UNGDOMSLEDARKURS I-III - Svenska Ridsportförbundet

Inbjudan till
Kurs nr 1415
UNGDOMSLEDARKURS I-III
Ungdomsledarutbildningen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som fyllt 15 år och som
är med och arbetar i barn- och ungdomsverksamheten i Din förening.
Kursens mål:
- Att få insikt i barn och ungdomars utveckling och därmed få förståelse för
barn och ungdomars beteende i olika situationer.
- Att kunna planera och genomföra aktiviteter/teorikurser/studiecirklar i
klubbens ungdomsverksamhet,
- Att få förståelse för hur viktig säkerheten är i samband med hästar och
ryttare.
- Att ge deltagarna förutsättningar för att kunna arbeta aktivt i
föreningsverksamhet i klubben.
Tid och plats
Innehåll
ULK I
ULK II
ULK III
19-20 september plats ej klart
17-18 oktober plats ej klart
14-15 november plats ej klart
Spänner över många ämnen där ledarskap löper som en röd tråd genom
alla tre stegen. Övriga ämnen är bland annat barn och ungdomars
utveckling, föreningsteknik, ridskolan som fritidsgård, samt LOK-stöd.
Kursen innehåller även en cirkelledarutbildning. Hemuppgifter mellan
stegen kommer att delas ut.
Kursavgift 4 200 kr för steg I-III, inkl kurslitteratur, kost och logi.
18 deltagare krävs för att kursen ska genomföras. Ungdomsledarjackor
kan köpas till självkostnadspris för 250kr.
Idrottslyftet Klubben kan söka stöd genom Svenska Ridsportförbundet och
Idrottslyftet. www3.ridsport.se/RidklubbRidskola/Foreningsstodet/
Kursledare Brita Oldbring
Anmälan
Senast den 26 augusti 2015
Anmälan görs via utbildningsmodulen:
http://www3.ridsport.se/Distriktssajter/Mittsvenska/Utbildning/AnmalEr
tillvarakurser/
Anmälan är bindande och deltagarna är i och med att anmälan skickats in
anmäld till hela kursen, alla steg. Vid frågor kontakta kansliet:
tel. 070-556 29 19 eller epost:[email protected]
Postadress
Mittsvenska Ridsportförbundet
Strandgatan 1
871 45 HÄRNÖSAND
Telefon
070-556 29 19
Webb
E-post: [email protected]
Hemsida: www.ridsport.se/mittsvenska
Plusgiro
49 55 02-7