I Våra kvarter februari 2015

I VÅRA
kvarter
LIS
EB VI
ER N N
GS
KO
R
T!
HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON • FEBRUARI 2015
t
s
ä
b
a
m
Hem
EN
SA M M A H U S I LU N D
I
R
Å
75
TT
O
B
R
A
H
EI VO R
JOBBA MED FASTIGHETER • DAGS ATT BÖRJA ODLA • TIPS FRÅN COACHEN
Fastighetsbranschen
Välkommen till Poseidon
Huvudkontor
Bostads AB Poseidon
Angereds Torg 14
424 21 Angered
Tel 031-332 10 00
poseidon.goteborg.se
Våra distriktskontor
Distriktskontoret Angered
Angereds Torg 12
Tel 031-332 15 14/332 15 16
Distriktskontoret Backa
Hjalmar Bergmans gata 8
Tel 031-332 14 65/332 14 68
Distriktskontoret Centrum
Linnégatan 28 B
Tel 031-332 12 25/332 12 45
Distriktskontoret Hisingen
Bernhards gränd 2
Tel 031-332 13 70
Distriktskontoret Hjällbo
Bergsgårdsgärdet 89 A
Tel 031-332 15 74
Distriktskontoret Kortedala
Aprilgatan 1
Tel 031-332 14 45/332 14 48
Distriktskontoret Väster
Näverlursgatan 32
Tel 031-332 15 29/332 15 36
Distriktskontoret Öster
Borgaregatan 16
Tel 031-332 12 65/332 12 67
Felanmälan
Kontakta din husvärd genom att ringa direkt
eller via växeln: 031-332 10 00.
Du kan också göra din felanmälan på vår
hemsida: poseidon.goteborg.se
Akuta fel och störningar
Om akuta fel och störningar uppstår efter
kontorstid ska du ringa vår jourtjänst på
031-80 50 75.
Omslaget: Eivor Andersson har i 75 år bott i
samma hus i Lunden. Läs mer på sid 8–9.
I VÅRA
kvarter
Utkommer med sex nummer per år.
Ansvarig utgivare: Linda Thorsson,
Bostads AB Poseidon
Epost:
[email protected]
Produktion: Ord- & Formbyrån Väst
Tryck: Lenanders Grafiska AB
Det viktigaste vi har
är våra hyresgäster
EFTER SNART ÅTTA år med projektet Framtidens Bredband, känns det skönt att resan
från det gamla kabel-tv-nätet till en helt ny digital lösning som möter framtidens
behov nu är slut. Fast egentligen inte slut, vi är bara i början av en helt ny tid med
snabbt internet som kan ge oanade tekniska möjligheter för både Poseidon och våra
hyresgäster. På sidan 16 kan du läsa mer om projektet och mina tankar inför framtiden.
För mig personligen är Framtidens Bredband ett projekt som jag har ägnat en stor
del av min tid till under de senaste åren. Jag har haft förmånen att få jobba som projektansvarig för hela Framtidenkoncernen, där Poseidon och flera andra kommunala
bostadsbolag ingår. Min egen Poseidonresa startade redan 1986 när jag började jobba
som energiingenjör i dåvarande Göteborgshem (företaget bytte namn till Bostads AB
Poseidon året därpå). Efter en tid blev jag ansvarig för energifrågorna hos Poseidon för
att så småningom bli miljöchef och därefter chef för affärsutveckling och kommunikation, som är min nuvarande befattning. Många med mig har tagit chansen att utvecklas inom företaget. Några av dem presenteras i ett reportage på sidan 3–5 i tidningen.
Fastighetsbranschen är i stort behov av kunniga medarbetare och i reportaget (med
en fördjupning på hemsidan) kan du också läsa om vilka utbildningsmöjligheter som
finns i vår bransch.
VÅR HÖGSTA PRIORITET är våra hyresgäster.
Resultaten från de hyresgästenkäter en del av er har
deltagit i, bekräftar också att våra hyresgäster trivs gott hos oss. Det betyder inte att vi
är nöjda, för visst kan vi alltid bli bättre.
Men det känns bra att få ett kvitto på
att en majoritet tycker att vi erbjuder
ett bra boende.
Vi har en hel del nyproduktioner i gång som kommer att
tillföra marknaden ytterligare
bra boendemöjligheter. På vår
hemsida för nyproduktion,
poseidonbygger.se, kan du
läsa mer om de olika projekten
och följa utvecklingen. I det här
numret av tidningen visar vi
lite av en av de nya lägenheterna
på Holländareplatsen. Läs mer
på sidan 12–13.
Snart är det sportlov för alla
barn som går i skolan. Kanske har
vi tur och får uppleva lite vinter
under veckan. Om inte finns det
mycket annat att göra under lovet.
På sidan 19 får du tips om var du
hittar information om de aktiviteter som anordnas runtom i staden
under sportlovsveckan. Ha det så
trevligt!
Fastighetsbranschen är en bransch som kan locka med
spännande jobb, stabilitet och möjlighet till utveckling.
Men vilka jobb finns och hur når man den kompetens
som behövs?
I Våra Kvarter har träffat tre medarbetare i Poseidon
som berättar om jobbet och vägen in i företaget.
FASTIGHETSBRANSCHEN är en stor och stabil
bransch som ständigt behöver fyllas på med ny
kompetens. Behoven av nyrekrytering kommer
att öka ytterligare eftersom drygt 10 000 personer i
branschen går i pension inom de närmaste tio åren.
– Det är en bransch med hög medelålder som
genomgår en generationsväxling och behöver nyrekrytera. Det gäller även oss i Poseidon. Vi kan
erbjuda ett omväxlande och fritt arbete i en stabil
bransch med stora utvecklingsmöjligheter, säger
Sune Niklasson, personalchef i Poseidon.
Att branschen arbetar långsiktigt och är stabil
är förstås en bonus.
– Vi bygger hus som ska stå i hundra år. Husen
måste skötas och så länge det finns hus, finns det
jobb. Och personlig service kan i grunden bara ges
av människor.
Poseidon deltar kontinuerligt i olika evenemang för att informera om branschen och framtida
nyrekryteringsbehov, till exempel på Gymnasiemässan, Arbetsförmedlingen och olika skolor.
Flera utbildningsalternativ
Husvärdar behövs
Branschen erbjuder en hel del olika typer av befattningar. Den största rollen inom Poseidon är
husvärden – totalt finns ett 80-tal i företaget. Rollen har lite olika namn hos olika bostadsbolag, till
exempel fastighetsvärd, kvartersvärd eller bovärd.
– Husvärden ansvarar för ungefär 250–500
lägenheter och svarar för den dagliga kontakten
med våra hyresgäster. Det kan handla om allt
möjligt, från läckande kranar till störande grannar – ett komplext och ansvarsfullt jobb som
samtidigt innebär att ha kontroll på kostnaderna.
Och framför allt social kompetens, i mötet med
hyresgästerna, säger Sune Niklasson.
Möjligheter till utveckling
Miljövärd, fastighetsingenjör och förvaltare är andra roller som kräver olika utbildning och kompetens. Möjligheterna till utveckling är stora menar
Sune Niklasson.
– Vi har en distriktschef som började som målarlärling, och det finns fler exempel.
Framtidenkoncernen, där Poseidon ingår, har
också haft en aktiv roll i utformningen av flera
utbildningsalternativ, som Fastighetsprogrammet på Lindholmens Tekniska Gymnasium och
vuxenutbildning till fastighetsvärd i Göteborgsregionens regi. På Fastighetsakademin i Västra
Frölunda erbjuds eftergymnasial utbildning till
bland annat förvaltare och fastighetsingenjör.
