagning.
Golvdränering
finns under
golvmattan.
●
●
Lätt utbytbart motoroljefilter
Enkelt byte av startmotor från
pumpsidan
när den behövs.
7
8
● Självdiagnosfunktionen varnar tidigt om funktionsfel
upptäcks och visar fel i elsystemet.
● Registreringsfunktion för tidigare haverier inklusive
oregelbundna och övergående fel.
●
Invändiga och
utvändiga filter
för luftkonditioneringen kan
enkelt tas bort
för rengöring
utan verktyg.
●
Larvbandsramens speciella
konstruktion
underlättar
rengöring.
16 olika språk kan väljas för övervakningsskärmen
Med meddelanden, inklusive de som kräver snabba åtgärder, som visas på
lokalt språk kan användare i alla delar av världen arbeta lugnare.
10
Underhåll
Snabbt och exakt underhåll samt låga underhållskostnader
Bekvämt underhåll från marknivå
iNDr innebär enkelt underhåll
Alla komponenter som kräver regelbundet underhåll har placerats så de
är lätta att nå. Den nyligen designade motorhuven har bred öppning och
är lågt placerad. Utrustningen som kräver underhåll är placerad på lättåtkomliga platser. Service kan utföras från marken eller i hytten.
iNDr-filter blockerar damm
Utomhusluften går direkt från intaget genom
iNDr-filtret för borttagning av damm. Filtret har
en 60-mesh nätskärm vilket innebär att den har
sextio hål per tum både vertikalt och horisontellt, med en bred främre
veckad yta som motstår
igentäppning.
● Lättåtkomliga kylenheter
Vänster sida
Visuell kontroll och enkel rengöring
Vid kontroll och rengöring av kylsystemet
måste man hantera flera olika komponenter
som t.ex. kylare, oljekylare och laddluftkylare
som alla måste hanteras på olika sätt. Men när
det gäller iNDr-filtret finns det bara ett filter.
Om det ser smutsigt ut vid uppstartsinspektion kan det lätt och snabbt rengöras.
3 4 5
6 7
Kylarens reservtank
1
● Lättåtkomlig pump
Höger sida
Långa underhållsintervall
2
Superfint filter
Superfint filter med
hög prestanda har
ett bytesintervall
på 1 000 timmar.
med
ulolja
Hydra slängd:
v
li
g
n
lå
5 000 timmar
8
Hydraulolja med lång livslängd minskar
kostnader och arbete.
Bränslefilter
●
Motoroljefilter
Lätt åtkomst till
huvudreglerventiler
Högvärdigt bränslefilter med överlägsna
filtreringsegenskaper
Det högpresterande filtret med stor kapacitet är särskilt konstruerat för en
common-rail-motor och har 2,9 gånger större filtreringsyta jämfört med
föregående filter.
Reglerventil
Färgskärm
som visar
information
för exakta
Monitor Display
withviktig
Essential
Information
for
underhållskontroller
Accurate Maintenance Checks
Pump för bränslepåfyllning
● Visar endast underhållsinformation som behövs,
Snabbt underhåll
1
●
9
Inga verktyg
krävs för att
vrida motorns
snabbavtappningskran.
Enkel rengöring
2
●
Bränsletanken
är utrustad med
bottenfläns och
stor dränerings
ventil.
3
●
Timmätaren
kan avläsas när
man står på
marken.
4
●
Lättåtkomlig
säkringsdosa.
Mer differentierade säkringar
gör det enklare
att lokalisera
funktionsstörningar.
5
●
Tanken för
spolarvätska
finns under
hyttens
golvmatta.
6
●
Avtagbar
golvmatta i två del
ar med handtag
för enkel
borttagning.
Golvdränering
finns under
golvmattan.
●
●
Lätt utbytbart motoroljefilter
Enkelt byte av startmotor från
pumpsidan
när den behövs.
7
8
● Självdiagnosfunktionen varnar tidigt om funktionsfel
upptäcks och visar fel i elsystemet.
