Testfrågor_OneDrive_for_Business_1 0

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot
Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet
Namn:
Befattning:
Anställd/konsult:
Innehåll
Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for Business-Pilot ........................................................................... 2
Allmänna frågor .............................................................................................................................................................. 3
Installation ....................................................................................................................................................................... 3
Riktlinjer.......................................................................................................................................................................... 4
Lathundar ........................................................................................................................................................................ 4
Inloggning ....................................................................................................................................................................... 4
Webgränssnitt .................................................................................................................................................................. 6
Synkronisering ................................................................................................................................................................ 6
Öppna dokument ............................................................................................................................................................. 7
Dela dokument (enhet* = mobil, läsplatta, dator – privat/VGR) .................................................................................... 7
Redigera dokument (enhet* = mobil, läsplatta, dator – privat/VGR).............................................................................. 7
Versionshantering............................................................................................................................................................ 8
Integration med andra Microsoft applikationer ............................................................................................................... 8
Backup/återläsning .......................................................................................................................................................... 9
Support ............................................................................................................................................................................ 9
Övriga kommentarer: ...................................................................................................................................................... 9
Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive
for Business - Pilot
Testerna utförs om möjligt på:
 På jobbet med en VGR-dator

På jobbet med en VGR-läsplatta

I hemmet med en privatdator/läsplatta

Via mobiltelefonen - VGRs/privat
Du förväntas testa OneDrive for Business för att utvärdera dess funktionalitet och
användbarhet. Din synpunkter och svar är viktiga för projektet. Därför är det av största
betydelse att du testar de funktioner listade i dokument och ger din syn på hur användbar
tjänsten är för dig. En mer utförlig enkät där frågorna kommer att viktas kommer att
skickas ut till dig efter Pilotens avslut.
Som stöd för att komma ihåg utfallet av dina tester kan du använda detta dokument.
Vid frågor om Testfrågor-dokumentet kontakta Tatjana Sadkov
([email protected])
Sammanfattningen av allas svar kommer att redovisas i en rapport där du givetvis
kommer att vara anonym.
Hör av dig till Tatjana Sadkov om du är intresserad av att ta del av den slutliga
rapporten.
Projektet tar tacksamt emot dina krav/önskemål på OneDrive for Business-tjänsten samt
hur den skulle kunna bli bättre och tillgodose dina behov.
Tack för din medverkan och ditt bidrag att göra denna pilot ännu bättre!
Med vänlig hälsning
OneDrive for Business–Pilot projektet
2
Allmänna frågor
Hur många timmar per dag använder du VGR:s dator/läsplatta i ditt arbete?
Svar:
Hur många timmar per dag använder du en icke VGR utrustning för att utföra ditt
arbete på VGR, tex läsa webmail?
Svar:
Sparar du filer på din hemkatalog H: idag?
Svar:
Ja
Nej
Använder du den privata versionen av OneDrive idag?
Svar:
Ja
Nej
Använder du en liknande lagringstjänst som OneDrive,, tex Dropbox, Google drive etc
för privat bruk?
Svar:
Installation
Har det varit problem att installera applikationen på VGR-mobil?
Svar:
Ja
Nej
