150418 IPSC Kallelse och Handlingar till

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet
Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige.
Kallelse till Förbundsmöte 2015
TID
PLATS
Lördagen den 18 april 2015, kl 16:00.
Informationsträff för inbjudna föreningar kl. 15.00.
Spillepengens skyttepaviljong, Malmö
Det är med stor glädje förbundsstyrelsen kallar till ordinarie förbundsmöte
2015 i Malmö.
Förbundsmötet föregås i år av en informationsträff/diskussionsmöte på samma plats
och det mötet börjar kl 15.00 och pågår till ca 15.50.
Därefter bjuds det på enklare förtäring och kaffe innan ordinarie förbundsårsmöte
börjar kl 16.00.
Syftet med denna träff är att förbundsstyrelsen ska kunna svara på frågor och föra
en dialog med medlemmarna i frågor som rör förbundsmötet, men även övriga
frågor som ett förbundsmöte kanske inte alltid är bästa plats och tid för, därför vill vi
i styrelsen passa på att bjuda in alla intresserade föreningars representanter till
detta möte.
För att kunna planera förtäring så önskar förbundsstyrelsen få en föranmälan av
antalet delegater till förbundsårsmötet och informationsträffen, så vi får bästa
möjliga förutsättningar för mötena.
Skicka anmälan på enklaste sätt via mail till ”[email protected]”, märk meddelandet
”Deltagare FM 2015” och skriv antalet deltagare och klubbens namn som avsändare,
senast en vecka före mötet tack.
I denna kallelse ingår följande handlingar:
Dagordning
Röstlängd (baserad på antalet betalda licenser 2014-12-31)
Fullmakt för delegat FM 2015 (ska signeras av ordförande/sekreterare i klubben)
Verksamhetsberättelse för 2014
Förvaltningsberättelse för 2014
Verksamhetsplan 2015
Styrelsens förslag till förbundsmötet
Motioner till förbundsmötet med styrelsens förslag till röstning
STYRELSEN 2015-03-26
Adress:
IPSC Sverige
Syrénvägen 7
362 51 Väckelsång
Tel:
Se hemsida
Bankgiro:
706-477
E-post:
[email protected]
Organisationsnummer:
842001-1713
Hemsida:
www.ipsc.se
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet
Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige.
Förbundsmöte 2015
TID
Lördagen den 18 april 2015, kl 16:00.
PLATS
Spillepengens skyttepaviljong, Malmö
Dagordning
1.
Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den av FS för mötet upprättade röstlängden.
2.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysning;
3.
Fastställande av föredragningslista för mötet;
4.
Val av ordförande för mötet;
5.
Val av sekreterare för mötet;
6.
Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll tillika
agera rösträknare;
7.
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser;
8.
Föredragning av revisorernas berättelser;
9.
Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning;
10. Behandling av ärenden som av FS hänskjutits till mötet samt av ärenden, om
vilka förslag ingivits i den ordning som sägs i § 2.6;
1. Propositioner
2. Motioner
11. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för nästkommande år;
12. Fastställande av medlems- och övriga avgifter för nästkommande år;
13. Val av ordförande i IPSC Sverige för en tid av ett år;
14. Val av tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
15. Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år;
17. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen; samt;
18. Ärenden enligt § 2.3 tredje stycket.
19. Avslutning av årsmötet.
Medl.
Antal
röster FM
72350 VÄSTERÅS
9
1
Arvidsjaur DS
93332 ARVIDSJAUR
5
1
Atlas Copco PK
13552 TYRESÖ
9
1
Ballongbergets SKF
16903 SOLNA
36
4
Berga Skytteförening
13061 HÅRSFJÄRDEN
Bergslagens Skyttar
77270 SAXDALEN
21
3
Bodens Sportskytteklubb
97633 LULEÅ
26
2
Borlänge PS
78461 BORLÄNGE
35
4
Borås Pistolskyttar
50112 BORÅS
5
1
Bromma PK
16102 BROMMA
12
2
Caliber 44 Skf
43295 VARBERG
13
1
Eksjö Dynamiska Skyttar
57535 EKSJÖ
32
4
Emmaboda Skytteförening
36142 LINDÅS
8
1
ENA Dynamiska Skytteförening
74527 ENKÖPING
23
3
Enköpings Garnisons IF
74981 ENKÖPING
9
1
Friskyttarnas SKF
13738 VÄSTERHANINGE
7
1
Gideå Pistol
89196 ARNÄSVALL
9
1
Gotlands DynamiskaSkyttar
62178 VISBY
28
3
Grovskyttarna Luleå
97594 LULEÅ
6
1
Grängesbergs Pistolklubb
77290 GRÄNGESBERG
11
2
Grödinge Pistolskytteklubb
14637 TULLINGE
6
1
Gustavsbergs DS
13432 GUSTAVSBERG
18
2
Gävle PK
Göteborgs Polismäns Idrotts
Förening
80275 GÄVLE
9
1
36
4
Handens Pistolskytteklubb
13622 HANINGE
9
1
Härlanda PK GDS
40272 GÖTEBORG
66
5
IPSC Granhammar
17552 JÄRFÄLLA
IPSC Kristianstad
29165 KRISTIANSTAD
IPSC Västerås
73537 SURAHAMMAR
IPSC Örebro
70228 ÖREBRO
39
4
Jönköpings PK
55003 JÖNKÖPING
44
5
K3 IF
54681 KARLSBORG
4
0
Namn
Post#
Aros PK IPSC
Postadress
41276 GÖTEBORG
8
27
39
35
1
3
4
4
Kalmarpolisens IF
39129 KALMAR
27
3
Karlstad Pistol och Sportskytteklubb 65002 KARLSTAD
28
3
Klinte Skyttegille
62351 HEMSE
7
1
Kullens PK
26332 HÖGANÄS
45
5
Kumla Sportskyttar
69225 KUMLA
14
2
Kungsbacka-Wiske Spsk
43424 KUNGSBACKA
3
0
Laholms Pistolskytteklubb
31291 LAHOLM
10
1
Lesjöfors Pistolskytteklubb
68096 LESJÖFORS
11
2
Lidingö Sportskytteklubb
18125 LIDINGÖ
15
2
Linköping Shooting Club
59029 BORENSBERG
35
2
Linköpingspolisens SK
58103 LINKÖPING
3
5
Lunds PK
22478 LUND
4
0
Lycksele Dynamiska Skyttar
92137 LYCKSELE
22
3
Magnus Stenbock