● Registreringsfunktion för tidigare haverier inklusive
oregelbundna och övergående fel.
●
Invändiga och
utvändiga filter
för luftkonditioneringen kan
enkelt tas bort
för rengöring
utan verktyg.
●
Larvbandsramens speciella
konstruktion
underlättar
rengöring.
16 olika språk kan väljas för övervakningsskärmen
Med meddelanden, inklusive de som kräver snabba åtgärder, som visas på
lokalt språk kan användare i alla delar av världen arbeta lugnare.
10
Specifikationer
SK230SR-3
Motor
SK230SRLC-3
SK230SR-3
Larvsystem
Modell
HINO J05E-TJ
Direktinsprutning, vattenkyld, 4-takts dieselmotor med turboladdare, laddluftkylare
(Uppfyller kraven i EU steg 3B och US Tier 4)
Typ
Antal cylindrar
Cylinderdiameter och slaglängd
Cylindervolym
Märkeffekt
Maximalt vridmoment
4
112 mm x 130 mm
5,123 liter
124 kW/2 000 min-1 (ISO 14396: Utan fläkt)
660 N.m/1 600 min-1(ISO 14396: Utan fläkt)
Typ
Max. discharge flow
Inställning för övertrycksventil
Bom, sticka och skopa
Effektförstärkning (Power Boost)
Larvkrets
Svängkrets
Styrkrets
Servostyrningspump
Huvudreglerventiler
Oljekylare
34.3 MPa {350 kgf/cm }
37.8 MPa {385 kgf/cm2}
34.3 MPa {350 kgf/cm2}
27.0 MPa {285 kgf/cm2}
5.0 MPa {50 kgf/cm2}
Kugghjulstyp
8-spolig
Luftkyld
2
Parkeringsbroms
Svänghastighet
Bakdelens svängradie
Min. främre svängradie
h
11 m
9,53
10
6,58
10,58
7,71
2,98
g- Max. vertikalt grävdjup
5,95
h- Min. svängradie
2,34
i - Horisontellt grävtag i marknivå
5,02
j - Grävdjup för 2,4 m plan botten
6,37
Skopkapacitet ISO rågad m3
0,80
9
8
7
6
d
5
e
4
3
2
f
1
0
i
Grävkraft
1
Enhet: kN
(ISO 6015)
Sticklängd
2
2,38 m
120
132*
88
96,8*
Skopans grävkraft
120 mm x 1 355 mm
130 mm x 1 406 mm
110 mm x 1 064 mm
a
b
9,70
Arm crowding force
g
c j
3
4
5
*Effektförstärkning inkopplad
2,4 m
8 7 6
12 11 10 9
6
5
4
3
2 1m
7m
Påfyllningsvolymer och smörjning
Axialkolvmotor
Hydraulik; låses automatiskt när svängmanöverspaken är i neutralläge
Broms
2,87 m
c - Max. grävdjup
d- Max. grävhöjd
e - Max. tipphöjd
f - Min. tipphöjd
Bom, sticka och skopa
Bomcylindrar
Stickcylinder
Skopcylindrar
Sticka
b - Max. grävräckvidd i marknivå
Hytt
Allväders, ljuddämpande stålhytt, monterad på silikontätade viskösa fästen
och utrustad med en kraftig, isolerad golvmatta.
