d - Bokstaven

Nr 19 Sedan 1958
Nr från start 2841
Vecka 19
Tisdag
5 maj
2015
HELLSTRÖMS VIKARBYN
MÅN-LÖR 9-20, SÖN 10-20
www.hellstroms-livs.com. [email protected] Tfn: 0248-200 58
Aktuella kampanjpriser gäller så långt lagret räcker dock längst tom 10/5, 2015. Med reservation för tryckfel.
Max 2 kg/hushåll
CHILIKORV
89
95
/kg
HELLSTRÖMS GODA.
KÖTTBULLAR
SILJANS CHARK.
300 g.
2495
/st
BLANDFÄRS
SVERIGE. Färsk.
Fetthalt max 20%50% fläsk/50% nöt.
REVBENSSPJÄLL
SILJANS CHARK.
Färska, tjocka.
4995
/kg
FÄR SK
4995
/kg
FÄR SK
FLÄSKKOTLETT
SILJANS CHARK.
Färska. Med ben i skivor.
5995
/kg
FÄR SK
NÖTSTEK
8995
ÄPPLEN
995
SILJANS CHARK.
Av fransyska.
/kg
7995
/kg
FÄR SK
GRILLSKIVA BBQ
SVERIGE. Garant.
Färsk. Av nöt.
4995
FÄR SK
CHAMPINJONER
POLEN/LITAUEN.
250 g. Klass 1.
500
/frp
GOLDEN DELICIOUS.
Italien. Klass 1.
/kg
s&ASADMÍLNINGs)NOMHUSMÍLNING
Vi hjälper dig, från idé till färdig
trycksak!
s&ÚNSTERRENOVERINGs4APETSERING
s3PRUTLACKERINGav dörrar, möbler m.m.
Rättvik • 0248-136 00
www.bokstaven.se
Mattias 073-814 67 41
Håkan 070-366 84 81
www.dalalven.nu
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 3
Baseboll, seriepremiär
Juniorserien: Söndag 10 maj, kl. 12.00 o. ca 15.00
Rättvik • Sundsvall
Kiosken öppen.
Ulf Back 0248-609 150
R
Du får alltid garanti på städningen.
Vi erbjuder städtjänster för både
privatpersoner och företag, alltid
med ambitionen att hitta rätt
upplägg och servicenivå för just
ditt behov.
Kontakta oss gärna för ett personligt
besök och en kostnadsfri offert!
Anne-Lee Roos 0248-103 00
Ett städbolag med ansvar och finess!
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 4
Passa på att göra service på dina
TRÄDGÅRDSMASKINER
Utvändig målning • Nyproduktion
Lägenhetsrenoveringar
Genom oss använder du ROT-avdrag
i tid inför sommaren!
Vi är redo
Är du?
Vi servar alla
märken!
0248-511 60 • Hellebergs Väg 44 • 795 33 RÄTTVIK
www.hbtrading.se • Öppet: Må-to 9-18 • Fre 9-16
Lars Eriksson • Lenåsen, Sviarvägen 32 • 795 96 Boda Kyrkby
[email protected] • www.lenasensmaleri.se
Vi servar/reparerar bilar, atv,
s
snöslungor m.m.
g
r snöskotrar,
e
Allt
som
brummar!
b
l
l
Tä Motorservice AB
Vi polerar dina strålkastarlyktor
Vi diagnostiserar/felsöker de flesta bilmärkena
Plintsberg Nedre Kvarngattu 14 • Telefon 0247-50900
Rättviksloppet
Lördagen den 9 maj 2015
An
Välj mellan 5 km eller 10 km!
För barn och ungdom finns Lilla Rättviksloppet (2 km)
Starttider: 11.30 Lilla Rättviksloppet (2 km) 12.30 Rättviksloppet (5 km) 14.00 Rättviksloppet (10 km)
Nyhet! Start och mål vid Enåbadet
Anmälan och information: www.rattviksloppet.se
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 5
!
gan
a
l
p
p
dra u
Skog i Rättvik/Sunnanhed
Del av Rättvik Sunnanhed 111:1
2 skogsskiften med god tillväxt vid Sunnanhed och Dansbodarna.
Endast för fastighetsreglering till av ägaren redan ägd fastighet.
Ca 33,4 ha skogsmark och ett uppskattat virkesförråd om 4 000 m3sk
varav ca 2 550 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder (huggningsklass S1, S2). Ingår i Rocka älgskötselområde. Medelboniteten är
beräknad till 4,8 m3sk per ha och år. Bud senast 2015-06-11
Fastighetsbeskrivningen hittar du på www.skogsbyragruppen.se
Registrerad fastighetsmäklare:
Anders Henriksen
MoRA SkogSByRå AB,
Fridhemsgatan 1, 792 30 Mora
Tel: 0250-108 10
www.skogsbyragruppen.se
Nya Edition Feel
MER KÄNSLA PÅ KÖPET
S!