25467 HELSINGBORG
6
1
Malmö Skyttegille
21124 MALMÖ
120
5
Mälardalens Skyttesällskap
18437 ÅKERSBERGA
2
0
Mölndals Skytteförening
43138 MÖLNDAL
24
3
Nordisk Larm o Teleteknik PSK
12630 HÄGERSTEN
6
1
Nordmarken PSK
67232 ÅRJÄNG
14
2
Nybro Pk
38291 NYBRO
19
2
Nyköping DS
61146 NYKÖPING
23
3
Ormen Skf
11174 STOCKHOLM
Oxelösunds PK
61157 NYKÖPING
29
3
P4 Dynamiska Skyttar
54135 SKÖVDE
6
1
Partille Pistolklubb
42363 TORSLANDA
10
1
Piteå Pistolklubb
94631 ROKNÄS
5
1
11
2
81
5
32
4
SOLNA
10
1
Precisionsskyttarna
Republiken Jämtlands Praktiska
Skyttar
83293 FRÖSÖN
Rosersberg PK
19524 MÄRSTA
Roslagens Pistolskyttar
76163 NORRTÄLJE
26
3
Rönnskär Pistolskytteklubb
93231 SKELLEFTEHAMN
6
0
S:t Eskils Skyttar
63507 ESKILSTUNA
63
5
Salems Pistolklubb
14402 RÖNNINGE
16
2
Sandvikens Pistolskytteklubb
81121 SANDVIKEN
15
2
Security Group Dynamics
50319 BORÅS
35
4
SF Skarpskytten
17407 SUNDBYBERG
5
1
Skellefteå PSF
93191 SKELLEFTEÅ
9
1
Skepplanda Skytteförening
44930 NÖDINGE
5
1
Smedsbo PK
Stockholms Allmänna
Pistolskytteklubb
72349 VÄSTERÅS
3
0
12
2
Stockholms försvarsutbildares skf
12906 HÄGERSTEN
Stockholms LVF
14105 KUNGENS KURVA
Stockholms Militära & Polisiära
Skytteförening
14170 SEGELTORP
Sundsvalls DS
85238 SUNDSVALL
35
4
Säters Pistolskytteförening
78390 SÄTER
6
1
Säve Pistolskytteklubb
41875 GÖTEBORG
5
1
Södertäljepolisens Skytteförening
15148 SÖDERTÄLJE
42
5
Södertörns Skytteklubb
Sörmlands Dynamiska
Skytteförening
74335 STORVRETA
Torups Pistolklubb
30252 HALMSTAD
Tyresö SKF
13522 TYRESÖ
Uddevalla Pistolskytteförening
45123 UDDEVALLA
19
2
Umeå PK
90302 UMEÅ
24
3
Uppsala DS
75314 UPPSALA
63
5
Uppsala Handeldvapenförening
75003 UPPSALA
13
2
Wira IPSC
18491 ÅKERSBERGA
1
0
Västerort DS
16245 VÄLLINGBY
42
5
Västsvenska Dynamiker
46393 VÄSTERLANDA
69
5
Växjö Pk
36253 URÅSA
Ystads Dynamiska SKF
27151 YSTAD
21
3
Åby Skytteklubb
60102 NORRKÖPING
34
4
Åmåls Pk
66234 ÅMÅL
1
0
Ärna Skyttegille
75127 UPPSALA
18
2
Örlogsberga Skytteförening
18462 ÅKERSBERGA
10450 STOCKHOLM
12343 FARSTA
22
3
67
5
39
4
35
14
41
30
42
6
4
2
5
3
5
1
Totalt 231
I.P.S.C. SVERIGE
Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC).
Fullmakt – Förbundsmötet 2015
Representantens namn ………………………………………………………
Förening ………………………………………………………………………...
Nedanstående personer intygar härmed att ovanstående person äger rätt att företräda klubben i
frågor som kräver röstning samt i övrigt klubbens representant på IPSC Sveriges årsmöte 2015.
Representanten måste vara medlem i klubben och kan bara representera en klubb på årsmötet.
Klubben/Föreningens ordförande
Klubben/Föreningens Sekreterare
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Datum/Ort
Datum/Ort
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet
Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige.
Verksamhetsberättelse för 2014
Styrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen har under 2014 haft följande sammansättning:
Mandatperiod
Förbundsordförande:
2014-2015
Anders Lindfors
Förbundssekreterare:
Roger Tiensuu
2014-2016
Förbundskassör:
Fredrik Miklaheim
2013-2015
NROI-Ordförande:
Ola Dahlbäck
2014-2016
Övriga Ledamöter:
Erland Gunnarsson
2014-2016
Rasmus Gyllenberg
2013-2015
Lars-Ola Nilsson
2013-2015
Suppleanter:
Bengt Bäckström
2014-2015
Christer Back
2014-2015
Revisorer:
Ulf Nilsson
2014-2015
Sofia Dohmen
2014-2015
Sven Lundberg
2014-2015
Extern revisionsbyrå, PWC
2014-2015
Valberedning:
Roland Dahlman Ordförande
2014-2015
Mats Karlsson
2014-2015
Håkan Söderholm
2014-2015
Adjungerade ledamöter:
Jens Sandberg, NROI sekreterare
Arbetsgrupper:
Uttagningsgruppen
Rasmus Gyllenberg, Mats Karlsson, Roland Dahlman
Vapenlagsfrågor
Roland Dahlman, Erland Gunnarsson, Roger Tiensuu
Styrelsens arbete
Styrelsen har under 2014 haft tre fysiska möten och elva online-möten. Frågor och
inskickade ärenden fördelas från Projektplatsen till den styrelsemedlem som frågan
anses beröra. På vårt diskussionsforum tas ett ärende upp för diskussion och frågor,
följt av ett interimistiskt beslut för att sedan fastställas vid våra möten.
I samband med SM i Kristianstad hölls ett extra årsmöte där den enda punkten var
att rösta på de stadgeändringsförslag som inte röstats igenom enhälligt, men fått
2/3-majoritet vid det ordinarie årsmötet i Göteborg. Förslagen antogs.
Styrelsen har under året agerat enligt gällande utvecklingsplan.
Förbundets hemsida
Hemsidan, vårt officiella kungörelseorgan, har dragits med fortsatta problem och det
har diskuterats på olika lösningar under ett flertal tillfällen under året. Bengt
Bäckström och Ola Dahlbäck har gjort vad det kunnat för att få sidan att fungera i
överhuvudtaget. Målsättningen är att ta fram en ny hemsida under 2015.
Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen är fortsatt mycket god. Det lades till 556 nya skyttar i
medlemsregistret och det totala antalet betalande medlemmar vid årsskiftet var
2144.
Det är en ökning med 466 mot året innan.
NROI
Det har hållits sex stycken NROI-kurser som sammanlagt har utbildat ca75 st nya
RO:s
Ekonomi
Ekonomin i förbundet är fortsatt god, det var första gången intäkterna översteg en
miljon och årets resultat blev positivt, se förvaltningsberättelsen.
