Enskilda arkiv på UB - Universitetsbiblioteket

Register över enskilda arkiv
vid Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Juni 2015
Grått fält = restriktioner för arkivets tillgänglighet
Omfattning anges i hyllmeter.
Placering anges enligt intern kod.
Bokstaven ”E” (i högerspalten) innebär att förteckning över arkivet finns i
databasen EDIFFAH.
1
Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Handskrifter och specialsamlingar
ARKIVREGISTER
A
Namn
Meter Plats
AB Svenska Ords arkiv (Hans Alfredson och Tage Danielsson)
14,0
2:
Adelborg, Gustaf-Otto (1883-1965), författare
0,1
1b
E
Adlersparre, Carl August (1810-1862), greve, författare (Albano)
0,1
0,1
1b
1c
E
Adlersparre, Georg (1760-1835), greve, generalmajor, statsråd, landshövding i Skaraborgs län, författare
0,2
1
E
Adrian, Samuel (1902-1988), TK, kyrkoherde i Båstad
0,1
2:063
E
Adrian-Nilsson, Gösta (1884-1965), konstnär (GAN), författare
2,8
1
E
Agardh, Carl Adolph (1785-1859), TD, FM, professor i botanik och
praktisk ekonomi vid Lunds universitet, biskop i Karlstads stift
0,1
2,3
1c
1
E
Se även: Portfölj, innehållande svenska artisters originalarbeten …
Agardh, Fredrik (1851-1879), JK, docent i svensk civilrätt och romersk rätt vid Lunds universitet
Se: Agardh, Jacob Georg
-
Agardh, Jacob Georg (1813-1901), FM, professor i botanik vid Lunds universitet, bank- och försäkringsman
1,7
1
E
Agardh, John Mortimer (1812-1862), FM, professor i astronomi vid Lunds 0,8
universitet, nationalekonom, bankman
1
E
Agardhska familjebrev
Brev härrörande från biskop Carl Adolph Agardhs familjekrets
1
E
0,2
2
Agrell, Sigurd (1881-1937), FD, professor i slaviska språk vid Lunds universitet, författare
1,5
1
Ahlberg, Adolf (1873-1967), TD, docent i praktisk teologi vid Lunds universitet, lektor vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm, läroverksråd
0,6
B:623
Ahlbom, Martin (1896-1966), dekorationsmålare vid Malmö stadsteater
7,9
2:Lnr 30 E
E
Ahlfvengren, Fredrik (1862-1921), FD, lektor i biologi och kemi vid Norra 0,1
realläroverket i Stockholm
1b
E
Ahlgren, Gerda (1856-1945) f. Sandström
0,1
1b
E
Ahlgren, Gunnar (1898-1962), MD, professor i farmakologi vid Lunds
universitet
0,1
1b
E
Ahlman, Axel (1885-1970), författare
0,1
2:Lnr 81 E
Ahlman, Martin Eric (1773-1844), TD, FM, 2:e teologie professor vid
Lunds universitet, kyrkoherde i Stångby
0,1
0,7
1b
1c
E
Ahlqvist, Abraham (1794-1844), FM, kontraktsprost i Ölands medelkontrakt, kyrkoherde i Runsten, topografisk och biografisk författare
0,1
1
E
Ahlqvist, Gustafva, f. Bruhn (1801-1866), g. m. kontraktsprosten Abraham Ahlqvist
Se: Ahlqvist, Abraham
-
Ahlström, Carl Gustaf (1905-1990), MD, professor i patologi vid Lunds
universitet Se: Patologiska institutionen
0,8
2:0103
Ahnfelt, Lydia (1846-1920), lärarinna, Lund, dotter till kyrkoherde Carl
Ahnfelt, Skåne-Tranås
0,1
1b
E
Ahnfelt, Otto (1854-1910), TD, professor i kyrkohistoria och symbolik vid 0,1
Lunds universitet, biskop i Linköpings stift
0,6
1c
1
E
Ahnfelt, Paul Gabriel (1803-1863), FM, docent i praktisk filosofi vid
Lunds universitet, prost, kyrkoherde i Farhult
Se: Ahnfeltiana
-
-
3
Ahnfeltiana. Brev, dikter m. m. härrörande från prosten Paul Gabriel Ahnfelt (1803-1863), hans hustru Hedvig [Hedda] Ahnfelt, f. Ekstrand (18101900) och deras dotter Emilia Ahnfelt-Laurin (1832-1894), g. m. kyrkoherde Nils Laurin, Källs-Nöbbelöv
0,1
1c
E
Ahnfeltska familjearkivet
Se: Ahnfelt, Lydia.
-
-
E
Ahrland, Sten (1921-1997), FD, professor i oorganisk kemi vid Lunds
universitet
11,5
2:0272
E
Akademiska kapellet. Deposition av musiksamlingar
Tryckta noter
13,0
-
1d
B
Alander, Bo (1915-1964), FL, ambassadråd, musikhistoriker
0,5
1
Alander, Lowa, f. Segerfeldt (1889-1960), g. m. byråsekreterare Anton
Alander
Se: Alander, Bo
-
-
Alliance Française Lund-Malmös arkiv
0,5
B:816
E
Almqvist, Ester (1869-1934), målarinna
0,3
1b
E
Althin, Carl Johan (1832-1869), kyrkoadjunkt i Karlskrona
0,1
B:624
E
Althin, Ernst (1868-1936), FK, kyrkoherde i Glemminge
0,7
B:625
E
Althin, Sophia [Sören], f. Edelstam (1880-1967), g. m. kyrkoherde Ernst
Althin, Glemminge
0,2
B:626
E
Alwall, Nils (1904-1986), MD, professor i medicin, särskilt njursjukdomar, vid Lunds universitet, överläkare vid Lunds lasarett, ledamot av
Malmöhus läns landsting (s)
10,0
2:05
E
Ander, Halvard (1900-1993), TK, komminister i Dalby
2,0
B:942
E
E
Alfredson, Hans och Danielsson, Tage
Se: AB Svenska Ords arkiv
4
Anderberg, Adolf (1885-1968), FD, konsthistoriker, konsthandlare, publicist, programchef vid Radiotjänst i Malmö
0,8
1
E
Anderberg, Bengt och Astrid. Författaren Bengt Anderberg (1920-2008) 0,1
och hans hustru keramikern Astrid Anderberg, f. Nordlind (1927-)
2:Lnr 95 E
Anderberg, Carl-Olof (1914-1972), tonsättare
3,5
1
E
Anderberg, Kristian (1881-1955), FK, adjunkt i modersmålet, tyska och
geografi vid Malmö högre allmänna läroverk för gossar, konstnär, lokalhistoriker (Ängelholm)
1,0
2:0135
E
Anderson, Bengt E. (1927-), fil.dr., journalist
0,1
2:0214
E
Anderson, John (1897-1972) och Judith (1890-1972),
östturkestanmissionärer
1,5
2:
hörnan
Anderson, Iwar (1904-1985), målare, tecknare, fotograf, uppmätningstekniker
0,1
1b
E
Andersson, Elisabeth [Elise], f. Lindfors (1827-1910), g. m. biskop Johan
Andersson, Växjö
0,1
2:0136
E
Andersson, Gustaf (1812-1864), FM, lektor i latin vid Lunds katedralskola, 1,6
urkundsutgivare
1
E
Andersson, Johan (1820-1894), TD, FM, biskop i Växjö stift, skolman,
översättare
0,1
1c
E
Andersson, Johanna (1804-1852), dotter till vice pastor Thure Andersson,
Förslöv
0,1
1b
E
Andersson, Maria [Mary], f. Lindberg (1840-1890), g. m. lektor Gustaf
Andersson, Lund
0,1
1b
E
2:0187
E
Andersson, Olof (1763-1842), bonde i Långaröd (Färs härad), riksdagsman 0,1
5
Andersson, Olof (1884-1964), spelman, musikhistoriker, folkmusikutgivare
0,1
2:0186
Andersson, Pehr (1800-talet), hemmansägare i Snapa (vid Töreboda), väckelseman
0,1
1b
E
Andrée, Salomon August (1854-1897), överingenjör, fysiker, polarforskare Se: Sandstedt, Hilda.
-
Andreas Rydelius-stiftelsen
Arkivalier ca 1955-1996
0,1
2:0315
E
Andrén, Arvid (1902-1997) professor i klassisk fornkunskap
0,1
2:0382
E
Anshelm, Carl (1882-1967), TDhc, kontraktsprost i Bjäre kontrakt, kyrkoherde i Förslöv
0,1
0,7
1c
B:627
E
Arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse i Lunds stifts arkiv
Arkivalier 1980-1996
0,3
2:0234
E
Arbman, Holger (1904-1968), FD, professor i förhistorisk och medeltidsarkeologi vid Lunds universitet
0,1
B:628
E
Ardö, Paul (1921-2001), FD, entomolog, Lund, lektor i ämnesmetodik/ na- 2,3
turkunskap vid Lärarhögskolan i Malmö, bokhistoriker
2:0174
E
Areschoug, Fredrik (1830-1908), FD, professor i botanik vid Lunds universitet
0,1
0,3
-
1c
1b
1c
E
Arkiv för nordisk filologis redaktionsarkiv
Se även: Kock, Axel
0,2
2:0358
E
Arngart, Olof (1905-1997), FD, professor i engelska språket vid Lunds
universitet
0,3
B:939
E
Aronsen, Karl-Fredrik (1923-), MD, docent i kirurgi vid Lunds universitet
0,7
2:0226
Arvastson, Allan (1906-1991), TD, kontraktsprost i Onsjö och Harjagers
kontrakt, kyrkoherde i Eslöv, kyrkohistoriker
3,0
2:025
Arvidsson, Guy (1918-1973), professor i nationalekonomi
2,0
2:0423
E
6
Arvidsson, Rolf (1920-2012) FD, docent i litteraturhistoria, 1: bibliotekarie 7,0
LUB.
2:0392
Aspelin, Gunnar (1898-1977), FD, professor i teoretisk filosofi vid Lunds
universitet
2,6
2:Lnr 1
E
Astronomiska observatoriets arkiv
5,0
B:600
E
Ateneum-Nordeuropa. Tidskrifterna Ateneums och Nordeuropas redaktionsarkiv
0,1
1b
E
Atterbom, Per Daniel Amadeus (1790-1855), FM, professor i estetik vid
Uppsala universitet, litteraturhistoriker, författare
0,1
0,1
1
1c
E
Aulén, Gustaf (1879-1977), TD, professor i systematisk teologi vid Lunds
universitet, biskop i Strängnäs stift
4,1
0,1
2:018
1c
Axelson, Bertil (1906-1984), FD, professor i romersk vältalighet och poesi 0,8
vid Lunds universitet
2:Lnr 61 E
7
B
Namn
Meter Plats
Bæcklund-Ehler, Astrid (1908-1976), docent i slaviska språk,
g. m. professor Sidney Ehler
0,1
2:0138
E
Bagge, Per (1866-1936), fotograf
0,7
0,3
-
2:002
Baggerummet
E
Barfoth, Magnus (1855-1884), stationschef i Belgiska Kongo
0,1
1b
Barnekow, Kjell (1910-1990), friherre, teol. Dr, kontraktsprost
2,0
2:027
Barnekowska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Barnekow
-
-
Beckman,Niclas (1786-1859), teol. Dr, vice rektor, teologie lektor,
kyrkoherde
0,1
1
Bejve, Elis (1896-1964), köpman, exlibrissamlare
9,0
1,0
2:001
B:629
E
Belfrage, Sixten (1883-1976), teol. Hedersdoktor, docent i svensk stilistik,
ordboksredaktör
0,1
B:630
E
Bendz, Gerhard (1908-1985), professor i latinska språket, förlagsdirektör
0,2
2:030
E
Bendzska familjearkivet
0,4
2:031
E
Benedictsson, Victoria, f. Bruzelius (1850-1888), författarinna,
(pseud. Ernst Ahlgren), g. m. postmästare Christian Benedictsson
2,6
1
E
Bengmark, Stig (1929-), professor i kirurgi, överläkare
15,0
B:953
E
Bengtsson, Frans G. (1894-1954), fil. Lic., författare
Se:
1) Frans G. Bengtsson-sällskapet
2) Durango, Sigfrid
3) Larson, Rolf
-
-
Bengtsson, Irma, f. Ahlström (1910-1995), teckningslärarinna,
g.m. fil. Lic. Simon Bengtsson
0,1
1
Bengtsson, Nils A. (1924-), översättare
0,1
1
Bengtsson, Simon F. (1860-1939), docent i entomologi, museiföreståndare 0,7
1b
Bengtsson, Simon P. G. (1904-1991), förlagsredaktör
0,2
2:Lnr 78
Benktson, Benkt-Erik (1918-1998) professor, religionsfilosof
0,4
2:0298
E
E
E
8
Berg, Alfred (1857-1929), akademikapellmästare
1,0
B:Musik E
Berg, Carolina [Lina], f. Sandell (1832-1903), författarinna,
g. m. grosshandlare Oscar Berg
0,8
1
Berg, Harald (1900-1971), läroverkslärare
0,6
B:631
Berg, Otto (1847-1929), läroverksadjunkt
0,8
2:Lnr 12
Bergendal, David (1855-1908), professor i zoologi
0,8
2:Lnr 88 E
Bergendal, Nanny, f. Erikson (1861-1935), g.m. professor David
Bergendal
0,8
2:032
E
Bergendal, Ragnar (1890-1980), professor i straffrätt och juridisk encyklo- 4,4
pedi
2:033
E
Bergengren, Erik (1900-1977), konsul, författare
4,0
2:Lnr 4
Bergentz, Sven-Erik (1927-2006), professor i kirurgi, överläkare
4,3
2:0227
Berggren, Johan Otto (1806-1872), kontraktsprost
Se: Berggrenska familjearkivet
-
-
Berggren, Sture (1885-1968), professor, överläkare
1,0
2:035
E
Berggren, Sven (1837-1917), professor i botanik
0,3
1
E
Berggrenska familjearkivet
0,1
2:043
E
Bergh, Birger (1935-2008), språkforskare, professor i latin vid Lunds
univ.
0,5
2:0412
E
Bergholtz, Georg Joachim (1791-1862), med. Dr, fältläkare
0,1
2:0189
E
Bergklint, Olof (1733-1805), docent i svensk vitterhet, prost,
litteraturkritiker
0,4
1
E
Bergman, Carl Abraham (1800-1889), med. Dr, kontraktsprost, författare
0,1
1b
E
Bergman, Carl Wilhelm (1820-1857), författare
0,6
1
E
Bergman, Maria (1840-1932), dotter till kontraktsprosten Carl Abraham
Bergman
0,1
1b
E
Bergqvist, Bengt Jakobsson (1860-1936), fil. Dr, statsråd, generaldirektör
i Skolöverstyrelsen
0,2
B:632
Bergstrand, Allan (1891-1984),
1,4
2:Lnr 51 E
1,3
2:0203
iana
Bergstrand-Poulsen, Elisabeth (1887-1955), författarinna,
g. m. konstnären Axel Poulsen
E
E
E
9
Bergström, Bo, (1927-) adjunct
0,1
2:0256
E
Bergström, Endis (1866-1950), konstnärinna
0,1
1
E
Berlin, Christian (1800-1863), prost
0,1
2:093
E
Berlin, Herved (1890-1954), 1:e museiintendent
0,3
B:633
E
Berling, Edward Wilhelm (1813-1883), universitetsbibliotekarie
0,1
1b
E
Berling, Fredrik Johan (1808-1876), akademiboktryckare
0,1
1b
Berlingska familjearkivet
0,2
B:601
Bethaniaföreningen
0,1
1c:Teol. E
Sällsk.
Bexell, Göran (1943-), professor i etik, rektor LU
3,5
B:634
Billeska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Bille
-
-
Billing, Einar (1871-1939), professor i dogmatik och moralteologi, biskop
3,6
1
E
Billing, Gottfrid (1841-1925), professor i praktisk teologi, biskop,
politiker
2,2
1
E
Billingska familjebrev
2,6
1b
E
Bjerne, Ulla (1890-1969), författarinna, g. m. lasarettsläkaren Léon
Biaudet
0,3
Fotosaml.
Bjersjöholms gods
1,5
B:603
Björck, Amalia (1880-1969), författarinna
0,5
2:Lnr 28 E
Björck, Gertrud (1890-1973), teol. Kand
7,3
2:Lnr 24 E
Björck, Gustaf Daniel (1806-1888), biskop
0,7
B:638
E
Björck, Ludvig (1877-1911), kyrkoherde
0,5
B:639
E
Björck, Majken (1882-1970), husmor
0,3
2:Lnr 27 E
Björck, Staffan (1915-1995), professor i litteraturhistoria med poetik
2,8
2:0231
E
Björckska släktarkivet
1,0
1,5
B:637
B:38:3
E
Björkman, Johan August (1841-1897), regementsläkare
0,1
2:0188
E
Björkstam, Harald (1888-1957),
0,3
B:640
E
0,2
B:641
E
iana
Björling, Carl (1870-1934), professor i civilrätt
E
E
10
Björlingska släktarkivet
0,5
2:0376
E
Björnståhl, Jacob Jonas (1731-1779), professor i österländska språk och
grekiska
1,1
1
E
Blanck, Nils (1884-1965), länsarkitekt
2,7
B:642
E
Blekinge teologiska sällskap (Samtalskretsen)
0,1
1c:Teol. E
Sällsk.