Har det varit problem att installera applikationen på privat mobil?
Svar:
Ja
Nej
Har det varit problem att installera applikationen på VGR-läsplatta?
Svar:
Ja
Nej
Har det varit problem att installera applikationen på privatdator/läsplatta hemma?
Svar:
Ja
Kommentarer:
3
Nej
Riktlinjer
Var riktlinjerna tillräckligt tydliga?
Svar:
Ja
Nej
Har det varit enkelt att förstå vilken information som får läggas i molnet?
Svar:
Ja
Nej
Har det varit enkelt att värdera vilken information som får resp. inte får lagras i molnet?
Svar:
Ja
Nej
Hur tycker du att riktlinjerna kan förtydligas?
Kommentarer:
Lathundar
Gav lathundarna den hjälp du behövde?
Svar:
Ja
Nej
Vad skulle du vilja lägga till i lathundarna för att få dem än mer tydliga?
Kommentarer:
Inloggning
På jobbet med en VGR-dator
Kunde du logga in första gången enligt instruktion på jobbet?
Svar:
Fungerade det att logga in med ditt VGR-id på en VGR standarddator (GIT)på VGRnet med
Internet Explorer utan att behöva skriva ditt VGR-lösenord igen (single sign-on)?
Svar:
Ja
Nej
Hur lång tid tog det att logga in in OneDrive for Business?
Svar:
Tiden det tog att logga in i OneDrive for Business - var den acceptabel?
Svar:
Ja
Nej
På jobbet med en VGR–läsplatta
Kunde du logga in första gången enligt instruktion på jobbet?
Svar:
Ja
Nej
4
Fungerade det att logga in med ditt VGR-id på en läsplatta på VGRnet med Internet Explorer
utan att behöva skriva ditt VGR-lösenord igen (single sign-on)?
Svar:
Hur lång tid tog det att logga in?
Svar:
Tiden det tog att logga in - var den acceptabel?
Svar:
Ja
Nej
I hemmet med en privatdator/läsplatta
Kunde du logga in första gången enligt instruktion på i hemmet med din privata
dator/läsplatta
Svar:
Ja
Nej
Via mobiltelefon från VGR
Kunde du logga in första gången enligt instruktion via VGR-mobil
Svar:
Ja
Nej
Via mobiltelefon som är privat
Kunde du logga in första gången enligt instruktion via privat mobil
Svar:
Ja
Kommentarer:
5
Nej
Webgränssnitt
I hemmet med en privat dator/läsplatta
Hur fungerade tjänsten via Webgränssnittet dvs när du loggat in via
http://onedrive.vgregion.se
Svar:
Via mobiltelefon från VGR
Hur fungerade tjänsten via Webgränssnittet dvs när du loggat in via
http://onedrive.vgregion.se
Svar:
Via mobiltelefon som är Privat
Hur fungerade tjänsten via Webgränssnittet dvs när du loggat in via
http://onedrive.vgregion.se
Svar:
Synkronisering
Var det enkelt att konfigurera synkronisering mellan datorn och OneDrive for Business?
Svar:
Ja
Nej
Var det tydligt hur du hindrade information som omfattas av sekretess att inte hamna i
OneDrive for Business?
Svar:
Ja
Nej
Kommentarer:
6
Öppna dokument
Har det varit problem att öppna dokument?
Svar:
Ja
Nej
Om ja, från vilken enhet* och vilket program använde du? T.ex. Office Word
Svar:
Har en alternativ läsare eller annan programvara för att läsa och redigera program på din
mobil/läsplatta används?(ex, iOS egna Office-redigerare el liknande)
Svar:
Ja
Nej
Om ja, från vilken enhet och vilket program använde du?
Svar:
Dela dokument (enhet* = mobil, läsplatta, dator – privat/VGR)
Har det varit problem att dela dokument internt VGR?
Svar:
Ja
Nej
Om ja, från vilken enhet* och vilket program använde du? T.ex. Office Word
Svar:
Har det varit problem att dela dokument utanför VGR?
Svar:
Ja
Nej
Om ja, från vilken enhet* och vilket program använde du? T.ex. Office Word
Svar:
Kommentarer:
Redigera dokument (enhet* = mobil, läsplatta, dator – privat/VGR)
Kunde du redigera i någon annans dokument inom VGR?
Svar:
Ja
Nej
Om nej, från vilken enhet* och vilket program använde du? T.ex. Office Word
Svar:
7
Kunde du redigera i någon annans dokument utanför VGR?
Svar:
Ja
Nej
Om nej, från vilken enhet* och vilket program använde du? T.ex. Office Word
Svar:
Kunde du redigera samtidigt i ett dokument som någon annan inom VGR?
Svar:
Ja
Nej
Om nej, från vilken enhet* och vilket program använde du? T.ex. Office Word
Svar:
Kunde du redigera samtidigt i ett dokument som någon annan utanför VGR?
Svar:
Ja
Nej
Om nej, från vilken enhet* och vilket program använde du? T.ex. Office Word
Svar:
Har det varit problem att redigera dokument generellt?
Svar:
Ja
Nej
Om ja, från vilken enhet* och vilket program använde du? T.ex. Office Word
Svar:
Versionshantering
Kunde du gå tillbaka till en tidigare version av ett dokument?
Svar:
Ja
Nej
Kunde du gå tillbaka till en tidigare version på ditt dokument där andra personer redan hade
gjort uppdateringar?
Svar:
Ja
Nej
Kommentarer:
Integration med andra Microsoftapplikationer
Har du testat möjligheten att dela anteckningsboken (OneNote) i OneDrive for Business?
Svar:
Ja
Nej
Hur fungerade integrationen med Outlook?
Svar:
8
Kommentarer:
Backup/återläsning
Hur fungerade det att återställa en fil som du tagit bort?
Svar:
Support
Hur fungerade Early life-support?
Svar:
Övriga kommentarer:
9