Banbesiktningsvagifter - Svenska Bilsportförbundet

AVGIFTER 2016
BANBESIKTNING & TRÄNINGSFÖRSÄKRING
Utgåva: 1/2016 [2015-09-11]
Banbesiktningsavgifter
Avgift 2015
Avgift 2016
Banlicens Typ 1 gäller bana giltiga för nationella tävlingar på riks- och distriktsnivå (inkl. mästerskap och serier).
Backe
Crosskart
Dragracing
Drifting
Enkla tävlingsformer
Folkrace
Karting
Offroad
Radiostyrd Bilsport
Rallycross
Banlicens Typ 1
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Maximalt 3-årig giltighet
”
”
”
”
”
”
”
”
”
4 500 kr
4 500 kr
4 500 kr
3 800 kr
3 800 kr
3 800 kr
3 800 kr
3 800 kr
3 800 kr
7 000 kr
Racing – Landbana
Racing – Isbana
”
”
Maximalt 1-årig giltighet
Giltighetsperiod Jan. – Apr.
7 500 kr
* Folkrace/Crosskart
* Crosskart/Rallycross
* Karting/Racing
”
”
”
Maximalt 3-årig giltighet
”
”
4 500 kr
3 800 kr
7 000 kr
7 500 kr
Inte klart!
Inte klart!
Inte klart!
Inte klart!
Inte klart!
Inte klart!
Inte klart!
Inte klart!
Inte klart!
Inte klart!
Inte klart!
Inte klart!
Inte klart!
Inte klart!
Inte klart!
* Exempel på kombinerade banor som kräver separata banlicenser men som besiktas vid samma tillfälle av samme banbesiktare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banlicens Typ 2 gäller bana giltiga för lokaltävlingar samt för regularitytävling med 1-bilsstart på distriktsnivå.
Racing – Landbana
Banlicens Typ 2
Maximalt 1-årig giltighet
2 200 kr
Inte klart!
2 200 kr
Inte klart!
Racing – Isbana
”
Giltighetsperiod Jan. – Apr.
2 200 kr
Inte klart!
Övriga Sportgrenar
”
Maximalt 3-årig giltighet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banlicens Typ 3 gäller bana giltiga endast för förenklade tävlingsformer/-tillfällen, enskilt fall avgörs av banbesiktare.
Racing – Landbana
Racing – Isbana
Övriga Sportgrenar
Banlicens Typ 3
”
”
Maximalt 1-årig giltighet
Giltighetsperiod Jan. – Apr.
Maximalt 3-årig giltighet
1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
Inte klart!
Inte klart!
Inte klart!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBS!
Svenska Bilsportförbundet kan upphäva eller förkorta giltighetstid för en gällande banlicens.
Kommentarer
Vid besiktning för internationell banlicens tillkommer avgift till aktuellt internationellt förbund. Beställning av en besiktning för
Internationell banlicens sker alltid via skriftlig begäran till SBF som ombesörjer beställningen.
© 2015 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
Förfallen faktura för utförd banbesiktning medför att aktuell banlicens giltighet upphör med omedelbar verkan till dess att
betalningen är registrerad hos SBF, undantag endast efter samråd med SBF.
Kontaktuppgift till aktuella banbesiktare för respektive sportgrenar finns på förbundets hemsida www.sbf.se på följande adress:
http://www.sbf.se/info/kontakt/#banbesiktare
Motortävlingsförsäkring
Den s.k. träningsförsäkringen krävs vid träning, uppvisning eller kurs på bana med giltig banlicens och gäller endast
för verksamhet som arrangeras av SBF-ansluten förening med tillstånd från SBF eller SDF.
Årspremie
”
Halvårspremie
Säsongspremie
Alla sportgrenar
Alla sportgrenar på tillfällig bana med begränsad tillgänglighet
2 500 kr
Alla sportgrenar (1/1–30/6 alternativet 1/7–31/12)
Alla sportgrenar på Isbanor
1 300 kr
650 kr
(ska anges i banlicens och gäller vid maximalt tio träningstillfällen)
370 kr
2 550 kr
675 kr
1 350 kr
380 kr
* Radiostyrd Bilsport berörs inte av dessa avgifter då den sportgrenen hanteras via Riksidrottsförbundets Grundförsäkring.
SVENSK BILSPORT – AVGIFTER 2016
SIDA 1 AV 1