FAQ Dalnet

FAQ Dalnet
 Är bidraget garanterat?
Nej, men högst troligt. Vi uppfyller alla krav med råge utom ett.
 Kan grävning inte börja förrän vi får bidraget?
Vi börjar gräva när beslutet är klart från Länsstyrelsen
 Skall man dra in fibern vid TV eller Dator?
Det beror på var man vill ha sin bredbandkoppling i huset. Nära ett
eluttag är att föredra samt att man ska tänka på att dra så få kablar som
möjligt. Det blir två ”dosor” i hemmet. Ett ”modem” och en router. Det är
ofta bättre med nätverkskabel till TV:n och trådlöst till datorer. Men det
kan se olika ut i olika hushåll. Här är ett förslag till planering:
https://www.byggahus.se/forum/teknik/261077-dra-natverkskabel-ihuset-planera.html
 Månadskostnad till Föreningen?
Troligen 50 kr/månad plus den årliga medlemsavgiften (idag 200 kr)
 Månadskostnad till tjänsteleverantör?
Vi vet inte ännu med vem och om vi tecknar ett fast avtal. Gör vi det kan
kostnaden ligga på 250-350 kr/månad (Gissat värde)
 Vad gräver VärmDal med?
Plöjning, schaktning, kjedjegrävning och i nödfall sprängning.
 Vilket är djupet på förläggningen?
30-70 cm beroende på var. I trädgårdar grundare och på åkrar betydligt
djupare.
 Hur gör VärmDal med skador?
Regleras i markupplåtelseavtal och vårt avtal.
 Kommer kartan med fiberdragning ut till medlemmarna?
Så snart vi har en färdig karta kommer den ut till områdesansvarige.
 Hur blir det med sommarstugeägarna, får de betala för hela året?
Det kommer att vara ett ”öppet fibernät” så medlemmarna kan använda
vilken bredbandsleverantör som helst. Det finns de leverantörer som
erbjuder månadsabonnemang. Det får medlemmarna själva ordna.
(Exempel: T3:s abonnemang för Fritidshus:
http://www.t3.se/privat/bredband/erbjudande?netid=65 )
Kan finnas fler som erbjuder detta. Titta annars på Prisjakt, Tjänster,
Bredband och välj LAN. Där kan ni få priser mm. Vissa leverantörer är
billigare/år än andra är per månad.
 Vem ersätter om åskan slår sönder dosan?
Husägaren
 Hur lång tid tar det efter vi startat grävningen innan allt är klart?
Förhoppningsvis 6-7 månader
 Hur går det med markägare som har gröda till våren?
Entreprenören kommer att prata med markägarna
 Vad räknar föreningen med för slutsumma om vi får bidraget?
19.700 kr med dagens antal medlemmar (319)
 När är sista datum att gå med i föreningen och kunna få fiber
Med samma avgift som övriga medlemmar bör det vara i februari 2016.
Sedan kommer det att bli högre kostnader allteftersom grävningen
fortskrider. Att komma med i efterhand blir betydligt dyrare.