Blomquist, Adolf (1884-1956), resebyråtjänsteman
0,1
1b
Blomqvist, Ragnar (1901-1983), docent i konsthistoria med konstteori,
stadsantikvarie
7,0
2:0281
Blomqvist, Ruben (1903-), typograf, konstkännare
0,1
2:Lnr 32
Blomstrand, Anders (1822-1887),
0,2
1
Blomstrand, Eleonore, f. Kelber (1821-1869), missionär,
g. m. missionären Anders Blomstrand
0,1
1b
Blomstrand, Severina, f. Rodhe (1797-1890), g. m. lektor Johan Blomstrand
0,1
1b
Blomstrand, Theodor (1860-1921), kyrkoherde
0,1
1b
Blomstrand, Wilhelm (1826-1897), professor i kemi
0,2
1b
Blunck, Hans Friedrich (1888-1961), tysk författare
0,8
B:643
E
Bodman-Amilonska släktarkivet
0,3
2:0327
E
Boijeska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Boije
-
-
Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för
krigsfångar
10,0
B:618
Bolander, Nils (1875-1960), teol. Hedersdoktor, biskop
3,6
2
2:Lnr 57
-
Bolding, Per Olof (1918-1997), professor i processrätt, författare
3,2
2:0301
E
Bolin, Lorentz (1887-1972),
0,5
B:644
E
Bolin, Sture (1900-1963), professor i historia
5,0
2:Lnr 13 E
Boman, Carl (1804-1871), kommissionslantmätare
0,1
1b
E
Boman, Ernst (1852-1918), med. Lic., fältläkare, byråchef
0,1
B:898
E
iana y ry
iana y, seminarielektor
E
E
E
E
11
Boman, Claes Erik (1819-1901), rektor vid Tekniska Elementarskolan,
Malmö
0,1
1c:Biogr E
.
Sv.
Bondeson, Ulla V. (1937-2009), professor i kriminologi vid Köpenhamns
universitet
0,2
B:
sekt. 38
Borelius, Aron (1898-1984), professor i konsthistoria med konstteori
0,1
B:925
E
Borelius, Hilma (1869-1932), docent i nyare litteraturhistoria
1,8
1
E
Borelius, Johan Jacob (1823-1909), professor i teoretisk filosofi
0,2
1b
E
Boreliusska familjebrev
E
Borg, Eskil (1928- ) officer, FN-observatör
0,7
2:0133
E
Borg, Fredrik (1824-1895), publicist
0,4
1b
E
Borgebyarkivet (Ernst och Hanna Norlinds stiftelse)
3,7
2:0344
o
Borgström, August (1888-), 1:e byråsekreterare
0,1
1b
Borrby folkskollärareförening
0,1
1c:
Underv.
Boström, Nils (1893-1968), kyrkoherde
0,7
B:Predik
.
Botaniska bytesföreningen Linnæa i Lund
0,5
1c:
Naturv.
E
Botaniska institutionen
1,0
B:604
E
Brandel, Henric (1739-1828), generalkonsul
0,1
1
E
Brandes, Georg (1842-1927), dansk professor och författare
0,1
1b
E
Braun, Wilhelm von (1813-1860), författare
0,1
1b
E
Braune, Fredrik (1832-1907), vice universitetsbibliotekarie
0,8
1
E
Braw, Christian (1948-), docent, komminister, författare
5,8
B:635
Bredberg, Henrik (1819-1877), kammarrättspresident, statsråd
0,1
1b
Brenner, Otto (1899-1971), professionell släktforskare
87,6
2
Briem, Efraim (1890-1946), professor i religionshistoria med religionspsykologi
0,4
B:608
Brinck, Per (1919-2013), professor i ekologi vid LU
10,0
B:38:3
E
E
E
12
Bring, Anna Maria, f. Leche (1804-1877),
g. m. professor Ebbe Samuel Bring
0,1
1b
E
Bring, Ebba Maria [Maj] (1880-1971), konstnärinna
0,1
1
E
Bring, Ebbe Gustaf (1814-1884), professor i pastoralteologi, biskop
0,8
0,7
1
B:609
E
Bring, Ebbe Samuel (1785-1855), professor i historia, kyrkoherde
0,1
1b
E
Bring, Ingrid Brita, f. Billing (1787-1851),
g. m. prosten Jöns Nicolaus Bring
0,1
1b
E
Bring, Johan (1829-1898), teol. Dr, föreståndare för diakonissanstalten å
Ersta
0,1
1b
E
Bring, Maria Ulrika [Ulla], f. Ehrenborg (1815-1901),
g. m. biskop Ebbe Gustaf Bring
0,7
1b
E
Bring, Ragnar (1895-1988), professor i systematisk teologi
13,0
2:0290
E
Bring, Sven Libert (1826-1905), professor i praktisk teologi
0,7
1
E
Bring-Ehrenborgska familjebrev
1,0
1b
E
Bring-Ehrenborg-Thamska brev
[Arkiverade i vol. 2 av Bring-Ehrenborgska familjebrev]
0,2
1b
E
Bringéus, Nils-Arvid, (1926-) professor i etnologi
4,5
2:0421
o
Bringska familjebrev. Serie 2
[Serie 1 = Bring, Sven Libert, vol. 5 (familjebrev)]
0,7
1b
E
Brinke, Nils (1870-1958), med. Hedersdoktor, fältläkare
0,6
B:648
E
Broberg, Bertram (1925-2005), professor i hållfasthetslära
0,4
B:649
E
Brodén, Carolina Maria, f. Gallander (1823-1859),
g. m. kyrkoherde Carl Johan Brodén
0,1
1b
E
Broman, Ivar (1868-1946), professor i anatomi
3,6
B:650
E
Broman, Sten (1902-1983), tonsättare, musikkritiker
10,0
9,7
2:Lnr 86
B:651
Brorströmska familjearkivet
0,1
2:034
E
Bruchmann, Helmuth (1847-1920), professor i botanik (Gotha)
0,1
1b
E
Bruzelius, Magnus (1786-1855), kyrkoherde, docent i kemi
0,1
1b
E
Bruzeliusska släktarkivet
0,8
2:0317
o
13
Bugge Wicksell, Anna (1862-1928), jur. kand., politiker, delegat i
Nationernas förbund, g. m. professor Knut Wicksell
4,0
2:0137
E
Bukdahl, Jørgen (1896-1982), dansk författare
0,1
1
E
Burman, Kjell (1929-), teol. Kand., komminister
0,1
2:0277
E
Bülow, Christian (1833-1921), publicist
0,1
0,1
1
1b
E
Bülow, Waldemar (1864-1934), publicist
1,0
1,5
1
B:652
E
Böök, Fredrik (1883-1961), professor i litteraturhistoria med poetik,
författare
2,7
2:0391
14
C
Namn
Plats
Meter
Callmer, Christian (1908-1985), fil. Dr, 1:e bibliotekarie
0,5
2:038
Cappelin, Ola (1868-1948), författare
0,1
1c
Carlgren, Oskar (1865-1954), professor i zoologi
0,4
B:664
Carlquist, Gunnar (1889-1963), överbibliotekarie
2,0
2,0
2:036
B:665
Carlson, Benedictus (1768-1833), kontraktsprost
9,1
1
Carlson, Gustaf Wilhelm (1811-1880), kontraktsprost
0,3
1
Carlson, Immanuel (1814-1891), med. Dr, stadsläkare
0,1
1b
Carlsson, Gottfrid (1887-1964), professor i historia, och hans hustru Lizzie, 2,5
f. Swenson/Steffenburg (1892-1974), fil. Hedersdoktor
2:037
Carlsson, Johan Gustaf (1846-), folkskollärare
0,1
1b
Castro, Curt de (1903-1962), tysk-svensk jurist, författare
1,7
B:666
Cavallin, Severin (1820-1886), docent i grekiska språket, kontraktsprost
0,1
0,1
1b
2:062
Cavallin, Thor (1906-2000), överste, präst
3,0
B:636
Cavallinska familjearkivet
2,0
B 827
Cavefors förlagsarkiv
E
E
B:
sekt.38
Cederberg, Daniel (1908-1969), kyrkoherde
4,9
B:667
Cederborg, Carl August (1849-1933), författare
1,0
2:Lnr 65
Cedercrantzska släktarkivet
0,1
2:0342
Cederhielm, Josias (1673-1729), friherre, riksråd
0,1
1b
Cederström (diverse)
0,1
1b
15
Cederström, Bror (1754-1816), friherre, president i Krigskollegium
[Cederström, Bror, I]
0,1
1b
Cederström, Bror (1780-1877), friherre, statsråd, generallöjtnant
[Cederström, Bror, II]
3,0
1b
Cederström, Bror (1824-1893), friherre, generallöjtnant
[Cederström, Bror, III]
0,7
1b
Cederström, Eugène (1868-1948), friherre, major
0,1
1b
Cederström, Jacob (1782-1857), friherre, landshövding
0,4
1
Celsius, Olof (1716-1794), professor i historia, biskop
0,1
1b
Centralasiatiska institutet i Lund [Handlingar rörande …]
-
1c:
Språkv.
Centralbyrån i Lund för populära vetenskapliga föreläsningar
10,0
B:605
E
Bildmag
Charlier, Carl (1862-1934), professor i astronomi
0,6
1b
Christersson, Hilding (d.1967), köpman, Lund, och hans hustru Allyh
(1900-1989) [Dagböcker 1948-1967]
0,5
B:668
Christoffersdotter, Anna (1800-talet), fru
0,1
1b
Christoffersson-Böökska familjearkivet
0,8
2:051
Collectio Rönbeckiana
[Material till Skånes historia, samlat av kontraktsprosten Carl Sonnberg
Rönbeck (1765-1841)]
-
1c: Hist.
Sv.
Lokalhist.
[Skåne]
Colliander, Fredrica (Dica), f. Thomander (1834-1907), pastorska
0,5
1b
Colliander, Gerda (1863-1946), prästdotter
0,1
1b
Colliander, Josua (1822-1895), kyrkoherde
0,1
1b
Collin, Carl Jacob (1821-1896), kyrkoherde
0,1
1
Collin, Carl Martin (1857-1926), kommunalman, boksamlare
0,8
2:Lnr 89
Collin, J. Gabriel (1794-1879) läkare i Norrköping
0,1
1b
E
16
Collin, Maria (1864-1933), författarinna
1,0
2:04
Collin, Martin Elmgren (1788-1863), prost
0,8
1
Collin, Zacharias (1833-1886), docent i kemi, lektor i levande främmande
språk
0,1
1
Corneliuson, Elis (1881-1957), kontraktsprost
0,3
B:671
Coyet, Henriette, f. Cederström (1859-1941), godsägarinna
0,1
1
Croneborg, Rutger (1898-1994), kommendör
0,3
2:052
Cronholm, Bernhard (1813-1871), docent i kemi, publicist
0,1
1b
Cronsioe, Anders (1793-1848), prost
0,1
1
Cöster, Bror Fredrik (1847-1908), lärare
0,1
1b
Cösterska släktarkivet
2,5
B:952
E
E
17
D
Namn
Meter
Plats
Dahl, Samuel (1847-1932), kontraktsprost
0,5
B:672
Dahlgren, Thorild (1888-1968), fil. Dr, försäkringsmatematiker
1,2
B:658
Dahlstedt, Johan Peter (1819-1897), kyrkoherde
0,1
1b
Dahn, Inge (1926-)
0,1
2:0116
Dalsjö, Magnus (1839-1907), lektor
0,1
1b
Danielson, Jan (1938-2003), ekosof, programledare
E
B:sekt.
38
De Castro, Curt
Se: Castro, Curt de
Dedijer, Stevan (1911-2004), docent, historiker
5,5
2:0291
de la Cour, Jens Lassen (1876-1956), maskiningenjör
0,7
2:0395
De la Gardie, Étienne Casimir (1787-1867), greve, överstelöjtnant
0,1
1
De la Gardieska samlingen:
Cod. coll.
Cod.
Varia
Pergamentsbrev
Släktarkiv:
Barnekow
Bille
Boije
De la Gardie
Ekeblad
Forbus
Gyllenkrok
Horn – von Gertten
Hägerstierna
Kruus
Kämpe
Königsmarck
Lillie
Månsson
Oxenstierna
Ramel
200
1,9
E
b
b
2:0271
2
b
18
Reenstierna
Reiser, von
Stenbock
Sture
Wrangel
Wrede
Historiska handlingar
Biographica minora
Borrestad
Topographica, Sverige:
Allmänt
Blekinge
Dalarna
Dalsland
Halland
Närke
Skåne
Småland
Södermanland
Uppland
Värmland
Västergötland
Östergötland
Militärkartor
Topographica, Danmark
Topographica, utländska avdelningen
Topographica, Baltikum
Topographica, Finland
Topographica, Ingermanland och Kexholms län
Topographica, Tyskland
Hapsalsamlingen
3,1
2,0
2:0270
b
2:0272
b
b
b
1d
1d
1d
1d
1d
De yngre akademiska lärarnas och tjänstemännens sällskap [Stadgar …]
-
1c:
Underv.
[Lund]
Dhejne, Hans (1891-1986), författare
0,2
2:Lnr 90
Dickson, Walter (1916-1990), författare
17,0
2:Lnr 87 E
Diehl, Carl Gustav (1906-1995), fil. Dr, missionär, biskop i tamilkyrkan
0,3
2:0181
Diehl, Emanuel (1892-1979), prost
1,8
B:674
Djurklou, Nils Gabriel (1829-1904), författare
0,1
1b
19
Docentföreningen i Lund [Handlingar …]
0,4
1c:
Underv.
[Lund]
Dravins, Karlis (1901-1991)
1,5
B:675
Drougge, Lisbet (Lise), f. Dencker (1919-), författarinna, konstnärinna
0,3
B:676
Dubbska familjearkivet
0,5
B:662
Durango, Sigfrid (1906-1989), författare
0,5
1b
Duwall, Carl Henric (1747-1831), friherre, överjägmästare
0,1
1b
Dücker, Wrangel och Ellinge gods
4,0
B:663
E
20
E
Namn
Meter
Plats
Ebbe, Axel (1868-1941), konstnär
0,2
2:Lnr 29
Edlund, Barbro, f. Göthberg (1909-2001), fil. Hedersdr, personhistoriker,
g. m. professor Sven Edlund
0,2
2:090
Edlund, Sven (1909-1968), professor i pedagogik och pedagogisk psykologi
2,4
2:089
Edquist, Dagmar, f. Jansson (1903-2000), författarinna,
g. m. läroverksadjunkt Torgny Edquist
0,3
2:0235
Eeg-Olofsson, Leif (1909-1987), teol. Dr, folkhögskolerektor
0,1
2:Rest.
Ehnmark, Erland (1903-1966), professor i religionshistoria med religionspsykologi
2,6
B:693
Ehrenborg, Fredrika, f. Carlqvist (1794-1873), författarinna,
g. m. justitieombudsmannen Casper Ehrenborg
0,6
1
Ehrenborgh, Gustaf [Gösta] (1824-1883), friherre, överceremonimästare
0,2
2:Lnr 72 E
Ehrensvärd, Carl August (1745-1800), generalamiral, konstnär
0,1
1b
Ehrenström, Maximiliana Anna Maria [Marianne] (1773-1867), författare,
sångerska
0,1
1c:
Biogr.
Sv.
Ehrenström, Nils (1903-1984), professor i ekumenik vid University of
Boston
10,2
B:sek:38 E
Einar Hansens biblioteksstiftelse
1,0
2:storf.
Ekberg, Carl (1876-), gästgivare, Margretetorp
2,0
2:0381
Ekebladska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Ekeblad
2,2
Ekedahl, Alfred (1860-1936), kontraktsprost
0,1
2:0142
Ekelund, Adam (1796-1885), professor i fysik
0,1
1b
Ekelund, Vilhelm (1880-1949), författare
Se även: Vilhelm Ekelund-samfundet
25,6
1
E
21
Eklund, Harald (1901-1960), professor i religionsfilosofi
0,7
1
Eklund, Pehr (1846-1911), 1:e teologie professor, domprost
0,7
1
Eklundh, Albert (1882-1962), författare
0,8
B:678
Eklundh, Robert (1850-1931), akademiräntmästare
2,3
B:679
Ekman, Rolf (1921-1982), lektor
0,1
1b
Ekman, Walter (1895-1973), generalkonsul, samlare av bl. a. August
Strindberg-material
2,5
2:054
Ekström, Ragnar (1910-1973), kontraktsprost
0,2
2:040
Ekström, Ruth (1902-1990) lärarinna
0,2
2:0401
Ekströmer, Johan Melchior [Melcher] (1835-1923), överingenjör
2,5
B:659
Ekwall, Eilert (1877-1964), professor i engelska språket
2,5
B:680
E
Elfelt, Kjeld (1902-1993), dansk översättare
1,1
1
E
Eliasson, Rune (1925-) kontraktsprost
E
E
B:
predikosaml.