I
r
S
Toyota är på plats hos Biltjänst Olle Gruvris
N
–
E

V
i Rättvik onsdag 6 maj. kl. 10.00 - 16.00.
A A rttt
T
Välkomna!
YO dzv
O
T
AVENSIS
AV
EEdition
Edi
di
dititition
ion Feel
FFeeel
eell
1.497
från
kr/mån*
med Toyota Flex Billån
…
–
…
—”
KAMPANJPRIS FR: 194.900 KR
ORD. PRIS: 256.900 KR
K
KAMPANJPRISERNA
A M PA N J PR I SER N A F
FÖR
ÖR E
EDITION
DITION F
FEEL
EEL G
GÄLLER
Ä L L ER T
T.O.M
.O. M 3
30
0 JJUNI
U NI --15.
1 5. A
AVENSIS
V ENSI S KAN
KA
AN
N EJ
EJ K
KOMBINERAS
OMBINER A S M
MED
ED A
ANDRA
NDR A A
AVTAL
V TA L O
OCH
CH E
ELLER
L L ER R
RABATTER.
A B AT T ER . *
*FINANSIERING
FINA NSIER ING V
VIA
IA T
TOYOTA
OYOTA F
FINANCIAL
INA NCIA L S
SERVICES:
ERV IC E S: E
EX
XP
PÅ
ÅM
MÅNADSKOSTNAD
ÅNAD
DSK
S KO S T N A D M
MED
ED T
TOYOTA
OYOTA F
FLEX
LE X B
BILLÅN,
ILL Å
ÅN,
N , 35
35 M
MÅNADER,
Å NA DER , K
KAMPANJRÄNTA
A M PA N J R Ä N TA
3
3,95%
, 95% ((GÄLLER
G Ä L L ER E
ENDAST
N DA S T A
AVENSIS),
V E N S I S ), 3
30%
0% K
KONTANT/INBYTE,
O N TA N T/ I N BY T E , 3
38%
8% G
GARANTERAT
A R A N T ER AT ÅTERKÖPSVÄRDE/SLUTBETALNING
Å
ÅT
T ER KÖ P S VÄ R D E /SLU T B E TA L NI N G AVENSIS
AV ENSI S 1,8
1, 8 E
EDT
DT F
FEEL,
EEL , O
OCH
CH T
TOTAL
OTA L K
KÖRSTRÄCKA
Ö R S T R ÄC K A OM
O M MAX
M A X 4.500
4. 50 0 MIL.
M I L . DET
DE T G
GARANTERADE
A R A NT ER A DE Å
ÅTERKÖPSVÄRDET
T ER KÖ P S VÄ R D E T Ä
ÄR
RB
BASERAT
A SER AT PÅ
PÅ ORD.
O R D. P
PRIS.
RIS. E
EFFEKTIVRÄNTA:
FFEK T I V R Ä N TA : F
FÖR
ÖR
A
AVENSIS
V ENSIS 1
1,8
,8 E
EDT
DT FEEL
FEEL KAMPANJRÄNTA
K A M PA N J R Ä N TA 3
3,95%
, 95% ((AVENSIS
AV E N S I S E
EDT
DT F
FEEL)
EEL) G
GÄLLER
Ä L L ER K
KREDITANSÖKNINGAR
R EDI TA NS Ö K NI N G A R M
MED
ED T
TOYOTA
OYOTA F
FLEX
LE X B
BILLÅN
I L L Å N TOM
TO M 30
30 JJUNI
UNI 2
2015.
01 5 . U
UPPLÄGGNINGSAVGIFT
P PL ÄGG NI N G S AVG I F T OCH
OCH A
AVIAVGIFT
V I AV G I F T T
TILLKOMMER.
I L L KO M M ER . BILEN
B I L EN PÅ
PÅ B
BILDERNA
I L D ER N A KAN
K A N VARA
VA R A E
EXTRAUTRUSTAD.
X T R AU T RUS TA D. M
MED
ED R
RESERVATION
E SER VAT I O N FÖR
FÖ R
EV.
E
V PRISÄNDRINGAR,
PR S Ä N D R I N G A R AVVIKELSER
AV V K E L S E R O
OCH
CH T
TRYCKFEL.