Reglage
Två handspakar och två fotpedaler för larvning
Två handspakar för grävning och svängning
Elektriskt, vridbart gasreglage
Två pumpar med variabel slagvolym +
en kugghjulspump
2 x220 liter/min, 1 x 20 liter/min
5,62 m
Räckvidd
a- Max. grävräckvidd
Hytt och reglage
Svängsystem
Svängmotor
Larvplattor
Enhet: m
Bom
2 x axelkolv, tvåstegsmotorer
Hydraulbroms per motor
Oljeskivbroms per motor
46 på varje sida (SK230SR)
49 på varje sida (SK230SRLC)
6,0 / 3, km/tid
227,2 kN {23 200 kgf} (ISO 7464)
70 % {35°}
Larvhastighet
Dragkraft på dragstång
Lutningsförmåga
Hydraulsystem
Pump
Larvmotorer
Larvbromsar
Parkeringsbromsar
Arbetsområden
SK230SRLC-3
Bränsletank
Kylsystem
Motorolja
Larvreduktionsväxel
Svängeduktionsväxel
Hydrauloljetank
Oljeskivbroms, hydraulstyrd automatisk
13,3 min-1 {rpm}
1 680 mm
2 340 mm
Mått
330 liter
24 liter
20,5 liter
2 x 5,0 liter
4,7 liter
114 liter tankens oljenivå
230 liter hydraulsystem
Enhet: mm
A Total längd
B
SK230SR
SK230SRLC
Total längd
(till toppen på bom)
3 160
2 800
2 990
3 160
1 030
445
SK230SR
SK230SRLC
D Total höjd (till toppen på hytten)
E Bakdelens frigång över marken*
F Markfrigång*
C
Redskap
G Bakdelens svängradie
SK260SRLC
H Bandaxelavstånd
SK260SRNLC
SK260SRLC
Larvbandens
I
totala längd
SK260SRNLC
SK260SRLC
J Bandspårvidd
SK260SRNLC
K Bandplattornas bredd
L Total bredd för övre struktur
2,87 m
8 690
8 830
Sticklängd
Larvbandens
totala bredd
1 680
3 370
3 660
4 170
4 450
2 200
2 390
600/700/800
2 990
* Utan höjden för bandplattans kam
Kombination av grävskopa och sticka
Grävskopa
Släntskopa
A
Normal grävning
L
G
Användning
—
Skopkapacitet
Öppningsbredd
ISO rågad
Struken
Med sidoskär
Utan sidoskär
m3
m3
mm
mm
0,51
0,39
870
770
3
520
Antal tänder
Skopvikt
kg
○
Kombinationer
2,87 m sticka
○ Rekommenderad △ Endast lastning
◎ Standard
0,7
0,52
1 080
980
5
630
○
0,8
0,59
1 160
1 060
5
650
0,93
0,67
1 330
1 230
5
710
◎
○
0,8
0,59
1 160
1 060
5
660
—
—
—
2 200 x 1 100
—
—
△
△
D
B
E
F
K
H
I
J
C
Maskinvikt och marktryck
I standardskick, med standardbom, 2,87 m sticka och 0,80 m3 ISO rågad skopa
Form
Bandplattornas bredd
Larvbandens totala bredd
Marktryck
Maskinvikt
11
mm
SK230SR
mm
SK230SRLC
SK230SR
kPa
SK230SRLC
SK230SR
kg
SK230SRLC
600
2 800
2 990
50
48
22 500
22 900
Trekams bandplattor (jämn höjd)
700
2 900
3 090
44
42
22 900
23 300
800
3 000
3 190
39
37
23 200
23 600
12
Specifikationer
SK230SR-3
Motor
SK230SRLC-3
SK230SR-3
Larvsystem
Modell
HINO J05E-TJ
Direktinsprutning, vattenkyld, 4-takts dieselmotor med turboladdare, laddluftkylare
(Uppfyller kraven i EU steg 3B och US Tier 4)
Typ
Antal cylindrar
Cylinderdiameter och slaglängd
Cylindervolym
Märkeffekt
Maximalt vridmoment
4
112 mm x 130 mm
5,123 liter
124 kW/2 000 min-1 (ISO 14396: Utan fläkt)
660 N.m/1 600 min-1(ISO 14396: Utan fläkt)
Typ
Max. discharge flow
Inställning för övertrycksventil
Bom, sticka och skopa
Effektförstärkning (Power Boost)
Larvkrets
Svängkrets
Styrkrets
Servostyrningspump