Ellinge gods
Se: Dücker, Wrangel och Ellinge gods
-
-
Elmqvist, Harry (1898-1980), adjunkt
0,1
1b
Elovson, Harald (1897-1988), docent, universitetslektor i litteraturhistoria
med poetik
4,0
2:056
E
Elveson, Evald (1907-1991), lektor i modersmål och latin
2,3
2:026
E
Eneman, Alarik (1854-), stationsinspektor
0,1
1c:Bild.k E
Engeström, Jonas Albin (1787-1846), kontraktsprost, professor i kemi och
fysik, docent i matematik och fysik
0,9
1
Engfeldt, Jöns Olsson (1853-1927), kyrkoherde
0,1
2:024
Englar och Dämoner
-
1c:
Sällsk.
22
Englesson, Nils, (1893-1918) präst, författare
1,0
2:0117
Engström, Lars M. (1867-1951), kontraktsprost
13,3
B:686
Enskilda studenthemmet i Lund [Handlingar rörande …]
0,2
1c:
Underv.
[Lund]
Erdtman, Johan Henrik (1826-1894), fil. Dr, läroverksadjunkt
0,1
B:688
Erevna
Se: Odeberg, Hugo
-
-
Ericiska släktarkivet
4,5
B sekt.
38
Eriksson, Christer (1944-) konstnär
4,0
B:687
Eriksson, Johan
0,1
B:689
Eriksson, Liss (1919-2000), konstnär
1,5
2:0333
Erixson, Sven (1899-1970), konstnär
3,0
2:0332
Erlandsson, Hans (1877-1973), konstnär
0,1
B:690
Ernberg, Albert (1872-1961), professor i speciell privaträtt
1,2
B:691
Ernberg, Sven (1897-1975), länsnotarie
2,0
B:sek.38 E
Ernolv, Carl (1893-1985), seminarielektor
0,1
1b
Hanna och Ernst Norlinds stiftelse
Se: Borgebyarkivet
-
-
Essen-Möller, Elis (1870-1956), professor i obstetrik och gynekologi
0,3
1b
Ewerlöf, Frans Anton (1799-1883), generalkonsul, författare
2,9
1
Ewerlöf, Fritz (1843-1909), överste
0,1
1b
E
E
E
E
23
F
Meter
Plats
Namn
Fahlbeck, Pontus (1850-1923), professor i statskunskap och statistik
0,1
1b
Fahlbeckska släktarkivet
2,5
2:057
Falck, Alfred (1844-1871), biblioteksamanuens
0,1
1b
Falck, Petrus (1788-1849), kontraktsprost
0,1
2:0218
Fallén, Carl Fredrik (1764-1830), professor i naturalhistoria
0,1
1
Faxe, Jacob (1796-1827), vice universitetsbibliotekarie
0,1
1b
Faxe, Vilhelm (1767-1854), professor i teologi, biskop
0,1
0,9
1b
2:Lnr 58
Fehr, Carl August (1812-1890), kammarråd
0,1
2:Rest.
Fehrman, Carl (1915-2010), professor i litteraturhistoria med poetik
1,8
2:0260
Fehrman, Daniel (1874-1941), docent i symbolik och kyrkohistoria
0,1
1b
Fernström, John (1897-1961), tonsättare
2,5
5,0
1d
2:h
Feuk, Gustaf Adolf (1820-1907), kyrkoherde
0,1
0,3
1b
B:695
Feuk, Johan (1889-1977), fil. Dr, folkhögskolerektor
0,5
B:696
Feuk, Lars (1813-1903), kyrkoherde, författare (pseud. Larifari)
0,1
B:697
Filologiska föreningen
Se Klassiska föreningen
0,2
2:065
Filologiska seminariet [Provisoriska stadgar för det philologiska seminariet vid Lunds universitet]
1c:
Underv.
[Lund]
Filologiska seminariets avdelning för nordisk språkforskning [Antecknings- bok för Lunds universitets filologiska seminarii afdelning för nordisk
språkforskning]
1c:
Underv.
[Lund]
E
E
E
24
Filologiska seminariets avdelning för romaniska och germaniska språk
[Diarium. Filologiska seminariets i Lund afdelning för romaniska språk
och germaniska språk; Förteckning öfver medlemmarne i filologiska
seminariets i Lund afdelning för romaniska och germaniska språk]
1c:
Underv.
[Lund]
Filologiska sällskapet i Lund
[Filologiska sällskapets i Lund handlingar 1881-1914]
-
1c
Fjellstedt, Peter (1802-1881), missionär, grundare av Fjellstedtska skolan
0,1
1b
Fjelner, Alfred (1877-1936), författare
0,8
1
Fleetwood, Harald (1815-1907), sjöförsäkringsdirektör, kommunalman
0,1
2:0191
Flensburg, Eva (1891-), konstnärinna
0,1
2:0192
Flensburg, Nils (1855-1926), professor i sanskrit med jämförande indoeuropeisk språkforskning
0,3
1
Flensburg, Vilhelm (1819-1897), professor i dogmatik och moralteologi,
biskop
0,3
1
Flinck, Magnus (1758-1814) lagman i Skåne
0,1
2:0318
Florman, Arvid Henric (1761-1840), professor i anatomi, kirurgi och
veterinärmedicin
0,1
1,4
1b
1c/Med.
Flygare, Emil (1848-1907), kontraktsprost, och hans hustru Wilhelmina
[Helmi], f. von Schoultz (1849-1933)
1,3
2:Lnr 50
Flygare-Stenhammar, Anna (1880-1968), skådespelerska
4,2
2:Lnr 48
Fogelberg, Torbjörn (1926-), arkivarie
2,9
B:698
Fogelklou-Norlind, Emilia (1878-1972), författarinna
0,1
B:930
Forbusska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Forbus
-
-
Forkman, Torsten (1894-1985), läroverksadjunkt
1,5
2:029
Forsell, Tage (1898-1998), pälshandlare, samlare av illegalt danskt tryck
från ockupationsåren 1940-1945
0,7
B:700
E
Ljudban
d
Forsström, Axel (1891-1962), lector
1,0
2:Lnr 79
E
25
Frans G. Bengtsson-sällskapet
1,1
2:0307
Frau Musica [Musik- och matprogram från en lundensisk musikcirkel vid
början av 1900-talet]
-
1c
[Musik]
Fredriksson, Nils (1870-1959), undervisningsråd, industri- och standardise- 3,0
ringsman
B:704
Fridell, Folke (1904-1985), författare
1,8
2:Lnr 64
Fries, Elias (1794-1878), professor i botanik och praktisk ekonomi
0,1
1b
Friesen, Sten von (1907-1996), professor i fysik
1,1
B:694
Fritzell, Irmelin (1909-1996), författarinna
0,6
B:705
Fryxell, Eva (1829-1920), författarinna
0,1
1
Fröberg, Carl-Erik (1918-), professor i numerisk analys
1,0
2:079
Fröderberg, Hugo (1897-1986), med. Lic., överläkare
0,2
2,0
1
B:670
Fürst, Carl Magnus (1854-1935), professor i anatomi
2,5
1
Fürstska familjearkivet
0,1
1
Fysiografiska sällskapet i Lund, Kungl.
3,0
1c
Fysiologiska institutionen [Fysiologiska institutionen vid Lunds universitet. Räkenskapsböcker]
1c:
Underv.
[Lund]
Förbundet
-
1c
Förbundet för kristet samhällsliv
0,1
B:607
Föreningen för ny-europeisk lingvistik [Protokolls-bok tillhörig Föreningen 0,1
för ny-europeisk lingvistik vid Kongl. Carolinska universitetet i Lund]
1c:
Underv.
[Lund]
Föreningen Mjölkdroppen i Lund
-
1c
Föreningen S.G.I.
Se: S.G.I., Föreningen
-
-
E
E
E
26
G
Meter
Plats
Namn
Gaddska släktarkivet
0,1
2:0193
Gadde, Fredrik (1882-1975), lector
0,1
B:706
Gammalkatolska kyrkan
1,0
B:657
E
Ganborg, Edvin (1895-1981) och Bengt (1926-) maskinister
0,1
2 Lnr
104
E
Gangale, Giuseppe
1,0
B:707
E
Geijerstam, Johan Gustaf [Gösta] af (1831-1894), fil. Dr, seminarierektor,
folkskoleinspektör
0,1
1b
Geijerstam, Karl af (1860-1899), författare, och hans hustru Matilda
(Matti), f. Benedictsson (1865-1952)
0,4
2:Lnr 2
Gellerstedt, Pehr Erik (1815-1881), professor i praktisk medicin
0,1
2:0255
Genberg, Paulus (Paul) (1811-1875), statsråd, professor i praktisk filosofi,
biskop
2,1
1
Genell, Sture (1897-1960), professor i obstetrik och gynekologi
0,1
1b
Gerhardsson, Birger (1926-2013), professor i exegetisk teologi
6,6
B:sekt.
38
Gertten, von, släkten
-
-
Gertz, Elof (1887-1944), folkskoleinspektör
1,5
B:708
Gertz, Otto (1878-1948), docent i botanik
0,4
B:709
Gierow, Pär Göran (1930-2004), professor i antikens kultur- och
samhällsliv
3,0
2:0172
Giertz, Bo (1905-1998), teol. hedersdr, biskop
9,5
2:Lnr 96 E
Gislén, Torsten (1893-1954), professor i zoologi
1,1
B:710
E
E
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Horn–von Gertten
E
E
27
Gjerstad, Einar (1897-1988), professor i klassisk fornkunskap och antikens
historia
0,9
2:Lnr 34
Glans, Hilding (1893-1978), konstnär
0,1
2:0143
Gleerup, Edvard (Edde) (1860-1928), major, forskningsresande
0,1
1
Gleerupska förlagsarkivet:
Böcker
Korrespondens och handlingar 1827-1980
60,0
58,5
Depå
2:Lnr 6
Golovine, Ludmila
0,1
1b
Gorton, Edvard (1874-1942), apotekare
0,1
1b
Granmark, Sigfrid (1885-1931), läroverksadjunkt
1,1
1
Grave, Elsa (1918-2003) författare, bildkonstnär och poet
18,0
2:0390
Grimm, Jacob (1785-1863), tysk språkforskare, professor
0,1
1b
Grubb, Rune (1920-1998), professor i bakteriologi, chefsläkare
0,4
2:0312
Grönwall, Fredrik (1878-1930), hovrättsråd
3,6
1
Grönwall, Karl Axel (1869-1944), professor i geologi och mineralogi
1,9
1
Grönvall, Troed A x e l Ludvig (1838-1892), lektor, bryolog
0,1
1b
Gullberg, Hjalmar (1898-1961), författare
4,5
2:Lnr 83
Gummeson, Per (1858-1928), författare
0,1
1b
Gunnarsson, Svante (1889-1962), maskinist
0,3
1
Gustaf Adolfsföreningen i Lund
-
-
E
E
E
E
Se: Kyrkohjälpen – Gustaf Adolfsföreningen i Lund
Gustafs [Börringe] församlings ungdomskrets [Krönika för Gustafs försam- lings ungdomskrets 1921 3/4 – 1927 25/9]
1c
[Teol.
Sällsk.]
Gussenius, Per (1852-1907), kyrkoherde
1,3
B:711
Gustafson, Torsten (1904-1987), professor i teoretisk fysik
7,5
2:Lnr 70
28
Gustafsson, Edvin, i Bogla (1888-), politiker, aktiv inom broderskapsrörelsen
0,1
B:712
E
Gustafsson, Åke (1908-1988), professor i genetik
7,5
2:058
E
Gyllenberg, Walter (1886-1952), professor, observator i astronomi
0,9
2:Lnr 52
Gyllenkrokska släktarkivet
-
-
Gyllenram, Madeleine (1921-), g. m. friherre Malte Ramel (skilsm.)
0,1
2:041
Gyllenstierna, Nils (1826-1905), godsägare
0,1
1b
Gösta Nelsonska manuskriptsamlingen
0,4
1c:
Teol.
Göthe, Sven (1896-1942), pianist
0,1
1
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Gyllenkrok
29
H
Namn
Meter
Plats
Hadding, Assar (1886-1962), professor i geologi och mineralogi
5,9
2:0205
E
Hafström, Gerhard (1904-1985), professor i rättshistoria
1,2
2:0276
E
Hagberg, Carl August (1810-1864), professor i nordiska språk, ordboksredaktör, översättare
0,1
1b
Hagberg, Carl Peter (1778-1841), pastor primarius
0,1
1b
Hagberg, Erik (1891-1982), journalist, politiker
1,8
B:682
E
Haglund, Sven (1891-1942), journalist
0,1
1b
E
Hagsten, Allan (1907-1982), docent i sociologisk litteraturhistoria
0,1
B:681
Hallberg, Bengt Wilhelm (1824-1883), kantor och organist, tonsättare
0,7
0,5
1c
[Musik]
2:0250
Halldén, Sören (1923-2010), professor i teoretisk filosofi, LU.
0,5
2:Lnr
100
Hallqvist, Britt G., f. Nyman (1914-1997), författarinna
8,5
2:0295
Hallström, Per (1866-1960), fil. Hedersdoktor, författare
3,0
1,7
1
2:Storfol
.
Hallström, Staffan (1914-1976), konstnär
0,4
2:0314
Hamilton, Gustaf (1831-1913), greve, professor i administrativ rätt och
nationalekonomi
0,1
1b
Hamilton, Henning (1814-1886), greve, fil. Hedersdoktor, statsråd, envoyé, 0,4
landshövding, universitetskansler, överstelöjtnant, författare
1b
Hammar, Hans Birger (1814-1862), kyrkoherde
0,2
1
Hammar, Maria, f. Magnét (1868-1942), prostinna
0,1
1c
Hammarlund, Karl Oskar (1890-1959), journalist
1,0
B:722b
E
Hammarlund, Olle (1918-1976), journalist, författare
5,0
B:722
E
E
E
30
Hammarlund, Sven (1920-1997), museiintendent
0,8
B:722a
E
Hammarstrand, Nils (1879-1946), ass. Professor, USA
1,6
B:948
Handamirov, Mikhaïl Fridonovič (1883-1960), universitetslektor i ryska
0,1
B:928
Hanell, Krister (1904-1970), professor i klassisk fornkunskap och antikens
historia
0,1
B:723
Hansen, Einar (1902-1994), förläggare
Se: Einar Hansens biblioteksstiftelse
-
-
Hansson, Laura Marholm (1854-1928)
0,3
1
Hansson, Ola (1860-1925), författare
2,6
1
Hanström, Bertil (1891-1969), professor i zoologi
3,0
B:828
Harding, Erik (1890-), nordist
0,1
B:724
Harrie, Ivar (1899-1973), fil. Hedersdoktor, chefredaktör
5,1
0,5
2:Lnr 74 E
B:703
Hartelius, Anders (1762-1832), kyrkoherde
0,1
1b
Hassler-Göransson, Carita (1890-1994), fil.dr., lektor i pedagogik, Lund
0,1
2:0427
Hastfer, Fredrika Birgitta, f. Bonde (1743-1814), grevinna, g. m. friherre
Bernt Johan Hastfer, överste, rysk brigadgeneral
0,1
1b
Hauswolff, Justus Christopher von (1749-1781), kanslist
0,1
1
Hauswolff, Leonhard von (1746-1826), överceremonimästare
1,5
1
Hector, Ingvar (1907-1994), präst, föreståndare för Hjelmserydsstiftelsen
2,0
2:075
Hedemann-Gade, Hakon (1891-1966), konstkritiker
2,4
1
Hederstierna, Agathe (1868-), dotter till statsrådet och landshövdingen
Fredrik Hederstierna
0,2
2:0112
Heimer, Astri (1889-1980) lärare, författare
0,8
2:0267
Helgesson, Rasmus (1849-1927), kyrkoherde
0,1
1b
Hellman, Torsten (1878-1944), professor i anatomi
0,2
0,1
1b
B:713
Hellquist, Elof (1864-1933), professor i nordiska språk
3,7
1
E
31
Hellquist, Elof (1864-1933), professor i nordiska språk, och hans son Carl
Gustaf (1896-1973), justitieråd
0,1
B:714
Hellsten, Erik (1884-1917), med. Lic., underläkare
0,1
1b
Hellstenius, Jacob (1777-1844), teologie professor, domprost
0,1
1b
Hemming, Anders (1858-), journalist
0,1
1
Henning, Albert (1881-1963), författare
0,3
2:081
Henningsson, Hugo (1889-1962), FD, TL, präst, lektor i kristendom och
filosofi
0,1
B:926
Herdin, Ingrid, f. Robbert [Samling av urklipp ur filmtidskrifter från 1920- 0,5
talet]
B:715
Herlöfsson, Isaac (1830-1891), kyrkoherde
0,1
1b
Hermelin, Eric (1860-1944), översättare
3,6
1c
Herner, Sven (1865-1949), professor i exegetik
1,8
B:868
Herrlin, Adolf (1904-1980), fil. Lic., seminarieadjunkt
0,1
1b
Herrlin, Axel (1870-1937), professor i psykologi och pedagogik
0,1
1b
Herslowska familjearkivet
0,8
B:701
Herslowska familjebrev
0,1
1b
Hertz, Birgit, f. Nordbring (1923-) professor i mikrobiologisk ekologi, LU
1,0
2:0407
Herzfeld, Marie (1855-1940), österrikisk författarinna
0,1
1b
Heurgren, Olof (1849-1931), kontraktsprost
0,1
1b
Heurlin, Christopher Isac (1786-1860), statsråd, biskop
0,1
1b
Heurlinger, Torsten (1893-1927), docent i teoretisk fysik
0,2
B:858
Hierta-Retzius, Anna (1841-1924), filantrop
Se: Retzius, Gustaf & Hierta-Retzius, Anna
-
-
Hildebrand, Bengt (1893-1964), professor, historiker
26,0
1
Hill, Carl Fredrik (1849-1911), konstnär
0,1
1b
Hill, Carl Johan Danielsson (1793-1875), professor i matematik
1,8
1
E
E
32
Historiska proseminariet [Protokoll vid historiska proseminariets sammanträden]
-
Hjelmqvist, Bengt (1903-2005), bibliotekskonsulent, chef för
bibliotekssektion vid skolöverstyrelsen.