R YC K F E L
Borlänge
Enköping
Falun
Ludvika
Västerås
Gjutargatan 40
Linbanegatan 8
Zettergrens väg 4 Storgatan 31
Omformargatan 7
Tel: 0243 - 79 40 20 Tel: 0171 - 331 00 Tel: 023 - 77 71 30 Tel: 0240 - 195 11 Tel: 021 - 81 20 50
ö´´©¸¸­¨©¶d³§¬dȋ©¶¥d¯¥±´¥²®©¶d»»»r¸³½³¸¥§©²¸©¶r·©
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 6
MULLE
VILL
Nu startar träningen
För de yngre upp till 15 år
Måndagar 19.00-20.00 • Torsdagar 17.00-17.30
träffa alla gamla mulleledare onsdag 20 maj
kl 18.00 på Stiftsgården. Jag bjuder på mat,
så anmäl dig till Marianne 070-992 75 45
eller Kristina 073-077 34 35 senast 11 maj
Friluftsfrämjandet Rättvik
JAKTSTIG VID ÅHEDARNA
för alla inom Rättviks Jaktvårdskrets lördagen 9 maj
anordnar Boda Bingsjö VVO jaktstig vid Åhedarna,
vägen genom Kärvsåsen mot Brandtjärn.
Kostnad 100 kr. Inga skjutkäppar tillåtna.
För alla klasser gäller klass 1 vapen.
Anmälan kl. 9.00–11.00. Försäljning av korv och fika.
Det är bra om dom som har möjlighet att ta med priser
kan gör det.
KNEKTPLATSEN
BACKKE-LU
10/5 • 21/6 • 19/7 • 23/8 • 20/9
mellan kl 11.00-15.00
Packa ”skuffen” full, kom och ställ upp
bilen och sälj själv – 100 kr/bil.
LOPPIS ✂
Nostalgimuseumet ”Minnesmaskinen” är öppet.
Klipp ur och spar annonsen.
Arr: Rättviksmarknad
www.bokstaven.se
Nu är det dags för Stora Kak-kalaset
i Sjurbergs Bystuga
Kristi himmelsfärd, torsdag 14/5 kl. 14 - 16
Välkommen!
SKOGSMARK SÄLJES!
Fiskpremiär i Tillhedstjärn
Vikarbyn 10:14, total areal om 10,2 ha samt del av
Östbjörka 27:6 total areal om 36,4 ha.
Säljes genom anbudsförfarande.
För ytterligare upplysning ring 070-654 98 39.
Skriftligt anbud tillhanda senast 2015-05-26 till:
Lars Sandh, Stationsvägen 9, 795 70 VIKARBYN.
Fri prövningsrätt förbehålles.
Tillhedstjärn öppnas torsdagen den 14/5 kl. 8.00.
Öppet för flugspö, kastspö eller metspö.
Endast ett spö per fiskare, två fiskar per kort.
Kortpris 80:-.
Kortautomater finns vid slogbodarna.
Styrelsen Ore fvof
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 7
RÄTTVIKS FÖRSAMLINGSHEM
söndag 10 maj kl. 16.00
Vi hjälper dig i media-djungeln!
MUSIK-CAFÉ
SILJANSBYGDENS BLÅSARENSEMBLE
Dirigent: Roland Östblom
Musik av Michel Legrande, Lloyd-Webber, Bellman
m.m. Allsånger av Taube och Olle Adolphson.
0248-136 00
Musik-gruppen KAPELLET under ledning av
Yngve Hagman.
Rollups • Dekaler • Banderoller • Kuvert • Affischer
Visitkort • Broschyrblad • Foldrar • Stort • Smått
Entré: 100 kronor
inkl. kaffe/te och bröd
Melodikrysset v.19 - 9 maj
1
2
3
4
5
Lämna in tydligt formulerade
manus, helst på e-post till:
[email protected]
6
7
Kontrollera att uppgifterna är korrekta! Lämna manus i god tid,
”sista minutenuppgifter” blir lätt felaktiga! Om du lämnar en
”tryckfärdig” annons se till att den är korrekturläst och klar!
8
Manusstopp tisdagen veckan innan kl. 16.00
Rättviks Nytt.
Grundat 1958 av Bertil Hansson.
Rättviks Nytt utkommer varje helgfri tisdag
och distribueras via Posten till samtliga hushåll i Rättviks kommun, (ca 14 gånger per år
även i hela Leksands kommun) samt hela
Tällbergs postområde med byarna i norra
Leksand, Garsås, Bjursås.
Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
Postadress:
Copyright:
Ansvarig utgivare:
Bankgiro:
Reparatörvägen 3, Rättvik
0248-136 00
0248-121 60
Box 133, 795 22 Rättvik.
Bokstaven i Rättvik AB
Mats Sandberg
5932-0044
Rättviks Nytt fritar sig allt ansvar för ev. skador som
tillfogas annonsör om hans annons inte införs begärd vecka p.g.a. sen ankomst eller inte är i överensstämmelse med manus. Stopptid för att
annonser ska kunna beredas plats i Rättviks Nytt
är tisdagar kl 16.00.
