Inbjudan till konferens Modern Militär Professionalism på KTH 8:e

•
.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
2015-05-29
Thomas Lamke, 08-788 84 26,
[email protected]
FM2015-10272:1 Sida 1 (4)
Inbjudan till konferens Modern militär professionalism erfarenheter, utmaningar & möjligheter, 8 september 2015
Svar före
2015-08-03
Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS, www.csms.se) inbjuder i samarbete
med Försvarsmakten, HKV LedS INRI till konferens som genomförs den 8 september 2015
på Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.
PROGRAM
10.30
Drop-in & mingellunch Plattan, Lindstedtsvägen 30, KTH
12.00
Inledningsanförande av genmj Karl Engelbrektson (TBC), Försvarsmakten
12.30
CSMS-forum för dialog och erfarenhetsutbyte med fokus på modern militär
profession Peter Tillberg, föreståndare, Centrum för Studier av Militär och
Samhälle
13.00
The Armed Forces After a Decade of War-British and Swedish perspectives
Christopher Dandecker, Professor of Military Sociology at King's College,
England
14.00
Contemporary Special Operations Forces: Generalized Specialization,
Boundary Spanning and Military Autonomy Eyal Ben-Ari, Professor of
Antrophology, and Senior Research Fellow at The Kinneret Center on Peace,
Israel
(TLA)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
Högkvarteret
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
107 85 Stockholm
E-post, Internet
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hkv
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
Datum
2015-05-29
Beteckning
FM2015-10272:1
Sida 2 (4)
15.10 - 16.00
Parallella seminarier (möjlighet att välja ett)
1. Militrer profesjonsidentitet - utviklingstrekk, trender og betydning i det norske
forsvaret. Rino Bandlitz Johansen, Kommand0rkaptein, PhD Forsvarets
stabsskole, Norge
2. Uppdrag Afghanistan - militärt yrkeskunnande och svenskt försvar (film)
Peter Tillberg, Jörgen Hildebrandt CSMS &
Hålla handen - svenska officerares förståelse av sin profession i ISAF-insatsen
i Afghanistan Caroline Trulsson, statsvetare CSMS
3. Underättelsetjänst- internationella erfarenheter Mikael Aust, analytiker INS
ERF ANA
4. Försvaret, politikerna och svenskarna - iakttagelser från den nationella SOM­
undersökningen Karl Yden & Joakim Bemtsson, CSMS
16.10- 17.00 (möjlighet att välja ett)
5. Hur irreguljära styrkor kan förstås - lärdomar från arbete med Handbok
irreguljära styrkor Anders Bengtsson, mj, FMUndSäkC
6. Yrkesutveckling genom handledning Fil Mag/Projektledare Charlotte
Nathansson, Kn/Projektledare, Mikael Gudmundsson FMLOPE
7. Bara en känsla - omdömets betydelse vid utlandsuppdrag
Joakim Svartheden & Lotta Victor Tillberg, CSMS
8. The Future ojPeace Operations and Counterinsurgency
Robert C. Egnell, Center for Security Studies, Georgetown University, USA
17.15
Professor emeritus Bengt Abrahamsson om Avfällingen - Lawrence av
Arabien samt utdelning av 2015 år Bengt Abrahamsson-pris
17.45
Gemensam middag
19.00
Military Professionalism - the Combat Soldier in the Expeditionary Era
20.00
Avslutningstal överste Hans Ilis-Alm, Försvarsmakten
20.15
Slut
Anthony King, Professor at the University ofExeter
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
Datum
2015-05-29
Beteckning
FM2015-10272:1
Sida 3 (4)
ANMÄLAN
Anmälan sker per e-post till: [email protected] senast den 1 augusti. När du anmäler
dig vänligen ange:
1. Namn
2. Titel/befattning
3. E-postadress
4. Arbetsplats inklusive fullständig adress
5. Telefonnummer/mobiltelefon
7. Ange om du önskar delta i A) lunchen, B) middag på kvällen
Ange även ev. allergi eller vegetariska önskemål.
8. Ange vilka seminarier du vill delta i:
A) kl. 15.10- 16.00 välj ett av spår 1-4
B) kl. 16.10- 17.00 välj ett av spår 5-8
Ange även minst ett reservalternativ på båda seminariepassen.
Deltagande i konferensen är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Vid för många
anmälda deltagare kommer platserna att prioriteras utifrån befattning och/eller antal anmälda
från respektive arbetsställe. Eventuella kringkostnader (resa, logi, traktamente mm.) står
respektive myndighet och/eller organisationsenhet för. Mer praktisk information meddelas
deltagare när anmälan bekräftas.
Mer information om Centrum för Studier av Militär och Samhälle finns på www.csms.se. Där
kommer också mer detaljerad information om konferensen publiceras löpande.
Har du frågor välkommen att höra av dig till:
Lotta Victor Tillberg, e-post: [email protected], tel. 0707-355664
,f�
Jonas Haggren
C LEDS INRI