Ladda Ner - Kulturkarnevalen

KI
M
IT
O
Ö
N
5-
8.
11
Vasa den 7 oktober 2015
HEJ!
Du är anmäld till Kulturkarnevalen 2015 den 5-8 november
på Kimitoön. Här kommer en del information som det är bra
att känna till.
Visa gärna brevet hemma!
NÄR OCH VAR?
KULTURKARNEVALENS APP
Kulturkarnevalen börjar på torsdagen den 5 november kl.
18.00 och avslutas på söndagen den 8 november kl. 12.30.
Karnevalen går av stapeln i Kimito skolcentrum och i Dalsbruks skola, där deltagarna övernattar i klassrum. En del av
labben arrangeras i övernattningsskolorna och en del andra
labb ordnas på övriga platser på Kimitoön (se broschyren i
det här brevet).
I appen finns:
Du hittar närmare information om platser, utrymmen och
busstidtabeller på anslagstavlorna vid infodiskarna och i sovsalarna när du kommer till Kulturkarnevalen eller i vår app.
»
Kartor med information om var sovsalar och labbplatser
finns, samt var kvällsprogram ordnas
»Program
»Busstidtabeller
»Matlista
»Labbpesentationer
»Utvärderingsformulär
(som deltagarna fyller i på söndagen)
Ladda ner appen till din smarttelefon:
»
INCHECKNING
De som bor i Kimito och den som kommer med egen transport från andra orter: Incheckning vid infodisken i Kimito
skolcentrum på torsdagen mellan kl. 18.00-19.00.
De som bor i Dalsbruk: Incheckning vid infodisken i Dalsbruks
skola på torsdagen mellan kl. 18.00-19.00.
De som kommer med en karnevalsbuss: Incheckning sker vid
incheckningsdisk i övernattningsskolorna, där deltagare får
väska, armband, namnlapp och T-skjorta. Staff guidar sedan
till sovsalarna.
»
Gå in på www.kulturkarnevalen.fi med telefonens webbläsare.
Klicka på “Logga in” och uppge följande:
Användarnamn: din e-postadress (den e-postadress du
använde när du anmälde dig)
Lösenord: det lösenord du tog i bruk när du anmälde
dig
Om du inte har en smarttelefon kommer du också åt samma
innehåll som i appen genom att logga in på adressen
www.kulturkarnevalen.fi/login (samma inloggningsuppgifter
som ovan)
Appen kan laddas ner från och med 22 oktober.
PROGRAM
TA MED
Karnevalen invigs med program och info på torsdagen
kl. 20.00 i Brukshallen i Dalsbruk. På fredag kl. 9.00 samlas
alla deltagare i Brukshallen för karnevalsuppvärmning och
labbledarpresentationer, varefter deltagarna går/åker buss
tillsammans med sina labbledare till de olika labben.
»
»
»
Vi arrangerar olika kvällsprogram både på torsdag och
fredag i båda övernattningsskolorna. Du kan läsa mera om
programmen i broschyren i detta brev och på vår hemsida.
Du behöver inte anmäla dig till kvällsprogrammen. Avståndet
mellan skolorna är omkring 25 km så därför kommer det att
trafikera karnevalsbussar mellan skolorna kvällstid.
Ett annat kvällsprogram är KK-estraden som är öppen på
fredag kl. 19.30-22.00. Vi välkomnar talanger att uppträda
på scenen, det kan vara t.ex. band, dansuppträdande eller
solosång. Meddela ditt intresse till [email protected],
senast den 29.10, så gör vi upp en tidtabell. Ett uppträdande
under kvällen är bandet Another Wasted Night från Pargas.
På lördag är det karnevalsfest bestående av deltagarnas
labbpresentationer och -utställningar. Efteråt är det konsert
med hiphop bandet Green Light District och avslutningsvis
presenterar DJ- och VJ labben vad de har lärt sig under
karnevalen. Labbpresentationerna fortsätter på söndagens
avslutning.
LABB
Gå in på kulturkarnevalen.fi/labb och kolla om ditt labb har
någon förberedelseuppgift. Ifall ditt labb har en, är det viktigt
att du gör den. I labbeskrivningen hittar du också information
om vad labbledaren vill att du tar med dig till labbet. Under
karnevalen deltar du båda dagarna i det labb du valt.
