Planering i Kemi för 7D Syror och baser

Planering i Kemi för 7D
Strategier:
* Se till att göra klart allt i tid, hinner du inte klart i skolan så gör du det hemma.
* Skapa dig en god överblick över alla uppgifter så du vet vad som ska göras och när det ska vara
klart.
* Inför seminarier eller förhör så ska du vara förberedd och ha god koll på det som vi gått igenom.
Läs på både uppgifter som är gjorda under perioden och texten i boken.
* Diskutera uppgifterna med dina kamrater för att öka din förståelse.
* Skriv alltid upp alla uppgifter i kalendern, du vinner på det i längden.
* Boka in tider med dina skolkamrater när ni kan träffas och studera tillsammans.
Kap 7 Syror och baser
V 46
Läs sid 116 – 120 Syror lämnar ifrån sig vätejoner. Besvara frågorna. Lär dig
begreppen: vätejon, koncentrerad syra, utspädd syra stark syra, svag
syra, saltsyra, salpetersyra, svavelsyra
V 47
Läs sid 121 - 126 Baser tar upp vätejoner. Besvara frågorna på sid 126. Lär dig
begreppen: hydroxidjon, svag bas, stark bas, natriumhydroxid,
ammoniak, ammoniumjon, kalkning
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=nLgQ0O1o4TM
V 48
Repetera och läs sid 127 pH-skalan anger halten av vätejoner.
Seminarium
V 49
Repetition och Prov
Länk som är mycket bra!!! https://www.youtube.com/watch?v=JqRtlvWc0Yg
Vec
ka
Må
Ti
33
34
Materiens
uppbyggnad
35
Åk 7-dag
Åk 7-dag
On
To
Fr
Skolstart
Labb: Grp 1
Labb: Grp 2
Labb: Grp 1
Grundämne,
kemiskförening,
kemiskareaktioner,
Kemins språk
Grp 2
Grundämne,
kemiskförening,
kemiskareaktioner,
Kemins språk
Grp1
36
Blandningar
Studiedag
Labb: Grp 2
separationsmetoder
37
Rep
Labb: Grp 1
separationsmetoder
Seminarium Grp 2
38
Skoljogg 13.00
Seminarium Grp 1
Prov förlängd tid
Labb Grp 2
Orientering
Labb Grp 1
Komp ledigt
Forts labb Grp2
Forts labb Grp 1
39
40
Vattenrening
Tips:
Använd
tiden från
13.00 till
studier
41
Fysik
Friluftsliv
42
Syrgas, ädelgas,
koldioxid, vätgas
Omdöme i år åtta
Labb Grp 2
43
Ozon, ädelgaser
och Giftiga oxider
och smog
Labb Grp 1
Seminarium Grp 2
45
Prov
Labb: Syror och baser
Labb: Syror och baser
46
Uppföljning prov
Labb Grp 1
Labb Grp 2
Labb Grp 1
Labb Grp 2
Studiedag
Syror lämnar ifrån
sig vätejoner, pH
47
Vikarie(Np år 9)
Studiedag
Baser tar upp
vätejoner, pH
48
Rep
Seminarium
Seminarium
49
Rep
Prov Grp 1
Prov Grp 2
50
V-B åk 9
em
51
V-B åk 7
fm
Pysseldag
Avslutning
V-B åk 8
em
V 34/35
Läs sid 16-17 Ämnen har egenskaper. Svara på frågor och förklara begreppen.
Läs sid 18-21. Atomer och molekyler. Svara på frågor och förklara begreppen.
Begrepp: atom, atomkärna, proton, neutron, elektron, molekyl, atomslag
 laborationer och säkerhet
 Läxa s 18-21 svara på frågor
V36
Läs sid 22-33 Grundämnen och kemiska föreningar. Kemiska reaktioner, Kemins språk, Fast,
flytande och gas. Svara på frågor och förklara begreppen.
Begrepp: grundämne, kemiskförening, metall, icke metall, kemiskt tecken, periodiska
systemet, kemisk förening, kemisk reaktion
 Vad innehåller flaskan?
 Vad betyder formlerna?
Länktips:
http://www.slideshare.net/malahr/atomer-molekyler-och-kemiska-reaktioner-text PP
https://www.youtube.com/watch?v=0DmWj0cFPbI Genomgång
https://www.youtube.com/watch?v=CstoJVa5bJ0 Labb
V 37
Läs sid 40-50 Blandningar och Hur separerar vi ämnen? Det mesta du ser är blandningar. Svara
på frågor och förklara begreppen.
Begrepp: rent ämne, uppslamning, emulsion, lösning, mättad lösning, omättad lösning,
löslighet, lösningsmedel, organiskt lösningsmedel


Läxa läs sid 40-45
Laboration: Separationsmetoder
Länktips:
http://www.slideshare.net/gulzay/blandning-k-7-ppt-kemippt13?related=1
v 38
Repetition
Länktips: https://www.youtube.com/watch?v=W99zsZvyv_I (Blandningar och
separationsmetoder)
 Labb grp 1
 Seminarium
Kap. 4, 5 LUFT och VATTEN
Uppgifter:
V 39
V 40
Genomgång av provet och intro till labbrapport.
Läs: Sid 90-92 Vattnet går runt i ett kretslopp. Besvara frågorna och förklara begreppen.
Begrepp: Vattnets kretslopp, avdunsta, kondensera, vattenånga
Labb
Läs: sid 79 och sid 87 – 89 Livsviktigt vatten och Vattenrening före och efter användning .
Besvara frågorna och lär dig begreppen.
Begrepp: vattenverk, ytvatten, grundvatten, flockning, filtrering, bakteriedödande medel,
luftning, hårt vatten, reningsverk, mekanisk rening, biologisk rening, fosfater, kemisk rening
 Läxa till fredag v 41 göra klart uppgiften Vattenverk och reningsverk
Film:http://www.ur.se/Produkte+r/168198-Fatta-fakta-Vattenrening Vattenverk
Länk om Vattenverk:
http://www.avgiftaavloppet.nu/faktaomvattenverk.4.2918eb29123a281ddcf8000128.html
Länk om reningsverk:
http://www.avgiftaavloppet.nu/faktaomvattenverk.4.2918eb29123a281ddcf8000128.html
Om du vill:
Film: Skit i mun http://www.ur.se/Produkter/168190-Fatta-katastrofen-Skit-i-muncryptosporidium
V 41
Forts labb + Förhör om vattnets kretslopp
Film: http://www.ur.se/Produkter/168205-Fatta-fakta-Vatten
https://www.youtube.com/watch?v=mmSlbXjnym0
V 42
Läs sid 55-56 från ”Syret är livsnödvändigt”, sid 61-62 Ädelgaser, sid 63-66 Koldioxid och sid 7071 Vätgas
 Laboration: ”Hur känner man igen syrgas, koldioxid och vätgas.”
 Labbrapport lämnas in.
Länktips: https://www.youtube.com/watch?v=S6kApJY-qTM
V 43
Läs 67-69 Giftiga oxider och smog. Besvara frågorna och förklara begreppen.
Begrepp: ozon, marknära ozon, ozonskikt, freoner, ozonhål, kolmonoxid, kväveoxider,
svaveloxid, ofullständig förbränning
Aktuellt: https://www.youtube.com/watch?v=xHM_OqoQ5vQ