Licensavgifterna har varit 360:- och föreningsavgiften 500:- under året.
IPSC Sverige och Försvarsmakten
Från och med 2014 är Dynamiskt skytte en officiell försvarsidrott. Det första
mästerskapet hölls i Östersund där RPJS var värd.
Tävlingen skjuts som en Tournament under två dagar, gevär den ena och pistol den
andra. Tävlingen besöktes av Överste Lars Karlsson Stf regementschef för I 19 i
Boden. Han var mycket nöjd med arrangemanget och såg med tillförsikt fram mot
det fortsatta samarbetet mellan IPSC förbundet och försvarsmakten.
Detta samarbete kan vara till stor hjälp för vår verksamhet i framtiden.
2015 års Försvarsmaktsmästerskap i dynamiskt skytte är inte helt bestämt ännu var
det ska hållas, men en tanke som lagts fram av FM är att FMM Dynamiskt skytte
2015 skulle hållas i samband med de övriga skyttemästerskapen i Boden under
veckan före midsommar.
I skrivande stund är det den enda information vi har, men det vore synnerligen roligt
att kunna arrangera en tävling när det är ljust under hela dygnet.
2
Vapenlagstiftningsfrågor
I juli 2014 skulle riksdagen besluta om skärpningar i vapenlagstiftningen. Av
förslagen i Doris Rydheims utredning blev bara förslaget om höjt straff för grovt
vapenbrott och auktorisering av skytteföreningar som blev antagna.
Om hennes förslag att förbjuda halvautomatiska gevär för målskjutning hade gått
igenom så hade fått stor påverkan på grenen IPSC gevär i Sverige.
I samband med detta fick vi utslag vid ett par domar hos Kammarrätten i Västra
Götaland att AR är lämpligt för målskytte. Detta ledde till att fr.o.m. sensommaren
så beviljades det licenser i hela landet på AR.
Men trots detta har man från årsskiftet på den nya avdelningen Förvaltningsrätt
(tidigare RPS) hos polisen fortsatt driva frågan om AR är ett lämpligt vapen för
målskytte.
I skrivande stund beviljas inte nya licenser på AR i VG och Stockholm. Denna fråga
kommer följas noga och har hög prioritet hos styrelsen.
IPSC Shopen
Mikael Karlsson som utvecklat shopen de sista två åren har nu lämnat över sitt
uppdrag, styrelsen tackar Mickael för sitt arbete med shopen.
Ola Dahlbäck har tagit över ansvaret för shopen och har redan tagit fram en del nya
artiklar, främst avsedda för att stödja RO i sitt arbete på matcherna.
Tävlingsverksamhet
Under 2014 har det i Sverige genomförts tävlingar i dynamiskt skytte enligt
följande:
Nivå
Enhandsvapen
Gevär
Hagelgevär
Nivå 1
69 st
19 st
5 st
Nivå 2
48 st
9 st
5 st
Nivå 3
8 st
2 st
2 st
3
Svenska Mästerskap 2014
Enhandsvapen
Production/ Open: GBG Open Göteborg
Production-division
Production Lady
1:a Magnus Johansson
1:a Tina Oskarsson
2:a Johan Modigh
2:a Ann Harding
3:a Robert Söderström
3:a Madelen Berg
Open-division
1:a Lars-Tony Skoog
2:a Johan Hansen
3:a Johan Nordberg
Production Senior
1:a Stefan Ekstedt
2:a Stefan Johanneson
3:a Peter Svedberg
Open Senior
1:a Johan Hansen
2:a Rolf Lönn
3:a Magnus von Brömsen
Classic/ Revolver/ Standard: C4 Open Kristianstad
Classic-division
Classic Senior
Revolver-division
1:a Robert Söderström
1:a Bo Edin
1:a Kalle Halvarsson
2:a Pär Hyllander
2:a L-Å Ingemarsson
2:a Per Bergfeldt
3:a Faj Tran
3:a Weine Samuelsson
3:a Anders Lindfors
Standard-division
1:a Magnus Johansson
2:a Lars-Tony Skoog
3:a Mats Bäckström
Standard Lady
1:a Tina Oskarsson
2:a Madelene Berg
3:a Thette Holmberg
Standard Senior
1:a Lars Lindstedt
2:a Peter Svedberg
3:a Dan Andersson
Gevär
RPJS var värd för både SM och FMM och tävlingarna hölls i Östersund på militära
skjutbanor i området kring staden.
Semi Auto Open
1:a Johan Hansen
2:a Gustav Persson
3:a Lars-Tony Skoog
Lag
Semi Auto Open
1:a Västsvenska Dynamiker
2:a SGD
3:a MSG
4
Semi Auto Standard
1:a Roland Dahlman
2:a Johan Fredriksson
3:a Johan Ström
Semi Auto Senior
1.a Johan Hansen
2:a Anders Nilsson
3:a Johan Lindberg
Vinnande lag från VSD:
Gustav Persson
Mikael Berglund
Peter Larsson
Björn Svensson
Hagelgevär
Det första dynamiska hagelgevärs mästerskapet i Sverige arrangerades av
Stockholms Luftvärns skytteförening, LFV och sköts på deras hemmabana
Hacksjöbanan i Södertörn, Stockholm den 15-16/11.
Ett 110-talskyttar sköt tävlingen och de flesta såg mycket positivt på arrangemanget
och vi hoppas på en positiv utveckling för grenen under 2015.
Open
1:a Johan Hansen
2:a Gustav Persson
3:a L Erik Bjälkvall
Standard
1:a Patrik Gren
2:a Robert Söderström
3:a Kent Westerlund
Standard Manual
1:a Teddi Sörenson
2:a Jaakko Kangasvieri
3:a Roberth Andersson
Open Senior
1:a Johan Hansen
2:a Stefan Ekstedt
3:a Dick Qvarnström
Team Open
1:a LVF
2:a Västerort DS
3:a Västsvenska DS
Team Standard
1:a S:t Eskil lag 1
2:a S:t Eskil lag 2
3:a Malmö SG
Team Manual
1:a Ipsc Örebro
2:a SSK
3:a LVF
Nordiska Mästerskap 2014
Enhandsvapen
Classic/ Revolver/ Standard: Rooster Mountain, Danmark
Det nordiska Mästerskapet i Classic/Revolver/Standard gick svenskarnas väg där
vinnaren var svensk i varje division samt i lag.
På hälften av pallplatserna var det en svensk. Det svenska guldlaget i standard
bestod av Rasmus Gyllenberg, Magnus Johansson, Mats Bäckström samt Peter
Kastell.
Tyvärr fanns inte nog med skyttar för lagtävling i Classic och Revolver, samt de
övriga kategorierna.
