Studieplatsguiden - Stockholms universitets studentkår

Stockholms universitets studentkår presenterar
Studieplatsguiden
2015
januari 2015
www.sus.su.se
instagram.com/studentkar
www.facebook.com/studentkar
Campus Frescati
Stockholms universitetsbibliotek (www.sub.su.se)
Huvudbiblioteket (Södra huset, hus D, plan 4) Bokningsbara grupprum, grupparbetsplatser, tysta läsplatser och studieplatser.
Arrheniusbiblioteket (Arrheniuslaboratorierna, hus C) Ca 28 studieplatser
Geobiblioteket (Geovetenskapens hus, hus U, plan 3) 20 enskilda platser och 4 grupprum
Latinamerikainstitutets bibliotek (Södra huset, hus B, plan 10) 12 studieplatser
Studieplatser
Korridorerna i Södra huset Bänkar och bord finns framför allt på plan 3, men även på
plan 2, 4 och 5
Lediga seminarierum i Södra huset Får användas som studieplatser när de inte är
bokade för undervisning
Kaffebaren F-huset (Södra huset, hus F, plan 5) Många sittplatser och tillgång till
mikrovågsugnar
Studenthuset (Alfa-huset, plan 2) Ca 150 grupparbetesplatser och ca 140 sittplatser
vid caféet (ej lunchtid)
Lantis (Allhuset) Studieplatser finns i datorsalen
Rotundan (Allhuset) Studieplatser utanför Rotundan och caféet
Aula Magna Studieplatser finns i korridorerna utanför aulan (ej under evenemang)
Arrheniuslaboratorierna (hus E, plan 5) Ca 60 studieplatser
Humanistvillan (Frescativägen 24 E) Studieplatser (mellan rum 101 och 119)
Geovetenskapens hus (hus U) Studieplatser vid Geobiblioteket (plan 3), studieplatser
och matrum (plan 1)
Geovetenskapens hus (hus Y, plan 1) Studieplatser och matrum
Stallet (Frescati backe) Studieplatser och matrum
Institutionen för pedagogik och didaktik (Frescativägen 54) Studieplatser och
matrum
Gula villan/Humanistiska föreningen (Svante Arrhenius väg 33) Studieplatser och
matrum
Tysta läsplatser
Rotundan (Allhuset, plan 2) 76 studieplatser vid bord
Studenthuset (Beta-huset) Ca 70 studieplatser
Huvudbiblioteket (Södra huset, hus D, plan 4) Tyst zon på övre plan och tyst lässal
Datorsalar
Datorsal A2 (A5155) (Södra huset, hus A, plan 2)
Datorsal A5 (A5164) (Södra huset, hus A, plan 5) Tyst sal
Datorsal Lantis (Allhuset)
Medieverkstan (Arrheniuslaboratorierna, hus F, plan 5) Resurs för lärarstudenter
Mikrovågsugnar
Södra huset (hus F, plan 5) Salen i anslutning till Kaffebaren
Södra huset (hus F, plan 3) Matrum
Geovetenskapens hus (hus U, plan 1) Matrum
Geovetenskapens hus (hus Y, plan 1) Matrum
Studenthuset (Alfa-huset, plan 2) Rum i anslutning till caféet
Stallet (Frescati backe) Matrum
Institutionen för pedagogik och didaktik (Frescativägen 54) Matrum
Gula villan/Humanistiska föreningen (Svante Arrhenius väg 33) Matrum
Printomat
Printomat är universitetets system för utskrifter, kopiering och skanning. Du behöver ett aktivt universitetskonto samt universitetskortet för att använda systemet.
