Seminarier under dagen

Seminarier European Job Day Malmö 20 oktober 2015
Vi reserverar oss för ändringar i programmet.
Lokal Scaniasalen
10.15-10.45
Leva och arbeta i Norge, på norska
11.00-11.30
Arbeta i bl a Kanada & Australien, GoXplore, på svenska
11.45-12.15
Leva och arbeta i Irland, på engelska
12.30-13.00
Arbeta till sjöss, på svenska
13.15-13.45
Arbeta inom flygbranschen, på svenska
14.00-14.30
Leva och arbeta i Spanien, på engelska
14.45-15.15
Grensetjänsten Sverige-Norge, på norska/svenska
15.30-16.00
Ej klart vid tryckning av program
Lokal Artisten 1, Live streaming on www.europeanjobdays.eu
All conducted in English
10.00-10.10
Welcome and introduction of the day
10.10-10.25
SalesGroup Spain
10.25-10.40
Sutherland Global Bulgaria
10.40-11.00
Nordjobb
11.00-11.15
Your first EURES job
11.15-11:25
Pre-recorded company presentations with job vacancies
11:25-11:45
CGI Portugal
11:45-12:00
Labour market in Portugal
12.00-12.20
Labour market in Spain
12.20-12.40
Labour market in Italy
12.40-13.00
Labour market in Slovakia
13.00-13.20
Labour market in Norway
13.20-13.40
Labour market in Austria
13.40-14.00
Labour market in Germany
14.00-14.20
Labour market in the Czech Republic
14.20-14.40
Labour market in the Netherlands
14.40-15.00
Labour market in Estonia
15.00-15.20
Labour market in Ireland
15.20-15.40
Labour market in Denmark (not confirmed)
15.40 -16.00
Labour market in France (not confirmed)
Lokal Artisten 2
10.15-10.45
Jobb i Danmark, Öresunddirekt, på svenska
11.00-11.30
Leva och arbeta i Tyskland, på engelska
11.45-12.15
Leva och arbeta i Nederländerna, på engelska
12.30-13.00
Arbeta inom Business Support Center, på svenska
13.15-13.45
Leva och arbeta i Portugal, på engelska
14.00-14.30
Dansk lärlingsutbildning, Öresunddirekt, på svenska
14.45-15.15
Leva och arbeta i Österrike, på engelska
15.30-16.00
Ej klart vid tryckning av program
Lokal Artisten 3
10.15-10.45
Leva och arbeta i Italien, på engelska
11.00-11.30
Säsongsjobb i Europa, på svenska
11.45-12.15
Leva och arbeta i Tjeckien, på engelska
12.30-13.00
Leva och arbeta i Estland, på engelska
13.15-13.45
Your first EURES Job, på svenska
14.00-14.30
Leva och arbeta i Frankrike, på engelska (ej bekräftat)
14.45-15.15
Arbeta i bl a Kanada & Australien, GoXplore, på svenska
15.30-16.00
Ej klart vid tryckning av program