Classic-division
1:a Robert Söderström, Swe
2:a Christopher Thorstensen, Dan
3:a Faj Tran, Swe
Revolver-Division
Kalle Halvarsson, Swe
Ole Eilertsen, Nor
Henrik.F Nielsen, Dan
Standard-Division
1:a Rasmus Gyllenberg, Swe
2:a Magnus Johansson, Swe
3:a Steinar Haugli, Nor
Standard Senior
1:a Rune Vikeby, Nor
2:a Stefan Johanesson, Swe
3:a Claus Stahnke, Dan
5
Std Lag
Swe
Nor
Dan
Production/ Open:
West Cost Challenge var Nordiskt mästerskap i Production/Open, även här gick det
bra för svenskarna.
Första och andra plats i Production och andra och tredjeplats i Open, samt första
plats i bägge lagen.
Production
1:a Magnus Johansson, Swe
2:a Rasmus Gyllenberg, Swe
3:a Odd Strengnes, Nor
Open
1:a Simo Partanen, Fin
2:a Johan Hansen, Swe
3:a Johan Nordberg, Swe
Team Production
1:a Sweden
2:a Denmark
3:a Norway
Vinnande lag:
Magnus Johansson
Rasmus Gyllenberg
Robert Söderström
Johan Modigh
Production Lady
1:a Norah Josepsen, Dan
2:a Tina Oskarsson, Swe
3:a Marianne Hansen, Swe
Production Senior
1:a Morten Klöv, Nor
2:a Peter Svedberg, Swe
3:a Mikael Olsson, Swe
Open Senior
1:a Johan Hansen, Swe
2:a Peter Schieck, Den
3:a Gert E Hansen, Den
Team Open
1:a Sweden
2:a Norway
3:a Finland
Vinnande lag:
Johan Hansen
Johans Nordberg
Lars-Tony Skoog
Joakim Wallin
Gevär
Semi Auto Open och Semi Auto Standard, Kouvola och Heinola, Finland
Nordiska i gevär blev en finsk uppvisning, men i SAO Senior knep Johan Hansen och
Johan Lindberg 1:a och 2:a platsen och såg till att det inte bara blev vitt och blått på
prispallarna.
SAO
1.a Raine Peltokoski, Fin
2:a Jarkko Laukia, Fin
3:a Teemu Rintala, Fin
SAS
1:a Sami Hautamäki, Fin
2:a Timo Vehviläinen, Fin
3:a Ilkka Siitonen, Fin
SAO Senior
1:a Johan Hansen, Swe
2:a Johan Lindberg,Swe
3:a Pertti Karhunen, Fin
SAO Lag
1:a Finland
2:a Norge
3:a Sverige
Hagelgevär
Enligt en nordisk överenskommelse kommer Finland och Sverige att arrangera
Nordiska Mästerskap i hagel vartannat år fram till 2018. Detta p.g.a. att de övriga
inte kan eller kommit igång med grenen än. Detta innebär att Sverige ska stå som
värd för NM hagel 2015, någon arrangör för detta är inte klart i skrivande stund.
6
World Shot Florida 2014
Rekordmånga svenskar åkte till VM 2014, 44 svenskar sköt main match och 4 sköt
pre-match och jobbade sedan som RO:s på matchen.
Förväntningarna var höga med tanke på de fina resultat många skyttar gjorde på EM
året innan. Det resultatet kunde inte upprepas, så några riktigt framskjutna
placeringar blev det inte. Men är det VM så är det, med allt vad det innebär.
Nedan följer några placeringar som är värda att nämna.
Classic-divisionen som ersatt Modified, hade sitt första VM i Florida, här kom Faj Tran
på en hedrande 16:e plats.
I Open kom Lars-Tony Skoog på 31:a plats följt av Johan Hansen på 59:onde plats
I Production kom Magnus Johansson på 14:plats följt av Rasmus Gyllenberg på 29:e
samt Peter Kastell på 35:e plats.
Kalle Halvorsson kom på 18:e plats i Revolver.
I Standard hade vi Mats O Bäckström och Dan Liljeström på 37:e respektive 81:a
plats.
7
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet
Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014
Föregående års siffror inom parantes.
Av rent skrivtekniska skäl kommer namnet IPSC Sverige att användas i texten.
Inledning
Svenska Dynamiska Skyttesportförbundets resultat för räkenskapsåret 2014 blev ett
överskott på 30 170 kr (60 320 kr).
Trots det minskade resultatet jmf med 2013 ska man ha i åtanke att vi har återbetalt
startavgifter för de skyttar som sköt i landslagen under VM i USA 2014.
Förbundet har också en osäker fordran mot Försvarsmakten för genomförandet av
FMM 2014. Fordran uppgår till 48990 kr. Denna post är ej upptagen i balansräkningen
för 2014 utan kommer att bokföras som extraordinär intäkt 2015 om betalning
inkommer. Förbundet kommer inte driva ett betalningskrav mot Försvarsmakten då
det finns långtgående vinster att inte göra det.
Noterbart under 2014
Användning av Hogias affärssystem har fortsatt och avtalet är förlängt tom jan 2015.
Nytt för 2014 är att vi har tagit Hogias fakturamodul i fullt ut i bruk, vi började 2013
med några få testfakturor, under 2014 har alla förbundets fakturor ställts ut via Hogia
som E-fakturor, med undantag av de fakturor som ställts ut till Försvarsmakten.
Mikael Karlsson som skött IPSC-shopen bad under året att få lämna sitt uppdrag.
Styrelsen vill tacka Mikael för det arbete han har lagt ner. IPSC-shopen sköts numera
av Ola Dahlbäck som har tagit fram en hel del nya artiklar och shopens försäljning har
ökat med jämfört med tidigare år.
De administrativa kostnaderna för förbundet har ökat jmf med 2013,
till 398 150 kr (330 602kr). Ökningen måste ses med bakgrund i att vi under 2014
växte med 725 fler skyttar som löste licens. Samt att vi under året haft ökade
kostnader för externa tjänster, vilka beskrivs mer i detalj längre fram.
Kostnaderna för den sportsliga verksamheten uppgick till 631 753 kr (479 824 kr) en
ökning med 151 929 kr. Detta är en otroligt positiv utveckling då den visar på att vi är
ett växande idrottsförbund med finansiell styrka att satsa framåt. Det måste också
påpekas att vi har under året fått sponsring av företag relaterade till skytte och
säkerhet, men att merparten av vår kostnadstäckning kommer ifrån licensavgifter och
avkastning på gjorda investeringar.