– Vi ser gärna att nyutexaminerade förvaltare
och fastighetsingenjörer jobbar som till exempel
husvärd ett tag för att få den praktiska erfarenheten.
De som har gått ut det treåriga Fastighetsprogrammet på Lindholmens Tekniska Gymnasium
med godkända betyg erbjuds ett trainee-år inom
något av bostadsbolagen i Framtidenkoncernen.
– Om det finns en ledig tjänst och båda parter
är nöjda, erbjuder vi fast anställning efter traineeperioden, berättar Sune Niklasson.
MÖT NÅGRA SOM JOBBAR I HUSET
Göran Leander
Chef för affärsutveckling och kommunikation
I VÅRA KVARTER | 3
Fastighetsbranschen
PRIS TILL POSEIDON
Khalil Malla
husvärd
Poseidon har tilldelats Fastigos (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) och tidningen
Fastighetsnytts pris Framtidsindex för sitt
arbete med att ta emot lärlingar, praktikanter, sommarjobbare och traineer. Totalt tog
Poseidon emot 264 ungdomar och studerande
på praktik under 2014. Personalchefen Sune Niklasson ger äran för priset till alla de handledare
som har tagit emot ungdomarna på bästa sätt
ute i de olika distrikten.
Pernilla Angeå
husvärd
”Ett fantastiskt roligt arbete”
Magnus Malmros kände direkt på Fastighetsakademin att han hade valt rätt
utbildning. Den känslan har han haft
kvar sedan dess och i olika yrkesroller:
först som husvärd, sedan förvaltningsassistent och nu som fastighetsingenjör
på distrikt Väster.
var inget nytt
för honom när han började plugga, eftersom
hans familj hemma i Blekinge har ett mindre
fastighetsföretag.
Han gillade verkligen Fastighetsakademin, där han läste till Teknisk förvaltare (eller Fastighetsingenjör som utbildningen nu
heter). Det var en bra blandning mellan praktiska övningar och teori. Under två och ett
halvt år varvades ekonomi och juridik med
VVS och el. Och en hel del praktik.
Efter utbildningen fick han ett vikariat
MEN FASTIGHETSBRANSCHEN
”Spännande att vara husvärd”
Khalil Malla är 25 år och jobbar som
husvärd på Fjäderharvsgatan i Angered
centrum. Han trivs bra med jobbet,
framför allt med att ha så mycket kontakt med hyresgästerna.
– SOM HUSVÄRD träffar du mycket folk.
Man lär sig att ta olika typer av människor
och hantera alla tänkbara situationer. Det är
spännande också, ibland händer det oförutsedda saker och du måste kasta dig iväg för
att ta hand om något akut, till exempel en
vattenläcka, berättar Khalil Malla.
Khalil tog studenten vid Lindholmens
Tekniska Gymnasium och fick efter utbildningen chansen till att göra ett traineeår
hos Poseidon i Angered, efter att ha gjort
sin praktik där under både andra och tredje
läsåret.
– Efter traineeåret dök det upp en möjlighet till fast anställning i Angered Centrum,
något som jag förstås var intresserad av.
Han började som husvärd i september
2012 och har reflekterat en del kring utbildningen och den verklighet han möter i jobbet.
– Utbildningen var bra men det är framför allt i det praktiska i vardagen som man
lär sig mest. Samtidigt är det förstås bra att
ha de tre gymnasieåren, inte minst om man
vill studera något annat senare. Det absolut
viktigaste i det här jobbet är att ha tålamod
och ha förmåga att hantera människor, säger
Khalil Malla.
Du kan läsa mer om Khalil, Magnus och Pernilla på vår hemsida, poseidon.goteborg,se. Där finns
också mer information om de olika rollerna inom Poseidon och vilka utbildningsalternativ som finns
om man vill söka sig till fastighetsbranschen.
4 | I VÅRA KVARTER
Magnus Malmros
fastighetsingenjör
som husvärd i distrikt Väster, och sedan en
fast tjänst.
– Där insåg jag vikten av att bemöta våra
hyresgäster med respekt och förståelse samt
ta sig an de praktiska problem som dagligen
dyker upp, säger han.
Efter några år som husvärd började han
som förvaltningsassistent, där han bistod
fastighetsingenjören och förvaltaren i olika
frågor och projekt. Och i början av förra året
blev Magnus Malmros själv fastighetsingenjör.
Det är i första hand ett kontorsjobb, och
han ägnar mycket tid åt möten och åt att läsa
och svara på e-post.
– Jag håller kontakt med tekniska konsulter inför renoveringar och liknande, jag
prioriterar vad som ska åtgärdas och jag ansvarar för budget och rapportering. Det är
fantastiskt roligt!
”Ingen dag är den andra lik”
Att vara husvärd kräver social kompetens och ett högt utvecklat sinne för
service. De här egenskaperna hade
Pernilla Angeå med sig i bagaget när
hon började på Göteborgsregionens
vuxenutbildning till fastighetsvärd.
med lite av varje inom
gymnasiesärskolan i nästan 20 år, bland annat som kock och pedagogisk assistent, berättar hon. När antalet elever sjönk drastiskt
i början av 2010-talet, blev jag övertalig och
slutade i maj 2013.
En dag hörde hon på radion om en ny utbildning som Göteborgsregionen anordnade
och som var framtagen i samarbete med fastighetsbranschen som hade behov av att nyrekrytera bland annat husvärdar.
– JAG HADE JOBBAT
– Eftersom jag ville fortsätta att jobba
med människor, kändes det som ett bra alternativ för mig. Det här jobbet är omväxlande,
ingen dag är den andra lik.
Om man klarade utbildningen med
godkända betyg och hade körkort, var man
garanterad tre månaders sommarjobb. Efter praktiken har hon hållit kontakten med
Poseidon och i början av december började
hon som husvärd på Bergsgårdsgärdet. Det
är mycket att ta in och lära sig men hon har
haft god hjälp av den tre månader långa praktiken som hon gjorde på Poseidon med Toni
Johansson som handledare.
– Det har betytt mycket för mig att ha en
handledare som tar sig tid och har så mycket
kunskap och kan backa upp när man känner
sig osäker.
OLIKA BEFATTNINGAR INOM POSEIDON
Husvärden
• är Poseidons ansikte utåt i vardagskontakterna
med hyresgästerna. Det är till husvärden som
hyresgästerna vänder sig när de behöver hjälp
eller har frågor.
• ansvarar för skötseln av fastigheterna, det vill
säga gör en del reparationer själv men ser till att
alla reparationer blir gjorda och håller koll på
kostnaderna.
Fastighetsingenjören
• driver nybyggnads- och ombyggnadsprojekt
ihop med ansvarig projektchef och distriktschef.
• planerar och organiserar underhåll samt följer
upp och analyserar underhållskostnader.
• ansvarar för energieffektiviseringen i distriktet.
Miljövärden
• arbetar med trädgård och avfallshantering
men också frågor som rör boinflytande.
• ansvarar för att gårdar, entréer och den yttre
miljön sköts och utvecklas på ett sådant sätt att
hyresgästerna trivs och känner trygghet.
Förvaltaren
• har en nyckelroll i distriktets organisation och
ska verka för att hyresgästerna upplever kvalitet
och trygghet i sitt boende.
• medverkar i underhåll och utveckling av fastigheter och boendemiljöer i nära samarbete med
husvärdar och hyresgäster.
• fungerar som coach och stöd till hus- och miljövärdar i såväl tekniska som sociala frågor.
