Home Larm M2G Model M2G SNABBGUIDE

Home Larm M2G Model
M2G SNABBGUIDE – SVENSKA
www.homelarm.se
[email protected]
=========================================
Fabriksinställda Inställningar lösenordet
Fabriksinställda Personlig Lösenord
123123
123456
(Lösenordet kan ändras)
Andra Inställningar Lösenord
31*XXXXXX#
SMS Huvudenheten, samtal
Andra Personlig Lösenord
30*XXXXXX#
SMS Huvudenheten, samtal
=========================================
Telefon:
Tryck
, när du hör ”Please i put pho e u
er” try k telefon number, sen tryck
bekräfta!
Spela in 12 Sekunder personligt röstmeddelande via huvudenheten:
-knappen a. 3 se ku d, är du hör ”Start to leave
Tryck ned
starta Röstmemo, när du är klart, tryck
.
Du kan tryck
essage”, Då kan du
för lyssna röstmemo.
Spela in 12 Sekunder personligt röstmeddelande via Samtal:
Ring huvude hete
o il u
er, är du hör ” Please enter password ”, try k 123456 och
#, sen tryck 0#, sen kan du spela in 12 Sekunder röstmeddelande. Tryck # för slut spela!
När den är klart, LED RECORD på framsidan av huvudenheten kommer att börja lysa. Tryck
för lyssna.
System inställningar:
Tryck ned
-knappen ca. 2 seckund, när du hör ”Please enter password” try k
123123 (Lösenordet kan ändras), sen tyck
setting” , sen tryck
bekräfta,
”system
bekräfta. Sen tryck Kodning. Värje gången när du är klart
inställningar kodning, glömd inte tryck
Nr.
Välja ” 1 ”
för bekräfta
Funktion
Kodning
Inställningar kan via
SMS Aktivera
Larmsystem
123456#1#
SMS
Aktivera Larmsystem
Huvudenheten
RFID Aktivera
Larmsystem
RIFD Bricka
4
SMS Inaktivera
123466#2#
SMS
larmsystem
5.
Inaktivera Larmsystem
Huvudenheten
6.
RFID Inaktivera
RIFD Bricka
Larmsystem
Home Skalsäkring
Huvudenheten
Aktivera
Home Skalsäkring
RIFD Bricka
Inaktivera
Aktivera, Inaktivera,
Home Skalsäkring. SOS
Fjärrkontrollens
01*X#
Röst volym
Huvudenheten,
Samtal, SMS
Exempel: 01*1# Hög
1*3#
SMS svar
01*2# Låg
Medel (Standard)
03*X#
Huvudenheten,
Samtal, SMS
Exempel: 03*0# SMS svar Av
03*1# SMS svar På (Standard)
SMS svar när larm
04*X#
Huvudenheten,
inaktiverat via RFID
bricka
Samtal, SMS
Exempel: 04*0#
Av
(Standard)04*1# På
Tid Inställningar
05*XXXX#
Huvudenheten,
Samta
Exempel: 05*2309# är Kl. 23.09
Ställ in trådlös zone
10*XX*Y#
Huvudenheten,
Samtal, SMS
XX: trådlös zone number 01-99
Y: Zon Typ
1 Real-tids Zone (Standard)
2 Urgent Zone
3 Tidsfördröjningszon
4 Bypass Zon
Ställ in trådlös (Home
Skalsäkring )zone
11*XX*Y#
Huvudenheten,
Samtal, SMS
XX: trådlös zone number 01-99
Y: Zon Typ
1 Aktivera
2 Inaktivera (Standard)
Spara Telefonnummer
50*X*Y#
Huvudenheten,
Samtal, SMS
X är telefonnumber serienummer
1-5
Y är telefonnumber
Exempel: 50*01*0735629898#
Spara SMS
51*X*Y#
Telefonnummer
Huvudenheten,
Samtal, SMS
X är SMS
telefonnumber
serienummer 1-5
Y är SMS telefonnumber
Exempel: 50*01*0735629898#
Samtal vid larm:
Efter att lar et har ski kat SMS ‘e , ri ger de upp det första telefo
u ret på lista ,
därefter nummer två osv. Den börjar med nummer ett på listan igen efter att den har ringt
den sista. Larmsystemet ringer upp tre rundor, innan den slutar ringa. Om inte larmet blir
inaktiverat innan. Sirenen tjuter i 3 minutter, du kan ställa in sirentiden själv.
När du tar emot ett larmsamtal, blir det personliga röstmeddelandet uppspelat tre gånger i
sträck. Det är möjligt när som helst att styra larmsystemet via samtal. Medan du har kontakt
med larmsystemet kan du trycka in följande kommando, för att styra larmet:
Kodning
Funktion
1#
Sätt larmet i aktiverat läge
2#
Sätt larmet i inaktiverat läge
3#
Starta avlyssning
4#
Starta högtalaren
5#
Starta Output
6#
Stäng av Output
#
Lyssna igen
Tänk på! I samband med samtal, är det inte nödvändigt med larmets lösenord före SMS
koden.
Om avlyssning startar, stäng av sirenen då så att det är möjligt att höra vad som händer i
hemmet.
www.homelarm.se
[email protected]