Du kan kolla din anmälan genom att logga in under fliken
Anmälan på www.kulturkarnevalen.fi. Om du har uppgett ett
köalternativ då du anmälde dig, överflyttas du om det blir lediga platser. Du får i så fall ett meddelande till din e-postadress
eller ett sms där vi ber dig bekräfta att du tar emot platsen.
Om du inte vill överflyttas, meddela [email protected],
så tar vi bort dig från kölistan.
TRANSPORT
Vi e-postar busstidtabeller till alla i slutet av vecka 42 (som i
sin anmälan uppgett behov av transport). Så håll utkik på din
inkorg!
INKVARTERING
För att inkvarteringen skall bli så smidig som möjligt för alla,
kommer arrangören i förväg att bestämma i vilken skola
deltagarna sover. Sovsalarna finns utmärkta på kartor (kan
ses i appen eller på anslagstavlorna i skolan). På plats finns
också staff som guidar till sovsalarna. Det är överenskommet
med busschaufförerna vilka bussar som åker till vilken skola.
Däremot väljer du själv i vilket rum du vill övernatta i den
skola som blir din övernattningsskola. Vänligen ta i beaktande att du vid anmälan har uppgett om du vill övernatta i flick-,
pojk- eller samrum, och arrangören har planerat fördelningen
av de olika rummen på basis av deltagarnas önskemål.
»
»
»
Sovsäck, liggunderlag, dyna, handduk, toalettsaker
Eventuella mediciner du använder
Bekväma, varma och oömma kläder, även kläder för utomhusvistelse
En extra filt kan vara bra att ha till natten
Lite kontanter eftersom det kan finnas möjlighet att köpa
något smått och gott i övernattningsskolorna
Inneskor eller yllesockor.
Alla tar av sig uteskorna då vi är inomhus, då undviker vi att
få in slask och/eller sand i klassrummen där det övernattas,
och det är trivsammare när det är rent och snyggt på vår karneval. Alla lämnar ytterskorna vid ingångarna (det kommer
att skyltas).
SÄKERHET, ÖVERVAKNING OCH TRIVSEL
På Kulturkarnevalen finns tio personer, med första
hjälpen kunskap, från säkerhetsfirman Sokol Security.
Kulturkarnevalen har samarbetat med företaget de senaste
fyra åren. Övervakningen sker dygnen runt.
Kulturkarnevalen har därtill en stab bestående av omkring 40
volontärer som jobbar dygnen rynt. En del av volontärerna är
aktiva i Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS medan
andra är ungdomar som varit med på karnevalen under
flera år. Övriga som finns på plats hela tiden är: producent
Eva-Helén Ahlberg, konstnärligea ledaren Mikael ”Gusse”
Andersson, produktionsassistent Anne Kaukonen och kulturproducentstuderande/praktikant Peik Nyman. Bland de frivilliga finns också Jonna Skand, som tidigare har jobbat som
skolkurator. Du känner igen staffen på deras blåa staff-skjortor. Du kan komma och prata med staffen när som helst, eller
söka upp dem vid närmaste infodisk. Vi visar alla respekt för
varandra.
Värdeföremål såsom kontanter, kamera, telefon och så vidare
tar vi från Kulturkarnevalens sida inte ansvar för. Du bör alltså
själv se till att du inte lämnar dina värdeföremål obevakade.
Alla former av sprit och droger är förbjudna och konfiskeras.
Innehavarna skickas hem på egen eller målsmännens bekostnad. Skolområdet är också en rökfri zon.
Ytterdörrarna till skolorna stängs på torsdag och fredag kl.
00.30 och på lördag kl. 01.00. Du skall vara i din övernattingsskola innan det.
FOTO OCH SOCIALA MEDIER
På plats under karnevalen kommer det att finnas en fotograf som dokumenterar karnevalens olika skeden. Bilderna
kommer senare att finnas på vår hemsida och Facebooksida.
Kulturkarnevalen använder hashtaggen #kul15kimito på
Instagram. Använd gärna hashtaggen då du lägger upp bilder från årets karneval!