För ytterligare upplysningar
kontakta: Kristina Haag,
070-746 56 93
9
10
11
12
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Läs Rättviks Nytt på:
www.bokstaven.se
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 8
™Ñ šÙ’ôī@ˆšzIJIJW2j"ċ
Veckans
jéô@så
Recept
fĘqīzqésó$qċWsô
* *ô,īzqésł$sžž
?ňéqĤ@jŜ+ĉƝƤřƠƤśIJWjċ2"g"ƞƞřƠơř
#IJôz;đ"šśIJ"ésęjĘ4ùī@3ùÑqĤWĘsī
ié"M éśRĘ4ĉ@ʼn«péšßř
Citronlax med pressad potatis
och romsås
:ķó,
ƞƜNjÑÞ"šIJ
HYR VÅR NATTKLUBB
- Boka festen, vi fixar resten!
Ĥ,qÑIJ@sĘqå ¬üī"
IJÙMÞWjcéšIJ@sŞ
Det här behöver du till 4 personer:
4 bitar lax
1 citron
citronpeppar + salt
Serveras med pressad potatis
Torget 7, Leksand | 0247-100 80
Gör ditt eget armband
Mangokompott:
1 mogen mango
2 avokado
1 rödlök
1/2 tsk pressad citronsaft
med fina bokstäver från Angel Bliss!
Romsås:
2 1/2 dl creme fraiche
1/2 dl majonäs
1 tsk pressad citronsaft
1 burk med stenbitsrom
salt
Gör så här:
Koka potatisen i saltat vatten, under tiden gör du sallad, och mangokompotten. Pressa över lite citronsaft över mangokopotten.
Dela citronen och använd den ena halvan till att gnida in laxen,
stek sedan laxen klar i smör. Salta och peppra med citronpeppar.
Såsen rör du ihop, och vänder sist ner romen försiktigt.
Pressa potatisen direkt på tallriken, och servera genast med lax, sås,
sallad & mangokompott.
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 9
Välkommen in!
ÅRSMÖTEN
S-N-S Jordägares samfällighetsförening
och S-N-S Gemensamhetsskogs
samfällighetsförening
håller ordinarie stämmor i Sunnanheds bygdegård onsdag
den 13 maj 2015, med början kl 18.00.
1. Ärenden enligt stadgarna.
Handlingar enl. stadgarnas § 12, finns tillgängliga för
granskning efter överenskommelse med kassören.
Styrelserna
Västra Rättviks
Viltvårdsområde
kallar till årsmöte lördagen
den 23 maj kl 11.00 i
Västbjörka bystuga.
Ärenden enligt stadgarna
Styrelsen
Vår älskade
Lars Halvars
* 6 september 1954
har lämnat oss
Stumsnäs
23 april 2015
Barbro
al
Hjälp Nep
T NEPAL till
Sms:a AKU änk100 kr.
sk
h
oc
0
a Korset får .
72 90
ner du att Röd
gen
sla
sms:a godkän
sonuppgift
Genom att Självklart följer vi per
.
kontakta dig
Johanna och Anders
med familjer
Karolina och Fredrik
med familjer
Mor och Far
Broder Med Familj
Övrig släkt och vänner
Ovanmyra Jordägare
håller årsmöte i Ovanmyra Bystuga söndagen den 17 maj med
början 17.00. Sedvanliga årsmötespunkter.
Ordförande Erik Fallgren
Träning • rehab
Friskvård
www.koppjark.se
Getinglindornas vägsamfällighet
kallar till årsmöte onsdagen den 20 maj kl. 19.00 på Stora
Ensos kontor i Rättvik.
Ärenden enligt stadgarna. Välkomna.
Styrelsen
Österängarna – Mårtanbergs
samfällighetsförening
kallar till årsmöte torsdagen den 21 maj kl. 19.00 på Stora
Ensos kontor i Rättvik.
Ärenden enligt stadgarna. Välkomna.
Styrelsen
Östra Kärvsåsens vägsamfällighet
håller årsmöte fredagen den 22 maj 18.00 i kalkverkets matsal.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Styrelsen
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 10
HÄLSOCENTER
Du var så god,
Du var så glad
Du lämnar bara
vackra minnen
Så svår är ändå
denna dag
Så sorgsna
våra sinnen
Men tack för allt
vad Du oss skänkt
Vi vet Du på
oss alltid tänkt
Tack för våra
lyckliga år tillsammans
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Olofs kapell
Rättvik, onsdag 13 maj
kl. 11.30. Alla som önskar
närvara hälsas varmt
välkomna. Efter
gravsättningen inbjudes till
minnesstund. Svar om
deltagande till Rättviks
Begr.byrå tel. 0248-100 24
senast 10 maj.
Valfri klädsel.
PRIVATANNONSER
0248-513 50
TaCk
På lördag kommer vi
Torget • Rättvik
Tidsbokning och
drop in i mån av tid!
till Torget i RÄTTVIK
Välkommen! Linda Gruvris
Tel. 0707-52 06 14.
kl. 10.00–14.00.