I VÅRA KVARTER | 5
Nyinflyttade
Nyheter
Karl Alnevall oc
h Christoffer Ha
llgren är stolta
få fräscha upp cy
över att
kelrummen i Lö
vgärdet. De måla
och tak och gör
r väggar
dessutom deko
rationslinjer. På
de sig en hel de
så vis lär
l av målaryrket
s olika moment.
Sätt färg på vägen till jobbet
I projektet ”Sätt färg på” får ungdomar en
chans till lärlingsutbildning, samtidigt som
omgivningen blir mer välmålad. I Göteborg
ska bland annat ett rekordlångt konstverk
skapas, från Röda Sten vid Älvsborgsbron
till Blå Stället i Angered Centrum. Poseidon
samarbetar med Målaremästarna som driver projektet.
PROJEKTET GER ARBETSLÖSA
ungdomar möjlig-
Sonny Sjöqvist, Mikael Rusholt, Christoffer
Hallgren och Karl Alnevall är några av alla de som
på olika sätt deltar i projektet ”Sätt färg på”, där
arbetslösa ungdomar får lära sig måleriyrket.
6 | I VÅRA KVARTER
het att få lära sig måla. I Lövgärdet har de första
deltagarna, Christoffer Hallgren och Karl Alnevall, hållit på ett tag nu, och börjar bli vana. Under
överinseende av målaren Mikael Rusholt målar de
om cykelrum hos Poseidon i Lövgärdet.
Ungdomarna får aktivitetsstöd när de jobbar
i projektet. Men det de själva tycker är viktigast
är att de får arbetslivserfarenheter tills när de ska
söka andra jobb.
– Det är mycket bättre att göra ett jobb och få
den här erfarenheten, i stället för att bara gå hemma, säger Karl Alnevall. Men visst var det jobbigt
att vänja sig vid att stiga upp tidigt på morgnarna.
– Och jag tyckte det var frustrerande i början,
särskilt när jag målade fel, säger Christoffer Hallgren. Men nu har jag blivit mer tålmodig och lärt
mig att det alltid går att måla om.
Mikael Rusholt arbetar i vanliga fall på Kinells Måleri. Han hoppas och tror att en del av
ungdomarna från projektet kommer att kunna få
arbete på måleriet så småningom.
Målaremästarna är måleribranschens arbetsgivarorganisation, och det är de som har dragit
igång projektet, som finns på flera platser i landet.
Killarna i Lövgärdet kom in i projektet genom att
de brukade komma till Motivatörscentrum, en
ideell förening som finns i Poseidons lokaler under Eklövet i Lövgärdet. Sonny Sjöqvist på Motivatörscentrum är den som förmedlar ungdomar
till projektet.
– Vi har ungdomar på kö för att ta vid när de
här två första slutar – det är många som är intresserade, säger han.
– Vi på Poseidon vill medverka i denna typ av
projekt som skapar möjlighet för ungdomar att
komma in på arbetsmarknaden, säger Jan Nilsson, distriktschef i Angered. Att ha ett arbete skapar ju möjlighet till bättre liv, och kan resultera i
en bra hyresgäst med egen försörjning i framtiden.
Poseidon är det företag i fastighetsbranschen
som under 2014 bidragit mest till att locka unga
till branschen genom att anställa traineer, lärlingar, praktikanter och sommarjobbare. Poseidon
tog emot 264 unga personer under 2014.
– Fastighetsbranschen står inför ett stort rekryteringsbehov framöver, i första hand på grund
av pensionsavgångar, säger Jan Nilsson. Efter att
ha varit en, i stort sett okänd bransch bland våra
ungdomar, börjar vi nu se en positiv utveckling.
Läs mer på: sattfargpa.se
Insamling fortsätter
Över 26 000 kg textilier på mindre än ett år! Det har Poseidons hyresgäster samlat in
genom att lägga kläder och andra textilier i insamlingsbehållare. Human Bridge säljer
materialen och köper sedan sjukhusutrustning som sänds till ställen där hjälp behövs.
GISELA WEBER, miljöassistent hos Poseidon, är
nöjd och imponerad över hur mycket som har
lagts i de cirka 30 insamlingsbehållare som har
placerats ut i några områden i Göteborg.
– De flesta av behållarna sköts av stiftelsen
Human Bridge, säger hon. Det hela började som
ett projekt för ett år sedan, men nu kommer vi att
fortsätta med insamlingen tills vidare.
Behållarna står till största delen i miljörum,
men det finns också några stycken utomhus, i anslutning till återvinningsplatser. Human Bridge
ser till att behållarna ser prydliga ut och tömmer
dem när det behövs.
De områden som har behållare är Olskroken,
Angered centrum, Lövgärdet, Kallebäck och Kortedala. Gisela Weber tror att verksamheten kommer att utökas så att fler områden kan bli aktuella
för att få behållare. Intresset bland hyresgästerna är stort.
Vad händer sedan?
Men vad händer egentligen med det som samlats in? Jo, textilierna
sorteras och hela kläder
säljs i Human Bridges
Gisela Weber
second hand-butiker i
Sverige eller skickas utomlands. Även trasiga textilier kan tas till vara. De skickas till Nederländerna, där de omvandlas till andra textila material,
som bland annat används i industrier.
Human Bridge har två inriktningar. Den huvudsakliga är att de samlar in sjukhusutrustning
som rekonditioneras och skickas som bistånd till
olika ställen runt om i världen där behoven är
stora. Ett trettiotal länder i flera olika världsdelar
finns på deras sändlista.
Den andra inriktningen är insamling av textilier, skor, hattar, filtar och liknande. Dessa återanvänds och säljs för att finansiera verksamheten
med sjukhusutrustning.
Seriös verksamhet
– Det känns väldigt bra att kunna göra nytta på
ett så enkelt och smidigt sätt som textilinsamling, säger Gisela Weber. Human Bridge har ett
90-konto, och känns tryggt att samarbeta med
Kläderna sorteras. Det som är helt säljs i second hand-butikerna. Det trasiga återanvänds som fibrer
FOTO: ELIN ÖSTBERG, HUMAN BRIDGE
inom till exempel industrin. eftersom det innebär att de följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter. Nu kommer vi att göra
en sammanställning av projektet som vi har haft
det senaste året, och därefter går vi vidare och
fortsätter insamlandet.
Läs mer på: humanbridge.se
MINIMERINGSFAMILJER HOS POSEIDON
Intresset att vara med i Minimeringsmästarna, som det skrevs om i förra numret av IVK
var stort! Tre familjer som bor hos Poseidon
kommer att delta i projektet. Mer information
kommer i följande nummer av tidningen.
I VÅRA KVARTER | 7
Reportage
Reportage
Hemma är bäst för Eivor
Eivor Andersson i Lunden är verkligen vad
man kan kalla en trogen hyresgäst. Hon
har nu bott 75 år i samma hus och samma
uppgång! Under dessa år har hon flyttat en
gång – till en likadan lägenhet en trappa
längre ner. Vi hälsar på hos Eivor och får höra
om hur det var när hon som barn flyttade in
i huset.
år 1939 var jag åtta år, säger
hon. Det var mamma, jag, mina tre storebröder
och min lillebror som då bodde i två rum och kök.
Huset var helt nytt och det första i området som
stod färdigt. En bror sov i kökssoffan, två i sovrummet och jag, mamma och min lillebror sov i
storarummet.
Lägenheten hade sådan lyx som varmvatten
och badkar, vilket inte alls var så vanligt på den
tiden. Ute i världen hade andra världskriget nyss
börjat och därför var huset utrustat med skyddsrum.
– Det vi fick lära oss allra först var att hitta till
skyddsrummet i källaren, säger Eivor Andersson.