Huvudreglerventiler
Oljekylare
34.3 MPa {350 kgf/cm }
37.8 MPa {385 kgf/cm2}
34.3 MPa {350 kgf/cm2}
27.0 MPa {285 kgf/cm2}
5.0 MPa {50 kgf/cm2}
Kugghjulstyp
8-spolig
Luftkyld
2
Parkeringsbroms
Svänghastighet
Bakdelens svängradie
Min. främre svängradie
h
11 m
9,53
10
6,58
10,58
7,71
2,98
g- Max. vertikalt grävdjup
5,95
h- Min. svängradie
2,34
i - Horisontellt grävtag i marknivå
5,02
j - Grävdjup för 2,4 m plan botten
6,37
Skopkapacitet ISO rågad m3
0,80
9
8
7
6
d
5
e
4
3
2
f
1
0
i
Grävkraft
1
Enhet: kN
(ISO 6015)
Sticklängd
2
2,38 m
120
132*
88
96,8*
Skopans grävkraft
120 mm x 1 355 mm
130 mm x 1 406 mm
110 mm x 1 064 mm
a
b
9,70
Arm crowding force
g
c j
3
4
5
*Effektförstärkning inkopplad
2,4 m
8 7 6
12 11 10 9
6
5
4
3
2 1m
7m
Påfyllningsvolymer och smörjning
Axialkolvmotor
Hydraulik; låses automatiskt när svängmanöverspaken är i neutralläge
Broms
2,87 m
c - Max. grävdjup
d- Max. grävhöjd
e - Max. tipphöjd
f - Min. tipphöjd
Bom, sticka och skopa
Bomcylindrar
Stickcylinder
Skopcylindrar
Sticka
b - Max. grävräckvidd i marknivå
Hytt
Allväders, ljuddämpande stålhytt, monterad på silikontätade viskösa fästen
och utrustad med en kraftig, isolerad golvmatta.
Reglage
Två handspakar och två fotpedaler för larvning
Två handspakar för grävning och svängning
Elektriskt, vridbart gasreglage
Två pumpar med variabel slagvolym +
en kugghjulspump
2 x220 liter/min, 1 x 20 liter/min
5,62 m
Räckvidd
a- Max. grävräckvidd
Hytt och reglage
Svängsystem
Svängmotor
Larvplattor
Enhet: m
Bom
2 x axelkolv, tvåstegsmotorer
Hydraulbroms per motor
Oljeskivbroms per motor
46 på varje sida (SK230SR)
49 på varje sida (SK230SRLC)
6,0 / 3, km/tid
227,2 kN {23 200 kgf} (ISO 7464)
70 % {35°}
Larvhastighet
Dragkraft på dragstång
Lutningsförmåga
Hydraulsystem
Pump
Larvmotorer
Larvbromsar
Parkeringsbromsar
Arbetsområden
SK230SRLC-3
Bränsletank
Kylsystem
Motorolja
Larvreduktionsväxel
Svängeduktionsväxel
Hydrauloljetank
Oljeskivbroms, hydraulstyrd automatisk
13,3 min-1 {rpm}
1 680 mm
2 340 mm
Mått
330 liter
24 liter
20,5 liter
2 x 5,0 liter
4,7 liter
114 liter tankens oljenivå
230 liter hydraulsystem
Enhet: mm
A Total längd
B
SK230SR
SK230SRLC
Total längd
(till toppen på bom)
3 160
2 800
2 990
3 160
1 030
445
SK230SR
SK230SRLC
D Total höjd (till toppen på hytten)
E Bakdelens frigång över marken*
F Markfrigång*
C
Redskap
G Bakdelens svängradie
SK260SRLC
H Bandaxelavstånd
SK260SRNLC
SK260SRLC
Larvbandens
I
totala längd
SK260SRNLC
SK260SRLC
J Bandspårvidd
SK260SRNLC
K Bandplattornas bredd
L Total bredd för övre struktur
2,87 m
8 690
8 830
Sticklängd
Larvbandens
totala bredd
1 680
3 370
3 660
4 170
4 450
2 200
2 390
600/700/800
2 990
* Utan höjden för bandplattans kam
Kombination av grävskopa och sticka
Grävskopa
Släntskopa
A
Normal grävning
L
G
Användning
—
Skopkapacitet
Öppningsbredd
ISO rågad
Struken
Med sidoskär
Utan sidoskär
m3
m3
mm
mm
0,51
0,39
870
770
3
520
Antal tänder
Skopvikt
kg
○
Kombinationer
2,87 m sticka