Adress:
IPSC Sverige
Syrénvägen 7
362 51 Väckelsång
Tel:
Se hemsida
Bankgiro:
706-477
E-post:
[email protected]
Organisationsnummer:
842001-1713
Hemsida:
www.ipsc.se
Redovisningsprincip
Förbundet fortsätter som tidigare nämnt att nyttja affärssystemet Hogia, vilket ger
oss det utrymme att växa de närmaste åren. Utvecklingen följer den plan som
förbundskassören la redan 2012.
IPSC Sverige sparar sedan 2012 alla underlag till verifikat digitalt och de kommer
därför inte att skickas med till revision enligt den princip som antogs 2012. Självfallet
finns de tillgängliga om något enskilt verifikat behöver granskas i samband med
revision. Alla verifikat som sparas digitalt sparas på minst 2 av varandra oberoende
källor i en Cloud-lösning.
En detaljerad förvaltningsberättelse skrivs istället med djupgående förklaringar till
både resultat och balansräkningen.
Till förvaltningsberättelsen bifogas;
1.
2.
3.
31).
Resultatrapport
Balansräkning
Avstämda saldobesked från bank och plusgirot per bokslutsdag (2014-12-
Ekonomiska riktlinjer
Förbundsmötet 2012 fastställde nedanstående policys för IPSC Sverige
 Införande av Handelsbanken betalkort VISA till samtliga styrelseledamöter för utgifter
i förbundets namn.
 Till dessa kort kopplat en rullande kredit om 30 000 kr.
 Utfärdat en kortpolicy för användning.
 Beslutat höja milersättning till 25 kr milen för användning av egen bil.
 Beslutat om enhetlig mötesersättning för förlorad arbetsinkomst vid styrelsemöten.
Vid övrig ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår faktiskt belopp.
 Schablonersättning är 1800 kr.
 Antagit regler och riktlinjer för resor i förbundet namn.
Inga nya policys har antagits av styrelsen under 2014.
Förbundskassören kan konstatera att efterlevnaden till ovanstående har varit 100%.
Förklaringar till Resultatrapporten 2014
Förbundet nyttjar en kontoplan baserat på Bas kontoplan 2012





Kontoklass
Kontoklass
Kontoklass
Kontoklass
Kontoklass
2
3
4
5
6
7
är
är
är
är
är
intäkter
kostnader för varor material kopplade till sportslig verksamhet.
kostnader för förbruknings varor och material.
alla kostnader kopplade till förbundets administration
försäkringar samt ersättningar.
Intäkter
De totala intäkterna för 2014 uppgick till 1 060 076 kr (870 748 kr).
Detta är en milstolpe i förbundets historia, miljonvallen är spräckt!
Intäkter fördelas sig som följer;
Licensintäkter 747 522kr (486 200kr) det ojämna beloppet beror på att en medlem
betalt 362 kr istället för 360 kr. Föreningsavgifter uppgick till 53 301 kr (46 500kr).
Avgifter för RO-kurser uppgick till 16 250 kr (11 083kr). Försäljning IPSC-shopen,
utöver kortbetalningar vilka redovisas i balansräkningen,
uppgick till 45 077 kr (38 963kr). Övriga intäkter uppgick till 76 125 kr (90 802kr).
I posten övriga intäkter återfinns sponsring samt en delersättning ifrån
Försvarsmakten för FMM och gottskrivna räntor.
Intäkter för startavgifter konto 3614 för internationella mästerskap
uppgick till 121 801 kr (197 200 kr). Notera att kontot är ett genomgångskonto för
anmälningsavgifter till internationella tävlingar (NM/EM/VM) och att dessa intäkter
inte tillfaller förbundet resultatmässigt, men de kan rullas från år till år beroende på
när avgiften skall betalas in till respektive arrangör av förbundet. Intäkten och
kostnaden belastar således resultaträkningen olika från år till år.
Kostnader
De totala kostnaderna uppgick till 1 029 903 kr (810 426 kr).
Sportslig verksamhet:
Kostnaderna uppgår till 631 753 kr (478 824 kr), detta utgörs av följande poster;
Medaljer köpta från Wasaboden 1834 kr, finns även bokfört under
förbrukningsinventarier. Anmälningsavgifter 85 569 kr (137 057 kr) posten utgörs av
lagavgifterna för VM 19 069 kr samt återbetalningar av startavgifter
för de skyttar som inte togs ut till VM 66 500 kr.
NROI kostnader för 2014 uppgår till 57 292 kr (52 034 kr) posten utgörs av
kostnader för RO-kurser 30 294 samt inköp av nya RO-tröjor 26 998 inkl. frakt och
moms.
IPSC Regional fee uppgick 2014 till 64 470 kr (55 033 kr) avgiften baseras på antalet
medlemmar. IPSC Sverige har uppnått den högsta avgiftsnivån i och med att vi nu är
mer än 2000 skyttar.
Kostnaden för arrangörs- och aktivitetsbidrag uppgår till 152 800 kr (112 980 kr) av
detta utgörs av 22 800 kr för C4 open 2013 restförd post som utbetalades 2014,
10 000 kr till RJPS lvl 3 bidrag, C4 open lvl 3 bidrag, 100 000 kr FMM och
10 000 kr ONYX lvl 3 bidrag.
Mästerskapskostnader SM/NM/EM/VM uppgår till 269 786 kr (122 719 kr).
Återbetalningar för 2013 år EM till landslagskyttar uppgår till 33 800 kr.
Startavgifter VM i USA uppgår till 136 928 kr.
Kostnader för tröjor till samtliga skyttar i VM truppen uppgick till 41 744 kr.
Kostnader för landslagen och VM truppen på plats i USA uppgick till 8 313 kr. Varav
kostnaden VM truppsamlingen uppgick till 4 496 kr. Resterande belopp avser
kostnader i samband med världsårsmötet som skedde i samband med VM.
Återbetalning av startavgifter för landslagsskyttar uppgick till 49 000 kr.
3
Administration av förbundet
Kostnaderna uppgår till 398 150 kr (330 602kr).
Förbrukningsinventarier och materiel uppgår till 31 495 kr (81 230kr) varav medaljer
från Wasaboden uppgick till 1 697 kr, IT-utrustning (toner och lagringsmedia) 3 015
kr, trycksaker (regelböcker, scoring overlays, årsmöteshandlingar) 20 801 kr, övriga
kostnader för förbrukningsmateriel uppgick till 5 982 kr.
Kostnaderna för biljetter uppgick till 16 535 kr (14 422 kr), kostnaden avser
tågbiljetter inom riket för styrelsen samt biljett kostnad för Regional Director eller
dennes representant till General Assembly i USA i samband med VM.
Tågbiljetter 7 879 kr, flygbiljetter 8 656 kr.
Kostnader för kontorsmateriel uppgick till 22 591 kr (72 kr).
Förklaring till den stora skillnaden är en metodförändring i bokföring och redovisning.
