Inbjudan med program 11-12 november

Inbjudan till användarkonferens:
Regionala
Supercrossdatabaser 2015
Välkomna till Stadshotellet i Varberg och användarkonferens för regionala supercrossdatabaser! Konferensen anordnas av Region Halland i samarbete med SCB och de andra
regionerna som använder Supercrossdatabaserna.
Axplock ur innehållet: SCB om hushållsstatistik, Region Skåne om sin nya flyttstudie, och
workshop om hur man i Supercross kan beräkna förväntad återstående medelivslängd.
Tid:
Plats:
11-12 november 2015, lunch till lunch
Varbergs Stadshotell
Anmälan görs via Region Hallands hemsida senast 30 oktober 2015
Kostnad: 1 100 kronor exkl moms.
I konferensavgiften ingår lunch och fika båda dagarna samt middag på onsdag kväll.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.
Boende i Varberg
Respektive deltagare bokar och betalar sitt eget boende i samband med konferensen.
Det går utmärkt att bo på Varbergs Stadshotell där konferensen hålls.
E-post [email protected] eller tfn 0340-69 01 00
Uppge bokningsnummer 815884 så får ni Region Hallands avtalspris.
www.varbergsstadshotell.se
Förslag på alternativa boenden i Varberg är:
Clarion Collection Hotel Fregatten
Fästningens Vandrarhem
För den vänsterorienterade bohemen finns dessutom:
Hotell Havanna
Hotell Gästis
Frågor om programmet:
Kontakta Jessica Gustafsson eller Henrik Bengtsson, Region Halland.
E-post: [email protected] eller [email protected]
Frågor om anmälan och annat av praktisk art:
Kontakta Maria Nordin, Region Halland.
E-post [email protected] tfn 072-72 94 786
Välkommen!
Preliminärt program
Dag 1 – 11 november
Registrering från 11:30 på Stadshotellet i Varbergs
12:00 -13:00 Lunch
13:00-13:15
13:15-14:15
Introduktion
Röjandekontroll
Qun Wang, SCB
14:15-15:00
Flyttstudie i Skåne 2015 – så använde vi Skånedatabasen
Ida Karlsson och Daniel Svärd, Region Skåne
15:00-15:30
15:30-16:00
Fika
Regionplanering i flera kartdimensioner
Per Kristersson, Göteborgsregionen
16:00 -17:00 Workshops
Flera workshops kommer att genomföras. Bland alternativen finns just nu:
-
Beräkna förväntad återstående livslängd med SuperCross
Att presentera välfärdsstatistik i en kommun– exempel och frågeställningar
Koppla statistik från SuperCross till karta
Integration i Supercross
17:00
Avslutning
19:00
Middag på Stadshotellet i Varberg
Dag 2 - 12 november
08:30-08:40
Introduktion
08:40-09:40
Om urbanisering
Stefan Svanström, SCB
09:40-10:00
Fika
10:00-10:30
Nyheter från SCB
Magnus Nyström, SCB
10:45-11:45
Hushållsstatistik
Thomas Johansson, SCB
11:45
Avslutning följt av lunch