○ Rekommenderad △ Endast lastning
◎ Standard
0,7
0,52
1 080
980
5
630
○
0,8
0,59
1 160
1 060
5
650
0,93
0,67
1 330
1 230
5
710
◎
○
0,8
0,59
1 160
1 060
5
660
—
—
—
2 200 x 1 100
—
—
△
△
D
B
E
F
K
H
I
J
C
Maskinvikt och marktryck
I standardskick, med standardbom, 2,87 m sticka och 0,80 m3 ISO rågad skopa
Form
Bandplattornas bredd
Larvbandens totala bredd
Marktryck
Maskinvikt
11
mm
SK230SR
mm
SK230SRLC
SK230SR
kPa
SK230SRLC
SK230SR
kg
SK230SRLC
600
2 800
2 990
50
48
22 500
22 900
Trekams bandplattor (jämn höjd)
700
2 900
3 090
44
42
22 900
23 300
800
3 000
3 190
39
37
23 200
23 600
12
Lyftkapaciteter
SK230SR-3
Lyftkapacitet över sidan eller 360 grader
A
Sticka: 2,87 Skopa: 0,8 m3 ISO rågad 630 kg Bandplatta: 600 mm
1,5 m
3,0 m
4,5 m
SK230SR-3
SK230SRLC-3
A – Räckvidd från svängcentrum till skopans lyftkrok
B – Höjd över/under marken för skopans lyftkrok
C – Lyftkapaciteter i kilogram
* Max. utmatningstryck: 34,3 MPa {350 kgf/cm2}
Lyftkapacitet över framsidan
SK230SR
SK230SRLC-3
6,0 m
7,5 m
Vid max. räckvidd
Radie
B
7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
Marknivå
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
SK230SR
A
*6 240
*9 120
*6 240
*9 120
*11 660
*6 880
*7 270
*9 820
*11 370
*8 090
11 270
*6 880
*7 270
9 440
9 600
*8 090
*5 600
*7 470
*8 810
8 830
8 680
*8 120
*5 940
*5 600
5 840
5 290
4 950
4 830
4 860
5 050
Sticka: 2,87 Skopa: 0,8 m3 ISO rågad 630 kg Bandplatta: 600 mm
1,5 m
3,0 m
4,5 m
*2 220
*3 650
*4 810
*5 770
5 750
5 530
5 430
5 440
*2 220
*3 650
3 930
3 670
3 410
3 210
3 110
3 130
6,0 m
*2 980
4 150
4 010
3 900
3 850
2 610
2 490
2 360
2 260
2 210
7,5 m
*1 910
*1 810
*1 830
*1 950
*2 190
*2 610
*3 370
4 460
*4 670
*1 910
*1 810
*1 830
*1 950
1 930
1 950
2 130
2 580
3 780
6,15 m
7,27 m
7,95 m
8,31 m
8,39 m
8,19 m
7,69 m
6,84 m
5,45 m
Vid max. räckvidd
Radie
B
7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
Marknivå
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
SK230SR
A
*6 240
*9 120
*6 240
*9 120
*11 660
*6 880
*7 270
*9 820
*11 370
*8 090
*11 660
*6 880
*7 270
*9 820
11 310
*8 090
*5 600
*7 470
*8 810
*9 420
*9 180
*8 120
*5 940
*5 600
6 640
6 080
5 730
5 600
5 630
5 820
*2 220
*3 650
*4 810
*5 770
*6 420
6 440
6 330
*5 940
*2 220
*3 650
4 430
4 170
3 900
3 700
3 600
3 620
Sticka: 2,87 Skopa: 0,8 m3 ISO rågad 630 kg Bandplatta: 600 mm Motvikt: 1 400 kg
1,5 m
3,0 m
4,5 m
6,0 m
*2 980
*4 210
4 640
4 530
4 480
2 970
2 850
2 720
2 620
2 570
7,5 m
*1 910
*1 810
*1 830
*1 950
*2 190
*2 610
*3 370
*4 900
*4 670
*1 910
*1 810
*1 830
*1 950
*2 190
2 270
2 480
2 990
4 350
6,15 m
7,27 m
7,95 m
8,31 m
8,39 m
8,19 m
7,69 m
6,84 m
5,45 m
Vid max. räckvidd
Radie
B
7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
Marknivå
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*6 240
*9 120
*6 240
*9 120
*11 660
*6 880
*7 270
*9 820
*11 370
*8 090
*11 660
*6 880
*7 270
*9 820
*11 370
*8 090
*5 600
*7 470
*8 810
*9 420
*9 180
*8 120
*5 940
Observera!