2013 redovisades kontorsmateriel på kontot för förbrukningsinventarier och materiel, i
år särredovisas kostnaden.
I beloppet ingår inköp av en etikettskrivare till shopen 15 343 kr, MS Office licens
1 649 kr, övrigt material uppgår till 5 599 kr (bläck till skrivare, papper IT-material)
Portokostnad uppgick till 4 258 kr (7 000kr), kostnaden avser i huvudsak IPSCshopens portokostnader.
Rörelsekostnader uppgick 2014 till 274 461 kr (138 456 kr)
Köpta externa kostnader uppgår till 141 614 kr (29 891 kr) varav två stycken
styrelsemöten i Alvesta 2014, 42 969 kr (övernattning halvpension, hyra av
konferensrum, middag totalt 4 kvällar), juridiskt biträde 45 896 kr, transport av
arkivmaterial Göteborg-Västerås 8 659 kr, förrådshyra 15 200 kr,
framtagande av mediastrategi 15 000 kr, medlemskap i svenskt forum 10 000 kr,
övriga kostnader 3 890 kr (bla. US Customs).
Årsmöteskostnader 21 717 kr (2 225 kr), en konsekvens av beslutet med
ambulerande årsmöte.
IT-tjänster 18 825 kr (15 679 kr) Här ingår projectplace.se och avgifter för domäner.
Föreningssupport 68 778 kr (57 954 kr) kostnaden baseras på antalet utskickade
licenser. Kostnadsersättningar 5 388 kr (13 584 kr).
Startavgifter styrelsen 7 875 kr (9 424 kr).
Bank och postgirokostnader 10 262 kr (9 699 kr)
Utbetalda ersättningar för förlorad arbetsinkomst och milersättning samt arvode för
RO-instruktörer uppgick till 24 490 kr (14 611 kr) huvudsaklig förklaring är fler RO
kurser än 2013 samt ersättning för materialskada i samband med RO-kurs.
Premien för förbundsförsäkringen uppgick till 24 320 kr (16 811 kr) ökningen beror
på en uppjustering av antalet medlemmar.
4
Förklaring till Balansrapport 2014
Lagersaldot för IPSC-shopen uppgick vid årets slut till 67 956 kr (84 273 kr) enligt
inventeringsunderlag från Ola Dahlbäck.
Justering av lagersaldot sker enligt den modell som beslutades 2013.
De fonderade medlen i förbundet hade vid årets början ett bokfört värde på 317 197
kr.
Anskaffningsvärdet är 288 000 kr.
Styrelsen har under året placerat om dessa medel för att öka avkastningen och
kommer under 2015 fortsätta att aktivt förvalta dessa medel.
Förbundets innehav:
Fond
Anskaffningsvärde
Nordea Stratega 10
Värde 2015-02
Bokfört värde*
234 893 kr
279 292 kr
251 262 kr
46 990 kr
40 833 kr
Handelsbanken Amerikafond
Totaler
40 833 kr
275 726 kr
326 282 kr
292 095 kr
Likvida medel
De likvida medlen uppgick den 31 dec 2014 till
Kassa
Plusgiro
18 000 kr (0 kr) Kassan redovisad på styrelsemöte.
2 800 kr (2 276 kr)
Bank, affärskonto
267 299 kr (200 049 kr)
Bank, e-kapital konto**
Bank***
6 544 kr (85 042 kr)
Bank****
3 058 kr (6 858 kr)
Payson IPSC-Shopen
Summa
100 709 kr (75 492 kr)
46 674 kr (22 330 kr) Uppgift lämnad av Ola Dahlbäck.
445 084 kr (369 717 kr)
I balansräkningen finns det pågående inköp om 19 186 kr.
Avser ny dator till ordförande och ett kontant uttag till VM i USA som inte har settlats
än.
Kortfristiga skulder uppgår till 86 763 kr (78 289 kr) avser kostnader som betalas
2015 men som skall belasta 2014 års resultat.
Balansomslutningen 2014 uppgick till 1 618 475 kr (1 525 116 kr)
Omsättningen 2014 uppgick till 2 089 979 kr (1 681 176 kr)
5
Slutord 2014 och utsikter för 2015
2014 års resultat var mycket starkt vilket stod klart under det 4:de kvartalet, det
gjorde att styrelsen kunde fatta beslut om att stå för startavgifter för landslagen.
Förbundets starka ekonomi möjliggör också att vi har möjligheten att inte driva
fordran mot Försvarsmakten.
Vi kommer däremot att se över vilka krav vi ställer på klubbar som vill arrangera FMM
i framtiden.
Precis som vi förutsåg 2013 kom överskottet från 2013 väl till pass när det gäller stöd
i frågor som rörde den vapenlagstiftning som beslutades om under 2014.
Det ska noteras att kostnader för juridiskt biträde inte har tagits ifrån de fonderade
medlen utan har rymts inom den ordinarie driften.
2015
Styrelsens arbete med att aktivt förvalta fonderade medel till att ge bättre avkastning
syftar till att bygga en finansiell bas för framtida satsning på skyttar och landslag och
de satsningar som krävs på framför allt förbundets hemsida.
Arbetet med att stärka förbundets ekonomi fortsätter med oförminskad styrka under
2015 och styrelsen räknar med att kunna presentera ett starkt resultat även för 2015.
Något som kommer att synas i den budget som kommer att presenteras.
Ransta den 27 februari 2015
Fredrik Miklaheim
Förbundskassör
Sveriges Dynamiska Sportskytte Förbund
6
Verksamhetsplan 2015.
Den verksamhet som IPSC Sverige bedriver styrs av de mål och krav som framställs av
årsmötet.
Dessa behov och krav framförs av anslutna föreningar, men också av myndigheter och
samhället i övrigt. Behoven vägs mot den grundläggande målsättningen, återspeglad i
stadgar och policydokument samt befintliga ekonomiska resurser. Resultatet är
verksamhetsplanen.
Organisationsutveckling
Styrelse och kommittéer
Styrelsen arbetar kontinuerligt via Projektplatsen och styrelseforumet med medlemsfrågor,
administration av klubbar och övriga styrelseuppgifter.
Ärenden utöver det i stadgarna föreskrivna arbetet av speciellt viktig eller arbetskrävande
natur kan behandlas av särskilda tidsbegränsade arbetsgrupper som upplöses när uppdraget
är slutfört. Detta arbetssätt ger ökad effektivisering av styrelsens arbete och minimal
administration.
Ekonomi
IPSC Sverige är jämfört med andra skytteorganisationer ett litet förbund och vi är helt
självfinansierade. Styrelsen har en ambition att hålla utgifterna nere och förbundets ekonomi
är i balans och stabil.
