Dränerar för bättre skörd Här rullar det på ordentligt Bygger tyst med

PIPES FOR LIFE
RÖR
POSTEN
SPECIALISTEN PÅ PLASTRÖRSSYSTEM
EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE NOV. 2015
Dränerar för
bättre skörd
Sid. 3
Här rullar det
på ordentligt
Sid. 4
Bygger tyst
med Stilla®
Sid. 6
PIPES FOR LIFE
PIPELIFE
LEDARE/VD HAR ORDET
VA
Vinter- och höstkänsla?
Nej - inte ännu…
Hej, alla!
Så var det dags för ännu ett nummer av vår
kundtidning Rörposten.
Denna gång fokuserar vi på humankapitalet
och människorna bakom framgången.
Allt i linje med vårt motto ”Specialist på plaströrssystem”, en roll vi vill spela i hela värdekedjan under många år framöver.
Att i dessa tider av tillväxt och ljusa framtidsutsikter jobba med organisationsutveckling och
att bli mer professionella är en utmaning. Kraven
från kunder, ägare och medarbetare blir inte
mindre.
Som en svensk medelstort industriföretag ser
vi stora möjligheter framöver. Våra produkter
har i en relativt god byggsektor en vital funktion.
Dricksvatten in och gråvatten ut är huvudfunktionen. Men också vid elinstallation och el/data
nät kommer det breda produktutbudet väl till
pass. Vi syns ju inte ofta efter en installation men
det skall fungera och vara pålitligt under många
år.
Kunskap och kompetens inom plaströrstillverkning är basen men också logistik, tillgänglighet, kapitalrationalisering och säljprocesser
tillhandahålls i det totala värdesystemet. Här vill
vi på Pipelife göra skillnad, som blir skillnad, för
kunden.
Med ett antal större maskin- och produktinvesteringar under året är det dags att samla
ihop sig för att ta farväl av verksamhetsåret som
gått. Det har varit turbulent på råvarusidan med
låg tillgänglighet och skyhöga priser i somras
men känns nu mer under kontroll. Vi hoppas på
stabilare grund nästa år!
Tack alla intressenter, kunder och medarbetare för 2015. Vi laddar redan ”bössan” för ett
spännande 2016.
Jag önskar Er alla en fin höst och vinter!
Peter Andersson
VD
Ole Bævre, Kjell Larsen och Bård Moen gläds över den Nordiska investeringen
som ger plasten ny konkurrenskraft i stora dimensioner.
Pipelife slår på stort
Investerar i dubbelväggsrör upp till 1400 mm
Pipelife investerar i
nordeuropas största
produktionslinje för
dubbelväggsrör i
stora dimensioner.
De nya rören blir ett
komplement i de uppskattade Infra- respektive Pragma®sortimentet som därmed finns i
dimensioner upp till 1400 mm.
Behovet av att kunna kontrollera och hantera stora mängder spill- och dagvatten ökar i
takt med samhällets utbyggnad och med de
ökande nederbördsmängderna.
14 lektioner väntar på dig
Har du inte registrerat dig på pipelife.se? Gör
det nu…
Underhållande lärande tillgängligt dygnet
runt, när det passar dig.
Lär dig allt om infiltration, tryckrörssystem,
kabelskyddsrör och mycket, mycket mer.
2
Senaste tillskottet handlar om PVC som
rörmaterial. Vad det kostar? Ingenting, det är
gratis. Det enda du behöver göra är att registrera dig. Du hittar direktlänk till pipeschool.se
på Pipelifes hemsida (eller scannar QR-koden
här ovan).
Därför är det ett naturligt steg att utveckla det beprövade dubbelväggssortimentet
med avloppsrör och dagvattenrör i allt större
dimensioner.
Produktionslinjen kommer att placeras i Surnadal i Norge och har kapacitet att producera
rör från 400 mm till 1400 mm.
Den installeras i januari och de första rören
förväntas lämna fabriken i februari-mars.
Materialet är polypropen och kapacitet finns
att producera rör som klarar kraven på ringstyvhet
SN8.
y
RÖRPOSTEN
Dränera mera
– Jag ser definitivt värdet i att dränera
och hålla åkermarken i trim.