1. Försök inte att lyfta eller hålla någon last som är större än dessa lyftkapaciteter vid
deras angivna lyftpunktsradier och höjder. Vikten av alla tillbehör måste dras av
från de ovanstående lyftkapaciteterna.
2. Angivelserna för lyftkapacitet är grundade på att maskinen står på plan,
fast och jämn mark. Användaren måste ta hänsyn till arbetsförhållandena, t.ex. mjukt
eller ojämnt underlag, nivåförhållanden, sidobelastningar, plötsliga belastningsstopp,
riskfyllda förhållanden, personalens erfarenhet etc.
3. Skopans lyftkrok definierad som lyftpunkt
13
*5 600
*7 470
7 050
6 700
6 580
6 610
*5 940
*2 220
*3 650
*4 810
*5 770
*6 420
*6 790
*6 700
*5 940
*2 220
*3 650
*4 810
4 840
4 570
4 370
4 270
4 290
*2 980
*4 210
*5 150
5 180
*4 800
*2 980
3 360
3 230
3 120
3 080
*1 910
*1 810
*1 830
*1 950
*2 190
*2 610
*3 370
*4 900
*4 670
*1 910
*1 810
*1 830
*1 950
*2 190
*2 610
2 970
3 560
*4 670
6,15 m
7,27 m
7,95 m
8,31 m
8,39 m
8,19 m
7,69 m
6,84 m
5,45 m
4. Ovanstående lyftkapaciteter överensstämmer med ISO 10567. De överskrider inte 87 % av
hydraullyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Lyftkapaciteter som är markerade med en
asterisk (*) är begränsade av maskinens hydrauliska kapacitet snarare än av tipplasten.
5. Föraren måste vara fullt förtrogen med bruks- och underhållsanvisningarna innan
maskinens används. Föreskrifter beträffande säker användning av utrustningen ska
alltid följas.
6. Lyftkapaciteterna gäller endast för maskiner som ursprungligen tillverkats av,
och standardutrustats av, KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
14
Lyftkapaciteter
SK230SR-3
Lyftkapacitet över sidan eller 360 grader
A
Sticka: 2,87 Skopa: 0,8 m3 ISO rågad 630 kg Bandplatta: 600 mm
1,5 m
3,0 m
4,5 m
SK230SR-3
SK230SRLC-3
A – Räckvidd från svängcentrum till skopans lyftkrok
B – Höjd över/under marken för skopans lyftkrok
C – Lyftkapaciteter i kilogram
* Max. utmatningstryck: 34,3 MPa {350 kgf/cm2}
Lyftkapacitet över framsidan
SK230SR
SK230SRLC-3
6,0 m
7,5 m
Vid max. räckvidd
Radie
B
7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
Marknivå
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
SK230SR
A
*6 240
*9 120
*6 240
*9 120
*11 660
*6 880
*7 270
*9 820
*11 370
*8 090
11 270
*6 880
*7 270
9 440
9 600
*8 090
*5 600
*7 470
*8 810
8 830
8 680
*8 120
*5 940
*5 600
5 840
5 290
4 950
4 830
4 860
5 050
Sticka: 2,87 Skopa: 0,8 m3 ISO rågad 630 kg Bandplatta: 600 mm
1,5 m
3,0 m
4,5 m
*2 220
*3 650
*4 810
*5 770
5 750
5 530
5 430
5 440
*2 220
*3 650
3 930
3 670
3 410
3 210
3 110
3 130
6,0 m
*2 980
4 150
4 010
3 900
3 850
2 610
2 490