1c:
Underv.
[Lund]
ACS
B:38
Hjortsjö, Carl-Herman (1914-1978), professor i anatomi
0,2
2:0180
E
Hjortskull, Karl-Anders (1944-), militärområdespastor
1,1
B:728
Holck, Helene (1863-1922), konstnärinna, och hennes syster Ingeborg
(1862-1938), konstnärinna
0,1
1b
Holm, Gösta (1916-), professor i nordiska språk
13,0
B:725
Holm, Hjalmar (1895-1965), kontraktsprost
1,6
B:718
Holm, Ingvar (1923-), professor i litteraturvetenskap, särsk. dramaforskning
21,0
B:717
Holm, Pelle (1888-1980), professor, ordboksredaktör
0,2
2:Lnr 53
Holm (Carlsson), Samuel (1743-1808), prost
0,1
1b
Holmberg, Bror (1881-1966), professor i kemi
0,4
1
E
Holmberg, Börje (1924-), rektor för Hermods 1956-75, professor i
Tyskland i distansundervisningsmetodik
2,0
2: Lnr
98
E
Holmberg, Cecilia Bååth- (1857-1920), författarinna, g. m. författaren och
folkhögskoleföreståndaren Teodor Holmberg
0,8
1
Holmberg, Olle (1893-1974), professor i litteraturhistoria med poetik
0,5
2:Lnr 60
Holmberg, Oswald (1882-1969), major, idrottsinstruktör i armén,
gymnastiklärare, gymnastikhistoriker
0,2
B:726
Holmberg, Teodor (1853-1935), författare, folkhögskoleföreståndare
1,3
0,1
1
1b
Holmer, Nils (1904-1994), professor i jämförande språkforskning, särskilt
indoeuropeisk
0,1
2:Rest.
Holmgren, Carl Fredrik [Figge] (1875-1969), konstnär
0,5
0,1
B:727
Bildmag.
Holmgren, John (1904-), teol. Dr, lektor
1,8
B:729
E
33
Holmquist, Hjalmar (1873-1945), professor i kyrkohistoria med symbolik
2,7
B:938
Holmquistska avskriftssamlingen [Avskrifter av domkapitelsprotokoll
m.m. av deltagare i professor Hjalmar Holmquists seminarium]
-
1c
[Kyrkohist.]
Holmqvist, Johan Henric (1801-1879), prost
0,4
1
Holmström, Leonard Pontus (1840-1919), docent i geognosi, folkhögskole- 0,7
föreståndare
1b
Holmström, Olof (1854-1921), professor i praktisk teologi
1,6
1
Holmström, Tora Vega (1880-1967), konstnärinna
0,3
2:Lnr 45
Holmström-Ingers, Amalia [Malin] (1872-1938), folkhögskolelärarinna
Se: Ingers, Enoch & Holmström-Ingers, Amalia [Malin]
-
-
Holst, Walfrid (1897-1959), fil. Dr. lektor i historia och geografi
0,1
1b
Hommerberg, Claes (1901-1972), industriman, författare
0,1
1b
Hoppe, Ragnar (1885-1967), fil. Dr, 1:e intendent vid Nationalmuseum
1,4
1
Hornska och von Gerttenska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Horn–von Gertten
-
-
Howitt, Mary, f. Botham (1799-1888), engelsk författarinna, och hennes
dotter Howitt, Mary (1839-)
0,1
1b
Hultkvist, Rudolf (1926-), adjunkt i historia
0,8
2:0263
Humanistiska seminariebiblioteket
3,8
B/sekt.
38
Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund, Kungl.
3,2
B:610
B:646
Husberg, Tore (1877-1953), direktör, kommunalman
0,1
2:0134
Hylander, Anders (1750-1830), professor i teologi
0,1
1b
Hylander, Sven (1797-1825), docent i lärdomshistoria
0,2
0,1
1
1b
Hyltén-Cavallius, Gustaf Erik (1815-1888), kommendör i preussiska mari- 1,3
nen
Se även: Botaniska bytesföreningen Linnæa i Lund.
-
E
E
1
34
Håkansson, Claës (1855-1924), med. Lic., läkare i Paris
0,2
1
Hägerstiernska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Hägerstierna
-
-
Hägerstrand, Torsten (1916-2004), professor i kulturgeografi och
ekonomisk geografi
5,5
2:0299
Hägerström, Axel (1868-1939), professor i praktisk filosofi
0,5
B:730
Hägglund, Bengt (1920-) professor i kristendomens idéhistoria, LU
0,4
B:sekt.
38
Hägglund, H.V. (1873-1945), kyrkoherde
0,9
B:sekt.
38
Hänninger, Nils (1887-1968), undervisningsråd
3,6
B:731
Högstedt, Herbert (1902-1974), fil. Lic., adjunkt, filolog
0,1
2:Rest.
Hörmander, Lars (1931-2012), professor i matematik
1,45
2:0425
E
E
35
I
Plats
Namn
Meter
Idström, Wilhelm Leonard (1842-1915), bankkamrer
0,1
1
Ifvarsson, Carl (1818-1889), politiker
0,1
1b
IKONER, Tidskriften Ikoner:s arkiv
1,0
2:0400
Ilmoni, Synnöve (1877-1957), finländsk författare
0,3
2:0426
Ingers, Enoch (1870-1951), fil. Dr, folkhögskolerektor, och hans hustru
Holmström-Ingers, Amalia [Malin], folkhögskolelärarinna (1872-1938)
1,6
2:Lnr 46
Ingvar, David H[enschen] (1924-2000), professor i klinisk neurofysiologi
(1983-1990), professor i organisationspsykologi (1990-1995)
3,5
B:742
Ingvar, Sven (1889-1947), professor i praktisk medicin, överläkare
3,5
B:741
Ingvarson, Fredrik (1873-1940), fil. Lic., lektor i biologi och kemi
0,1
1b
Iohnson, Aina Ax[els]son, f. Rådberg (1893-1989), g. m. legationsrådet
Harry Ax[els]son Iohnson
2,5
B:732
E
Isberg, Hagbard (1880-1960), prost
2:0
B:823
E
36
J
Plats
Namn
Meter
Janacek, Bedrich (1920-2007), kompositör
1,5
Jarring, Gunnar (1907-2002), ambassadör
50,0
33,0
2:0280
1
E
Jesperson, Maurits (1888-1969), lundensare verksam i Sydamerika
0,4
2:0405
E
Johanson-Thor, Emil (1889-1958), konstnär
1,1
0,2
1b
2:0253
Johansson, Johan (1879-1951), konstnär
0,1
2:Lnr 67
Johansson, Majken (1930-1993), poet, frälsningssoldat
2,8
2:0416
Johansson. Torsten (1926-2009) folkskollärare (Piraten-material)
6.0
2:H:1
Johnson, Aina Ax[els]son, f. Rådberg
-
-
Johnson, Cornelius (1775-1863), handlande
0,1
1b
Johnsson, Folke, författare
2,5
B:733
Johnsson, Pehr (1873-1963), författare
11,4
2:Lnr 9
Jonsson, Jonas (1905-), författare
0,1
B:933
Josephson, Ernst (1851-1906), konstnär
0,1
1b
Josephson, Ragnar (1891-1966), professor i konsthistoria med konstteori,
teaterchef
6,0
2:0210
B:740
Jungblom, Magnus (1879-1949), adjunkt
0,1
2:076
Jungstedt, Kurt (1894-1963), konstnär
0,1
1b
Jungstedt-Reutersvärd, Mathilda (1864-1923), operasångerska
0,1
1,0
1b
B:734
2:287
E
Se: Iohnson, Aina Ax[els]son, f. Rådberg
E
37
Juridiska föreningen i Lund [Juridiska föreningens i Lund protokoll m.m.]
0,2
1c:
Underv.
[Lund]
Jönsson, Bengt (1849-1911), professor i botanik
0,5
2:Lnr 8
Jönsson, Gabriel (1892-1984), författare
4,4
2:Lnr 62
Jönsson, Gabriel, familjebrev
Jönsson, Hanna (1844-1941), lärarinna
2:Lnr 62
0,1
B:931
Jönsson, Theodor (1888-1966) konstnär, Esarp
Se: Ekström, Ruth
38
K
Namn
Meter
Kahl, Achatius (1794-1888), docent i romersk vältalighet, teol. Dr., prost
1,2
1
Kahlson, Georg (1901-1982), professor i fysiologi
1,7
2:Lnr 75
Kallenberg, Ernst (1866-1947), professor i processrätt
0,1
B:746
Kallenberg, Märta (1878-1973), tonsättare
0,2
2:Lnr
105
Kamp, Samuel (1781-1848), kontraktsprost
0,3
1
Kant, Edgar (1902-1978), professor i ekonomisk geografi
0,1
2:077
Karlzén, John (1903-1960), författare
0,6
1
Kassaskåpsföreningen
[Protokoll för Kassaskåpsföreningen]
0,1
1c:
Underv.
[Lund]
Katedralskolans kristliga gymnasistförbund
[Protokoll från …]
0,1
1c: Teol.
Sällsk.
[Lund]
Kedja, Einar (1907-1993), konstnär
Plats
E
B:943
Kemner, Nils (1887-1948), fil. Dr, zoolog
1,5
B:747
Kihlstedt, Curt (1927-1996), professor i företagsekonomi
4,5
2:0365
Kjellin, Bettina (1926-), g.m. Carl Gösta Kjellin
0,2
2:0335
E
Kjellin, Helge (1885-1984), professor i konsthistoria (Dorpat, Riga), lands- 3,6
antikvarie
B:748
E
Kjöllerström, Sven (1901-1981), professor i praktisk teologi med kyrkorätt 2,5
B:749
Klackenberg, Torsten (1906-1988), fil. Mag., lektor, litteraturhistoriker
0,1
1b
E
Klassiska föreningen
0,2
2:065
E
Klassiska institutionen vid Lunds universitet
1,0
2:0377
Kléen, Emil (1868-1898), journalist, författare
0,1
1b
E
39
Klein, Walter (1882-1966), advokat
0,1
1b
E
Klercker, John af (1866-1929), docent i botanik
2,2
-
1
Klippsa
ml.
Klercker, Kjell-Otto af (1871-1959), professor i pediatrik och praktisk
medicin
0,8
2:0252
Knudtzon, Erik (1902-1970), fil. Dr, överbibliotekarie
1,5
B:803
Knös, Anders Olofsson (1721-1799), domprost
0,1
1b
Knös, Brita Hedvig, f. Wijnblad (1733-1800), g. m. domprosten Anders
Olofsson Knös
0,1
1b
Koch, Hjalmar (1910-1981), professor i öron-, näs- och halssjukdomar,
överläkare
0,1
2:078
Koch, John (1878-1950), professor i fysik
0,8
B:752
Kochen, Petter Gotthard von (1685-1764), kapten, godsägare (Krapperup)
0,3
B:836
Kock, Axel (1851-1935), professor i nordiska språk
8,4
1
Kock, Ebbe (1887-1973), hovrättssekreterare
1,0
B:751
Kock, Ernst (1864-1943), professor i tyska språket
3,8
B:750
Kock, Johan Engelbrekt (1815-1861), handlande i Trelleborg
0,1
1
Kockska papperen
0,2
1
Konservativa studentföreningen i Lund
0,2
2:0213
Korresponderande bröderna, De [De korresponderande brödernas
korrespondensbok]
0,3
1c: Teol.
Sällsk.
[Lund]
Kragh, Osvald (1883-), fäktmästare
0,3
1c
Kristenson, Sven (1858-1937) arkitekt, tecknare
0,5
Bildmag. E
Kronholm, Tryggve (1939-1999), professor i semitiska språk
2,5
Mag.2
vägghyll
a
Kroon, John (1881-1968), hovintendent, direktör
1,7
B:754
E
E
E
E
40
Kroon, Sigurd (1915-2001) fil.dr., docent i kyrkohistoria, rektor Lund.
6,0
2:0268
Krusska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Kruus
-
-
Krüger, Albert (1885-1965), konstnär
0,1
1b
Kröger, Adam Jordan (1755-1818), lagman
0,3
1
Kullabergs natur, AB
13,3
B:615
Kullberg, Carl (1742-1808), prost
0,1
1b
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige [Mikrofilmsamling]
0,3
Bildmag. E
Kurck, Arvid Fredrik (1821-1885), friherre, ryttmästare, godsägare
0,1
1b
Kylander, Charlotta, f. Lundborg (1821-1912), g. m. konrektorn fil. Dr Johan Peter Kylberg
0,2
1b
Kylberg, Carl (1878-1952), konstnär
3,5
2:084
Kylin, Harald (1879-1949), professor i botanik
0,4
0,6
1
B:755
Küntzel, Hans (1894-1992), förlagschef
1,0
2:083
Kyrklig förnyelse i Lunds stift
Se: Arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse i Lunds stift
-
-
Kyrkohistoriska arkivet [Mikrofilmsamling]
0,2
Bildmag. E
Kyrkohistoriska licentiatseminariet
[Protokollsbok för licentiatseminariet i kyrkohistoria vid Lunds
universitet]
0,4
1c:
Underv.
[Lund]
Kyrkohjälpen – Gustaf Adolfsföreningen i Lund
2,3
B:951
Källblad, Jöns (1860-1948), kontraktsprost
1,0
B:872
Källén, Gunnar (1926-1968), professor i teoretisk fysik
0,6
2:085
Källoff, Nils (1844-1935), kontraktsprost
0,1
1b
Källström, Arvid (1893-1967), konstnär
0,2
2:Lnr 84
Kämpeska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Kämpe
-
-
E
E
41
Kärfve, Fritz (1880-1967), konstnär
0,2
2:Lnr 31
Königsmarckska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Königsmarck
-
-
Körner, Gustaf Adolf (1850-1910), konstnär
0,1
b
Körner, Magnus Peter (1808-1864), akademiritmästare, konstnär
0,3
b
42
L
Namn
Lagerlöf, Anna E. (1864- ), fröken; Lund
Meter
Plats
0,1
1b
Lagerroth, Elias (1842-1919), kyrkoherde
1,0
B:756
Lagerroth, Fredrik (1885-1974), professor i statskunskap
2,5
1
Łakociński, Zygmunt (1905-1987), dr phil., fil. Lic., akademibokauktionator, grundare av Polska historiska institutet i Lund (PIZ)
10,5
1
Lanærus, Anders (1738-1810), prost
0,1
1b
Landin, Bengt-Olof (1925-2006), professor i systematisk zoologi vid
Lunds universitet.
2,0
2:Lnr
106
Landquist, John (1881-1974), professor i psykologi och pedagogik, filosof
(Kopior av brev från Ludvig Nordström)
0,1
B:805
Larson, Rolf (1923-), direktör, London [Brev från Frans G. Bengtsson]
0,1
1b
E
Larsson, Claes (Clas) (1930-1976) fil.mag.
0,4
B:907
E
Larsson, Erik (1899-1977), professor i organisk kemi
0,9
2:Lnr 71
Larsson, Hanna, f. Pålsson (1884-), Vomb
0,1
2:0182
Larsson, Hans (1862-1944), professor i teoretisk filosofi, författare
3,5
1
Larsson, Ludvig (1860-1933), fil. Dr, lektor i modersmålet och tyska
0,6
B:760
Larsson, Martha (1908-1993), poet, journalist
1,0
2:0285
Larsson, Nils, i Dala (1877-1969), skolföreståndare
9,0
2:Lnr 14
Bildmag.
Klippsa
ml.
Larsson, Oswald (1915-), konstnär
0,1
B:786
Larsson, Otto (1859-), lantbrukare
0,6
B:759
Larsson, Sven (1893-1976), professor i oftalmiatrik
0,2
B:785
Larsson, Sven (i Persemölla) (1787-1860), mjölnare
0,3
2:0173
E
E
E
43
Laumer, March (1923-2000), amerikansk författare, bosatt i Lund
4,0
B:737
Laurin-Ahnfelts samling
0,6
1
Lech, Per (1886-1970), chefredaktör
0,1
2:091
Leide, Arvid (1892-1978), fil. Dr, lektor i matematik och fysik
1,5
B:761
Leijonhielmska släktarkivet
1,9
2:055
Lejman, Fritjof (1907-2002), professor i civilrätt
0,7
2:0200
Lembke, J.C. (1868-1940) nationalekonom
0,1
2:308
Lengertz, William (1891-1962), bokhandlare
0,1
1b
Leopold, Carl Gustaf af (1756-1829), författare, statssekreterare
0,1
1b
Lettiska föreningen i Lund [Lettiska föreningen i Lund]
-
1c:
Sällsk.