Ulrik Larsson äger och driver Ingelstorps Gård utanför Hova i nordöstra
delarna av Västra Götaland.
– Vissa köper ny mark, jag satsar
hellre pengar på att hålla den jag har i
trim, förklarar han.
Sammanlagt förfogar Ulrik Larsson över 320
hektar mark varav en mindre del arrenderas ut.
Han har jobbat målmedvetet och aktivt i
många år med nydikning och kompletteringsdikning och inser vikten av fungerande
dräneringssystem.
– Sköter man dräneringen kan man få upp till
20 procents bättre skördar, säger han.
När Rörposten gjorde sitt besök pågick ett projekt på 25 hektar. När det gäller lite mera omfattande dikning tar Ulrik Larsson oftast hjälp av
en professionell täckdikningsentreprenör som i
det här fallet Carlssons Täckdikning AB.
Man använder i princip samma rör som för
40-50 år sedan, klassisk PVC-dränering på
rulle.
– Det fungerade då och fungerar nu, tycker
Ulrik Larsson. Mycket av de dräneringsrör som
ligger är ju fortfarande i bruk även om kvaliteten på råvaran har blivit bättre och jämnare.
Klimatförändringar, jordpackningsproblematiken och en del annat har gjort att investera i en
bra dränering i sin åkermark är en viktig del i
modernt jordbruk.
Själva läggningen görs automatiserat med
rationella hyperrat
moderna
m
maskiner.
”sköRrdeasruoltcat: Större
h
konom
i
bättre e
”
Projekt PVC-dränering pågår i Hova, fr v: Leif Rydh, Johan Andersson, Ulrik Larsson
och Anton Carlsson.
Generellt pratar man om följande vinster med
förbättrad dränering:
• Snabbt vårbruk och tidig skörd.
• Mindre ogräsbekämpning.
• God markbärighet och minskat
dragkraftbehov.
• Lägre torkningskostnader. mm.mm.
Rören tillverkas av PVC, en termoplast med
mycket goda och ändamålsenliga egenskaper.
Kännetecknande för PVC är att det är den
termoplast som uppnår i särklass högst ringstyvhet. Hög ringstyvhet är en förutsättning för
läggning med moderna täckdikningsmaskiner.
Modernast tänkbara maskinpark för
bästa genomförande.
Trio licensierades som Lean-6-Sigma Green Belts
Kristian Andreasson, Black Belt, Ove Söderberg, Green
Belt, Caj Johansson, Green Belt, Mattias Petersson,
Green Belt och Peter Andersson, VD på Pipelife.
Under en ceremoni uppmärksammades en trio
i Pipelifes Lean-6-Sigma-grupp för fina insatser,
framgångsrika projekt och licensierades enligt
konstens alla regler som Green Belts.
De som licensierades var: Ove Söderberg,
Caj Johansson och Mattias Petersson.
Lean 6 Sigma är en metodik som kombinerar Lean och Six Sigma.
Lean har sitt ursprung från Toyotas utvecklingsstrategi och syftar till att kundanpassa och
effektivisera verksamheten i en organisation
med minskad ledtid som mål.
Sex sigma är en metodik för förbättringsprojekt. Målet är att nå besparingar genom
att minska orsaker till defekter och variation i
tillverkningsprocesser och affärsprocesser.
PIPES FOR LIFE
PIPELIFE
EL
Nöjda med
PowerLine
– Av alla produkter vi provat är
Pipelifes PowerLine den bästa.
Ledande montör på Elinstallatören i
Karlstad AB Daniel Rudner får det låta
enkelt att välja.
– Ja, det är det. Vi kör lådförpackade PowerLine på alla våra jobb.
Rörposten var förbi med kameran under pågående lägenhetsprojekt Mercurius i centrala
Karlstad.
Kvarteret Mercurius ska bli naturlig mötesplats mitt i Karlstad där kommersiella lägen
varvas med bostäder, kontor, parkering, gator
och torg.