Fyll på ditt saldo på webben: mitt.su.se
Datorsalar A2 (Södra huset, hus A, plan 2)
Datorsal A5 (Södra huset, hus A, plan 5)
Datorsal Lantis (Allhuset)
Medieverkstan (Arrheniuslaboratorierna, hus F, plan 5)
Studenthuset (Universitetsvägen 2)
Språkstudion (Södra huset, hus E, plan 2)
Inst. för pedagogik och didaktik (Frescativägen 54, plan 4)
Andra områden
Stockholms universitetsbibliotek (www.sub.su.se)
Asienbiblioteket Kräftriket 21 A. (busshållplats) Albano. 26 studieplatser och ett
grupprum
NOD-biblioteket Borgarfjordsgatan 12. (T) Kista. Studieplatser
JMK-biblioteket Karlavägen 104. (T) Karlaplan. 23 studieplatser: enskilda platser och
grupparbetsplatser
Biblioteket för socialt arbete Sveavägen 162. (busshållplats) Sveaplan. 40 studieplatser
AlbaNova-biblioteket Roslagstullbacken 21. (T) Tekniska Högskolan. 60 studieplatser:
enskilda platser och grupparbetsplatser
Studieplatser
Smedjan Kräftriket, hus 8. (busshållplats) Albano. 202 studieplatser
Kräftriket, hus 3 Studieplatser
Lejonkulan Frescati hagväg 8 D. (busshållplats) Universitetet södra. Ca 50 studieplatser och bokningsbara grupprum
Filminstitutets bibliotek, Filmhuset, Borgvägen 1-5. (T) Karlaplan. Tysta läsplatser och
bokningsbara grupprum. Universitetskonto och universitetskortet gäller ej.
Matematiska institutionen (Kräftriket, hus 5) Studieplatser
Studentpalatset Norrtullsgatan 6. (T) Odenplan. 299 bokningsbara läsplatser, 18
bokningsbara grupprum och ett antal fria läsplatser i trapphusets korridorer. Inpassering och bokning med Mecenatkortet eller Studentkortet/Campuskortet, som du
kan få genom att gå med i Stockholms universitets studentkår. Obs! Ditt kort måste
registreras i receptionen. Mer info finns på webben: www.studentpalatset.se
Olika bibliotek i Stockholm Förutom Stockholms universitetsbibliotek (SUB) finns
många andra bibliotek i Stockholm, som har studieplatser och grupprum. Mer info
finns på webben: www.biblioteket.stockholm.se
Mikrovågsugnar
Kräftriket, hus 3 Café Prego
Kräftriket, hus 5, plan 3 Matematiska institutionen
Lejonkulan Psykologiska institutionen, Frescati hagväg 8 D
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Frescati hagväg 24, plan 1 & Frescati
hagväg 16B, plan 1
AlbaNova Roslagstullsbacken 21, det östra uppehållsrummet i institutionskorridoren
Institutionen för mediestudier - JMK Karlavägen 104, plan 4
Printomat
Printomat är universitetets system för utskrifter, kopiering och skanning. Du behöver ett aktivt universitetskonto samt universitetskortet för att använda systemet.
Fyll på ditt saldo på webben: mitt.su.se
Ljusgården och Smedjan (Kräftriket)
Matematiska institutionen (Kräftriket, hus 5)
Psykologiska institutionen (Frescati hage, hus 8)
Inst. för data- och systemvetenskap (Borgarfjordsgatan 12 i Kista)
Inst. för arkeologi och antikens kultur (Lilla Frescativägen 7, rum 337)
Institutionen för mediestudier - JMK (Karlavägen 104, datorsal plan 4)
Obs!
• Vissa institutioner har tillgång till egna små bibliotek, matrum/mikrovågsugnar
för studenter och datorer för studenter. Kontakta studentexpeditionen (eller
motsvarade) på din institution och fråga vad som finns!
• Förutom de stora datorsalarna finns även tillgång till datorer på universitetsbiblioteken. Du loggar in med ditt universitetskonto på alla bibliotek som tillhör
Stockholms universitetsbibliotek.
• Mer info om lokalerna, öppettider, tillgänglighet och annat hittar du på respektive webbplats.
Kontakta studentkåren
Besök oss gärna i kårexpeditionen som ligger på plan 1 i Studenthuset. Öppettider
och kontaktuppgifter till våra medarbetare hittar du på: www.sus.su.se
Du kan också bli medlem direkt på webben. Vi erbjuder trygghet, gemenskap och
förmåner för endast 100 kronor per termin!