[Lund]
Leuhusenska papperen
0,5
1
Levan, Albert (1905-1998), professor i cytologi
6,4
B:894
Levertin, Oscar (1862-1906), professor i litteraturhistoria, författare
0,1
1b
Lidbeck, Eric Gustaf (1724-1803), professor i naturalhistoria, direktör över 0,1
plantagerna i Skåne
1b, 1 c
Lidén, Oskar (1870-1957), folkskoleinspektör
0,3
B:762
Lidforss, Bengt (1868-1913), professor i botanik, journalist, författare
0,4
1
Lidforsska papperen
0,5
1
Liedholm, Johan Fredrik (1821-1899), med. Hedersdoktor, fil. Dr,
överläkare
0,1
1b
Liepe, Gunnar (1907-1940), konsul
0,1
1b
Lilja, Gertrud (1887-1984), författarinna
0,4
1b
Liljeblad, Sven (1899-2000), professor i antropologi
0,7
2:0265
Liljekrantz, Birger (1884-1946), seminarielektor
0,5
1
E
E
E
44
Liljeqvist, Efraim (1865-1941), professor i praktisk filosofi, filosof
4,0
1,2
1
B:763
E
Lillieska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Lillie
-
-
Lima-de-Faria, António (1921-), professor i molekylär cytogenetik
7,5
2:0282
E
Lindahl, Erik (1891-1960), professor i nationalekonomi med finansrätt
3,5
2:086
E
Lindahl, Per-Erik (1921-2007) författare, boksamlare
1,0
2:0374
E
Lindau, Arvid (1892-1958), professor i bakteriologi
Se: Patologiska institutionen
0,1
2:0103
Lindberg, August (1846-1916), skådespelare
0,5
2:Lnr 43
Lindberg, Christina Maria [Kitty], f. Johnsson (1813-1877), g. m. vinhand- 0,1
laren Axel Niklas Lindberg
1b
Lindberg, Frans, konstnär
Se: Saml. Johanson-Thor, Emil
-
-
Lindberg, Knut (1892-1962), med. Dr, läkare, zoolog
3,2
B:767
Lindberg, Per (1890-1944), regissör
0,8
2:Lnr 44
Lindblad, Carl Severin (1867-1939), kyrkoherde
1,2
1
Lindblad, Göran (1894-1930), fil. Dr, litteraturhistoriker, författare
0,4
1
2:Rest.
Lindblad, Johan (Janne) Michaël (1817-1893), kontraktsprost, författare
0,4
1
Lindblad, Otto (1809-1864), fil. Mag., tonsättare, klockare
0,2
1b
Lindblom, Johannes (1882-1974), professor i exegetik
5,0
1
Lindeberg, Charlotta, f. Piculell (1835-1917), g. m. kyrkoherde Per Eriksson Lindeberg
0,2
1
Lindeberg, Per Eriksson (1848-1929), kyrkoherde
1,0
1
Lindeblad, Assar (1800-1848), kontraktsprost
0,1
1c:Biogr
.
”Lindebl
a iana”
E
E
45
Linders, Jöns (1876-1956), 1:e komminister
1,2
2:059
Linders, Margit (1904-), arbetsterapeut
0,1
1b
Lindgren, Arne H. (1922-1991), författare
9,0
2:225
Lindgren, Carl Gustaf (1888-1969), registrator
0,5
B:764
Lindgren, Gustaf (1838-1922), landskamrerare
0,2
B:765
Lindgren, Hedvig, f. Richter (1812-1894), g. m. kyrkoherde Nils Lindgren
0,1
1b
Lindgren, Hjalmar (1837-1919), professor i anatomi
0,1
1
Lindgren, Nils (1803-1877), kyrkoherde
0,1
1b
Lindhe, Olof (1908-1991), lektor
0,4
2:0204
Lindholm, Fredrik (1861-), journalist
0,1
1b
Lindin, Carl (1869-1942), konstnär
0,2
1
Lindman, Arvid (1862-1936), statsminister, konteramiral, direktör, politiker, ledare för frimurareorden i Sverige
Se: Bring, Efraim [Brev i frimurarärenden från Arvid Lindman till Efraim
Bring]
-
-
Lindquist, Ivar (1895-1985), professor i nordiska språk
10,7
B:744
Lindquist, Rafael (1867-1952), författare
0,1
2:0110
Lindquist, Sven (1910-1983) journalist, författare
0,2
2:0111
Lindqvist, Axel (1882-1959), professor i tyska språket
0,2
1b
Lindqvist, Gustaf (1872-1946), författare
-
Fotosam
l.
Lindroth, Carl H. (1905-1979), professor i entomologi
4,4
B:738
Lindskog, Claes (1870-1954), professor i grekiska språket och litteraturen,
publicist, politiker
0,2
1
Lindström, Carl-Werner (1886-1960), bokhandlare
2,0
B:769
Lindström, Herman (1842-1916), teol. Dr, fil. Dr, biskop
0,2
1
Lindström, Sigfrid (1892-1950), fil. Mag., journalist, författare
0,8
1
E
E
E
E
E
46
Linnell, Edvard (1859-1935), sekreterare och kassör, Växjö
0,1
2:0183
Litterära studentklubben i Lund
0,1
B:611
E
Ljungberg, Anna, f. Sjöbeck (1865-1944)
0,1
2:0113
E
Ljungberg, Wilhelm (1818-1872), fil. Dr, lektor i latin
0,6
1
Ljudinspelningar från Radiotjänst och Sveriges Radio
Se: Sveriges Radio
-
-
Ljungdorff, Vilhelm (1876-1944), fil. Dr, litteraturhistoriker, järnvägstjänsteman
0,4
2:Lnr 21
Ljungfors, Vilhelm (1875-1938), adjunkt, personhistoriker
1,3
6,5
1
B:sekt.3
8
Ljunggren, Evald (1865-1935), överbibliotekarie
0,3
1
Ljunggrenska familjearkivet
0,7
1b
Ljunggren, Gustaf (1823-1905), professor i estetik, litteratur- och konsthistoria
1,8
1
Ljunggren, Karl Gustaf (1906-1967), professor i svenska
4,9
B:768
Ljungstedt, Knut
0,1
2:0114
Ljungström, Oskar (1868-1943), ingenjör, arkivarie
0,6
1
Lombard, Alf (1902-1996), professor i romanska språk
12,3
2:0251
Lovén, Lotten
0,1
2:0115
Lovén, Martin (1856-1920), professor i kemi
Se: Nordenstedt, Adolf
-
-
Lovén, Nils (1796-1858), prost
0,5
2:Lnr 47
Lovén, Nils Eberhard (1846-1925), musikdirektör
0,3
1
Lowenstein, Gunilla (1929-1981), svensk-engelsk tonsättare
0,5
2:0284
Ludvig, Nils (pseudonym)
Se: Olsson, Nils Ludvig
-
-
E
47
Luggude och Södra Åsbo häraders skollärareförening [Protokollsbok för
…]
-
1c:Unde o
rv.
[Luggud
e …]
Lundahl, Filip (1879-1931), kyrkoherde
0,1
1b
Lundberg, Ebba (1893-), rektor
0,7
B:770
Lundberg, Torsten (1871-1939), kyrkoherde
0,5
1
Lundberg, Waldemar (1836-1907), arkitekt, ingenjör
0,1
1b
Lundblad, Ammeli, f. Detlew-Berg (1915-1978), gymnastikdirektör
Se: S.G.I., Föreningen
-
-
Lundbladska familjebrev
0,1
1b
Lundbohm-Reutersvärd, Britt (1917-2001) konstnär
0,8
2:0171
Lundborg, Matheus (1860-1935), kontraktsprost
0,1
1
Lundegård, Axel (1861-1930), författare
4,0
1
Lundegård, Jeanie, f. MacDowall (1871-1946), fru
0,6
1b
Lundgren, Bernhard (1843-1897), professor i geografi
0,1
1b
Lundgren, Ernst W. (1891-1957), publicist
0,4
2:087
Lundgren, Nanna, fru
0,1
1b
Lundin, Gunnar, bibliotekarie, film- och teaterhistoriker (1946-)
0,9
B:771
Lundmark, Knut (1889-1958), professor i astronomi
16,2
B:772
Lundquist, Åke K. G. (1924-) litteraturhistoriker
0,1
2:0373
Lundqvist, Gerhard (1894-1985), tonsättare
3,3
B:Musik
Lundqvist, Gisela, f. Blomqvist
1,1
B: 867
Lunds andliga korrespondensförening [Korrespondensbok. Lunds andliga
korrespondensförenings korrespondensböcker …]
0,3
1c: Teol.
Sällsk.
[Lund]
Lunds bildningscirkel [Protokoll hållna i …]
0,1
1c:Sällsk
. [Lund]
E
E
E
48
Lunds fria kristliga studentförening
1,0
B:606
E
Lunds fältbiologiska studentförening
0,4
B:655
E
Lunds gymnastikkrets
0,7
B:656
E
Lunds kommunala musikskola
0,7
1d
E
Lunds kristliga gymnasistförbund [Handlingar rörande …]
-
1c: Teol.
Sällsk.
[Lund]
Lunds kyrkliga studentförbund (1902-1967: Lunds kristliga studentförbund)
7,2
2:0212
Lunds missionssällskap [Handlingar rörande …]
1,7
1c:
Kyrkohist.
Lunds pedagogiska sällskap [Lunds pedagogiska sällskap]
-
1c:
Underv.
[Lund]
Lunds privata elementarskola
Se: 1915 års studenter vid Lunds privata elementarskola
-
-
Lunds stifts herdaminneskommitté
14,5
B:735
Lunds stifts kyrkospel
2,1
2:0101
Lunds studenters nordiska förening [Lunds studenters nordiska förening]
-
1c:Sällsk
. [Lund]
Lunds studentmissionsförening
Se: Lunds kyrkliga studentförbund
-
-
Lunds studentsångförening
-
B:
Musik
Lunds teologiska sällskap [Handlingar (protokoll m.m.) rörande …]
0,1
1c:Teol.
Sällsk.
[Lund]
Lunds universitetsbibliotek
Överexemplar av akademiskt tryck 1731-1782
0,1
B:sektio
n 38
49
Lunds universitetsbiblioteks arkiv
Delarkiv 1. 1666-ca 1950
Delarkiv 2. Ca 1950-1986
Delarkiv 3. 1986-2001
29,8
58,4
-
1c
B:Sekt.3
8
B:Sekt.
38
Kansliet
Lyngby, Carl-Fredrik (1931-1972), fil. Mag.
0,4
2:Lnr 26
Lysander, Albert (1822-1890), professor i romersk vältalighet och poesi
0,8
1
Lysander, Albert (1875-1956), kyrkoherde
0,1
2:0185
Lyttkens, Alice, f. Cronquist (1897-1991), författarinna
11,4
2:Lnr 36
Lyttkens, Yngve (1894-1974), advokat, författare
0,9
2:Lnr 37
Lång, Helmer (1924-), docent i litteraturvetenskap
2,5
2:0109
Läsande sällskapet i Ystad [Stadgar för …]
0,1
1c:
Sällsk.
[Ystad]
Löwegren, Mikaël K (1836-…), professor, Lund.
0,1
B 38:3
Löwegren, Yngve (1899-1991), docent i zoologiens historia, 1:e museiintendent
-
2: Rest.
E
50
M
Namn
Meter Plats
MacJannet, Charlotte, f. Blensdorf (1901-), rytmiklärare [Brev och tidningsurklipp rörande författaren Hjalmar Gullberg]
0,1
1
Malling, Mathilda, f. Kruse (1864-1942), författarinna (pseud. Stella
Kleve), g. m. grosshandlare Peter Malling
1,6
1
Malmer, Brita (1925-2013) arkeolog och numismatiker
Malmer, Mats P. (1921-2007), professor i nordisk och jämförande
fornkunskap vid Lunds och Stockholms universitet
37
B:38:7-8
Malmgren, Arthur (1903-), musikdirektör
2,5
B:773
Malmqvist, Alexander (1796-1854) konstnär
0,2
Bildarki
v
Malmquist, Axel (1895-1980), borgmästare
1,0
2:Lnr 15
Malmström, Henning (1890-1968), konstnär, konst- och kulturforskare
0,1
1b
Malmö kristliga studentförbund
0,2
2:0145
Malmöhusdekanatet av Svenska kyrkans fria synod
0,3
2:082
Mandelgren, Nils Månsson (1813-1899), konstnär
0,5
1b
Manuscripta Italica
0,1
1
Martinson, Harry (1904-1978), författare
Se: Holm, Ingvar [Del av dennes samling: Samling av material av och om
Harry Martinson]
-
-
Matematiska sällskapet å Stockholms gymnasium [Mathematiska
sällskapets å Stockholms gymnasium handlingar]
-
1c:
Matem.
Matematisk-fysiska föreningen i Lund [Protokollsbok för …]
0,1
1c:
Underv.
[Lund]
Matthias, Lisa (1894-1982), tysk-svensk journalist och författarinna, g. m.
1) Stanislaw Sternberg, 2) Leo Matthias, 3) … Rosén
4,5
B:779
Mattisson, Bror Albert Mattias (1888-1959), fil.lic. konsthistoriker
0,1
2:0336
E
51
Mattisson, Karl Henning (1920-1999) botanist, amanuens vid LU, lektor
vid GU, gymnasielärare
0,3
2:0337
Mattsson, Hugo (1887-1977), författare, journalist (”Vilde Hugo”)
0,3
B:780
Meck, Arvid Fredrik (1798-1842), hovrättsassessor
0,2
1
Melchior, Ludvig August (1865-1946), agronom
0,1
B:775
Melin, Axel (1895-1964), kyrkoherde
1,6
B:776
Melin, Hans Magnus (1805-1877), teol. Dr, 1: e teologie professor, domprost
0,3
1
Mellander, Karl (1888-1966), fil. Dr, landsarkivarie
1,8
B:846
Mellin, Gustaf (1803-1876), kyrkoherde
0,1
1b
Mendelska sällskapets arkiv, inklusive tidskriften Hereditas
10,0
B:
sekt.38
Meyer, Ernst (1782-1851), grosshandlare
0,1
1b
Mjöberg, Josua (1876-1971), docent i stilistik, rektor
2,5
2:Lnr 68
Mjöberg, Jöran (1913-2006), professor, litteraturhistoriker
0,1
3,6
2:Lnr 39
2:0310
Mjölkdroppen i Lund
Se: Föreningen Mjölkdroppen i Lund
-
-
Moberg, Axel (1872-1955), professor i österländska språk
3,2
1
Mogren, Jan (1924-1999), docent, litteraturhistoriker
0,1
2:0338
Molander, Harald (1858-1900), regissör
0,2
1
Molander, Jan (1920-), regissör [Samling av material rörande författaren
Gunnar Serner, pseud. Frank Heller]
0,4
B:783
Mortensen, Johan (1864-1940), professor, litteraturhistoriker, journalist
0,2
B:784
Murbeck, Erik [Samling av konstnärsbrev]
0,3
2:0233
Murbeck, Svante (1859-1946), professor i botanik
2,9
1
Musikvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet
[Autografer i notmaterial donerat till institutionen]
0,5
1d
E
52
Myhrmanska samlingen
Vol. 1: Christopher Myhrman d. ä. (1712-1775), brukspatron
Vol. 2-11: Christopher Myhrman d. y. (1751-1811), bergsråd, brukspatron
Vol. 12: Bengt Didrik Myhrman (1778-1827), borgmästare; Gustaf
Myhrman (1780-1872), kansliråd; Olof Myhrman (1781-1836),
advokatfiskal
Vol. 13: Johan Myhrman (1786-1837), kapten, brukspatron; Göthrik
Myhrman (1796-1862), protokollsekreterare, brukspatron + Appendix
0,6
1b
Müntzing, Arne (1903-1984), professor i ärftlighetslära
4,9
2:088
Myrorna i Lund
Se: Sällskapet Myrorna i Lund
-
-
Myrö gods
0,3
B:787
Månsson, Nils, i Skumparp (1776-1837)
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Månsson
-
-
Mårtenson, Jan (1944-) författare, journalist
4,0
2:0289
Möller, Artur (1883-1940), författare
0,4
1b
Möller, Axel (1830-1896), professor i astronomi
0,5
1b
Möller, Bert (1884-1947), 1: e bibliotekarie
0,8
1
Möllerberg, Nils (1892-1954), konstnär
1,0
2:0100
Mörner, Marianne (1886-1971), rektor
1,2
1
E
E
53
N
Namn
Meter Plats
Naumann, Christian (1810-1888)
2:Rest.