Byggbolaget i Värmland bygger just nu 51
nya hyresrätter som kommer att ägas av Paritt
Bo i Karlstad AB, Elinstallatören installerar och
grossisten Solar levererar Pipelifes flexibla
fördragna elinstallationsrör i den karaktäristiska kartongen.
– Alla kunder som köper produkten är nöjda,
förklarar Peter Fjäll, säljare på Solar. Vi har den
Nöjd installatör och nöjd grossist, Daniel Rudner respektive Peter Fjäll.
på lager så det blir lättjobbat för oss.
Så här motiverar Daniel Rudner på Elinstallatören valet på PowerLine:
– Enkelt att dra ut rören ur den smarta
kartongen. Rören trasslar sig aldrig och beter
sig dessutom perfekt på valv. Kartongen står
stabilt ända till sista metern rör.
Oslagbara fördelar:
• finns med el-, telefon-, data-, antenn-, spotlightoch brandlarmskabel
• röret rätar ut sig i hela sin längd under utdragning
• okomplicerad förpackning
• enkelt montage
• användar- och transportvänlig
• miljövänligt emballage av enbart papp
• metermärkning
• lätt att lägga tillbaks i lådan
NYA PÅ JOBBET • NYA PÅ JOBBET • NYA PÅ JOB
Anders Gusting, ny fabrikschef
i Ölsremma
Gör: Ny fabrikschef Ölsremma.
Ålder: 46 år. Bor: Borås.
Familj: Fru, fyra barn, alla killar, snart fem, nio, 13 och 15 år,
Bakgrund: Kommer från Primo där han jobbat som chef
inom försäljning, utveckling och produktion i totalt tolv år.
Är i grunden utbildad civilingenjör och civilekonom.
Jobbade tidigare vid Scania, Establish och NCC,
Fritidsintressen: Familj, segling och handboll.
E-post: [email protected]
Mobiltelefon: 070-663 56 17
4
Kompetent marknadsgrupp El på Pipelife, specialister på plaströrssystem, fr v: Pär
Näslund, Lars-Ingemar Martinsson, Stefan Andrén, Ulf Andersson, Mikal Johansson, Håkan Björnborger, Björn Svensson, Benny Johansson och Mikael Hackström.
RÖRPOSTEN
Hört på Elmässan i Kista i oktober
Thomas Lindholm, elektriker på
Elvisionen Sverige AB om VP-rör
av PVC med LF-insida.
– Det enda vi använder och de styva rören
fungerar perfekt sedan länge.
– Lågfriktionsinsidan tar produkten
ett steg längre i utvecklingen Det är stor
skillnad och man slipper använda kladdiga
glidmedel.
VP-rör av PVC med lågfriktionsinsida.
Gustaf Gagge, projektledare på
Lumination of Sweden AB om de
UV-beständiga VP-rören:
– Äntligen. Det här har jag letat efter i flera
år.
– Den svarta färgen är dessutom estetiskt
tilltalande när rören monteras synligt i till
exempel restauranger. Vi slipper nu lacka
rören som vi gjort på ett antal projekt.
UV-resistenta VP-rör av PVC.
Anders Olofsson på AlftaEdsbyns Fastghets AB om
Pipelifes dragfjäder:
– Vi kör med Pipelifes dragfjäder. Vi har
provat det mesta men ingenting slår den
här fjädern.
– Den tar sig igenom nästan allt och finns
både i 15- och 30-meter.
Dragfjäder lågfriktion 15 eller 30 m.
Christer Lampa, säljare på Ahlsell
AB i Luleå, om den nya kabelbrunnen ROM-BOX:
– Den nya brunnen ser riktigt bra ut och
passar fint in i vårt sortiment.
– Vi kommer att sälja många av den, det
finns hela tiden projekt som rullar där den
är lämplig.
Kabelbrunn ROM-BOX,
40x90 eller 75x115 cm.
NYA PÅ JOBBET • NYA PÅ JOBBET • NYA PÅ JOBBET • NYA PÅ JOBBET • NYA PÅ JOBBET • NYA
Benny Johansson, ny säljare El
Håkan Björnborger, ny säljare El
Gör: Ny säljare El nät region syd.
Ålder: 44 år.
Bor: Ljungby.