Men bortsett från det och från att vi brukade titta
på tågen som åkte mot Tyskland kan jag inte påstå
att jag var rädd eller bekymrad över kriget. Jag var
ju så liten. Däremot minns jag att det var så lyxigt med badkar att våra släktingar kom hit för att
titta på det och för att ta sig ett bad.
– NÄR VI FLYTTADE IN
”Det har aldrig
funnits anledning att
flytta härifrån”
Som barn märkte hon också tydligt hur annorlunda allt var i närbelägna Örgryte. Där låg
redan då stora villor, och de barn som bodde där
hade egna barnsköterskor allihop, säger hon.
Barnsköterskorna hade uniform med förkläde
och små hättor på huvudet.
– Dessa barn fick absolut inte leka med oss som
bodde i så kallade barnrikehus. Men vi var ju massor av ungar där jag bodde, så det gjorde ingenting.
Mamman var väldigt mån om att familjen
skulle hålla ihop, så hon tillverkade spel och pussel som barnen lekte med inomhus. I källaren
fanns det också ett lekrum där barn kunde vara
när deras föräldrar till exempel tvättade eller
manglade i tvättstugan intill.
När Eivor Andersson var 15 år och hade gått
sin sista dag i Redbergsskolan cyklade hon till Arbetsförmedlingen. Där visade det sig att en juvelerarbutik vid Järntorget sökte en springflicka, som
bland annat skulle åka ut med leveranser till kunder. Detta jobb fick hon, lite av en slump, men hon
trivdes och blev sedan branschen trogen ända tills
hon var 70 år gammal. Hon har massor av spännande minnen och historier att berätta om allt
som har hänt i juvelerarvärlden.
– De första åren städade jag, körde ut varor
och polerade bestick, smycken och annat i butiken. När vi putsade silvret använde vi cyankalium
som kokades med vatten. Det är ju giftigt, men det
tänkte vi inte på då.
Hon bodde kvar i huset tillsammans med sin
mamma. De bytte lägenhet 1974 för att komma
ner en våning. Då fick de en likadan lägenhet som
den förra, men med balkong, vilket de inte hade
tidigare.
Eivor tycker att det inte har funnits någon anledning att flytta: hon har alltid trivts väldigt bra
i området och med grannarna . Hon har varit och
är fortfarande aktiv i Friluftsfrämjandet och brukar vara ute på vandring med dem varje torsdag.
Och hon har älskat att vandra i fjällen, något hon
har hunnit med att göra åtskilliga gånger genom
åren.
När hon är hemma handarbetar hon mycket.
Det blir bland annat babykläder för välgörande
ändamål. Hon är en så van stickerska att hon kan
sticka samtidigt som hon ser på tv.
Vad tycker du är det bästa med att bo där
du bor?
– Det är att området är så lugnt och fridfullt,
säger Eivor Andersson.
Här syns ett utdrag ur ett
av de första kontrakten
för lägenheten. Den totala
årshyran var 1 045 kronor.
FAKTA/BARNRIKEHUS
Barnrikehus var en satsning på 1930- och
1940-talen för att förbättra bostadssituationen
för barnrika familjer som var trångbodda. Det
innebar både fördelaktiga statliga lån till den
som byggde husen och ett särskilt bostadsbidrag till de familjer som flyttade in. I många
kommuner bildades de första allmännyttiga
bostadsbolagen just för att bygga och förvalta
barnrikehusen.
VILL DU OCKSÅ BERÄTTA?
När Eivor Andersson var
åtta år och flyttade in i
lägenheten i Lunden var
hyran 57 kronor i månaden.
8 | I VÅRA KVARTER
Har även du bott länge i samma
hus/lägenhet/område? Vill du och berätta om
detta i I Våra Kvarter? Då är du välkommen
att höra av dig till Jessika Hällerö,
jessika[email protected]!
I VÅRA KVARTER | 9
Reportage
Reportage
En hyresgäst i mästarklass
Rim har en bakgrund
som modedesigner,
så det är inte konstigt
att symaskinen står
framme hemma hos
henne.
Modedesigner, svensk mästare i karate och företagare i hälsobranschen. Rim Mourad är helt klart en tjej som har många
strängar på sin lyra. Hon är uppvuxen utanför Jönköping men bor sedan sex år i en Poseidonlägenhet i Johanneberg.
Helt perfekt, om ni frågar henne!
DET ÄR TUR att hon är vältränad, för det är ett an-
tal trappor upp till lägenheten. Men väl uppe får
man lön för mödan, med fin utsikt över bland annat Liseberg.
– Jag tycker det är toppen att bo här, säger Rim
Mourad. Läget är lugnt, men ändå så centralt att
man kan gå vart man än ska. På husets baksida
finns en gräsmatta och det finns flera andra naturområden i närheten. Ibland när jag sitter här
utanför på sommaren känns det som att jag har
en egen trädgård. Fantastiskt skönt!
Men nu är det vinter och vi håller oss inomhus och värmer oss med kaffe. I ett hörn i vardagsrummet står ett bord som är proppfullt med pokaler och andra vinster från karatetävlingar – det
märks att hon har varit framgångsrik!
Tuff tjej med många bröder
Rim (som säger att namnet betyder rådjurskid på
arabiska) växte upp i Bankeryd utanför Jönköping. Hon är yngst av tio syskon, varav åtta killar.
– Som liten testade jag många olika sporter,
och när jag var nio år hängde jag med en av mina
bröder till karate, säger hon. Jag tyckte det verkade coolt och ville gärna vara tuff och stark eftersom jag var minst i familjen. När jag tänker på det
idag så tycker jag karate är optimalt, man får både
träning och disciplin. Det är också bra att barn,
ungdomar och vuxna kan träna tillsammans.
Karaten passade utmärkt för Rim, som alltid
har velat ha utmaningar i livet. Hon satsade ganska mycket på sporten och blev duktig. En sak hon
gillade var att i den blandade träningsgruppen få
egna förebilder samtidigt som hon själv också blev
en förebild för andra, som tillkom i gruppen.
– Det där hänger kvar – jag vill gärna vara en
förebild och hjälpa andra så som jag själv har fått
hjälp.
”När man mår bra
smittar det av sig till andra,
så att de också mår bättre.”
10 | I VÅRA KVARTER
Karate istället för modedesign
Efter gymnasiet utbildade hon sig till modedesigner, ett annat intresse som följt henne genom livet.
Hon levde på det i några år, med olika jobb på olika företag. Under dessa år blev det inte så mycket
tid för karaten.
– Men jag vill ju alltid ha nya utmaningar, och
efter en tid insåg jag att jag ville lämna designjob-
En liten del av Rims digra prishylla.
bet, säger hon. Därför sa jag upp mig och efter ett
tag började jag att lära mig mer om coachning. Det
var nyttigt med mer självkännedom!
Sakta men säkert började hon träna mer igen,
och nu kände hon att hon kunde fokusera mycket
bättre. Detta gjorde att hon tog tag i karaten och
började tävla, med bland annat ett SM-guld och
ett NM-silver som resultat.
Nästa mål är att få NM-guld, något hon tror
kan gå redan i år.
Med kontroll på kroppen
Hon vill också dela med sig av sina lärdomar om
mental och fysisk träning.
– Därför startade jag mitt företag, där jag ger
personlig träning till olika personer. Det är gruppträning, men anpassas ändå efter individerna och
fokus ligger på att ha kroppskontroll och att lära
känna sin kropp så att man kan känna sig trygg i
rörelserna. När man mår bra smittar det av sig till
andra, så att de också mår bättre. På så vis kan man
bidra till att göra världen lite bättre!
I VÅRA KVARTER | 11
Nybyggnation
Nybyggnation
HOLLÄNDAREPLATSEN
Är det här ditt nya hem?