Nehleen, Per (1884-1967), komminister
5,8
B:789
Nelson, Gösta (1890-1958), kontraktsprost
Se även: Gösta Nelsonska manuskriptsamlingen
1,0
B:777
Nelson, Helge (1882-1966), professor i geografi
10,1
B:790
Nelson, Leif (1936-) konstnär, grafiker, författare
0,6
2:0296
Nennes, Ester (1871-1953), lärare, författare
0,1
2:0274
Neuman, Leopold (1852-1922), rektor vid Ystads läroverk
0,1
B:791
Neumann, Birgit (1940-2014), litteraturvetare
0,8
B:38:3
Newman, Ernst (1889-1949), domprost
1,1
2,8
1
2:0201
Nielsen, Asta (1881-1972) dansk skådespelerska
4:0
4,0
E
E
2: 2:
sep.hylla
+bildm
ag.
Nihlén, John (1901-1983), professor, hembygdsforskare
1,4
B:793
Niléhn, Lars (1944-1987), docent i historia
3,0
B:822
Nilsson, Albert (1878-1936), professor i litteraturhistoria med poetik
2,0
2:0179
Nilsson, Alfred (1866-1949), hovfotograf
0,1
1b
Nilsson, Christina (1876-1962), författarinna
2,2
B:788
Nilsson, Ernst (1895-1986), växtförädlare, Alnarp
0,1
2:0232
Nilsson, Fritiof, (1895-1972), författare (”Fritiof Nilsson Piraten”)
1,4
2:Lnr 55 E
Nilsson, Heribert (1883-1955), professor i botanik
0,1
1,3
1b
B:795
Nilsson, Ida (1840-1920), professorsdotter
0,2
1
E
54
Nilsson, Martin P:son (1874-1967), professor i klassisk fornkunskap och
antikens historia
2,9
0,8
1
B:825
Nilsson, Nils, i Saritslöv (1793-), nämndeman
0,3
B:797
Nilsson, Per, i Bonarp (1865-1933), politiker
1,6
2:Lnr 41
Nilsson, Per, i Espö (1816-1879), politiker
0,3
0,9
1
B:798
Nilsson, Signe (1896-), biblioteksamanuens
0,1
1b
Nilsson, Sven (1787-1883), professor i naturalhistoria
4,4
1
Nilsson, Sven, i Österslöv (1813-1877), politiker
0,4
1
Nilsson, Sven Gösta (1927-1979), professor i matematisk fysik
1,3
2:0303
Nilsson, Tage (1905-1986), bitr. Professor i kvartärgeologi och agrogeologi 5,0
B:811
Nilsson, Thure W. (1903-1970), spelman
1,2
2:Lnr 63
Nilsson-Ehle, Herman (1873-1949), professor i ärftlighetslära
3,9
2:080
Nilsson-Leissner, Torsten (1893-1977), journalist, tidningsman
1,5
Klippdepå
Nittonhundrafemton års studenter vid Lunds privata elementarskola
0,6
2:0134
Nivenius, Olle (1914-2002), biskop
5,5
2:0292
Nobelstiftelsen
-
1c: Acta
Nodermann, Karin, f. Björklund-Morin (1901-1990), g. m.
domkyrkokapellmästare Preben Nodermann
0,9
B:941
E
E
E
Norberg, Elsa (1909-1966), docent i litteraturhistoria vid Lunds universitet 0,1
2:Lnr.97 E
Nodermann, Preben (1867-1930), fil. Dr, domkyrkokapellmästare
8,0
B:
Musik
Nordén, Åke (1915-2002), professor i praktisk medicin
0,2
2:0215
E
Nordenstedt, Adolf (1851-1894), med. Lic., läkare
Även handlingar från Adolf Nordenstedts svåger Martin Lovén (18561920), professor i kemi
0,1
2:0184
E
55
Nordensvan, Georg (1855-1932), författare
0,1
1
Nordgren, Erik (1906-1975) kyrkoherde
0,3
B:935
Nordholm, Gösta (1896-1961), fil. Lic., adjunkt
0,6
B:800
Nordholm, Uno (1902-1984), apotekare
0,5
B:801
Nordisk kirurgisk förening
4,4
B:616
E
Nordiska bibelföreningen
0,8
B:617
E
Nordlind, Gösta (1906-1963), med.lic., läkare, tecknare
0,1
2:0383
E
Nordling, Gerda (1875-1942), konstnärinna
0,1
1b
E
Nordqvist, Liv, f. Wicksell (1914-2001), författarinna
1,0
2:0138
E
Nordstedt, Otto (1838-1924), professor, botaniker
3,4
2:0177
Nordstedt, Peter (1749-1821), kyrkoherde
0,3
1:Teol.
Nordström, Elsa (1910-2003), kansliskrivare
0,2
2:0372
E
Nordström, Frithiof (1882-1971), tandläkare, entomolog
3,2
B:804
E
Nordwall, Jonas (1748-1834), kyrkoherde
0,1
1b
Norlin, Theodor (1833-1870), adjunkt
0,1
1b
Norlind, Arnold (1883-1929), docent i geografi
0,7
1
Norlind, Ernst (1877-1952), konstnär
Se även: Borgebyarkivet (Hanna och Ernst Norlinds stiftelse)
11,2
1,0
2:Lnr 35
B:806
Norlind, Nils Peter (1853-1927), musikdirektör, och hans hustru Hanna, f.
Hallberg
0,4
B:782
Norlind, Valentin (1887-1976), fil. Lic.
0,1
B:807
Norlind, Wilhelm (1895-1982), 1: e bibliotekarie
4,5
B:782
Norling, Nils (1880-1956) tidningsman, redaktör, författare
0,5
B:808
Normann, Carl-Edvard (1912-1993), professor i kyrkohistoria
3,1
2:0331
Nothin, Torsten (1884-1972), statsråd, överståthållare
4,2
1
E
E
56
Notini, Ellen (1905-1982)
0,1
B:809
Nyberg, Karl (1892-1948), sekreterare
0,4
1
4,5
4,5
22
Nyblæus, Axel (1821-1899), professor i praktisk filosofi
0,4
1b
Nygren, Anders (1890-1978), biskop
32,0
B:sektio
n 38
Nygren, Samuel (1839-1906), seminarierektor
0,3
2:021
Nygrenska familjearkivet
4,7
B:sektio
n 38
Nylander, Ivar (1915-), professor i romersk rätt och rättshistoria
0,1
1
Nyman, Alf (1884-1968), professor i filosofi
4,8
1,5
2:Lnr 7
B:654
Nyberg, Tore (1931-), fil.dr. prof. I kyrkohistoria i Odense. I
EE
E
E
57
O
Namn
Meter
Plats
Obs! Kulturkvarten
Se: Sveriges Radio
-
-
Odeberg, Hugo (1898-1973), professor i exegetisk teologi
11,3
B:812
Odén, Birgitta (1921-), professor i historia
3,3
2:0286
Odenius, Victor (1828-1913), professor i teoretisk medicin och rättsmedicin Se: Patologiska institutionen
0,1
2:0103
Ohlson, Anders (1949-), konsult
0.4
2:0367
Ohlsson, Per-Håkan (1916-), boktryckare
Papper rörande insamling till minnesmärke över Henric Schartau
0,1
2:0384
Ohlsson-Gadde, Nils (1834-1904), professor, läkare, sjukhusdirektör
0,1
2:0216
Olbers, Carl (1819-1892), domprost
0,8
1
Olén, Gunnar (1898-1990), kyrkoherde
4,7
B:813
Olin Nilson, Ulla (1920-) författare
0,1
2:0258
Olivecrona, Karl (1897-1980), professor i processrätt
2,7
B:739
Olson, Emil (1876-1937), professor i nordiska språk
2,2
2:Lnr 19
Olson, Erik (1901-1986) och Axel (1899-1986) konstnärer, Halmstad
0,4
2:Lnr
102
Olson, Erik Wilhelm (1891-), journalist
0,1
1b
Olson, Gösta (1883-1966), direktör
0,4
2:Lnr 76
Olsson, Arvid (1891-1971) adjunkt, Malmö
0,2
B:Pred.
Olsson, Bernt (1929-), professor i litteraturvetenskap
3,1
B:sektio
n 38
Olsson, Bror (1894-1973), 1:e bibliotekarie
2,0
1,0
1b
Mag.2
långvägg
Olsson, Karl-Erik, Olsson-Snogeröd (1927-1995), konstnär
1
-
E
E
E
58
Olsson, Nils Ludvig (1893-1974), författare
3,6
2:0178
Olsson, Ruben, lektor
1,9
B:794
Olsson och Johansson handelsfirma
3,0
B:719
Ord och bild
-
1c
Ossiannilsson, Karl Gustav (1875-1970), författare
3,6
1
Ossiannilsson, Sölve (1911-1975), fil. Lic., adjunkt [Samling av material
av och om författaren Axel Wallengren, pseud. Falstaff, Fakir]
0,8
2:102
Overton, Ernest (1865-1933), professor i farmakologi
0,9
B:819
Overton, Louise, f. Petrén (1880-1977), fru
0,4
B:818
Oxenstiernska släktarkivet
Se: De la Gardie samlingen, släktarkiv: Oxenstierna
-
-
Ozola, Mirdza Auzere- (1906-1987)
0,2
B:820
Ozols, Oskars (1889-1975)
0,1
B:821
E
E
59
P
Namn
Meter
Plats
Pallin, Emma (1847-1927)
0,1
2:Lnr 54
Palmlund, Evald (1922-2007), lektor, litteraturvetare
4,0
2:0306
Patologiska institutionen
Ahlström, Carl Gustaf (1905-1990)
Lindau, Arvid (1892-1958)
Odenius, Victor (1828-1913)
2,0
2:0103
Paues, Anna (1867-1945), professor (Cambridge)
2,9
1
Pauli, Ivan (1885-1955), lektor
3,5
2:Lnr 69
Klippsa
ml.
Paulsson, Gregor (1889-1977), professor i konsthistoria med konstteori
0,6
1
Pergamentbrev:
1. Klassificerade under Historia. Medeltiden
2. Se: De la Gardieska samlingen: Pergamentbrev
0,2
-
b
Bildmag.
Personne, Emil (1882-1962), konsul, föreläsare (”Don Emilio”)
[Samling av fotografier till föreläsningar]
0,6
Mag.
E
För glasplåtar
Persson, Hans (pseud. Roland Persson), författare
0,1
2:0279
Petersen, Arvid (1889-1937) regissör och kapellmästare
2,0
B:824
Petersen, Emilia, f. Eckhart (1782-1859)
0,1
1b
Petersens, Carl af (1851-1925), överbibliotekarie
0,3
1b
Petersens, Hedvig af (1875-1961), författarinna
3,5
2:Lnr 38
Petersson, Nils, i Runtorp (1828-1896), politiker
0,1
1b
Petrén, Alfred (1867-1964), professor i psykiatri, överläkare
0,7
2:Lnr 25
Petrén, Bror (1870-1938), häradshövding, statsråd
0,2
2:Rest.
Petrén, Ebbe (1878-1974), överläkare
0,2
2:Lnr 23
60
Petrén, Erik (1919-), teol. Dr. h.c., fil.lic., lektor i pedagogik
2,8
B:904
Petrén, Gustaf (1874-1962), professor i kirurgi
27,0
2:Lnr 49
Petrén, Karl A. (1868-1927), professor i praktisk medicin
2,1
2:Lnr 20
Petrén, Otto (1912-1990), justitieråd
2,8
B:745
Petrén, Sture (1908-1976), ambassadör
5,0
17,0
2:0104
B:826
Petri, Lennart (1914-1996), ambassadör
5,3
2:0175
Petriska familjebrev
0,1
1b
Petzäll, Åke (1901-1957), professor i praktisk filosofi
1,5
1b
Pfannenstill, Bertil (1909-1995), universitetslektor i sociologi
1,7
B:834
Pfannenstill, Magnus (1858-1940), domprost
2,2
1
Philipson, Lars (1945-2008) professor i datorsystematik
5,0
B
sekt.38
Physiologia Plantarum (redaktionsarkiv)
13,0
B:619
Piltz, Constantin N:son (1895-1950), kyrkoherde
0,3
B: Pred.
Pleijel, Hilding (1893-1988), professor i kyrkohistoria
14,0
2:0293
Polska källinstitutet i Lund
Se: Lakocinski, Zygmunt
-
-
Posse, Arvid (1820-1901) greve, statsminister
0,2
1c:Biogr E
.
Postén, Gustaf (1920-), filmforskare
5,5
2:hörn
Printz-Påhlson, Göran (1931-2006) författare, litteraturvetare, översättare
6,5
2:0266
Pålsson, Jöns, i Anderslöv (1870-1951), politiker
0,1
B:829
E
E
E
E
61
Q
Namn
Meter Plats
Queckfeldtska familjepapper
2,0
2:0328
E
Quennerstedt, August (1837-1926), professor i zoologi,
samlare av material om Carl XII och karolinerna
1,7
-
1
Bildmag.
Quennerstedt, Nils Johan (1787-1860), kyrkoherde
0,1
1
Quensel, Carl-Erik (1907-1977), professor i statistik, LU
0,1
2:0294
Qvarnström, Gunnar (1920-1976), forskardocent i litteraturvetenskap
2,0
2:Lnr 73
62
R
Namn
Meter
Plats
Rabbén, Johan (1780-1865), professor, agronom
0,1
1b
Radiotjänst och Sveriges Radio: Ljudinspelningar
Se: Sveriges Radio
-
-
Ragnarsson, Malte (1903-1979), akademiräntmästare
0,9
B:830
Ramelska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Ramel
-
-
Ramsay, Charlotte, f. Westfelt (1812-1895)
0,1
1b
Raneke, Jan (1914-2007), fil.dr. heraldiker, konstnär
6,5
B:sekt.3
8.
Rapp, Anders (1927-1998), professor i geografi
6,7
2:0366
E
Raquette, Gustaf (1871-1945), docent i turkisk språkvetenskap
0,3
1,0
1b
2:0378
E
Rathsman, Siri (1895-1974), konstnärinna
0,2
2:Lnr 18
Redin, Jan (1907-1998), kontraktsprost
2,0
2:0415
E
Reenstiernska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Reenstierna
-
-
E
Regnéll, Carl Göran (1916-1987), bankdirektör
0,5
1,5
2:Lnr 59
2:0106
Regnéll, Gerhard (1915-2002), professor i geologi, LU.
0,1
2:0309
Reich-Eriksson, Britta (1918-), konstnär
0,1
2:0334
Reimers, Inger (1906-1988)
0,1
1b
Reiserska släktarkivet, von
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Reiser, von
-
-
Religionshistoriska seminariet, Lund [Protokollsbok för …]
0,1
1c:
Underv.
[Lund]
E
E
63
Retzius, Gustaf (1842-1919), professor i anatomi, och hans hustru HiertaRetzius, Anna (1841-1924), filantrop
0,1
1b
Reuterdahl, Henrik (1795-1870), statsråd, ärkebiskop
0,5
1
Reuterswärd, Fritz (1878-1956), konstnär
0,1
1b
Reutersvärd, Oscar (1915-2002), professor i konsthistoria med konstteori,
konstnär
19,5
2:0152
Rhodin, Carl Magnus (1807-1880) kyrkoherde
0,1
B:Predik
n
Ribbing, Seved (1845-1921), professor i praktisk medicin
0,5
1
Richter, Herman (1893-1978), docent i geografi
0,7
B:831
Richter, Percival (Percy) (1886-1946), läkare
1,0
1
Riesz, Marcel (1886-1969), professor i matematik
0,1
2:0107
Rietz, Ernst (1815-1868), kontraktsprost
1,9
0,1
1
1b
Rignell, Gösta (1908-1981), docent, Karl Emanuel (1876-1936), kyrkoherde, och Karl-Erik (1917-), prost
0,1
B:934
Ringdahl, Oscar (1885-), folkskollärare
1,1
B:832
Ringius, John, grosshandlare
5,8
B:833
Rodhe, Birgit, f. Grabe (1915-1998), fil. hedersdr, statsråd, rektor,
politiker, g. m. lektor Sten Rodhe
7,5
2:0319
Rodhe, Edvard Herman (1845-1932), teol. dr, fil. dr, biskop
2,0
1
Rodhe, Edvard Magnus (1878-1954), professor i praktisk teologi, biskop
0,1
3,9
1
1b
Rodhe, Ruth, f. Billing (1876-1951), g. m. biskop Edvard Magnus Rodhe
0,2
1b
Rodhe, Sten (1915-), teol. dr, lektor
0,4
1
2:0320
B:38:3
Roos, Petrus (1740-1832), kontraktsprost
0,1
1
Rooth, Erik (1889-1986), professor i tyska språket
1,8
B:835
E
E
E
E
64
Rosén, Hugo (1887-1963), lektor
0,1
1
Rosenberg, Henning (1887-1918)
0,1
B:839
Rosenberg, Herbert (1904-1985), musikforskare
1,5
B:38:1
Rosenberg, Sven-Åke (1909-1993), kyrkoherde i Lund, Allhelgona
församling
1,1
B:Pred.
