Ett nytt år med nya krafter

Ett nytt år med nya krafter
När dessa rader skrivs har precis mandatperiodens första kommunstyrelsesammanträde
genomförts. Så klart är vi alla lite ovana så här i början av året, i början av
mandatperioden. Nya ledamöter, nya ersättare, en del gamla som är i nya roller och nya
platser för alla i princip.
Den majoritetsröra, Propellern, som ska styra Trelleborg de kommande fyra åren har sagt
sig vara garant för att saker och ting ska hända. Nu ska det bli drag under galoscherna,
fart i håret och allt det där. Än så länge är det mest fartfyllda uttryck från dessa
”återremiss”. Visst. Jag kan ha viss förståelse att det är en del man vill sätta sin egen
prägel på, men varför gör man inte det? Istället för att skicka saker och ting tillbaka för att
utredas mer så kan de ju använda sin majoritetsställning och fatta beslut. Just nu fattas
beslut i Trelleborg.
De beslut som väl tas av majoritetsröran kan vara väldigt motsägelsefulla. Man är ibland
både för och emot ringvägar och utveckling. De slår sig själva för bröstet och utropar sig till
att vara företagsvänliga när de sedan beslutar tvärt emot vad som kan anses vara
företagsvänligt. Passande nog har de valt en propeller som sin symbol, för det som verkar
vara deras politik så här långt är rena rama snurren.
Vi ska dock inte vara kverulanter i opposition. Vem lyssnade till Peter när väl vargen kom?
Vi ska så klart se till att hela tiden ligga i framkant med vår politik. Det är väldigt viktigt att
vi håller igång det höga tempot som vi haft de gångna åtta åren. Vi ska ständigt föda nya
idéer och tänka nya tankar. Bara för att vi hamnat i oppositions har inte vår kärlek till
Trelleborg och Söderslätt svalnat.
Jag hoppas att ni alla känner att ni kan och vill vara delaktiga i utformandet av den
borgerliga oppositionspolitiken de kommande åren. Det är min fasta övertygelse att
Moderaterna i Trelleborg har alla förutsättningar att åter styra Trelleborg, senast efter valet
2018. Vi ska helt klart vara ödmjuka i att vi inte kunde behålla det antal mandat vi lyckades
vinna i valet 2010. Trots allt ska vi komma ihåg att vi gjorde det bästa valresultatet på hela
2000-talet.
Moderaterna har fått en ny partiledare. Detta kommer innebära förändringar i den politiska
riktningen för partiet som även kommer påverka oss i Trelleborgs kommun. Jag hoppas
verkligen att vi alla är aktiva och delaktiga i detta arbete. Det är också viktigt att vi hela
tiden lyssna in vad som är viktigt och aktuellt i vardagen runt om i kommunen. Vi har nu
fyra år på oss att lyssna in, plocka upp och göra politik av vad det som kommens invånare
vill och funderar kring.
Vårt mål måste vara klart. Vi ska se till att med en bra offensiv kreativ positiv
oppositionspolitik visa att vår politik med våra förtroendevalda är rätt för vår kommun. Vi är
de som tar ansvar och utvecklar Trelleborgs kommun – varje dag, hela tiden.
Kom igen – nu kör vi för fullt. Nytt år med nya krafter för hela kommunens bästa!
Kallelse till nästa gruppmöte med kommunfullmäktigegruppen
Nästa gruppmöte är den 2 februari 18.000 på Mötesplatsen.
Det är ”obligatoriskt” för ledamöter och ersättare i fullmäktige. Övriga medlemmar är varmt
välkomna att närvara. Man kan både lyssna och prata. När det blir omröstningar är det
dock endast fullmäktigegruppen som har rösträtt.
Vill ni ha påminnelse och övrig information inför våra möten så ber jag er anmäla er
mailadress till mig.
[email protected]
Välkommen till Öppet hus!
Det nya året hinner knappt börja innan Moderaterna i Trelleborg kör igång igen.
