Informationsbrev Sticklinge förskola vecka 45-46 2015

INFORMATIONSBREV
Sid
1 (3)
Datum
2015-10-30
Gällande arbeten under vecka 45-46, år 2015
Sticklinge nya förskola skede 2.
Produktion
• Installationer styr och el arbeten
• Undertak fortsätter.
• Mattläggning skall bli klart.
• Undercentral är klar.
• Jobbar mot driftsattanläggning.
• Markarbeten på framsidan
• Plattsättning ovan köken.
• Diverse komplettering.
Tidsplan
Vårt mål är att inflytt kan ske som planerat VT 2016.
Riskarbeten.
Byggbodar kommer att demonteras fredag vecka 46. Det kommer bli trångt på gatan mellan 0700-0900
Inga övriga speciella riskfyllda arbeten är planerade.
Aktuella Milstolpar
1. Plattan gjuten
2. Tätt hus
3. Driftsatt anläggning
4. Montage av storkök
5. Slutbesiktning
30/4-2015 Klart
3/7-2015
Klart
30/11-2015
30/10-2015 Klart
14/12-2015
Övrigt
Bifogar bilder på arbetsplatsen.
Thorsten Lorich
Projektchef LS, Sticklinge förskola
Lidingö stad, Fastighetskontoret
Tel: 08-731 30 31
E-post: [email protected]
Love Leander
Platschef Veidekke, Sticklinge förskola
Veidekke Region Bygg, Stockholm
Tel: 073 3550635
E-post: [email protected]
INFORMATIONSBREV
Datum
2015-10-15
Köksgrupperna har monteras.
Belysningen är igång i personalrummet
Sidan 2 av 3
Sid
2 (3)
INFORMATIONSBREV
Datum
2015-10-15
Glaspartier har börjats monteras
Skärmväggar entre
Sidan 3 av 3
Sid
3 (3)