2 360
2 260
2 210
7,5 m
*1 910
*1 810
*1 830
*1 950
*2 190
*2 610
*3 370
4 460
*4 670
*1 910
*1 810
*1 830
*1 950
1 930
1 950
2 130
2 580
3 780
6,15 m
7,27 m
7,95 m
8,31 m
8,39 m
8,19 m
7,69 m
6,84 m
5,45 m
Vid max. räckvidd
Radie
B
7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
Marknivå
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
SK230SR
A
*6 240
*9 120
*6 240
*9 120
*11 660
*6 880
*7 270
*9 820
*11 370
*8 090
*11 660
*6 880
*7 270
*9 820
11 310
*8 090
*5 600
*7 470
*8 810
*9 420
*9 180
*8 120
*5 940
*5 600
6 640
6 080
5 730
5 600
5 630
5 820
*2 220
*3 650
*4 810
*5 770
*6 420
6 440
6 330
*5 940
*2 220
*3 650
4 430
4 170
3 900
3 700
3 600
3 620
Sticka: 2,87 Skopa: 0,8 m3 ISO rågad 630 kg Bandplatta: 600 mm Motvikt: 1 400 kg
1,5 m
3,0 m
4,5 m
6,0 m
*2 980
*4 210
4 640
4 530
4 480
2 970
2 850
2 720
2 620
2 570
7,5 m
*1 910
*1 810
*1 830
*1 950
*2 190
*2 610
*3 370
*4 900
*4 670
*1 910
*1 810
*1 830
*1 950
*2 190
2 270
2 480
2 990
4 350
6,15 m
7,27 m
7,95 m
8,31 m
8,39 m
8,19 m
7,69 m
6,84 m
5,45 m
Vid max. räckvidd
Radie
B
7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
Marknivå
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*6 240
*9 120
*6 240
*9 120
*11 660
*6 880
*7 270
*9 820
*11 370
*8 090
*11 660
*6 880
*7 270
*9 820
*11 370
*8 090
*5 600
*7 470
*8 810
*9 420
*9 180
*8 120
*5 940
Observera!
1. Försök inte att lyfta eller hålla någon last som är större än dessa lyftkapaciteter vid
deras angivna lyftpunktsradier och höjder. Vikten av alla tillbehör måste dras av
från de ovanstående lyftkapaciteterna.
2. Angivelserna för lyftkapacitet är grundade på att maskinen står på plan,
fast och jämn mark. Användaren måste ta hänsyn till arbetsförhållandena, t.ex. mjukt
eller ojämnt underlag, nivåförhållanden, sidobelastningar, plötsliga belastningsstopp,
riskfyllda förhållanden, personalens erfarenhet etc.
3. Skopans lyftkrok definierad som lyftpunkt
13
*5 600
*7 470
7 050
6 700
6 580
6 610
*5 940
*2 220
*3 650
*4 810
*5 770
*6 420
*6 790
*6 700
*5 940
*2 220
*3 650
*4 810
4 840
4 570
4 370
4 270
4 290
*2 980
*4 210
*5 150
5 180
*4 800
*2 980
3 360
3 230
3 120
3 080
*1 910
*1 810
*1 830
*1 950
*2 190
*2 610
*3 370
*4 900
*4 670
*1 910
*1 810
*1 830
*1 950
*2 190
*2 610
2 970
3 560
*4 670
6,15 m
7,27 m
7,95 m
8,31 m
8,39 m
8,19 m
7,69 m
6,84 m
5,45 m
4. Ovanstående lyftkapaciteter överensstämmer med ISO 10567. De överskrider inte 87 % av
hydraullyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Lyftkapaciteter som är markerade med en
asterisk (*) är begränsade av maskinens hydrauliska kapacitet snarare än av tipplasten.