Lördagen den 17 januari håller vi Öppet hus med riksdagsledamot Gunilla Nordgren som
gäst. Stor fokus kommer så klart läggas på Decemberöverenskommelsen men det blir nog
en del kring andra dagsaktuella frågor från riksdagen.
Öppet hus är mellan kl 10-14. Gunilla kommer börja sitt anförande kl 12.
Varmt välkomna!
Val av representanter till de kommunala bolagen
Nu är det återigen dags att anmäla intresse till valberedningen. Denna gången är
det dags att välja våra representanter i de kommunala bolagen. (T.ex.
Trelleborgshem, Trelleborgs hamn, Bredbandsbolaget, Fjärrvärmebolaget,
Elhandelsbolaget.)
Intresseanmälan skickas till [email protected]
Sista dag för intresseanmälan är den 28 januari klockan 18.00. Val av våra
representanter kommer att göras på kommunfullmäktigegruppen den 4 februari.
REGION SKÅNE
Interpellation
Till Henrik Fritzon (S), ordförande i regionstyrelsen.
Öppethållningstider på Trelleborgs
lasarett
I mitten av januari 2015 kommer dagakuten vid Trelleborgs lasarett att stänga kl. 20 i stället för
kl. 22. Detta har i huvudsak mottagits väl av personalen. En del patienter har dock uttryckt oro, nu
lika mycket som före valet i september. Oron ska självfallet tas på allvar, tillgången till god vård
får aldrig äventyras. Lika viktigt är att skåningarna inte oroas i onödan.
Socialdemokraterna har tyckt annorlunda. De använde före valet i september 2014 den
namninsamling om öppethållningstiderna på Trelleborgs lasarett som 4 199 trelleborgare skrivit
under som argument i valdebatten. Gång på gång återkom Henrik Fritzon med löften om att
akutens öppethållningstider skulle förlängas, inte förkortas.
”Vi tror inte att man får en bättre eller mer kostnadseffektiv vård för att man minskar den akuta
vården på de mindre sjukhusen”, sa Henrik Fritzon i Trelleborgs Allehanda (30/8).
”Vinner vi valet i Region Skåne kommer vi att förbättra och utveckla vården i Trelleborg på flera
sätt”, skrev han i en debattartikel i samma tidning dagen före valet (13/9). Och fortsatte: ”Vi
socialdemokrater har hela tiden varit mycket kritiska till stängningen av akutmottagningen
nattetid. Vinner vi valet kommer vi att öppna akutintaget för ambulanser dygnet runt igen.”
Nu är Henrik Fritzon regionstyrelsens ordförande och högst ansvarige politiker i Region Skåne.
Jag vill därför fråga regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S):
När ändrade du uppfattning om nattakuten på Trelleborgs lasarett, och varför?
Vilka omständigheter ligger till grund för ditt ändrade ställningstagande?
Moderaterna i Region Skåne, den 9 januari 2015
Ulf Bingsgård
Valda representanter till stiftelser
Direktionen för Carl Ajgeldingers barnhem
Marina Thelandersson (M)
Jonas Bjunö (M)
Lena Bönnemark (M)
ledamot
ledamot
ledamot
Trelleborgs golfklubb
Ina Liljeberg (M)
revisor
Hemvärnsområdets förtroendemän
Leif Malmstein (M)
revisor
J F Hellmans donationsfond
Ulf Bingsgård (M)
Bertil Tomelius (M)
Inger Persson(M)
ledamot
ersättare
ersättare
Gunborg & Frans Malmros silverbröllopsfond
Göran Gärtner (M)
Linda Strandfjäll (M)
ledamot
ledamot
Studieförbunden
Ina Liljeberg (M)
Leif Malmstein (M)
revisor
revisor
Sparbankens stiftelse för gamla
Kenneth Bingsgård (M)
Leif Malmstein (M)
ersättare
revisorsersättare
Selma och A E Anderssons donationsfond
Linda Strandfjäll (M)
ledamot
Donationsfonder skola
Leif Malmstein (M)
revisor
Donationsfonder kommunstyrelsen
Ina Liljeberg (M)
revisorsersättare
Donationsfonder socialnämnden
Ina Liljeberg (M)
revisor
Donationsfonder särskild styrelse
Leif Malmstein (M)
revisorsersättare
Donationsfonder fritidsnämnden
Ina Liljeberg (M)
revisorsersättare
Godemän enligt fastighetsbildningslagen
Mårten Bönnemark (M)
Håkan Sjöberg (M)
Anastasios Manetopoulos (M)
sakkunnig
sakkunnig
sakkunnig
Greta och Johan Kocks stiftelser
Ina Liljeberg (M)
ledamot
Moderata representanter i nämnder
Här hittar du alla våra representanter i nämnderna. Du når dem enklast via mail.