NU BÖRJAR NYBYGGET på Holländareplatsen i Gam-
lestaden att ta form på allvar.
Här blir det 53 lägenheter i olika storlekar, bland
annat tre fyrarummare i etage. Alla lägenheter har
balkong eller terrass, och huset blir ett lågenergihus
med bra isolering för jämn temperatur och tyst miljö.
Gamlestaden är ett område där det händer
mycket just nu, och allt fler upptäcker alla fördelar i
stadsdelen: mysig miljö, massor av service och butiker, gott om kommunikationer och dessutom cykelavstånd till centrala Göteborg.
I anslutning till huset på Holländareplatsen
kommer det att skapas 150 cykelplatser för alla cyklande hyresgäster. Det blir också en italiensk restaurang i bottenvåningen på huset.
Tyvärr påbörjades inte uthyrningen före årsskiftet, och vid tidningens pressläggning pågår fortfarande hyresförhandlingar. Så snart de är klara påbörjas uthyrningen av lägenheterna. Håll utkik på Mina
sidor eller Poseidon bygger (poseidonbygger.se)!
…mysig miljö, massor av service
och butiker, gott om kommunikationer och dessutom cykelavstånd
till centrala Göteborg.
Ljus och moderna material kännetecknar lägenheterna på Holländareplatsen.
Lägenheterna på Holländareplatsen
är luftiga. fräscha och har en fantastisk
utsikt över staden!
ELINS GÅRD
I Elins Gård fortsätter byggandet av de fyra
husen, där beräknad inflyttning är vintern
2015–2016. Byggandet går helt enligt planen och
nu börjar husens stommar vara färdigmonterade.
Därefter vidtar invändiga arbeten i form av byggande av innerväggar, installationsdragningar
och takmontage.
De fyra husen ska vara rökfria och kommer att
inrymma totalt 117 lägenheter i storlekarna 1–4
rum och kök.
BACKA RÖD
FÖRRÅD
MED SED
UMTAK
7+1 VÅNINGAR
26 LÄGENHETER
EL
8+2 VÅNINGAR
30 LÄGENHETER
HKP
CYK
CY
KEL
MILJÖHUS
HKP
HKP
CY
KEL
8+1 VÅNINGAR
30 LÄGENHETER
EL
CYK
8+2VÅNINGAR
31 LÄGENHETER
ELINS GÅRD HÖGSBO - UTREDNINGSSKISS
SITUATIONSPLAN - A3 SKALA 1:500
12 | I VÅRA KVARTER
ABAKO ARKITEKTKONTOR AB / ME 140214
Skissen
visar Elins
Gård sedd
från ovan.
Förra året hände det massor
i Backa Röd, till exempel
blev det här huset på Jacobs
Gata klart för inflyttning.
Även i år kommer upprustningen av området att
fortsätta, med flera olika
inslag. Mer information om
detta kommer framöver.
Uthyrning av punkthuset
Blendas Gata 47 börjar
under februari månad.
I VÅRA KVARTER | 13
Gårdsodling
Gårdsodling
Släpp loss dina gröna fingrar!
Allt fler vill odla och allra helst i anslutning till det egna
boendet. Poseidon och Hyresgästföreningen välkomnar odlingsintresset och hjälper hyresgäster att starta
gårdsföreningar med odling som tema.
Stärker gemenskapen
Gårdsodlingen stärker den sociala gemenskapen
och skapar ett engagemang i miljötänkande som
bonus.
– Vi ser ju också att även andra grupper i
bostadsområdena mår gott av att det odlas i närområdet. Det uppskattas inte minst av äldre, säger
Kicki Persson som jobbar med gårdsföreningar på
Hyresgästföreningen.
Trenden nu är att allt fler odlar annat än blommor och att man tar hand om och experimenterar
med nya saker. Man börjar intressera sig för att testa nya grödor och
att konservera skörden, något som
på sikt också kan bli en
gemensam aktivitet.
Skynda om ni
vill börja odla
redan i år!
14 | I VÅRA KVARTER
❀ Kolla med din husvärd så att det inte redan
finns en odlingsförening i området.
❀ Samla intresserade grannar som vill börja odla.
Det är hög tid nu om ni vill börja odla sommaren
2015!
❀ Lämna en intresseanmälan om att starta
gårdsförening till din husvärd.
❀ En representant för Hyresgästföreningen kontaktar er för information och hjälp att starta.
❀ När föreningen är bildad, ta kontakt med
husvärden som anvisar plats och informerar om
regelverket.
❀ Ett skötselavtal skrivs mellan Poseidon och
gårdsföreningen.
❀ Gårdsföreningen får ett grundpaket med
gemensam utrustning, därutöver får varje
enskild medlem tillgång till pallkrage och jord.
❀ Gårdsföreningens medlemmar ansvarar för all
skötsel inom det område som avsätts för odling.
❀ Sätt igång att odla!
Att starta gårdsförening och börja odla är en
process som tar lite tid, mellan tre och fem månader. Vill man börja odla redan i år, är det hög
tid att samla grannar och starta förening. Gårdsföreningar med odlingstema ska ha sina årsmöten
senast 28 februari.
– Intresset är stort och vi har högsäsong nu
men hjälper så många vi kan så fort vi kan.
Nytt baspaket från Poseidon
Inför säsongen 2015 lanserar Poseidon ett nytt
baspaket med färdig utrustning som alla gårdsföreningar får ta del av. Därutöver får föreningen informationsmaterial och varje medlem får tillgång
till en pallkrage och jord.
– Kryddor i en gemensam pallkrage är till för
alla och bjuder in alla att delta. Det fungerar bra
på de platser vi har testat, och vi har inte märkt av
någon förstörelse eller problem med detta. I den
egna pallkragen kan man odla grönsaker, bär och
kryddor för eget bruk, säger Gunilla Eriksson.
Poseidons personal anvisar plats för odlingen,
där det är möjligt att odla utan att driva bort annan verksamhet, till exempel lekplatser.
– Vi försöker tillmötesgå önskemålen och
väljer plats i dialog med föreningen. Rent ekonomiskt kan vi på Poseidon aldrig räkna hem en
sådan här aktivitet men ett samhälle där människor mår bra är bara av godo. Möjligen kan vi se
att i områden där människor känner sig trygga,
minskar skadegörelsen generellt. En gårdsodling
kan bli så mycket mer än en odling – en mötesplats för alla, säger Lennart Wahlstedt.
Pallkragar eller markodling – vilket är bäst?
❀ Fördelen med pallkrage är att den är begränsad i storlek. När man odlar på mark är det lätt att man tar ett
större område än man klarar av. Börja med en pallkrage
och se hur det går och om intresset håller i sig.
❀ Pallkragar går att ställa var som helst, till och med på
asfalt, och de går dessutom att flytta. Det finns också pallkragar med högre höjd för de som har svårt att böja sig.
❀ Det är lättare att få till en odling så att det ser snyggt
ut med pallkragar, även för de som inte odlar. Det går att
sopa och hålla rent mellan pallkragarna och var och en
har ett tydligt område att sköta.
FOTO: ANNA HULT
stämmer väl med Poseidons
ledstjärna, att tillsammans skapa gröna hem där
människor vill bo och leva, säger Lennart Wahlstedt, trädgårdscontroller hos Poseidon.
Gårdsodling hos Poseidon är till för medlemmar i gårdsföreningar som har odling som tema,
inte för enskilda. Man behöver vara minst två till
antalet.