önskas köpa
Tack för all uppvaktning
Rättviksdräkt herr
jag fick när jag fyllde år. Jättekul att
träffa alla. Hälsningar
Storlek 52-54, kroppslängd 190 cm.
Mats Wiklund
073-023 84 88, 0248-512 82
TILL saLU
Hjärtligt välkomna!
GAGNEFSPOTATIS
King Edward, gul mandel, även andra sorter.
Frysta rensade lingon kan beställas.
Måndag.
Rättvik intill Statoil kl. 8.30-9.00,
Ingels kl. 9.15 • Boda kl. 9.30,
Furudal turistbyrån 10.00-10.30,
Dalfors kl. 10.50 • Voxna 11.10.
Tel. 0248-126 16
Vatten och
bergvärme
Smårsgårdens islandshästar
0248-420 57
070-607 89 70
Rymlig 1:a 41 kvm med balkong. Månadsavgift 2.513:-. Pris: 165.000:-
med öppen spis, med fiskevatten och
brunn. Plocka bär, gå i naturen.
• sommarridläger
073-847 93 96
• Ridskola
Hus eller del i hus
• Turridning
anordnas året om
Skötsamt gift par med anställningar
och ordnad ekonomi söker hus eller
del av hus att hyra i Rättvik med omnejd. Rök- och djurfria, inga barn.
Referenser finns.
0248-511 23
073-804 62 32
Sinuskorr. Aluplåt
Boende i Rättvik
Av äldre modell, gärna beg. men hela,
bredd ca 890, längd 2 meter
Juni och juli, allt av intresse.
Ring Susanne
070-238 10 36
070-287 18 85
Killkompis
Välkommen önskar Susanne • 070-261 62 02
[email protected] • www.smarsgarden.se
T NEPAL till
Sms:a AKU änk100 kr.
sk
rset får
72 900s:aogoch
att Röda Ko agen.
dkänner du
nuppgif tsl
Vatten- och
Energiborrning
Stuga 2 rok
Rymlig 1:a Hedslund
• Prova på ridskola i sommar 5 ggr start v. 20
al
Hjälp Nep
Siljansringens
önskas hyra
sm
Genom att Självklart följer vi perso
.
kontakta dig
070-367 96 69
CYKEL
Herrcykel, sport. Högstbjudande.
Bör ses.
sökes
Kvinna 57 år boende på S:t Davidsgården, önskar hyra för en längre tid i
Rättvik med omnejd. Kan hjälpa till
med lättare sysslor.
Kvinna på 50 år, rar, glad, ärlig, bor i
Älvdalen. Naturpromenader, shoppa,
marknaden, hyra stugor, plocka bär,
fiska = Aktiv. Söker killkompis, ålder
spelar ingen roll. Du skall bo i norra
dalarna.
070-838 45 29
073-847 93 96
Litet hus eller stuga
RÄTTVIK
Inbjuder medlemmarna till VÅRFEST
EFTERLYSES
Järnskrot, även skrotbilar.
Hämtas gratis.
072-047 36 80
Fredag 8/5 kl 13-15 i Församlingshemmet.
Musikunderhållning, god mat och lotterier!
Entré inkl mat och kaffe 100 kr.
Anmälan senast 6/5 till 0248-12289 Kerstin W, 0248-10989 Kitt
VÄLKOMNA!
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 10b
Dags att beställa studentskylt!
Kontakta oss på Bokstaven för mer information.
Reparatörvägen 3, Rättvik • 0248-136 00 • [email protected]
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 9b
Var kan du läsa RättviksNytt, hitta affärernas öppettider, läsa restaurangernas menyer,
se företagsinformation och kontaktuppgifter?
Ladda ner @Rättvik, där hittar du all information!
@Rättvik hittar du på Appstore (iPhone) eller Google Play (Android),
och den är gratis. Sök efter Rättvik.
Kontakta Bokstaven tel 136 00
om du undrar något!
MISSIONSKYRKAN
Bönsöndagen
RÄTTVIK BODA ORE
Torggatan 10, 795 30 Rättvik, 0248-101 35
www.rattvik.missionskyrkan.se
Fredag 19.00 SevenEleven Ungdomssamling.
Gäst i helgen: Pär Alfredsson, Öckerö!
Lördag 15.00 Seminarium med Pär Alfredsson.
17.00 Mat & prat. Kvällsmat. Föredrag. Samtal och
gemenskap. Pär Alfredsson.
Söndag 11.00 Gudstjänst. Pär Alfredsson, Carina Smårs m.fl.
Nattvard. Kvartalsinsamling till församlingen.
Kyrkkaffe med fest!
Alla alltid välkomna till Missionskyrkan!