5. Föraren måste vara fullt förtrogen med bruks- och underhållsanvisningarna innan
maskinens används. Föreskrifter beträffande säker användning av utrustningen ska
alltid följas.
6. Lyftkapaciteterna gäller endast för maskiner som ursprungligen tillverkats av,
och standardutrustats av, KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
14
SK230SR-3
SK230SR-3/ SK230SRLC-3
SK230SRLC-3
STANDARDUTRUSTNING
MOTOR
Motor, HINO J05E-TJ-motor med turboladdare och laddluftkylare
Batterier (2 x12V – 92 Ah)
Startmotor (24 V- 5 kW), 50 A generator
Automatisk motoravstängning vid lågt oljetryck
Avtappningskran på motorns oljetråg
Luftrenare med dubbla element
REGLAGE
Arbetslägesväljare (H-läge, S-läge och ECO-läge)
Effektförstärkning (Power Boost)
SVÄNGSYSTEM & LARVSYSTEM
Svängdämpningssystem
System för rak framdrivning
Två larvhastigheter med automatisk nedväxling
Tätade och smorda bandlänkar
Bandjustering (fett)
Automatisk svängbroms
SPEGLAR OCH LAMPOR
 Tre backspeglar
 Tre främre arbetsbelysningar
 Backkamera
HYTT OCH REGLAGE
Två manöverspakar, servostyrda
Signalhorn, elektriskt
Inbyggd skjutbar reglagekonsol, vänster-höger
Hyttbelysning (invändig)
Klädhängare
Bagagefack
Stor mugghållare
Avtagbar golvmatta i två delar
Förarstol som kan justeras på 7 olika sätt
Rullbälte
Nackstöd
Ledstänger
Värme och defroster
Vindrutetorkare med intervallfunktion och dubbla spolare
Tonat säkerhetsglas
Skjutbar främre vindruta och löstagbart nedre främre glas
Lättläst multiskärm
Automatisk luftkonditionering
Nödhammare
Kugghjulspump
Pump för bränslepåfyllning
Tryckavlastningsbrytare
DPF-omkopplare
Skopkapacitet:
0,51 - 0,93 m3 ISO rågad
Motoreffekt:
124 kW/2 000 min-1
Maskinvikt:
22 500 kg - SK230SR
22 900 kg - SK230SRLC
TILLVALSUTRUSTNING
Stort utbud av skopor
Diverse extra sticka
Stort utbud av bandplattor
Bommens säkerhetsventil
Frontskyddets konstruktion (kan komma i vägen för skopans rörelser)
Objekthanteringssats (säkerhetsventil för bom och lyftkrok)
Extra hydraulkrets
Extra ledningar
Extra motvikt
Extra belysning för hytt
Styrmönsterväxlare
Säte med luftfjädring
Regnavvisare (kan komma i vägen för skopans rörelser)
Obs! Standardutrustning och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta din KOBELCO-återförsäljare för mer information.
Obs! Denna broschyr kan innehålla redskap och extrautrustning som inte finns i ditt område. Den kan innehålla bilder av maskiner med andra specifikationer än maskinerna som
säljs i ditt område. Kontakta närmaste KOBELCO-distributör beträffande de artiklar du behöver.
På grund av vår policy om kontinuerliga produktförbättringar kan alla konstruktioner och specifikationer ändras utan föregående meddelande.
Copyright KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V. Inga delar av denna broschyr får reproduceras på något sätt utan tillstånd.
Kobelco Construction Machinery Europe B.V.
Ytterligare information kan fås från:
Veluwezoom 15
1327 AE Almere
Nederländerna
www.kobelco-europe.com
Uppfyller kraven i de senaste föreskrifterna beträffande avgasutsläpp
SK230SR/SK230SRLC-EU-101-130303IF
(ISO14396)
US
EPA Tier 4
EU (NRMM)
steg 3B
Japanska
föreskrifter