Familj: Sambo, fyra barn (tre pojkar och en flicka).
Bakgrund: 16 år på HellermannTyton AB som
säljare grossist, elinstallation och konsult samt en
kort sejour på Ensto BT.
Fritidsintressen: Familj, jakt och ishockey.
E-post: [email protected]
Mobiltelefon: 070-221 36 06
Gör: Ny säljare El installation i Stockholm och region
mellan. I Stockholm även El nät.
Ålder: 48 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Fru och en son på 16 år.
Bakgrund: Nio år på Philips Lighting där han arbetat som
utesäljare. Tidigare utesäljare på Elektroskandia. I grund
och botten elektriker med allmän behörighet.
Fritidsintressen: Familj, fotboll (IFK Norrköping) och golf.
E-post: [email protected]
Mobiltelefon: 072-733 14 07
PIPES FOR LIFE
PIPELIFE
VVS
Lätt bygga
tyst med
Stilla® rör
PM-rör installerar Pipelifes ljuddämpande inomhusavlopp både i projekt
Trädgårdarna i Örebro och projekt
Sjöängen i Askersund.
– Vi är mycket nöjda, förklarar projektledaren Pär Holmgren. Stilla® är
både lättjobbat och bra för inomhusmiljön.
Enkelt att montera, tycker Johan Andersson på PM-rör.
Byggprojekt Trädgårdarna som beställts
av Örebro kommun och byggs av Skanska
planeras vara färdigt sommaren 2016. Etapp 1
omfattar 56 lägenheter i vård- och omsorgsboende för äldre samt kök och restaurang.
VS-installatören PM-rör som anlitats valde
Stilla då det föreskrivits ljuddämpande inomhusavlopp.
– Vi har lagt Stilla tdigare så det kändes
naturligt, tycker Pär Holmgren. Vi vet att slutresultatet blir bra.
PM-rör valde också Stilla till det nya Kunskaps- och kulturcentret Sjöängen som börjat
byggas. Peab är byggentreprenör och projektet är Askersunds kommuns största satsning
någonsin. Det omfattar cirka 12 000 kvm,
fördelat på tre våningsplan.
Verksamheter som idag finns på olika platser
i kommunen kommer nu att samlas under ett
tak.
Projektet förväntas färdigställt
i augusti
sti nästa år.
Aktuella produkter:
Projekt Sjöngen, Askersund.
Projekt Trädgårdarna, Örebro.
Snyggt slutresultat, tycker Marcus Schörling, PM-rör.
NYA BROSCHYRER • NYA BROSCHYRER • NYA BROSCHYRER • NYA BROSCHYRER • NYA BROSCHYRER
PIPES
Nya broschyrer,
beställ på tel.
0513-22100,
[email protected]
eller ladda ner
www.pipelife.se
FOR LIFE
PIPES
PIPELIFE
PIPES
PIPELIFE
STILLA
FOR LIFE
PIPES
PIPELIFE
INSTALLA
TIONSAN
FOR LIFE
PIPES
PIPELIFE
JDR Jord
FOR LIFE
PIPELIFE
BDR Bygg
bruksdrä
VISNING
dränering
nering
Jordbr
INFRA ®
uksdrä
Stilla ®
Ljuddä
m
pat. På
nering
Stilla ®
riktigt!
Ljuddäm
avlopps pande
system
i PP
Stilla®
”Denna
produkt
Vattenin
är anpassa
stallatio
funktion
n. Leveran d till Bransch
om bransch
tören garante regler Säker
reglerna
rar produkt
och monteri
ngsanvi ens
sning följs.”
6
FOR LIFE
STILLA
BDR
Ljuddäm
inomhusapande
vloppssy
stem
Installat
ionsan
visning
JDR
Jordbruk
sdräneri
ng
Stilla® installationsanvisn. Jordbruksdränering
”Denna
produkt
Vattenin
är anpassa
stallatio
funktion
n. Leveran d till Bransch
om bransch
tören garante regler Säker
reglerna
rar produkt
och monteri
ngsanvi ens
sning följs.”
BDR
Byggdrä
neri
ng
Byggdränering
INFRA ®
Ledning
ssystem
för väg
byggna
d
Infra®
RÖRPOSTEN
Med Kameran
3 frågor...