Rosendal, Gunnar [”Fader Gunnar”] (1897-1988), teol. dr, kyrkoherde,
grundare av Stiftelsen Gratia Dei
4,5
2:0108
Rosengren, Karl Erik (1932-), professor i massmedieforskning/sociologi
9,0
2:011
Rosenius, Paul (1865-1957), fil. hedersdr, med. lic., läkare, ornitolog,
naturskyddsman
0,1
0,3
1b
2:02422
Rosenlundsarkivet
-
1c:Hist.
Sv.
Lokalhist.
[Skåne/Rose
nlund]
Rosenquist, Magnus (1786-1863), godsinspektör
0,1
2:0413
1c,
Biogr.
Rubenson, Sven (1921-2013), professor, Etiopienkännare
6,2
B 38:1
Rudbeck, Carl Fredrik (1755-1814), major
0,1
1b
Rudebeck, Gustaf (1913-2005), professor, zoolog
11,1
B:sekt.
38
Rudebeckska släktpapper
0,1
B:837
Ruin, Hans (1891-1980), professor i filosofi (Åbo, ej tillträdd), docent i
estetik (Lund), filosof, konst- och litteraturhistoriker, författare
4,0
2:Lnr 66
Runbäck, Albert (1894-), organist
1,2
B:838
Rutger, Berndt (1885-1948), kapten
0,3
2:Lnr 82
Ryberg, Carl-Magnus (1899-1951), med. lic., läkare
0,1
B:840
Ryberg, Henrik (1860-1940), med. lic., 1:e stadsläkare
0,3
B:841
E
E
E
65
Ryberg, Olof [Olle] (1905-1996), fil. dr, entomolog
3,5
4,0
B:842
Bildmag.
(ljud
band
)
16,15
B sekt.
38
ACS
Rybergska familjebrev
0,9
1b
Rydberg, Helge (1887-1968), ingenjör
2,2
B:843
Rydberg, Hildur (1902-1995), g. m. ingenjör Helge Rydberg
0,4
B:844
Rydberg, Johannes [Janne] (1854-1919), professor i fysik
1,6
1
Rydén, Eva Charlotta, f. Blomstrand (1828-1907), missionär
0,1
1b
Rydén, Tord (1915-1996), kyrkoherde
0,1
2:0257
Rystad, Göran (1925-), professor i historia
21,4
B: sekt.
38
Räikkönen, Erki (1900-1961), finsk författare
0,3
B:874
Rättstavningssällskapets Lundakrets [Protokoll och handlingar … ]
-
1c:
Språkv.
Röda korset
Se: Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för
krigsfångar
-
Rönbeck, Carl Sonnberg (1765-1841), kyrkoherde
Se även: Collectio Rönbeckiana
0,1
1b
Rönnquist, Rodrik Ludvig (1860-), läroverksadjunkt
0,2
2:039
Rönström, Anna (1847-1920), skolföreståndarinna
1,0
1
Rönström, John (1891-1919), fil. kand., teol. kand.
0,1
1b
E
E
66
S
Namn
Meter
Plats
Sachsel, Robert (1904-1977)
4,8
B:677
Sahlin, Albert (1868-1936), fabrikör
0,3
-
1
Klippsa
ml.
Sahlström, Ragnar (1890-1968)
0,3
B:924
Salje, Sven Edvin (1914-1998), författare
2,5
2:0140
Salomonsson, Karl (1897-1990), rektor
0,1
1b
Samfundet för astronomisk historieforskning [Handlingar rörande …]
-
1c:
Astron.
Samfundet för internationellt samhällsstudium och uppbyggnadsarbete
(SISU)
0,4
B:620
Samlingsband [Anteckningar i div. ämnen, till största delen skrivna i Lund
i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet av D. Petersson]
0,1
1
E
Sandblad, Nils Gösta (1910-1963), professor i konsthistoria med konstteori 2,8
B:847
E
Sandblom, Philip (1903-2001) professor i kirurgi, rektor LU
0,2
2:0370
E
Sandbäck, Ina (1897-1964) och Karl Bernhard (1895-1973)
Se även Adrian-Nilsson Gösta (GAN)
0,1
2:0420
E
Sandegård, Bengt (1919-), adjunkt
0,1
1b
Sandell, Jonas (1790-1858), kontraktsprost
1,1
1
Sandén, Peter (1808-1877), kyrkoherde
0,1
1b
Sandstedt, Hilda, f. Wetterhall (1838-1919), fru
0,1
1b
Schalén, Carl (1902-1993), professor i astronomi
1,0
B:850
Schéele, Henning von (1838-1920), biskop
0,3
B:851
Schenmark, Nils (1720-1788), professor i matematik
0,1
1b
Schiller, Harald (1898-1982), journalist, författare
4,8
3,5
2:Lnr 11
B:852
E
67
Schinkel, Bernt von (1795-1882), överste
0,1
1b
Schlyter, Carl Johan (1795-1888), professor i laghistoria
0,1
1b
Schlyter, Herman (1910-1990), kyrkoherde
2,3
B:936
Schoting, Justus Christopher von (1780-1847), generaladjutant
0,1
1
Schröder, J. Wilhelm (1810-1873), kyrkoherde
0,1
1
Schubert, Franz (1797-1828), österrikisk tonsättare
Se: Taussig, Otto
-
-
Schweder, Carl Erik (1822-1885) adjunkt vid Lunds högre allmänna
läroverk
0,7
2:0380
Schwerin, Hugold von (1853-1912), professor i geografi
0,1
1b
Segerstedt, Albrekt (1844-1894), seminarieadjunkt
0,1
1b
Seligmann, Joseph (1836-1904), bokförläggare
0,1
1b
Seminariet för nordiska språk [Protokoll förda …]
-
1c:
Underv.
[Lund]
Serner, Gunnar (1886-1947), författare (pseud. Frank Heller)
-
1c:Biogr
. Sv.
1c:Vitt.
Sv.
Se även: Molander, Jan
Seth, Carl Magnus von (1922-), författare
0,1
E
2:0278
S.G.I., Föreningen [Förening för utexaminerade från Sydsvenska gymnas- 0,1
tikinstitutet – handlingar samlade av gymnastikdirektör Ammeli Lundblad, f. Detlew-Berg (1915-1978)]
2:066
E
Siegvald, Herman (1894-1975), professor i psykologi och pedagogik
B:778
E
0,8
Silvenius, Stig (1910-), kyrkoherde
Simmons, Herman (1866-1943), professor i botanik och zoologi
Se även föreläsningsmanuskript av Simmons i Centralbyråns i Lund för
populära föreläsningar arkiv
2:Rest.
0,1
Sjöbeck, Håkan (1768-1827), akademiadjunkt i franska, tyska och engelska Se: Ljungberg, Anna, f. Sjöbeck
B:673
-
68
Sjöbeck, Mårten (1886-1976), järnvägstjänsteman, kulturgeograf
6,8
-
2:Lnr 42
Kartmag
.
Sjöbeck, Pontus (1850-1929), 1:e bibliotekarie
0,1
1
Sjöberg, Gunnar (1910-), redaktör
9,0
B:855
Sjöblom, Jacob Albert (1849-), antikvariatsbokhandlare, Lund
1,0
2:050
Sjöbring, Henrik (1879-1956), professor i psykiatri
0,1
2:0190
Sjögren, Gunnar C.T. Åkesson (1897-1979), författare
3,9
2:Lnr 40
Sjögren, Gunnar P. O. (1904-), kronofogde
1,0
B:854
Sjögren, Nils (1894-1952), professor, konstnär
3,0
2:0125
Sjöstedtska släktarkivet
0,1
2:0105
Sjöström, Carl (1851-1918), stadsfogde, personhistoriker
0,9
1b
Sjövall, Alf (1905-1981), professor i obstetrik och gynekologi
0,3
B:856
Sjövall, Einar (1879-1964), professor i patologisk anatomi och rättsmedicin 1,1
Se även: Patologiska institutionen
B:857
Skandinaviska föreningen i Rom [Papper rörande …]
-
1c:Sällsk
.
Skarhult, Familjearkivet på
1,3
B:814
Skarstedt, Carl (1815-1908), kontraktsprost
Skarstedt, Ernst (1857-1929), författare
Skarstedt, Carl och Ernst +Wilhelm (1861-1931), journalist
3,0
1,1
0,5
1
1b
B:859860
Skottorps gods
12,6
-
B:861
kartrum
E
Skåneföreningen 1884 års män
0,1
B:684
E
Skåneföreningen 1905 års män
0,4
B:685
E
Skånes blåbandsförbund
Se: Johnsson, Pehr
-
-
E
Skarstedt, Carl, Ernst och Wilhelm:
69
Skånes hembygdsförbund [Negativfotografier från Skåneinventeringen av
äldre lantbebyggelse, början av 1950-talet]
-
Bildmag.
Skånes naturvårdsförbund [Negativfotografier från Skåneinventeringen av
skyddsvärd natur, början av 1950-talet]
-
Bildmag.
Skånska cement AB
Se: Wehtje, Ernst Fredrik och Ernst Jonas
-
-
Sköld, Johannes [Hannes] (1886-1930), docent i slaviska språk
1,7
1
Sköld, Otte (1894-1958), överintendent, konstnär
2,0
2:Lnr 85
Sköld, Per Edvin (1891-1972), statsråd, politiker
1,8
1
Smith, Gudmund (1920-), professor i psykologi
0,3
2:0126
Smith, Helmer (1882-1956), professor i sanskrit med jämförande indoeuro- 0,1
peisk språkforskning
2:092
Smith, Lennart (1886-1956), professor i kemi
0,1
0,1
1
B:862
Smith, William Alfred (1881-1971), fil. dr, tulldirektör
0,4
B:863
Socialhögskolan i Lund
Se: Sydsvenska socialinstitutet
-
-
Societas [Societas.Stadgar, protokoll m.m.]
0,1
1c:
Underv.
Sodalitium maius Lundense
Protokoll och handlingar
0,1
1c:
Hist.Sv.
lokalhist.
Skåne
Sommelius, Gustav (1726-1800), universitetsbibliotekarie
0,1
1b
Soosania, Narendra V. (1934-), fil. stud.
1,0
B:864
Sparfvenfeldt, Johan Gabriel (1655-1725), överceremonimästare
0,1
1b
Stadener, Hedvig [Hedda], f. af Klinteberg (1869-1936)
0,1
B:866
Stadener, Samuel [Sam] (1872-1937), statsråd, biskop
12,9
B:865
Stangertz, Göran (1944-2012) skådespelare, regissör, teaterchef
0,2
2:Lnr
103
70
Statsvetenskapliga seminariet [Protokoll … vid Statsvetenskapliga
seminariets sammanträden …]
0,1
1c:
Underv.
[Lund]
Stenmarck, Gustaf (1886-)
1,6
B:869
Stenvall, Gunnar (1883-1953), kontraktsprost
0,8
1
Stephens, George (1813-1895), professor i engelska, fornforskare
0,1
1b
Stjernquist, Berta (1918-), professor i arkeologi
0,2
2:0240
E
Stjernquist, Per (1912-2005), professor och rektor vid Lunds universitet
0,3
2:0239
E
Stobæus, Kilian (1690-1742), arkiater, professor i historia m.m.
0,1
1b
Stollenwerk, Ernst (1877-1958), bergsingenjör
0,4
1c
Biogr.
Sv
Stora Uppåkra 1, 7 och 11 (akademihemmanet Uppåkragården)
0,1
B:929
Strandberg, Rolf (1896-), författare
0,2
B:870
Strindberg, August (1849-1912), författare
Se även: Ekman, Walter
0,2
1
Ström, Severin (1718-1788), prost
0,1
1b
Strömberg, Bengt (1909-1979), docent i praktisk teologi med kyrkorätt,
beskickningspredikant
1,8
2:0127
Strömgren, Elis (1870-1947), professor i astronomi
7,4
B:871
Stenbockska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Stenbock
Studenttåget 1914 [Studenttåget 1914]
1c:
Underv.
[Lund]
Studiekamraten
0,3
2:0297
Stureska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Sture
-
-
Ståhl, Magnus (1761-1843), rektor
0,1
1b
71
Sunner, Stig (1917-1980), professor, kemist
0,3
B:875
Svahn, Åke (1902-1984) idrottshistoriker
2,0
B:sekt.
38
Svanborg, Johan (1780-1863), lantbrukare
0,1
1c
Polygr.
Swedish Expedition for Archaeological Anthropology, SEAA
0,2
2:0398
Svenska astronomiska sällskapet [Handlingar rörande Svenska
astronomiska sällskapets kongress i Lund 16-18 oktober 1925]
-
1c:
Astron.
Svenska bokhandlarföreningen, Skånekretsen
Se: Lindström, Carl-Werner
-
-
Svenska kyrkans fria synod, Malmöhusdekanatet
Se: Malmöhusdekanatet av Svenska kyrkans fria synod
-
-
Svensk-tyska akademiska förbundet i Lund
[Svensk-tyska akademiska förbundet i Lund. Handlingar]
1,0
1c:
Sällsk.
[Lund]
Svensson, J. Albert (1876-1957), ingenjör, författare
0,1
2:0339
Svensson, Karl Alfred (1891-1978), bibliotekarie, författare
2,5
2:0128
Svensson, Per Konrad (1865-1937), rektor
0,6
1
Svensson, Sigfrid (1901-1984), professor i nordisk och jämförande folklivsforskning
2,2
2:Lnr 94
Svensson-Graner, Carl (1881-1955), författare
2,0
2:Lnr 33
Sveriges allmänna organist- och kantorförening
[Handlingar och protokoll för …]
-
1c:
Musik
Sveriges kristliga student- och gymnasiströrelse
[Handlingar (protokoll m.m.) rörande …]
0,1
1c: Teol.
Sällsk.
3,8
Bildmag.
B:602
E
-
-
Sveriges Radio:
1. Ljudinspelningar från Radiotjänst och Sveriges Radio
2. Obs! Kulturkvarten: Snabbprotokoll
Svinhufvud, Pekka
Se: Räikkönen, Erki
E
72
Svärd, Anders (1877-1946), komminister
0,6
2:0230
Sydow, Carl Gustaf von (1831-1904), bankdirektör
0,1
1
Sydow, Christian von (1899-) jur.kand., direktör
0,7
2:0379
Sydow, Johan Henrik von (1795-1835) borgmästare i Gävle
0,1
1
Sydow, Wilhelm von (1878-1952), professor i nordisk och jämförande
folkkulturforskning
3,3
2:Lnr 10
Sydpolsexpeditionen 1901-1903
Se: Bodman-Amilonska släktarkivet
-
-
Sydsvenska Gymnastikinstitutet
Se: Thulin, Josef
-
-
Sydsvenska musikkonservatoriet i Lund
[Sydsvenska musikkonservatoriet i Lund]
-
1c:
Musik
Sydsvenska socialinstitutet
1,1
B:815
Sylvan, Christian (1811-1874)
Se: Normann, Carl-Edvard
0,4
2:0331
Sylvan, Sixten (1914-2001), musiker
0,2
1d
Sällskapet C. C.
[Matrikel öfver samtliga ledamöterna i …]
-
1c:
Sällsk.
[Lund]
Sällskapet för inre missionen i Vinslöv och omkringliggande trakt
[Sällskapets för Inre Missionen i Winslöf och omkringliggande trakt räkenskapsbok 1852-1917]
1c:
Kyrkohi
st.
Sällskapet Myrorna i Lund
[Sällskapet Myrorna i Lund]
-
1c:Polit.
Ekon.
Sällsk.
Sällskapet Sjustjärnan i Lund [Sällskapet Sjustjernan i Lund. Handlingar
…]
-
1c:Vitt.
Sällsk.
Söderberg, Sven (1849-1901), professor, språk- och fornforskare
0,5
1
Söderbergh, Herman (1871-1945), rektor
0,2
1
Södergren, Viktor (1878-1961), kyrkoherde
0,4
B:774
E
E
73
Södergård, Östen (1917-1997), professor i romanska språk
0,4
2:0141
Söderlind, Ulf (1919-1995) kyrkoherde
0,1
2:0340
Södervall, Knut (1842-1924), professor i nordiska språk
0,8
4,6
1
B:802
Sörensson, Per (1885-1933), docent i historia, lektor
1,0
1
74
T
Namn
Meter
Plats
Tandberg, John (1896-1968), professor, fysiker
5,0
2:Lnr 56
Tate, Joan (1922-2000), översättare
9,3
2:0273
Taussig, Otto (1889-1969), konsul, musiksamlare (Franz Schubert)
5,0
14,0
2
B:musik
Tegnér, Christopher (1807-1885), prost
0,4
1b
Tegnér, Elof (1844-1900), fil. dr, universitetsbibliotekarie, historiker
0,8
1b
Tegnér, Esaias (1782-1846), professor i grekiska språket och litteraturen,
biskop, författare
3,1
1
Tegnér, Esaias Henrik Vilhelm (1843-1928), professor i österländska
språk, ordboksredaktör
3,6
1
2:Rest.
Tegnér, Lars Gustaf (1771-1802), vice pastor
0,1
1
Tegnér, Märta, f. Ehrenborg (1859-1908), g. m. professor Esaias H. V.
