Läs mer

Easit i praktiken
– Så använder Göteborgs Universitet Easits programvaror
Göteborgs universitet
väljer Easit ServiceDesk™
Göteborgs universitet har valt Easit ServiceDesk™ för support- och ärendehantering.
Implementation påbörjades hösten 2013
och idag används Easit ServiceDesk™ av
IT-enheten, Universitetsbiblioteket, Utbildningsenheten och ”GUL-gruppen”.
”Ett önskemål inom organisationen var att fler skulle kunna
använda samma system.
Ett ärendehanteringssystem
som samtidigt kunde stödja ett
processorienterat arbetssätt.”
Önskemål och behov
Tidigare användes olika system inom
organisationen. IT-enheten använde ett
komplext ärendehanteringssystem som
skulle bytas ut. Universitetsbiblioteket
hade ett föråldrat enklare system som inte
uppfyllde alla önskade användningsområden. Utbildningsenheten och GUL sakande
ärendehanteringssystem helt – allt sköttes
via e-post med bland annat funktionsbrevlådor.
– Det fanns ett behov av att byta ut
befintliga system. En del var föråldrade och
några avtal hade löpt ut. Ett önskemål inom
organisationen var att fler skulle kunna
använda samma system. Ett ärendehanteringssystem som samtidigt kunde stödja
ett processorienterat arbetssätt, berättar
Kontakta oss:
0771- 25 00 00
www.easit.se
Nina Romanus, IT-samordnare på Göteborgs universitet.
Easit som leverantör
När det gäller övergången från befintligt
system till Easit ServiceDesk™ har det mesta
gått smidigt.
– Vi har haft en god och löpande dialog
med Easits support. När det gäller specifika
funktioner, konfigurationsmöjligheter och
gränssnittsönskemål har frågetecken rätats
ut och förslag på förändringar har tagits
med till utvecklingen av nya versioner av
systemet, berättar Nina Romanus.
Eterfrågade funktioner
På frågan om vilket som var det starkaste
skälet till att välja just Easits ärendeplattform svarar Nina slutligen – Göteborgs universitet valde Easit
ServiceDesk™ för att plattformen hade de
funktioner som efterfrågades och Easit AB
ingick i de ramavtal som gäller för statliga
myndigheter.
Om Göteborgs universitet
Göteborgs universitet är ett
svenskt statligt universitet med
åtta fakulteter. Universitetet har
37 000 studenter och nästan 6
000 medarbetare. Stark forskning
och attraktiva utbildningar lockar
forskare och studenter från hela
världen. Göteborgs universitet är
miljöcertifierat och arbetar aktivt
för hållbar utveckling.
Universitetsbiblioteket stödjer
forskning och utbildning vid
Göteborgs universitet genom att
erbjuda informationstjänster och
samlingar, tillgång till elektroniska resurser samt undervisning
i att söka, värdera och hantera
information.
GUL är en webbaserad plattform där studenter, lärare och
administratörer kan arbeta och
kommunicera med hjälp av en
rad olika verktyg.