Vecka 19/20
Onsdag 6/5–tisdag 12/5
RÄTTVIKS FÖRSAMLING
On 08.30 Morgonmässa i Olofsstugans kapell, Norberg.
09.00 Café Träffpunkten i Olofsstugan.
Vi serverar kaffe & smörgås!
To 18.00 Samtalsgrupp om tro & liv i församlingshemmet.
Sö 11.00 Högmässa, Jansson, Siljans Vokalensemble, dir R.Östblom
sjunger Mozarts "Spatzen-Messe" (Sparv-mässan).
16.00 Musikcafé i församlingshemmet – Siljansbygdens
blåsensemble och ”Kapellet”, dir R Östblom.
Entré 100 kr (inkl. kaffe med bröd).
Ti 14.00 Gudstjänst på Prästskogen, Norberg.
15.00 Gudstjänst på Enådal, Norberg.
15.45 Gudstjänst på Enåbacken, Norberg.
FINNMARKEN
Fr 19.00 Vårkonsert med gruppen Fingal i Bingsjö kyrka.
Låtar av Wilhelm Hedlund, m. fl.
BODA FÖRSAMLING
cafekyrkan.be • HSB-Gatan 3, Rättvik
Onsdag 18.30 Bönekväll.
Söndag 10.00 Cafékyrka. (Sunday Service).
070-689 25 37
Sö 11.00 Meditativ mässa, Jones.
Musik på orgel och piano av Walters Börje Edenius.
Må 13-15 Diakonin & Mangrant i Prästgården.
ORE FÖRSAMLING
Vi hjälper dig i media-djungeln!
On 14.00 Mässa på Orestrand, Jansson.
To 19.00 Samtalsgrupp om tros- och livsfrågor i Sockenstugan.
Sö 11.00 Sammanlyst till Boda.
ÖVRIG FÖRSAMLINGSINFORMATION
Kyrktaxi: Ring 0775-50 50 50, beställ senast lördag kl. 16.00
Kostnad: 20 kr/ enkel resa OBS! Till närmaste kyrka!
Pilgatan 17, 795 32 Rättvik. Exp.tel. 0248-736 50 • Må–ti, to–fr 10.00–12.00
Fax 0248-134 61 • E-mail: [email protected]
Hemsida: www.rattvikspastorat.se
0248-136 00
Du kan även läsa RättviksNytt på nätet:
Rollups • Dekaler • Banderoller • Kuvert • Affischer
Visitkort • Broschyrblad • Foldrar • Stort • Smått
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 7b
www.bokstaven.se
R ÄT T V I K S K U LT U R H U S
Bo Pellnäs, överste av första graden,
säkerhetsexpert och skarp debattör,
föreläser om det säkerhetspolitiska läget
och dess risker.
Bo Pellnäs är känd i Sverige som en av de
bäst insatta i internationella säkerhetsfrågor. Pellnäs har lång erfarenhet av
fredsbevarande arbete bland annat
som chef vid internationella insatser på
Cypern, i Afghanistan och på Balkan.
Bibliotek • Konsthall • Naturmuseum • Bildarkiv
FRI
Smakprov
EN-
Presentation av TRÉ
Konst runt Siljan
Rättviks kulturhus
8–24 maj.
Invigning fredag 8 maj,
kl. 18, med musik av
Bosse Gathu och
Freddie Dahlman.
Bo Pellnäs
Bo Pellnäs är medlem i Kungliga Krigsakademien och är författare
till böckerna: ”Utan slut: Kriget på Balkan – bilder från ett FNuppdrag” (1995) och ”De hundra dagarna: på gränsvakt i Serbien”
(1996), utgivna av Bonniers.
Målning av Ulla Berg, Älvdalen
Konst runt Siljan presenterar 30 konstnärer från Mora, Orsa,
Älvdalen, Rättvik och Leksand inför årets konstrunda.
till försäljning. Samarrangör Jan Olof Snihs, Riskkollegiet och SV.
Konstvisningar: Onsdag 20 maj, kl. 18–18.30. Kom och få
en introduktion till utställningen.
Konstrunda med öppna ateljéer i fyra dagar, 14–17 maj,
under Kristi Himmelsfärdshelgen.
Aleksandra Jarosz Laszlo
Filma med iPad – Vi får besök av animatören och
Rättviks kulturhus torsdag 7 maj kl. 19. Entré 50 kr. Fika finns
The Tacit Dimension
FRI
Verk på duk
ENoch papper
TRÉ
samt grafik
Rättviks konsthall
Utställningen pågår
t o m 7 juni.
Diptyk: To Be Watchful
Välkommen att delta i workshops
1) Receptbyte. 2) Epitafium. Workshop 1 och 2 fortlöper
under hela utställningsperioden. Instruktioner finns i
utställningen. Workshop 3) Vad säger platsen du kommer
ifrån om dig? Kommer du ihåg en folksaga, en sång eller
en myt som är kopplad till den plats som du kommer ifrån?
