Avtal klart mellan Taurus Energy och Lallemand

Press release
Lund, den 18 maj, 2015
Avtal klart mellan Taurus Energy och Lallemand Biofuels & Distilled Spirits
för 2:a generationens jäst
Taurus Energy AB från Lund och Lallemand med huvudsäte i Kanada har skrivit ett
samarbetsavtal gällande utveckling, marknadsföring, försäljning och distribution av
Taurus 2:a generations jästplattform, XyloFerm ®, på den amerikanska marknaden.
”Det har varit vår målsättning från början att marknadsföra vår jästteknologi globalt”, säger Lars
Welin, VD, Taurus Energy AB. ”Vårt samarbetsavtal med Lallemand som har långvarig och
världsomspännande erfarenhet av jästproduktion och distribution är en strategiskt perfekt
lösning för oss.”
Fortsatt utökad tillgång av cellulosabaserad etanol är av stor ekonomisk och politisk betydelse
på USA- marknaden:
Kommersiellt tillgänglig (cellulosa) etanol skulle hjälpa USA- marknaden att möta sin
målsättning för minskat CO2 utsläpp, generera ökad ekonomisk tillväxt inom jordbruk och
teknologi - sektorerna och skydda mot fluktuerande oljepriser. Utvecklingen av cellulosa
baserad etanolteknologi har tagit längre än vad våra policygrupper hoppats. Detta till trots har
vi bevittnat ett flertal imponerande innovationer på området och de första kommersiella
anläggningarna är nu i full gång - mycket tack vare fortsatt engagemang från 1:a generations
majsbaserade etanol industri.
*) Från Cellulosic Ethanol is Getting a Big Boost from Corn, for Now, by Ryan Fitzpatrick, April 2015.
”Vägen till full kommersialisering av cellulosabaserad etanol är fortfarande fylld av utmaningar”,
tillägger Angus Ballard, President of Lallemand Biofuels & Distilled Spirits, ”men det är vår
uppgift att tillsammans bemöta dessa utmaningar och finna lösningar. Vi är tacksamma att nu
också kunna ta del av värdefulla erfarenheter från Taurus Energy och utöka vårt jäst erbjudande
med Taurus XyloFerm® produkter.”
Om Taurus Energy AB
Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett
omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006
att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en
global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända
forskare har bidragit till. Företaget är lokaliserat i forskningsparken Ideon, Lund. Taurus är
noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Welin, VD Taurus Energy AB Telefon: 046-286 86 10E-post: [email protected]
Taurus U.S. Contact:
Eddy Christensson
Vice President Sales & Marketing, North America, 952 926-0100
[email protected]
Om Lallemand Biofuels & Distilled Spirits
Lallemand Biofuel & Distilled Spirits (LBDS) är en affärsenhet under Kanadas jäst och
bakterieproducent Lallemand. baserad i Duluth, GA, USA. Lallemand Biofuels & Distilled Spirits
är den ledande leverantören av fermentations ingredienser och mervärdes tjänster till den
globala industrin för biobränsle och destillerade drycker.
För ytterligare information, vänligen kontakta: www.lallemandbds.com
Media Contacts:
Craig Pilgrim
Vice President, Marketing & Product Development, Lallemand Biofuels, 815 721-6165
[email protected]