Du kan följa med våra nyheter på
www.facebook.com/kulturkarnevalen.
DELTAGARAVGIFT, KORRIGERINGAR AV ANMÄLAN
OCH ANNULLERING
Deltagaravgiften är 50€ för medlemmar i FSS, 60€ för övriga. Avgiften betalas in på Föreningen Kulturkarnevalen rf:s
konto, Aktia bank 497000-138618 senast den 15 oktober
2015. Bifogat i detta kuvert finns bankgirot. Kom ihåg att
uppge referensnumret vid betalningen! Avgiften inkluderar
transporter, kost, logi, deltagande i labb, olycksfallsförsäkring
och kulturkarnevalsprylar.
Om du vill avboka din plats eller göra korrigeringar i
din anmälan, så kan du göra det fram till den 15.10 på
www.kulturkarnevalen.fi genom att klicka på fliken Anmälan
och sedan klicka på Logga in. Du loggar in med den e-postadress som du använde när du anmälde dig och det lösenordet du då tog ibruk. Du kan avboka kostnadsfritt fram till den
15 oktober 2015.
Vid avanmälan efter den 15 oktober kommer vi att debitera
30 €. Vid avanmälan efter den 29 oktober eller om du inte alls
dyker upp på Kulturkarnevalen debiterar vi hela avgiften. Vid
avbokning av andra orsaker än sjukdom återbetalar vi inte
deltagaravgiften.
Om du skulle bli sjuk och därför inte kan delta på karnevalen,
måste du visa upp ett sjukintyg för att få tillbaka/ inte behöva betala din deltagaravgift. Sjukanmälan/avanmälan och
korrigering i anmälan efter den 15 oktober måste göras till
adressen [email protected]
..
..
Varmt valkommen
till Kimitoon
och Kulturkarnevalen 2015!
Eva- Helén Ahlberg, producent
050 3370367, [email protected]
Anne Kaukonen, produktionsassistent
041 366 1288, [email protected]
Mikael ”Gusse” Andersson, konstnärlig ledare
050 5053036, [email protected]
Peik Nyman
Kulturproducentstuderande vid Arcada
Nicholas Kujala
Ordförande
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Otto Pettersson
Generalsekreterare
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Paula Palin
Ordförande
Föreningen Kulturkarnevalen rf
MEDDELA OSS
FÖRFRÅGNINGAR RIKTAS TILL
Om du behöver extra hjälp med något, t.ex. om du har något
funktionshinder, meddela oss så att vi kan ta det i beaktande
vid planeringen av praktiska arrangemang. Om du har någon
födoämnesallergi är det viktigt att du har kommit ihåg att
uppge det i anmälningsformuläret.
Eva-helen Ahlberg, producent
050 3370367, [email protected]
eller
Anne Kaukonen, produktionsassistent
041 366 1288, [email protected]
Det här brevet har endast skickats till de personer som har
en bekräftad plats i ett labb på Kulturkarnevalen.
Föreningen Kulturkarnevalen r.f.
Teräsgränd 3 F
65100 Vasa
[email protected]
www.kulturkarnevalen.fi
facebook.com/kulturkarnevalen
ARRANGÖRER: Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf och
dess underförening Kulturkarnevalen rf i samarbete med Kimitoön,
Coderiet, Dagsverke rf., DUNK — De Ungas Musikförbund i
Svenskfinland, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf,
Folkhälsan, Krisjouren för unga/Helsingforsmissionen, Labbet r.f,
Prometheus-lägrets stöd rf, Radio X3M, Sagalunds museum, Svenska
pensionärsförbundet, Ungdom mot rasism i Finland, UngInfo,
UngMartha, Yrkeshögskolan Novia/utbildningsprogrammet i
scenkonst och Åbo Underrättelser.
FINANSIÄRER: Svenska Kulturfonden och Undervisningsoch kulturministeriet, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse,
Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Otto
A. Malms Donationsfod, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne,
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Stiftelsen Pro Juventute
Nostra, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska folkskolans vänner, Waldemar
von Frenckells stiftelse och William Thurings stiftelse.