Workshop 3 i konsthallen i samarbete med Falu Konstgrafiska Verkstad, lörd. 6 juni, kl. 14–16. Material: träsnitt.
Anmälan till biblioteket 0248-701 95. Kostnad: 20 kr/person.
Mer info hittar du på rattvik.se/kulturprogram.
Konstvisningar: En kort introduktion till utställningen ges
på onsdagar: 6, 20, och 27 maj kl. 18. Välkommen!
filmaren Malin Almén som lär oss grunderna i att filma
med iPad. Vi bygger en miljö av kartong, gör figurer i lera
och berättar en historia.
Rättviks kulturhus Lördag 9 maj kl. 10–15
Max 20 deltagare. Ingen avgift. Fika ingår. Anmälan till:
FRI
[email protected], eller tfn: 072-586 44 58.
ENSamarrangör Anoda – ung konst i Dalarna
TRÉ
Ore bibliotek
FRI
Vernissage – Förskolan Vindförbergs vårsalong.
ENTRÉ
Onsdag 6 maj kl. 10.
Carina Olsson från Reumatikerföreningen, Rättvik,
berättar om föreningen och hur man kan hantera smärta.
Tisdag 19 maj kl. 18–20. Ore bibliotek i samarbete med ABF.
Ändrade öppettider
Rättviks kulturhus:
Onsdag 13 maj dagen före Kristi Himmelsfärdsdag kl. 11–16
Torsdag 14 maj–söndag 17 maj kl. 11–17
Ore bibliotek: Fredag 15 maj stängt
R ÄT T V I K K U LT U R
Se mer: rattvik.se/kulturprogram
Facebook.com/Rattvikkulturhus
Instagram.com/Rattvikskulturhus
tfn 0248-701 95
Rattvik.se/Kultur
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 6b
nnUU
Topstar
plantjord 40 l
39:-/st
3 för
99:-
Konst runt Siljan
Ö P P N A AT E L J É E R
30 konstnärer
7 gästutställare
Kristi Himmelfärdshelgen
14–17 maj • kl 11–17
Färdkarta finns att skriva
ut via konstruntsiljan.se
turistbyråer eller bibliotek
SMAKPROV
Konst runt Siljans
presentationsutställning
Rättviks kulturhus
8–24 maj 2015
Vernissage
fredag 8 maj kl 18
Musik med Bosse Gathu
och Freddie Dahlman
Weibulls
gräsmattagödsel
600 m2
169:-
HUSDJUR • LANTBRUK • TRÄDGÅRD
Tholèns väg 6, 795 32 Rättvik
0248-125 55 • www.becabutik.se
Öppet: Mån-fre 9-18, lör 10-14
Följ oss på
facebook!
VÄ L K O M M E N !
konstruntsiljan.se
PƉƉĞƚŚƵƐƉĊ^ƟŌƐŐĊƌĚĞŶʹ
ĞŶŬǀćůůŵĞĚŶLJĂǀćŶŶĞƌŝZćƩǀŝŬ
^ƂŶĚĂŐϭϬŵĂũŬůϭϲ-ϭϵ
͟sĊƌ;ĂͿƐĊŶŐĞƌ͟ʹDƵƐŝŬ-ŽĐŚƐĊŶŐƉƌŽŐƌĂŵŝ^ƟŌƐŐĊƌĚĞŶƐŬĂƉĞůů
'ĞŵĞŶƐĂŵĂŬƟǀŝƚĞƚŝǀĊƌŬǀćůůĞŶŽĐŚǀŝƐŶŝŶŐĂǀ^ƟŌƐŐĊƌĚĞŶ͘
sŝďũƵĚĞƌƉĊƐŽƉƉĂŽĐŚďƌƂĚŝŵĂƚƐĂůĞŶ͘
sćůŬŽŵŶĂ͊
ƌƌĂŶŐĞŵĂŶŐŝƐĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚ^ƟŌƐŐĊƌĚĞŶ͕
ZĞƐƵƌƐŐƌƵƉƉĞŶĨƂƌĂƐLJůƐƂŬĂŶĚĞŽĐŚ
ELJĂǀćŶŶĞƌŝZćƩǀŝŬ͘
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 5b
att
gsrab
son
Försä
Maud Andersson - Keramik
Vernissage 9/5 kl 10-14 Utställning 9/5-30/5
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Torget Rättvik M-F 10-18 L 10-14 handslaget.nu
Rättvik
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 4b
Rättvik
Årsresumé
från Teamet!