Mailadressen är fö[email protected] Exempel [email protected]
Första namnet i respektive nämnd är gruppledare.
Valda kandidater i styrelse och nämnder 2015 – 2018
Kommunfullmäk*ge
2:e vice ordförande
Gruppledare för M Vice gruppledare
Marianne Ohrlander
Mikael Rubin Ulf Bingsgård
Revisionen
Ordförande
Ledamot
Leif Malmstein
Ina Liljeberg
Valnämnden
Ordinarie ledamot
Ulf Bingsgård
ErsäHare
Mikael Rubin
Opposi*onsråd
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsnämnden
Ulf Bingsgård
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot/gruppledare
Ordinarie ledamot
Ulf Bingsgård
Mikael Rubin
Jan Larsson
ErsäHare
Ma*lda Malmgren
Jan Isaksson
Lars Mikkelä
Ordinarie ledamöter
Mikael Rubin Staffan Svensson
Håkan Sjöberg
ErsäHare
Eva Ekström
Anastasios Manetopoulos
Ber*l Tomelius
Bildningsnämnden
Ordinarie ledamöter
Fri*dsnämnden
ErsäHare
BirgiHa Sandblom
Ber*l Tomelius
Fatmir Sereme*
Ordinarie ledamöter
Gunnar Hedin
Mikael Månsson
Lena Bönnemark
ErsäHare
Bo-­‐Göran StrandSäll
Ola Svanberg
Christel Holmberg
Kulturnämnden
Lars Mikkelä
Susana Apostalovska
Roland Hansson
Ordinarie ledamöter
Lars Fränngård
Linda Hägg
Ola Pärsson
ErsäHare
Aino Vastagh
Carl Knutsson
Lars Raneke
Samhällsbyggnadsnämnden Ordinarie ledamöter
Servicenämnden
ErsäHare
Lars Raneke
OHo von Arnold
Marina Thelandersson
Ordinarie ledamöter
Linda StrandSäll
Fredrik Schlyter
Göran Persson
ErsäHare
Christer Holst
Ulla Thornberg
Sten Andersson
Socialnämnden
Ordinarie ledamöter
Tekniska nämnden Mårten Bönnemark
Nils Svensson
Jan Larsson
Ma*lda Malmgren
Jonas Bjunö
Catharina Blixen-­‐Finecke
ErsäHare
Clas Jönsson
Marianne Ahlgren
Inger Persson
Ordinarie ledamöter
Göran Gärtner
Veronica Rubin
Roger Persson
ErsäHare
Sten Andersson
BirgiHa Sandblom
Fredrik Schlyter
Överförmyndarnämnden
Ord ledamot/Vice ordförande
Ordinarie ledamot BirgiHa Nilsson
Lars Fränngård
ErsäHare
Helny Feustel
Anastasios Manetopoulos
Deadline för nästa nummer är fredagen den 6 februari 2015
REDAKTION
Skribent och ansvarig utgivare: Ulf Bingsgård
Redaktörer: Veronica Rubin, Fredrik Schlyter
(M)ötesplatsen, Algatan 76, 231 42 TRELLEBORG
www.moderat.se/trelleborg