VIP-besök från ägaren Wienerberger.
De guidas här runt på lagret i Ljung
av ansvariga på Pipelife: Pär Näslund,
Niels Rune Solgaard-Nielsen, Peter
Andersson, Heimo Scheuch, CEO Wienerberger, Eero Kangas, Javier Miranda,
Fernando Dinis och Willy Van Riet, CFO
Wienerberger.
…till Aina Karlsson på ekonomiavdelningen som nyligen uppvaktades efter
50 år på Pipelife (tidigare Davinyl) där
hon alltså började 1965.
Kraftfullt besök i Ölsremma. Bilar,
bussar stora som små, cyklar, ja till och
med åsnor har varit transportsättet i
samband med fabriksbesök vid någon
av Pipelifes fabriker. Här valde ett gäng
grossister och elektriker lämpligt nog
motorcyklar när de tog sig till Ölsremma
en solig sommardag.
Elmässa i Anderstorp. Pipelife fanns
på plats och visade senaste nytt på
rörsidan när Elkedjan och EEL Teknik
anordnade sin Teknikträff 2015 på
Anderstorp Raceway. Pipelife representerades av elinstallationssäljarna
Mikael Johansson, region syd, och Ulf
Andersson, region väst.
Stockholms Kulturfestival fyller tio år
och det firade man genom bland annat
ett monumentalt skapande på Norrbro
i Stockholm. Med hjälp av vinylplaströr
(VP-rör) från Pipelife konstruerades
denna byggnad på temat Bygg Ben.
Zirkus Loko-Motiv ledde arbetet och
stod för idéerna.
Varför började du på Pipelife (eller Davinyl
som det hette då) som 14-åring 1965?
– Jag blev ”headhuntad” redan innan jag
slutade folkskolan.
Hur såg företaget ut då?
– Vi hade tillverkning av elplaströr i PVC.
Maskinen/maskinerna stod i en del av de
nuvarande kontorslokalerna. Jag var första
kontoristen.
Vad minns du speciellt från åren på företaget?
– När vi fick första datamaskinen 1979. Det
var förstås en stor händelse som sparade en
hel del manuellt jobb. Och ägarbyten överhuvudtaget, när ICI och senare EVC kom in i
bilden. När vi köpte Bovaco och fick in formsprutningen i bolaget. Och förstås när Pipelife
köpte oss och sammanslagningen med Mabo
som blev en utmaning. Spännande att få ihop
två företagskulturer till en.
25 år på samma företag, fr v: Peter Andersson,
Anna Lena Lidborg, Mats Thorén, Carina Martinsson, Ingemar Freiholtz och Leif Henriksson.
Klarar du den här rebusen?
Almanackan 2015
• Diplomkurs - Stum- och
elektrosvetsning av polyetenledningar, 10-12 november,
Mora (Svenskt Vatten)
• Avloppsteknik Diplomkurs,
28 september-2 oktober +
16-20 november, Sigtuna
(Svenskt Vatten)
• Dricksvattenteknik –
Desinfektion, 17-19
november, Sigtuna
(Svenskt Vatten)
• Rörnätskurs för arbetsledare
- anläggning, drift, underhåll och
förnyelse, 17-20 november, Avesta
(Svenskt Vatten)
• Workshop om strategier för underhåll av
VA-system - fokus på ledningsnät, 19 november, Göteborg, 1 december, Stockholm
(Svenskt Vatten)
• Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer, 23-25 november + 11 december,
Göteborg, 25-27 april + 20 maj 2016, Stockholm, 21-23 november + 9 december 2016,
Göteborg (Teknologisk Institut)
• Rörnät Diplomkurs - anläggning, drift,
underhåll och förnyelse, 30 november4 december + 25-29 januari 2016, Luleå
(Svenskt Vatten)
• Avloppsteknik Introduktion, 1-3 december,
Helsingborg (Svenskt Vatten)
• SVU 25 år, 2-3 december, Stockholm
(Svenskt Vatten)
