Nyheter i PMSV3 version 1.3.0 för externa användare

Release Notes PMSV3 1.3.0 – driftsatt 16:e februari 2015
Nyheter i PMSV3 version 1.3.0 för externa användare – driftsatt 16:e
februari 2015
Allmänt
Alla sidor har fått en ”följsam design”, som skall underlätta om du använder PMSV3 i en surfplatta
eller telefon. Utseendet ändras beroende på hur stort fönster du visar pmsv3 i.
Man kan nu hämta uppgifter om alla vägar som är under garanti. (under förutsättning att det
registrerats i VUH eller VU+)
-
Går att söka fram i Sök sträckor och går att få fram som info vid klick i
beläggningshistorikgrafen i Analysera sträcka.
Alla knappar ha tooltip-text (syns dock ej på plattor).
En användare kan vara på samma flik i två timmar utan att behöva logga in på nytt.
Startsida
Ny kategori för meddelanden på startsidan: Viktigt meddelande.
Meddelanden på startsidan som endast är synliga för externa användare (var tidigare inte möjligt
göra sådana meddelanden).
Karta
Kartan har fått det nya lagret Olycksdata (från Strada).
Kartlagren för Beläggning: jämnhet, spårdjup, ålder är numera dolda.
Sök sträckor
PMSV3 minns den senaste fliken man använde av ”Enkel sök” eller ”Avancerad Sök”.
Rubriken ”Gemensamma sökfilter” syns nu i Avancerad sök.
Nu går det att ändra till fler färger i Skapa intervall och färg för en variabel i ”Avancerad sök”.
Knapparna i sökresultat som hanterar valda rader är inaktiva när inga rader är valda.
Export-fil från Sök sträckor visar om representativ sträcka är vald eller inte.
”Exportera GPS fil” fungerar nu även i Google Chrome.
Knappar har lagts in för att enklare välja att se bara tabell eller bara karta eller för att återgå till
visning av båda igen.
1
Release Notes PMSV3 1.3.0 – driftsatt 16:e februari 2015
Analysera sträcka
Tvärprofilgrafen uppdateras när längdmarkören flyttas vid ”Eget urval”.
Alla beläggningsåtgärder är kategoriserade på färg i beläggningshistorikgrafen.
Nu kan man hämta aktuell geografisk position i ”Analysera sträcka” urval och grafer om webbläsaren
tillåter det. När du är ute ”i fält” och klickar på ”hårkorset” hämtas din position upp. Är du i urval
analys sätts den punkten som startpunkt och slutpunkt blir 200 meter bort.
Färgindikation i inforutan vid klick i vägdatagraf har nu samma färg som grafen.
Grafer IRI/Kantdjup/Spårdjup årlig förändring (100m) har Prognosmetod i inforutan.
Knappar har lagts in för att enklare välja att se bara grafdelen, bara vänsterdelen med
karta/foto/tvärprofil eller att återgå till båda igen.
Om variabler
Sidan ”Om variabler” visar ursprungssystem för variabler med externt ursprung.
Kategori och färg för beläggningsåtgärder visas i fliken ”Om variabler”.
Datagenerering för PMSV3 (PMS Dataproduktion2.0)
Komponenten som genererar data för PMSV3 har byggts om, vilket bl.a. innebär följande:

När data om vägbeläggningsåtgärd eller mätdata ändras för en väg i respektive källsystem,
processas vägen om automatiskt, varefter nytt data för vägen läggs in i PMSV3 nattetid.

Inget data genereras längre för väg eller del av väg som har kommunal väghållartyp.

Nya regler för skapande av generaliserade 100 m-sträckor och beräkning av generaliserat
väg- och beläggningsdata.

Det s.k. längdproblemet är åtgärdat.
2