Emil Johansson H21
Säsongen 2014/2015 är över och resultaten i vinter har
minst sagt varit som en berg och dalbana. Lukas öppnade säsongen riktigt bra och gjorde sitt bästa distanslopp på många år redan i premiären. Helgen därpå gick
det än bättre då han fick med sig en andraplats från
sprinttävlingarna i Idre. Samma vecka som cuptävlingarna skulle dra igång skadade 19-åringen knäet under
en skolbasketturnering och missade tävlingarna. Istället
fick storebror Emil visa vad de gröna färgerna gick för.
Något han gjorde på ett föredömligt sätt. 3e bäst i prologen, bara slagen av Johan Edin och Carl Quicklund
som både senare fick åka VM. 23-åringen åkte dock ut i
semifinalen och slutade på en 7e plats.
Vid årskiftet åkte Emil över till USA och Colorado igen
för studier och skidåkning. Säsongen speglades av både
sjuk och skadeproblem. En cykelvurpa ledde till blodförgifting och våren har bestått av mer antibiotika än träning för Emils del. Han avslutade dock säsongen riktigt
TANDLÄKARE LARS GUNNAR TYSK
Lukas Johansson H19-20
Adam Agge Hagberg H19-20
bra under Spring Series, på sprinten blev det en 4e plats,
endast slagen av tre amerikaner som alla tog sig till
kvartfinal under VM i Falun. Och på tal om VM i Falun så
blev “vår” Sofia Bleckur medaljör i stafetten och fin 6 på
skiathlon tävlingen. Sofia är fostrad i klubben och var en
del av IK Jarls junior och senior-satsning.
Hur gick det då med Lukas knä? – Jo, korsband och minisk-skada. Efter hårdkörning i gymmet med rehabträning kunde han dock redan dryga månaden senare efter
incidenten stå på skidor och staka. Tävlingspremiären
dröjde till mars och JSM. Trots tävlingsovana och bedrövlig uppladdning slutade han på en 8e plats, bara
hårsmånen från final. Säsongen avslutades än bättre i
Bruksvallarna, där Lukas tog hem den avslutande
Knallcrossen i seniorklassen. Vintersäsongen är över
men rullskidssäsongen drar snart igång.
Tack så otroligt mycket för allt stöd!
Advokaterna
Söderman & Bergsten
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 3b
Quilty
Garanterat perfekt klippresultat!
HUSQVARNA
AUTOMOWER 330X
26.900:Rek cirkapris inkl. moms
HUS PÅ
KÖPET!
Vid köp av en
Husqvarna Automower
320 eller 330X.
HUSQVARNA
AUTOMOWER 320
Sveriges bästa irländska grupp!
22.900:Rek cirkapris inkl. moms
lördag 9 maj, kl 19.00
Fartfyllda jigs, reels, hornpipes och stämningsfulla sånger
om kärlek, emigration och äventyr.
Dag Westling - sång, gitarr, 5 string banjo, tin whistle
Värde 1.800:-
Flera modeller finns på lager!
Prata installation
med oss!
Gideon Andersson - cittern, bodhran, sång
www.husqvarna.se
Esbjörn Hazelius - fiol, sång, gitarr
Vi hjälper dig i media-djungeln!
Entré: 200 kr/175 kr medlem/100 kr student
0248-136 00
Förköp: www.folkmusikenshus.se
Dalagatan 7, 795 31 Rättvik
Rollups • Dekaler • Banderoller • Kuvert • Affischer
Visitkort • Broschyrblad • Foldrar • Stort • Smått
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 2b
WASA BIO Rättvik
Boka biljetter på: bjornbio.se
eller tel: 0248-107 01
Program 5–14 maj
Avengers: Age of Ultron
Sci-Fi action, R J Downey Jr.
On 6 maj 19.00
(11 år)
Child 44 Thriller av Daniel Espinosa
To 7 maj 19.00
(15 år)
Fast & Furious 7
Fre 8 maj 19.30 Action, Vin Diesel (11 år)
Mad Max: Fury Road - 3D
SVERIGEPREMIÄR TORSDAG
14 MAJ! Action, Tom Hardy
To 14 maj 19.30
(15 år)
Miraklet i Viskan
Ti 5 maj 19.00 Drama, Lia Boysen
(7 år)
(11 år)
Lö 9 maj 19.30 Komedi, Kevin James
Paul Blart: Mall Cop 2
Pitch Perfect 2
SVERIGEPREMIÄR ONSDAG
13 MAJ! Musikkomedi, Anna Kendrick
On 13 maj 19.30
(Btill)
St Vincent
SVERIGEPREMIÄR SÖNDAG
10 MAJ! Komedi, Bill Murray
Sö 10 maj 19.00
(15 år)
Alla filmer visas med svensk text.
OBS! Gäller ej filmer markerade
med otextad.
Vi tar emot
SF Bio-biljetter!
OBS! Ej SF:s plastkort!
Rättviks Nytt • Nr 19 • 2015 • Sida 1b