– Syftet med verksamheten är bland annat att
vi vill att våra hyresgäster ska trivas och känna
sig trygga i våra bostadsområden. Att göra saker
tillsammans, som att odla och ta ansvar för den
gemensamma boendemiljön, stärker gemenskapen bland de boende, säger Gunilla Eriksson,
chef för Hyresgästservice i Hjällbo och ansvarig
för gårdsföreningsverksamheten inom Poseidon.
– GÅRDSODLING
Hur startar jag en gårdsförening för odling?
I VÅRA KVARTER | 15
Nu surfar vi fram
på breda digitala band
Vi fångar upp dig
Det ska vara lätt att få kontakt med oss på Poseidon.
Vi vill att du ska få svar på dina frågor, kunna prata med
någon när du behöver och få hjälp med ditt problem.
Därför har vi många vägar till oss som jobbar på
Poseidon. Vi kan, om det behövs, nås varje dag dygnet
runt.
Övergången från det analoga kabel-tv-nätet till ny bredbandsteknik med fiber har
gått över förväntan.
– Vi förstår att den nya tekniken kan uppfattas som besvärlig för många men
kan också konstatera att alla som har behövt hjälp också har fått det, säger Göran
Leander, chef för affärsutveckling och kommunikation.
Hemsida
startade med ett lyckosamt pilotprojekt i 6 000 lägenheter i Kortedala
2007. Året efter beslutade Framtidenkoncernen,
där Poseidon ingår, att bygga ut Framtidens Bredband i de 70 000 lägenheter som finns i koncernen. Göran Leander på Poseidon utsågs till projektansvarig.
– Utbyggnaden stod klar vintern 2012/13 och
nedsläckningen av det gamla analoga kabel-tvnätet genomfördes i höstas. Den sista delen av det
gamla nätet släcktes ned den 16 december, berättar han.
Cirka 75 procent av alla hyresgäster i Poseidon
har köpt tv-tjänst i Framtidens Bredband och
knappt 70 procent har köpt bredbandstjänster.
poseidon.goteborg.se
FRAMTIDENS BREDBAND
Telefon
031-332 10 00 (växel)
Fax
031-332 10 01
– Framtidens Bredband är ett öppet nät vilket betyder att hyresgästerna kan välja mellan tio olika
tjänsteleverantörer som leveFör de som behöver
rerar tv-tjänster och 16 som
hjälp är Framtidens
levererar bredbandstjänster.
Bredbands support
Framtidens Bredband är ett av
öppet och bemannat
världens största öppna bredfram till och med den
bandsnät och vi har förmodli31 mars 2015.
gen Sveriges lägsta bredbandsRing på telefon
priser, säger Göran Leander.
031-335 18 80.
Tekniken är beprövad sedan många år och trots att en del hyresgäster kan
ha upplevt problem under resans gång, är Framtidens Bredband väldigt driftsäkert.
Lär känna hemsidan
[email protected]
På vår hemsida, poseidon.goteborg.se, finns
en rad kontaktuppgifter till personer och funktioner som du kan behöva. På Mina sidor finns
allt du behöver veta om just ditt boende i din
Poseidonlägenhet. Det är också där du gör din
felanmälan när det behövs.
Det finns många vägar till oss Poseidon.
Välj den väg som passar dig bäst.
goteborg.se kan du nå enskilda medarbetare.
Besöksadress till huvudkontoret
Angereds Torg 14
Postadress
Box 1, 424 21 Angered
Akuta fel och störningar: 031-80 50 75
(för akuta ärenden efter ordinarie arbetstid, för ärenden som inte kan anstå
till nästa dag eller till efter helgen).
Våga fråga
är en funktion på hemsidan där du kan
ställa frågor eller komma med synpunkter. Du får svar av oss om du lämnar
kontaktuppgift.
Optisk fiber är dagens kommunikationsmedel i Framtidens Bredband.
På hemsidan finns länkar till alla
Våga fråga
Vi vill gärna slå ett slag för det bästa sättet att
komma i kontakt med oss på Poseidon.
Använd gärna funktionen Våga fråga som
finns på vår hemsida poseidon.goteborg.se.
Där kan du ställa alla typer av frågor. Eller kanske lämna ett tips om något du vill dela med
dig av, ge en synpunkt på något som du tycker
kunde göras bättre.
Lämna din e-postadress så hör vi av oss.
distriktskontor med kontaktuppgifter
via dörrknackning vilket kan ha uppfattats som
störande. Fördelen är att de flesta har förstått att
man som hyresgäst måste agera för att till exempel
kunna se på tv efter nedsläckningen.
Stor satsning på support
Ett steg mot ett modernare Göteborg
– Eftersom det är mycket som är nytt i Framtidens
Bredband, har vi satsat stort på support. Framtidens Bredband support har tagit emot cirka 700
samtal per vecka och vi har haft installationshjälp
för de som har behövt hjälp att installera utrustning i den egna lägenheten.
Det har också pågått en hel del försäljning
En fjärdedel av alla göteborgare bor hos Framtidenkoncernen som nu har tagit ett stort steg mot
ett modernare Göteborgssamhälle.
Redan idag behövs bra bredband för att till exempel kunna handla på nätet, studera eller göra
bankärenden.
Tv och internet växer ihop allt mer och tek-
16 | I VÅRA KVARTER
E-post
Med fö[email protected]
Öppet nät med valmöjligheter
DU KAN BESÖKA OSS personligen på våra olika
kontor i Göteborg, du kan ringa under våra generösa telefontider, du kan skicka e-post och du
kan skriva brev som lämnas med posten. Valet
är ditt.
nikutvecklingen går enormt snabbt. Framöver
kommer vi att se fler tjänster inom vård och
omsorg i hemmet som kräver bredband.
– Vårt nya digitala nät är en förutsättning
för att kunna utnyttja dessa tjänster.
Hela 95 procent av Sveriges befolkning använder internet och användningen ökar. För Poseidon och de andra bostadsbolagen ökar möjligheten att rikta information till vissa hyresgäster, till
exempel vid en vattenavstängning.
– Nästa steg blir att se över möjligheten att
uppgradera nätet till högre hastighet för den som
önskar, säger Göran Leander.
Distriktskontoren
Det är våra åtta distriktskontor som sköter våra
hus och som känner hyresgästerna lite bättre.
Hit kan du ringa under våra telefontider, eller
besöka under våra besökstider. Vi hoppas det
ska finnas en tid som passar dig, därför är det
öppet lite längre på onsdagar.
På ditt distriktskontor kan du få hjälp med
det mesta och till exempel skriva kontrakt för
en ny lägenhet.
Husvärdarna
Via hemsidan samt på husvärdskorten i trapphuset kan du få kontaktuppgifter till just din
husvärd. Han eller hon är den som ser till att
ditt boende fungerar och som vet hur eventuella problem kan lösas. Det är nyckelpersonen
för dig som hyresgäst. Husvärden kan nås via
telefon eller personligt besök. Felanmälan görs
via Mina sidor.
Akuta fel och störningar
Ibland händer något akut som måste fixas omgående. Något som inte kan vänta till nästa dag
eller till efter helgen. Efter ordinarie arbetstid
alla dagar kan du ringa till Akuta fel och störningar.
till all personal.
Tider för uthyrarna på distriktskontoren*: Telefontid Måndag–fredag 9–12 Besökstid
Måndag, tisdag, torsdag 13–16.30 Onsdag 13–18.30
* förutom när annat meddelas, som exempelvis Backa som kommer att ändra sina öppettider i februari månad. Information om detta kommer i brevlådor och trapphus.