Rekrytering
Förbundets medlemstal har de senaste åren stadigt ökat och år 2014 hade 2150 medlemmar
IPSC-licens i 96 anslutna föreningar. Förbundets föreningar har ingen brist på intresserade
skyttar och i många fall har de svårt att tillgodose tillströmningen.
PR och information
Allmän information till föreningar och medlemmar ges genom e-postbaserade Nyhetsbrev
och hemsidan.
Förbundets Informationsstrategi och hemsida behöver under 2015 förnyas, där alla aspekter
av förbundets behov av IT-stöd ska analyseras.
Förbundets diskussionsforum (http://ipsc.se/forum) exklusivt för våra medlemmar har
startat i liten omfattning, idag ca 450 registrerade medlemmar, som ett komplement till den
information som delges via e-post och hemsida, för att öka informationsflödet från styrelsen
till medlemmarna.
Relationer till Försvarsmakten (FM)
Ett samarbete med FM i införandet av dynamiskt skytte för Försvarsmaktsanställda och
Hemvärnskontrakterad personal har inletts under redan 2013, genom en utbildningssatsning
för Försvarsmaktens skjutledare och instruktörer.
Förbundet har ett fortsatt samarbete med FM för att genomföra Försvarsmaktsmästerskap.
Detta är en utmaning, både organisatoriskt och tidsmässigt, men är viktigt för en långvarig
och god relation och gott samarbete med FM.
Verksamhetsplan IPSC Sverige 2013
Sidan 2
Relationer till andra myndigheter och organisationer
Goda relationer till myndigheter är en förutsättning för att IPSC Sverige ska kunna tillvarata
medlemmarnas intressen. Styrelsen kommer därför att verka för fortsatta goda kontakter
med departement, Polismyndigheten och andra myndigheter.
Fortsatt samarbete med övriga skytteorganisationer kommer bedrivas inom ramen för
nätverket Svenskt Forum för Jakt, Skytte och Vapenfrågor.
Vapenlagstiftningsfrågor
Förbundet har arbetat med att stödja våra medlemmar vid överklagan på licensansökningar
där förbundet gör bedömningen att det inte har skett en rättvis prövning och det arbetet
kommer att fortsätta så länge det är till gagn för alla våra medlemmar.
Utbildning
Under 2015 är målet att genomföra en utbildningssatsning för att kvalitetssäkra våra
instruktörer och examinatorer.
NROI skjutledarutbildning bedrivs enligt IROA level 1 utbildningsplan, vilket ger våra
skjutledare grundbehörighet att fortsätta utvecklas till internationella skjutledare, om de så
önskar.
Internationell verksamhet
Utbytet med de nordiska länderna fortsätter i enlighet med den långtidsplan som finns. På
senare år har också det internationella utbytet ökat successivt tack vare vår positiva
medlemsutveckling och förbundet har uppnått mer än 2000 medlemmar, vilket ger oss
maximal platstilldelning på framtida EM/VM-tävlingar.
Miljö
Miljöfrågorna är av vital betydelse för skyttets framtid, men förbundsstyrelsen har inte haft
resurser att prioritera denna fråga. Vårt samarbete med övriga skytteorganisationer genom
Svenskt Forum är därför betydelsefullt och styrelsen bevakar kontinuerligt utvecklingen inom
miljösektorn.
Verksamhetsplan IPSC Sverige 2013
Sidan 3
FÖRSLAG TILL BUDGET 2014
Intäkter
2014
IPSC Licenser
Register avgift föreningar
EM / VM avgifter
Försäljning IPSC Shop
583 200
46 500
180 000
30 000
Summa intäkter
839 700
Utgifter
2014
Medaljer & Matrl
Mästerskap anmälningar
NROI
IPSC Regional fee
Arrangörsbidrag
SM Bidrag
Porto
IT-tjänster
Möteskostnad FS
Förbunds adm
Startavg styrelsen
Bank avgifter
Försäkring
Övriga utgifter
100 000
200 000
160 000
53 300
0
30 000
8 000
95 000
25 000
90 000
15 000
10 000
25 000
25000
Summa utgifter
836 300
Resultat
Budgeterad omsättning
3 400
1 676 000
FÖRSLAG TILL AVGIFTER FÖR 2015
Styrelsen föreslår oförändrad föreningsavgift för 2015, 500 kr per förening, att betalas till
förbundet senast 2015-01-31.
Avgiften för IPSC-licens föreslås en oförändrad, 360 kr för 2015.
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet
Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige.
MOTIONER TILL FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2015 MED STYRELSENS
FÖRSLAG TILL BESLUT
Motion nr 1. ”Motion angående rökning på IPSC-tävling”, Oxelösunds Pk
Styrelsen föreslår avslag på motionen.
Motivering:
Vi sympatiserar med tanken bakom motionen, men det är upp till MD att bestämma
regler angående rökning på tävlingen.
Motion nr: 2. "Utöka IPSC Gevär med en ny division" Stockholms M&P
Styrelsen föreslår bifall till motionen.
Motivering:
Ett utmärkt sätt för många med tjänstevapen att hävda sig i tävlingar, där de annars
är hänvisade till SA Open-divisionen samt även en division för dem som inte på grund
av t ex synfel inte klarar att skjuta med öppna riktmedel.
Styrelsen ska utreda ifall det är fördelaktigare att införa detta som en kategori i
Standard eller om det ska vara en egen division (poängräkningsprogrammen behöver
uppdateras) samt ta fram förslag på ett lämpligt namn för divisionen.
Motion nr: 3. "Uttagning av förbundskapten" Västerorts DS nr 1
Styrelsen föreslår bifall till motionen.
Motivering:
Förvisso är det en Förbundsinstruktör som finns i styrelsen, Förbundskapten är inte en
styrelseposition utan ett uppdrag som delegeras inför varje större mästerskap.
Att förena deltagande i pre-match med andra uppdrag än matchfunktionär är inte
möjligt på level 4- och 5-tävlingar, så det är kanske ett uppdrag för RD i så fall, men
det ska utredas vilka förutsättningar som gäller.
Adress:
IPSC Sverige
Syrénvägen 7
362 51 Väckelsång
Tel:
Se hemsida
Bankgiro:
706-477
E-post:
[email protected]
Organisationsnummer:
842001-1713
Hemsida:
www.ipsc.se
Motion nr: 4. "Riktlinjer för utdelning av medaljer", Västerorts DS nr 2
Styrelsen föreslår bifall till motionen.
Motivering:
Det saknas idag aktuella regler kring medaljer på dynamiska tävlingar och såvitt
styrelsen känner till så finns det inte reglerat hur detta ska ske när det gäller level 3tävlingar och svenska mästerskap.
Styrelsen avser att ta fram nya regler samt utreda hur det har (om det har) varit
reglerat tidigare.