• AMA Anläggning 13, 7 december, 9 maj 2016,
12 oktober 2016, Stockholm (Teknologisk
Institut)
• Dricksvattenteknik Introduktion, 8-10
december, Sigtuna (Svenskt Vatten)
RÖR
PIPES FOR LIFE
POSTEN
2016
• Konferens: Avlopp och växtnäring i den hållbara bebyggelsen - från tätort till landsbygd,
20 januari, Göteborg (SKL, HaV, Naturvårdsverket, Avfall Sverige och Svenskt Vatten)
• Byggprocessen – översiktskurs, 26 januari,
Göteborg, 28 april, Stockholm, 29 september,
Göteborg, 1 december, Stockholm (Teknologisk
Institut)
• Byggprojektledning, 1-3 februari, Göteborg,
16-18 mars, Stockholm, 9-11 maj, Göteborg,
13-15 juni, Stockholm, 10-12 oktober, Göteborg
(Teknologisk Institut)
• Kontroll och besiktning av markarbeten, 8-9
februari, Stockholm, 28-29 november, Göteborg
(Teknologisk Institut)
• Säker Vatteninstallation, 11 februari, Stockholm, 8 mars, 28 april, Göteborg, 2 juni, Stockholm, 1 september, Göteborg (Teknologisk
Institut)
• Projekteringsledning, 16-18 februari, Stockholm, 1-3 juni, Göteborg, 31 augusti-2 september, Stockholm, 21-23 november, Göteborg
(Teknologisk Institut)
I så fall mailar du in rätt lösning till [email protected] senast
31 december 2015 och deltar i utlottningen av tio exklusiva priser.
Lycka till!
Vinnare sommarkrysset!
Många löste det härliga sommarkrysset i bilagan i
förra Rörposten och skickade in rätt lösenord:
Glad sommar önskar Pipelife.
Bland de som skickat in rätt lösning har följande tio
lottats fram som vinnare:
Mats-Erik Jansson, Mattmar, Staffan Björnemyr,
Örebro, Christer Johansson, Hällingsjö, Anette Palmgren, Norrtälje, Roland Hedman, Valbo, Leif Thörne,
Örebro, Sarah Nilsson, Uppsala, Jessica Blomqvist,
Degerfors, Carolin Sandgren, Kvissleby och Magnus
Westerberg, Norrtälje.
a
PVC4Pipes är en branschorganisation
som grundades 2003 med uppdraget
att utveckla och marknadsföra hållbara
PVC-rör på den globala marknaden.
Medlemmarna (bland andra Pipelife)
finns i hela värdekedjan, från råvaruproduktion till
tillverkning. Dessa har åtagit sig att följa VinylPlus
principer, särskilt när det gäller produktkvalitet, miljöansvar och etiska normer.
Se mer på www.pvc4pipes.com och www.vinylplus.eu
Ansvarig utgivare:
Mats Thorén
Redaktion
Mats Thorén,
[email protected]
Monika Liljestrand,
[email protected]
Pipelife Sverige AB
Box 50,
SE-524 02 Ljung
T +46 513 221 00
F +46 513 221 99
E [email protected]
Tryck: Eskils Tryckeri AB, Borås
www.pipelife.se
POSTEN
SPECIALISTEN PÅ PLASTRÖRSSYSTEM
RÖR
EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE NOV. 2015
Dränerar för
bättre skörd
Pipelife Sverige AB
SE-514 84 Ölsremma
T +46 513 221 00
F +46 321 622 20
Sid. 3
Här rullar det
på ordentligt
Sid. 4
Bygger tyst
med Stilla®
Framsidan: Pipelife har levererat rör till en wakeboardpark utanför Valmiera (hette
tidigare Wolmar) i Lettland. Som synes uppskattat. På småbilderna återfinns från
vänster: Leif Rydh, VA-säljare på Pipelife, Ulrik Larsson, på Ingelstorps gård i Hova,
Ulf Andersson, säljare på Pipelife, Peter Fjäll, säljare på Solar, Ragne Pedersen, VVSsäljare på Pipelife och Pär Holmgren, projektledare på PM-rör.
Sid. 6
Gilla Pipelife på facebook
Sök på Pipelife Sverige AB.