ANGERED
Angereds Torg 12
Box 113
424 23 Angered
BACKA
Hjalmar Bergmans
Gata 8
Box 4038
422 04 Hisings
Backa
CENTRUM
Linnégatan 28 B
Box 7264
413 04 Göteborg
HISINGEN
Bernhards Gränd 2
Box 54066
418 12 Göteborg
HJÄLLBO
Bergsgårdsgärdet
89 A
Box 43
424 22 Angered
KORTEDALA
Aprilgatan 1
Box 47016
402 57 Göteborg
VÄSTER
Näverlursgatan 30
Box 226
421 23 Västra
Frölunda
ÖSTER
Borgaregatan 16
Box 6156
400 60 Göteborg
I VÅRA KVARTER | 17
Lokala nyheter
Nu kommer resultat
från hyresgästenkät
RESULTATEN FRÅN 2014 års hyresgästenkät
AktivBo är klara. De visar bland annat hur
kvaliteten på vår service, våra lägenheter
och fastigheter, bostadens attraktivitet och
företagets profil uppfattas.
En liten men glädjande ökning ser vi vid
frågor om hur du som hyresgäst upplever
boendet. Det handlar om hur du blir tagen
på allvar, om det är tryggt, rent och snyggt
där du bor, samt om du får den service du
efterfrågar.
Vi återkommer med ytterligare redovisning kring dessa frågor. Tack för att du
deltog i undersökningen.
Än kan du söka
till
FRAM TILL DEN 2 MARS kan du söka till
Team Göteborg. Där kan du som evenemangsvärd få chans att utvecklas, knyta
kontakter och få erfarenhet inom arbetslivet, ett bra sätt för unga att få värdefulla
kunskaper inför framtiden.
Team Göteborg är en volontärpool för
ungdomar och unga vuxna. Medlemmarna i
gruppen får möjlighet att hjälpa till vid stadsangelägna evenemang, som Kulturkalaset
och festivalen West Pride. Dessutom erbjuder
Team Göteborg sina medlemmar utbildningar, personlig mentor och studiebesök.
Ansök och läs mer på:
goteborg.com/teamgoteborg
Släck för en ljusare framtid
Lördagen den 28 mars 2015 är det dags för
Earth Hour! Det blir det nionde året som vi
släcker det elektriska ljuset under världens
största klimatmanifestation. Att släcka
lamporna under Världsnaturfondens Earth
Hour är en politisk symbolhandling som
skickar en viktig signal till makthavarna om
att ta klimatförändringarna på allvar.
Runt om i hela Sverige kommer miljoner
människor att delta – på skolor, arbetsplatser och hemma. Genom en massa olika
aktiviteter kommer kommuner, företag,
organisationer och individer engagera sig
för en klimatsmartare vardag.
Lokala nyheter
Angered
Hisingen
Kortedala
Miljörumsvärdar
Distrikt Angered har Miljörumsvärdar i form av
hyresgäster som ser över miljörummen på kvällar och
helger när vår personal inte är i tjänst.
Kurt i pension
Den 31 mars går vår husvärd Kurt Smedberg i pension, han har varit området Klarvädersgatan trogen
i många år. Vi önskar honom lycka till med den nya
tillvaron och välkomnar Martin Lidhall som hans
efterträdare.
Gamlestaden
• Vi byter till enegisparande belysning i hela Forumhuset på Brahegatan.
• Dags att se över och rusta upp maskinerna i tvättstugorna på Måns Bryntessonsgatan 16–18.
• Frisörsalongen på Artillerigatan 10 byggs om till
lägenhet.
• Vi fortsätter med borinjektering för att skydda
grundpålarna i kvarteret Vitlingen.
Många kilo till Human Bridge
Kvantiteten gällande Human Bridge var i oktober
1 095 kg och fortlöper. Vi får tacka våra hyresgäster för
det stora intresset som vi också hoppas fortsätter.
Fönsterbyte
Fönsterbyte kommer igång för Länkharvsgatan 2–54.
Ny utebelysning
I Angered Centrum kommer våra utebelysningar
bytas ut från kvicksilver till ledlampor.
Mer ombyggnad
Ombyggnaden i Övre Lövgärdet fortsätter med Paprikagatan 29 och 31.
Fasader målas
Fasadmålningar ska komma igång i Angered Centrum.
Backa
Ändrade telefon och besökstider.
För att öka kvaliteten på vår tillgänglighet kommer vi
under februari månad att ändra på våra telefon- och
besökstider. Närmare information om detta kommer i
brevlådan och på anslag i trapphusen.
Odlingslotter vid Katjas Gata
Under våren kommer vi att starta upp en ny gårdsförening – odlingslotter på Katjas Gata. Intresseanmälan
lämnas till ditt närmaste husvärdskontor.
Bikupa i Värdens Park
Parken kommer i vår att utökas med en ny sevärdhet,
nämligen en bikupa. Själva bikupan kommer att kläs
in på ett sätt som medger möjlighet att på nära håll
studera hur ett bisamhälle är uppbyggt.
Nytt bokningssystem för tvättstugorna i Brunnsbo
Det nya bokningssystemet träder i kraft under mars
månad. Visning av systemet kommer i separat kallelse
till berörda hyresgäster.
Tack för alla synpunkter!
Genom vår hyresgästenkät har vi fått till oss många
värdefulla synpunkter. Förändringar som kommer att
ske i just ditt område, kommer vi att annonsera om i
trapphuset.
Centrum
Ullaredsresa
Är du hyresgäst i Johanneberg-Krokslätt så boka in
den 11 april då vi planerar att åka till Gekås i Ullared.
Mer information kommer i ert trapphus.
Hissombyggnader
Under våren kommer vi att bygga om åtta hissar
i Haga och åtta stycken i Sandarna. Mer utförlig
information kommer ni att få i ert trapphus när det
är aktuellt.
Inflyttning Glasmästaregatan
Den 1 mars flyttar ytterligare 16 hyresgäster in i våra
nybyggda lägenheter på Glasmästaregatan 22–26.
Detta är fjärde etappen av den påbyggnad av befintliga hus som startades 2010.
18 | I VÅRA KVARTER
Avstängda hissar
Från 9 februari till 6 mars 2015 kommer hissarna i
Blidvädersgatan 14 och 20 att vara helt avstängda då
de ska underhållas och moderniseras.
Takrenovering i vår
Vi kommer framåt vårkanten att lägga om taket och
byta fönsterbeklädnad på Inägogatan 25. Exakt när
det sker beror lite på väderleken. Vi återkommer med
information.
Renovering i trapphus
Under första halvåret kommer trapphusrenoveringar
att ske på Rambergsvägen 7–11, Östra Stillestorpsgatan och Gamla Björlandavägen.
Buskar beskärs
För att öka trygghetskänslan kommer buskar runt
uteplatserna på Daggdroppe-/Klimatgatan att
beskäras till en enhetlig höjd. Beskärningen görs
från utsidan. Det åligger varje hyresgäst som har en
uteplats att hålla ordning på ”insidan”.
Hjällbo
Skolspåret
• Under februari kommer vi att röja i trapphus och entréer. Alla barnvagnar ska placeras i barnvagnsrum
och cyklar i cykelrum. Mer information kommer. Har
du frågor – kontakta din husvärd.
• Bottenplan på Skolspåret 27 kommer att byggas
om till Bostäder med särskilt stöd (BmSS). Byggstart
beräknas under februari. Vi kommer även att bygga
återvinningsrum och en ny tvättstuga i entréplanet.
Den 4 februari klockan 16.30–18.00 kommer vi att
ha ett trapphusmöte där det finns möjlighet att
ställa frågor och få information. Inbjudan kommer
inom kort.
• Under januari–februari har taket på pergolan lagts
om samt att vi har bytt belysning i trapphus på
Skolspåret 17 och 29.
Bergsgårdsgärdet
• Nya fönster i tvättstugorna på Bergsgårdsgärdet 20
och 35 ska sättas in under våren.