Tegnér
0,1
1b
Tegnérsamfundet
0,1
2:0129
Tegnérska familjebrev
7,0
B:895
Tell, Björn (1918-), överbibliotekarie
37,0
B:950
Tengberg, Ebba, f. Bring (1835-1922), g. m. professor Niklas Tengberg
0,2
1b
Tengberg, Niklas (1832-1870), professor i historia
0,1
1b
Teologiska föreningen i Lund [Teologiska föreningen i Lund]
0,3
1c:Teol.
Sällsk.
Teologiska seminariebiblioteket
0,5
B:817
Teologkretsen på apostolisk grund [Teologkretsen på apostolisk grund]
0,1
1c:Teol.
Sällsk.
Ternström, Johan (1803-1882), kyrkoherde
0,1
1
Thelander, Stella, gymnastikdirektör
0,1
B:877
E
E
75
Thestrup, Gustaf Adolf (1795-1870), prost
0,1
1
Thomander, Emilie, f. Meyer (1811-1890),
g. m. biskop Johan Henrik Thomander
0,1
1b
Thomander, Emma (1839-1916),
dotter till biskop Johan Henrik Thomander
0,1
1b
Thomander, Johan Henrik (1798-1865),
professor i dogmatik och moralteologi, biskop
1,8
1
Thomanders studenthem, Johan Henrik [Joh. Henr. Thomanders studenthem]
0,1
1c:
Underv.
[Lund]
Thomsen, Christian (1788-1865), dansk museiman och arkeolog
0,1
1b
Thomson, Arthur (1891-1977), docent i statskunskap, landshövding,
universitetskansler, politiker
4,5
B:878
Thomson, Carl Gustaf (1824-1899), adjunkt
0,6
1b
Thorén, T. Esaias (1901-1981), konstnär
0,1
1
Thorneman, Edvin (1892-1959), musikdirektör
0,8
2:Storfol.
Thoursie, Ragnar (1919-), författare
0,1
2
Thulin, Emil (1870-1961) kyrkoherde
1,4
B:880
Thulin, Enoch (1881-1919), fil. dr, fysiker, flygpionjär
0,1
1
Thulin, Gustav (1889-) docent i zoologi
0,8
B:879
Thulin, Josef (1875-1965), major, gymnastikpedagog
0,8
B:881
Thulin, Svante (1837-1918), konstnär, dekorationsmålare
0,2
2:Lnr
E
101
2:Storfol.
Thunander, Gunnar (1882-1967), folkskolinspektör
9,0
B:882
Thunberg, Torsten (1873-1952), professor i fysiologi
0,3
2:0368
Thuresson, Viktor (1831-1907), kontraktsprost
0,1
1b
Thuvesen, Nils P. (1842-1925), kyrkoherde
0,3
B:945
E
E
E
76
Thyrén, Johan (1861-1933), professor i straffrätt och juridisk encyklopedi, 3,9
statsråd
-
1
B:
Thyrén, Maria, f. Schlyter (1839-1914)
0,1
1b
Thyselius, Erik (1854-1924), författare
0,1
1b
Tjörne, Ernfrid (1891-1981), författare
1,1
Toll, Johan Christopher (1743-1817), fältmarskalk, generalguvernör
7,6
0,1
1
1b
Toll, Johan Christopher (1816-1887), fil. dr
0,2
1
Toll, Ulrika [Ulla] (1822-1894), godsägarinna
Efterlämnade papper
Sommar-Dagbok
0,1
0,1
2:061
E
1c:Biogr.
Sv.
Torell, Otto (1828-1900), professor i zoologi och geologi
0,2
1
Tornberg, Carl Johan[nes] (1807-1877), professor i österländska språk
0,1
0,4
1
1b
Trofimowitz, Andreas von (1902-1988), egyptolog, konstnär
5,6
B:876
Trogelius, Andreas Laurentii (d. 1698), lektor
0,1
1
Troili, Göran Karl (1817-1897), trafikdirektör
0,2
2:023
Tufvesson, Theodor (1884-1947), författare
0,3
B:883
Tullberg, Hasse, W. (exlibris)
2,0
2:03
Tuneld, Ebbe (1877-1947), professor, ordboksredaktör
4,0
B:884
Tuneld, John (1872-1947)
0,4
B:885
Tuneld, John (1904-1982), 1:e bibliotekarie
0,5
B:886
Tunér, Nils (1863-), sjökapten
0,1
2:067
Turén, Gretha, f. Rosengrehn (1901-1978), konstnär
0,5
2:0130
Turesson, Göte (1892-1970), professor i systematisk botanik och ärftlighetslära
0,8
1
Tykesson, Elisabet (1906-1962), litteraturhistoriker
1,4
2:0131
E
E
E
77
Tyska seminariet [Protokollsbok för …]
-
1c:
Underv.
[Lund]
Täckholm, Vivi (1898-1978), f. Laurent, professor i botanik (Kairo),
författarinna
4,0
B:887
Tägil, Sven (1930-), historiker, professor i empirisk konfliktforskning
8,5
2:019
Törje, Axel (1882-1975), akademiträdgårdsmästare
1,1
1
Törnblom, August (1862-1933), författare (pseud. Elf Norrbo)
0,5
2:Lnr 3
Törnblom, Benedict A. (1801-1872), komminister
0,1
B:845
Törne, Frans (1870-1949), professor, överläkare
0,1
B:873
Törneros, Adolf (1794-1839), professor i latin
0,1
1b
Törnquist, Sven (1840-1920), professor, geolog
0,2
1b
E
78
U
Namn
Meter Plats
Uggla, Emilia (1856-1938), g. m. författaren Verner von Heidenstam
0,1
1b
Uggla, Erik T:son (1906-1991), kammarherre
0,1
2:Rest.
Ullman, Gustaf (1881-1945), författare
0,9
2:0132
Ungsvenska studentföreningen i Lund
Se: Konservativa studentföreningen i Lund
-
-
Uppåkragården, Akademihemmanet
Se: Stora Uppåkra 1, 7 och 11 (akademihemmanet Uppåkragården)
-
-
79
V
Namn
Meter
Plats
Wachschlager, Georg (1648-1720), författare
0,1
1b
Wadstein, Ernst (1849-1924), rektor
0,1
0,1
1b
B:888
Wahlenberg, Göran (1780-1851), professor i medicin och botanik
0,1
1b
Vala-förbundet
Se: Wallengren, Axel
-
-
Walberg, Emanuel (1873-1951), professor i romanska språk
2,1
1
Walberg, Sven (1872-1946)
0,1
B:889
Wallenberg, Raoul (1912-?), diplomat
1,1
2:0346
Wallengren, Axel (1865-1896), författare (pseud. Falstaff, Fakir)
Se även: Ossiannilsson, Sölve
1,1
1
Wallengren, Hans (1864-1938), professor i zoologi
1,6
1
Wallengren, Johan (Janne) (1823-1894), prost
0,3
1
Wallengren, Olof Petter (1797-1866), kyrkoherde
-
2:Rest.
Wallengren, Sigfrid (1876-1927), professor i statskunskap och statistik
1,3
1
Wallengren, Wilhelm (1828-1890), kyrkoherde
0,3
1
Wallengrenska familjepapperen
0,1
1
Waller, Sture (1915-2002), docent i historia
6,3
2:0343
Wallqvist, Olof (1755-1800), biskop
0,1
1b
Wallstedt, Emil (1867-1911), docent i latinska språket och litteraturen
0,1
2:0217
Wangö, Joël (1886-1971), adjunkt
5,5
B:893
Warholm, Clas (1821-1891), kyrkoherde
0,1
1b
Warholm, Gottfrid (1826-1906), godsägare
1,5
1
Warholm, Ida, f. Thomander (1837-1932), fru
0,5
1b
E
80
Warholmska familjearkivet
0,6
2:020
Wedel, Nils (1897-1967), konstnär
0,2
2:053
Wehtje, Ernst Fredrik (1863-1936), häradshövding, direktör, och hans son
Ernst Jonas (1891-1972), direktör
23,0
B:Sekt.
38
Weibull, Claes (1921-), professor i bakteriologi/mikrobiologi
0,7
2:028
Weibull, Curt (1886-1991), professor i historia
0,8
2:Lnr 93
Weibull, Lauritz (1873-1960), professor i historia
2,7
2:Lnr 92
Weibull, Martin (1835-1902), professor i historia
1,7
2:Lnr 91
Weibull, Martin (1835-1902), professor i historia, och Tegnér, Elof (18441900), universitetsbibliotekarie [Material till deras verk om Lunds
universitets historia till 200-årsjubileet 1868]
0,1
B:897
Weibullska fotografisamlingen
-
Bildmag.
Weimarck, Henning (1903-1980), professor i botanik, särsk. systematik,
morfologi och växtgeografi
0,9
B:621
Vejde, Pehr Gunnar (1885-1966), lärare, lokalhistoriker (Småland)
27,1
2
Bildmag.
Welin, Erik (1907-1966), docent i klassisk fornkunskap
0,9
2:0262
E
Wentz, Hilmer (1894-1984), prost
3,5
B:899
E
Wentz-Janacek, Elisabet (1923-), kyrkomusiker, musikforskare
0,8
2:0288
Werin, Algot (1892-1975), professor i litteraturhistoria med poetik
7,0
2,5
2,0
2:Lnr 5
2:Lnr 16
B:900
Werner, Carl (1879-1967)
0,8
B:901
Werner, Gösta (1908-2009), fil.dr, regissör, filmforskare
0,4
2:Lnr99
Westdahl, Carl (1836-1884), konsistorienotarie
0,1
1
Westdahl, Carl Magnus (1798-1865), prost
0,1
1
Westerblad, Carl August (1873-1955), lektor
2,5
B:902
E
E
E
E
81
Westling, Håkan (1928-) professor i fysiologi, rektor vid LU
0,2
2:0369
Vetenskapssocieteten i Lund
2,6
B:757
Wetter, Vitalis (1746-1808), komminister
0,1
2:0341
Wetterberg, Gunnar (1883-1960), 1:e bibliotekarie
1,4
B:903
Wetterbergh, Carl Anton (1804-1889), med. dr, fältläkare, författare
(pseud. Onkel Adam)
0,1
1b
Wickman, Bertil (1901-1976), advokat, författare (pseud. Erik Ehrenberg)
0,5
2:0275
Wicksell, Anna Bugge (1862-1928), jur. kand., politiker, delegat i
Nationernas förbund, g. m. professor Knut Wicksell
Se: Bugge Wicksell, Anna
-
-
Wicksell, Knut (1851-1926), professor i nationalekonomi och finansrätt
4,7
1
Wicksell, Sven (1890-1939), professor i statistik
1,8
B:909
Widmark, Erik (1889-1945), professor i medicinsk kemi
3,0
2:0330
Wieselgren, Emma (1841-1886), g. m. kyrkoherde Nils Mohlin
0,1
1b
Wieselgren, Fransiska [Fanny], f. Hjelt (1848-1870), fru
0,1
1b
Saknas
2002
-0320
Wieselgren, Harald (1835-1906), författare
0,1
1b
Wieselgren, Mathilda, f. Rosenqvist (1816-1870), domprostinna
0,1
1b
Wieselgren, Peter (1800-1877), domprost, nykterhetsman
0,1
0,1
1
1b
Wieselgren, Ragnar (1868-1927), yrkesinspektör
0,2
1b
Wieslander, Henning (1893-1991), centralbibliotekarie
1,4
2:Lnr 77
Wifstrand, Albert (1901-1964), professor i grekiska
0,8
2:Lnr 17
Wifstrand, Mailice (1923-) präst
1,1
2:0397
Wigforss, Ernst (1881-1977), docent i nordiska språk, statsråd, politiker
0,6
1b
E
E
E
82
Wigström, Eva, f. Pålsson (1832-1901), författarinna (sign. Ave)
0,4
1
Wihlborg, Alfred (1883-1955), prost
1,5
B:910
Wijkander, Klara, f. Kock (1888-), fru
0,1
B:911
Vilhelm Ekelundsamfundet
0,3
1
Wilstadius, Paul (1905-1978), tandläkare, lokalhistoriker (Småland)
9,7
B:912
Wilton, Fanny, f. Wizén (1896-1978), gymnastikdirektör
0,1
1b
Winberg, Johan Ulric (1777-1834), titulärt kommerseråd, köpman, politiker
0,7
1b
Winbergska brevsamlingen
1,3
1b
Vinge, Louise (1931-) professor i litteraturvetenskap
1,3
2:0170
E
Wingren, Gustaf (1901-2000), professor i systematisk teologi
3,4
2:0283
E
Winther, släktarkiv
0,8
2:0424
Virdestam, Gotthard (1893-1937), komminister
0,4
0,1
1
1b
Wirén, Einar (1889-1972), entomolog
0,1
2:0313
Witthof, Eric (1899-1967), stiftssekreterare
0,6
B:913
Wittrock, Veit (1839-1914), professor och intendent vid Riksmuseums
botaniska avdelning
0,1
B:914
Wiwen Nilsson, Karl Edvin (1897-1974), hovjuvelerare, konstnär
0,1
1b
Włodarczyk, M.
0,3
B:932
Wollmer, Lars (1879-1973), komminister
3,2
B:906
Wollter, Magdalena [Magda] (1895-1967), författarinna, evangeliskluthersk ordenssyster
0,5
B:927
Wrangel, Ewert (1863-1940), professor i estetik, litteratur- och konsthistoria
2,6
1
Wrangelska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Wrangel
-
-
Wrede, Brita (1894-1973), författarinna
3,0
B:917
E
E
83
Wredeska släktarkivet
Se: De la Gardieska samlingen, släktarkiv: Wrede
-
-
Wretman, Eva, f. Drangel (1921-1977), banktjänsteman
0,1
1b
Wulff, Fredrik (1845-1930), professor i nyeuropeisk lingvistik
3,7
1
Wulff, Helge (1903-1986), professor i kirurgi
0,3
2:0228
Wulffska familjearkivet
2,9
1b
Wåhlin, Carl Ludvig (1819-1894), rektor
0,1
1
Wåhlin, Christian (1761-1829), domprost
0,1
1
Wåhlin, Lars Peter (1772-1834), kyrkoherde
2,6
1
Wåhlin, Peter Samuel (1811-1879), prost
0,1
1
Wåhlin, Theodor (1864-1948), domkyrkoarkitekt
0,5
1b
Wåhlinska släktarkivet
4,0
B:918
Wärneryd, Olof (1931-) professor i kulturgeografi
2,8
2:0302
Västhagen, Nils (1906-1965), professor i företagsekonomi
1,3
B:946
84
Y
Namn
Meter Plats
Ydström, Gustaf [Gösta] (1861-1952), komminister
4,4
B:947
85
Z
Namn
Meter Plats
Zederfeldt, Bengt (1929-), professor i kirurgi, överläkare
0,6
2:0229
Zeilon, Nils (1886-1958), professor i matematik
0,1
2:0259
Zetterstedt, Johan Wilhelm (1785-1874), professor i botanik och praktisk
ekonomi
1,0
1b
Zoologiska föreningen i Lund
[Zoologiska föreningens i Lund handlingar 1927-1965]
0,1
1c:Sällsk
. [Lund]
Lunds universitets Zoologiska musei handlingar
0,2
Zoologiska museets arkiv
Diverse osorterat material
0,6
-
1c:
Museiv.
[Lund]
B:622
Rest.
Zweigbergk, Anna von, f. Christenson (1865-1952), journalist
0,1
Zoologiska museet:
E
1
86
Å
Namn
Meter
Plats
Åhus Dagblad (1922), Åhus Nyheter (1920-1922)
Handskrivna tidningar
Se: Andersson, Olof (1884-1964).
-
-
Åkerman, Johan (1896-1982), professor i nationalekonomi med finansrätt
3,5
B:736
E
Åkesson, Elof (1892-1979), docent i teoretisk filosofi
8,5
B:923
E
Åkesson, Jonas (1879-1970), konstnär
1,4
1
Åkesson, Karl (1881-1973)
1,9
B:758
Åkesson, Olof, civilekonom
0,3
B:940
Åkessonska släktarkivet
3,5
B:922
Åström, Paul (1929-2008), professor i antikens kultur -och samhällsliv vid
Göteborgs universitet.
11:0
B:sekt.
38
E
87
Ö
Namn
Meter Plats
Ölisch, Niclas (1751-), handlande i Göteborg
0,1
1b
Öller, Brita (1912-), fil. mag., läroverksadjunkt
0,1
1
Östberg, Gustaf (1926-), professor i konstruktionsmaterial
5,5
B:890
Östergren, Jan (1940-1999), författare
4,0
2:0261
Österlin, Gustaf (1885-1973), kontraktsprost, och hans hustru Ellen, f.
Reutercrona (1891-)
5,3
1
Österlin, Lars (1923-2006), professor, domprost
1,5
2:0396
Österling, Anders (1884-1981), författare
Se även: Sveriges Radio: Ljudinspelningar
0,1
1b
Östling, Gustav (Gösta), (1902-1963), bibliotekarie och direktör för
Bibliotekstjänst i Lund
0,1
2:411
Östlund, Egon (1889-1952), maskiningenjör
2,1
2:Lnr 80 E
Östra Göinges härads lantmannaförening
Se: Johnsson, Pehr
-
-
E
E
E
88