Inbjudan 11 nov - Göteborgs universitet

JONSEREDSSEMINARIUM
Från mönster till monster
Jonsereds herrgård
11 november 2015
Program
9.30 Kaffe
10.00 Inledning
Ulla Berglindh
Ulf Henricsson
10.30 Gemensam
diskussion
12.00 Lunch
13.00 Inledning
Lilja Cajvert
Goran Basic
13.30 Gemensam
diskussion
15.00 Kaffe
15.30 Summering
Inbjudan är personlig.
Anmäl dig till
[email protected]
senast den 4 november.
Deltagande är kostnadsfritt
men antalet platser begränsat.
Vägbeskrivning och information
om Jonsereds herrgård hittar du
på www.jonseredsherrgard.gu.se
För tjugo år sedan slutade inbördeskriget på Balkan med
Daytonavtalet. För tio år sen utgavs boken Daytonavtalet
– mönster eller monster. Röster om Balkan 1994-2005.
Förordet avslutades så här:
Nu, idag, ser det ut som om Bosnien och Hercegovina skall börja
förhandla med EU om ett associations-och stabiliseringsavtal under
nästa år. Serbien-Montenegro är redan i processen. Kroatien har just
inlett medlemskapsförhandlingar. Allt väl alltså, och på väg mot en
god skandinavisering? Vi återkommer om tio år och rapporterar.
De tio åren har gått. Hur ser det nu ut – när det gäller mark och makt,
segregation och EU, politiska strukturer och fredsbyggande?
Det är de frågor kring vilka diskussionenen kommer att kretsa vid
Jonseredsseminariet Från mönster till monster.
Ulla Berglindh är universitetslektor i svenskämnets teori och didaktik vid
Göteborgs universitet, Ulf Henricsson överste (1993-94 befälhavare för
NordBat), Lilja Cajvert universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och Goran Basic universitetslektor i sociologi vid Lunds universitet.
Ange vid behov önskemål om specialkost.
Kontakt: Anders Franck, [email protected], 031-786 54 15, eller Eva Staxäng, [email protected], 031-786 12 58