Hjällbo Lillgata
• Källare på Hjällbo Lillgata 7–8 ska målas om med
start januari/februari.
Husvärdar
• Pernilla Angeå är ny husvärd på Bergsgårdsgärdet
39–78.
• Kalle Sjöstrand har tagit över Hjällbo Lillgata och
Bondegärdet 1–14 efter Anton Lundqvist.
• Sara Ali ansvarar för hela Sandspåret.
Autogiro
• För att underlätta i vardagen: skaffa autogiro! Du är
välkommen till distriktskontoret onsdagen den 25
februari klockan 13.00–18.00, då kan du få information om autogiro och göra ansökan.
Kviberg
• På Beväringsgatan 9, 11, 15, 17,19 och 21 kommer vi
att byta ut den stora hissen.
Kortedala
• Sportlovspyssel för barn i norra Kortedala. Barn från
7 år är välkomna att pyssla med lera hos gårdsföreningen Lergöken den 10 och 11 februari. Anmäl ditt
barn till Pia på telefon 031-48 99 29.
• Vi ser över den äldre belysningen och byter till ny
energisparande belysning, både ute och inne i norra
Kortedala.
• Vi rustar upp tvättstugorna på Allhelgonagatan och
Brittsommargatan.
• Lokalerna på Årstidsgatan 4 och Decembergatan
17 B byggs om till lägenheter.
• Nu finns det även textilinsamling i boxar utanför
Miljöhuset på Decembergatan 54, utanför grovsoprummen på Decembergatan 32 och Allhelgonagatan
19 och vid Adventsvägen 12. Insamlingen sker i
samarbete med Human Bridge.
• Vi bjuder på resor till Ullared i slutet av mars. Inbjudan kommer i din trappuppgång.
Väster
Fortsatt fasadrenovering i Kaverös
Under mars startar vi ombyggnaden av fasaden på
Dirigentgatan 6. Mer information kommer inom kort.
Utbyte av värmepumpar
Utbytet av alla värmepumpar på Norra Ågatan pågår
och kommer att vara klart den sista mars.
Ventilationsaggregat
I Olskroken fortsätter nästa etapp med utbyte av
ventilationsaggregat.
Ventilationskontroller
250 lägenheter i Kallebäck och Stampen kommer att
besökas för obligatorisk kontroll (OVK) och rensning
av ventilationssystem.
Innemiljökontroll
I Öster kommer 729 lägenheter att få temperatur i
luft och tappvatten kontrollerat av en entreprenör.
Arbetet kommer att vara klart i slutet av mars.
Inga brännbara
saker i trapphus!
Tänk på att trapphuset är en viktig utrymningsväg och måste hållas rent från brännbart
material som barnvagnar, cyklar, möbler och
dylikt. Skulle det börja brinna är trapphuset
din väg ut och räddningstjänstens och ambulanspersonalens väg in.
Tack för att du hjälper till.
Stamspolning
Stamspolning i Olskroken pågår och blir klart i slutet
av februari.
Dags för ett lov med sport
UNDER VECKA 7 är det sportlov i skolorna.
Även om snön inte ligger djup och isen tjock så
finns det mycket att göra under lovveckan.
Många museer i Göteborg har då extra
program för skollovslediga. Det kan vara pysselträffar, filmvisningar, guidade visningar och
mycket mera.Ofta är det gratis inträde. Även
Universeum, Spelhuset på Liseberg och Alfons
Åbergs Kulturhus har sportlovsöppet, men
där är det dock entréavgifter. Badhus, is-, skateboard- och bowlinghallar satsar också extra
under sportlovsveckan.
På Göteborgs Stads hemsida kan man finna sportlovsaktiviteter i de olika stadsdelarna.
Gå in på goteborg.se och skriv ”sportlovsaktiviteter” i sökrutan så får du en lista på olika
saker. Därifrån kan du söka dig vidare.
Tystare takfläktar i Järnbrott
Under januari kommer vi att börja byta takfläktarna
på Rundradiogatan 1–39, ett arbete som kommer att
pågå under cirka två veckor. De nya fläktarna är mer
energieffektiva samt betydligt tystare.
Avslutning med lite nystart
Husvärdarna i Järnbrott flyttar ut
I vår bygger vi om vårt husvärdskontor i Järnbrott,
vilket innebär att Christina och Håkan flyttar ut. Vi
återkommer med mer information om var du kan
träffa dem under denna tid.
tats som EU-finansierat samverkansprojekt.
Från årsskiftet har projektverksamheten övergått i SDF Västra Hisingens regi i samverkan
med bland andra Poseidon, Business Region
Göteborg, Göteborgs universitet och Chalmers. Syftet har varit att hjälpa företag att växa
och att vara ett stöd i nyföretagande.
Under projektet har man haft mer än 500
möten med personer som funderat på att starta
eget och mer än hundra företag har startats.
Man har även haft kurser, mötesplatser och
kontor för personer som redan hade ett företag
och denna del fortsätter även efter årsskiftet
Nya blandare
På Kumleskärsgatan kommer bad-, dusch- samt köksblandare att bytas ut under våren. Mer information
kommer.
Öster
Badrumsrenovering
Projektet med badrumsrenovering på Zachrissonsgatan och Ättehögsgatan i Kålltorp återupptas.
Fler lägenheter i Lunden
Dialog med hyresgäster påbörjas inför planerad påbyggnad av Hogenskildsgatan 7–19 samt Överstegatan 6–8.
FÖRETAGSAMMA VÄSTRA HISINGEN har avslu-
och där Poseidon spelar en viktig roll. Andra
aktiviteter som fortsätter är:
• Uthyrning av kontorsplatser.
• Ungdomssatsningar samt det egenutvecklade konceptet Ferieentreprenör. Båda
dessa projekt kommer att fortsätta under sommaren 2015.
• Västra Hisingens nya satsning på en
miniinkubator för att starta företag för nyanlända flyktingar, framför allt från Syrien.
• Viss vägledning för de som funderar på
att starta eget och företagsonsdagar med seminarier och workshops.
Läs mer på: foretagsammavastrahisingen.se
Nästa nummer ...
... kommer i april. Då kan ni läsa om familjerna som är med
i projektet Minimeringsmästarna, om Poseidons ombyggnationer. Dessutom blir det några tips inför våren.
I VÅRA KVARTER | 19
Vinn…
Lisebergskort
Här är frågorna:
1. Hur många kilo kläder har samlats in av Poseidons hyresgäs-
ter under knappt ett år?
............................................................................................
2. Vad kallades husen som byggdes på 1930- och 40-talet för att
hjälpa trångbodda familjer?
............................................................................................
3. Vad kallas funktionen på hemsidan där du kan ställa frågor
eller lämna tips till Poseidon?
............................................................................................
Ditt namn:
...............................................................................................................
Adress:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Telefon:
..............................................................................................................
FOTO: LISEBERG
Tävla med oss och få chansen att vinna två säsongskort på Liseberg!
Det enda du behöver göra för att delta i tävlingen är att svara på våra
frågor och skicka in dina svar. Vi lottar ut 50 biljetter (två biljetter per
vinnare).
Allt du behöver göra är att svara på frågorna och svaren finns i tidningen.
Lösningen skickar du in senast den 25 februari via e-post till Poseidon, på
den här adressen: [email protected] Skriv ”Tävling” i ämnesraden.
DU KAN OCKSÅ använda talongen. Fyll i de rätta svaren och skicka talongen till adress: Bostads AB Poseidon, Box 1, 424 21 Angered.
SENAST DEN 25 februari ska även talongen vara inskickad. Märk kuvertet ”Tävling”.