Motion nr: 5. "Överklagan av beslut", Gripen Pk
Styrelsen föreslår avslag till motionen.
Motivering:
Det saknas skäl att överklaga då Gripen Pk i och med sin ansökan nr 4, daterad 201412-31 beviljats medlemskap i förbundet, då Gripen Pk i och med denna ansökan
uppfyller kraven förbundets stadgar ställer.
2
Motion angående rökning på IPSC-tävling.
Yrkande
Rökförbud i direkt anslutning till station. Önskvärt är att rökning sker på anvisad plats inom
tävlingsområdet.
Bakgrund
Under flertalet tävlingar förekommer rökning båda av funktionärer och skyttar på eller i direkt
närhet av stationerna. Vissa personer har för vana att genom hela tävlingar blossa på en cigarr
vilket blir väldigt besvärande för många. Detta är inte förenat med sport och upplevs som väldigt
störande av icke-rökande skyttar. Vi tycker att rökning och sport inte hör ihop varför rökning endast
bör få ske på sådant avstånd från station att ingen rök når fram till de tävlande. Att stå ”relaxed”
och vänta på signal samtidigt som det kommer en stadig lukt av tobak är inte okej.
2014-11-04
Oxelösunds Pistolklubb
Utöka IPSC Gevär med en ny division
Idag saknas det ett steg mellan Semi Auto Open (SAO) och Semi Auto Standard (SAS). Syftet med att
införa ännu en division är att minska kostnaderna vid köp av utrustning samt att göra det
konkurrenskraftigt för tjänstevapen som inte har förstorande optik, ofta i 10 000 – 30 000 kronors
klassen.
Vi yrkar på att man inom det Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet inför en ny division där
endast icke förstorande optiska sikten är tillåtna enligt nedan och även driver frågan vidare om att
införa divisionen globalt:
Minimum Power Factor for Major
Minimum power factor for Minor
Maximum ammunition capacity (maximum to
be loaded)
Restriction on action type
Optical/electronic sights permitted
Compensators, ports, sound and/or flash
suppressors permitted
The use of bipods and similar permitted
Vertical front grip permitted, max length
152mm (6 inches) from the centerline of the
barrel
320
150
Yes, Max 30 rounds
Semi Auto
Yes (Non Magnifying)
25,4 x 76,2 mm
No
Yes
Vår övertygelse är att denna division ökar antalet aktiva skyttar inom IPSC gevär då polis och militär
kan ställa upp med tjänstevapen på lika villkor som andra skyttar.
Fredrik Wildemo
Ordförande STHLM M&P
[email protected]
070-2207102
2015-01-29
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet
Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige.
BESLUT I ANSÖKNINGSÄRENDE
Styrelsen beslutade vid ordinarie styrelsemöte den 24 januari att avslå Gripen Pk's
ansökan daterad 2014-09-30 om medlemskap i förbundet.
Stadgarna §5.3 kräver fem medlemmar som bedriver dynamiskt skytte.
Gripen Pk har i denna ansökan angett tre nyutbildade medlemmar (utan licens) och tre
tidigare utbildade medlemmar, detta uppfyller inte stadgarnas krav anser styrelsen.
Ansökningsavgiften ska återbetalas och klubben meddelas beslutet på detta vis.
För styrelsen
Roger Tiensuu
Sekreterare
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet
IPSC Sverige
Adress:
IPSC Sverige
Syrénvägen 7
362 51 Väckelsång
Tel:
Se hemsida
Bankgiro:
706-477
E-post:
[email protected]
Organisationsnummer:
842001-1713
Hemsida:
www.ipsc.se
2014-09-30
Bilaga till vår ansökan, Gripen PK.
Gripen PK uppfyller samtliga krav enligt IPSC Sveriges gällande stadgar, och vi har väl dokumenterat
vår a tillgå g. Här ko
er e del svar på de ”rykte ” o h påståe de so hörts frå er
förbundsstyrelse rörande Gripen och dess medlemmar.
Påstående: ”Da iel Kro vill bara a sluta Gripe PK för ha vill ha e AK.”
Svar: Löjligt och uppenbart osant påstående. Gripen PK är en pistolklubb, utan gevärsverksamhet.
Skulle Da iel Kro vilja ”ha e AK” så skulle ha väl i så fall skaffat det ge o Pre isio sskyttar a för
länge sedan. Dessutom följer Daniel Kron enbart beslut från sin styrelse, som enhälligt beslutat att
ansluta föreningen, i enlighet med medlemmarnas önskan. Störtlöjligt påstående, som både saknar
relevans eller grund öht i vårt anslutningsärende.
Påstående: ”Da iel Kro ljuger om att Gripen har bantider på hacksjöbanan.” Märkligt uttalande från
en av era styrelsemedlemmar, då vi har väl dokumenterat våra bantider.
Påstående: ”Klubbar ska sluta skjuta IPSC i Fartahalle , då ba a är olä plig för det skyttet.” Detta
påstod Roger Tiensuu att Erik Bjälkvall LVF/HSO har sagt i våras.
Svar: Detta är en ren lögn. LVF har inte slutat skjuta, tvärtom skjuter dom både IPSC och IPSC
minirifle där nu under hösten, vilken ni ser i bifogad fil. Och varför för man inte den diskussionen
med Gripen för, kan man ju också undra.
Så nu har våra examinerade medlemmar tvingats söka sig till andra klubbar, i flera fall i andra städer
för att få ut si a tävli gsli e ser. Detta ger k appast ågo ”kvalitetssäkri g”, o h sa oterar ara
verkamheten och träningen för våra skyttar. Vi har skyttarna, banorna, faddrarna och allt annat som
behövs. Enda som saknas är en anslutning så vi kan träna på våra egna hemmabanor, precis som vi
gör idag i alla andra grenar. Vad är poängen med att hindra oss att utöva sporten egentligen?
Vi vill slutligen påminna om IPSC Sveriges uppgift enligt gällande stadgar. Ni ska arbeta för att främja
utbredningen av dynamiskt skytte, och inte hindra den. Så sluta hindra Gripen PK från att bedriva
dynamiskt skytte nu. Så låt oss komma igång med vår verksamhet som vi kämpat så hårt för.
§ 1.1 UPPGIFT
IPSC Sverige är det svenska IPSC-skyttets högsta organisation med Förbundsmötet (FM) som högsta
beslutande organ. IPSC Sverige skall främja utbredningen av skytte enligt International Practical
Shooting Federation (IPSC) program, utveckla och samordna verksamheten inom svenskt dynamiskt
skytte i avsikt att bland annat nå en framgångsrik internationell skytterepresentation samt samordna
av FM beslutad övrig verksamhet.
Styrelsen i Gripen PK