Protokoll 2015-10-22

Förskoleråd, förskolan Humlan 2015-10-22
Närvarande: Se protokollet som finns uppsatt på anslagstavlorna på förskolan.
Inledning
Mia hälsade alla välkomna och presenterade sig kort. Hon är ny förskolechef sedan 20/8,
efterträtt Ylva Mård som gått i pension. I förskoleråden inom Östberga förskolor så har vi
inga valda representanter, utan alla föräldrar är varmt välkomna! Alla föräldrar presenterade
sig.
Kemikaliesmart förskola
Mia presenterade stadens plan för att skapa en kemikaliesmart förskola. Kemikaliecentum
har gjort en mycket bra vägledning för att minska antalet kemikalier inom förskolan. Staden
har som mål att skapa ett Giftfritt Stockholm år 2030. Materialet kan användas både för
personal och föräldrar.
Vi kommer att starta ett arbete med att rensa bort så mycket kemikalier som möjligt.
Vägledningen är indelad i tre nivåer med konkreta åtgärder och avslutas med en bra
checklista för vårt arbete. Nivå 1, som innebär att sortera bort och ersätta med andra bra
material, ska alla våra fem förskolor ha uppnått under år 2016. Vi kan behöva hjälp från er
föräldrar, om intresse finns så kan vi bjuda in er för att hjälpa oss med att sortera ut
olämpligt material.
På Humlan blir detta arbete naturligt genom att vi ska flytta till en ny lokal. Vi kommer även
att titta på inköp av livsmedel samt tillredningsartiklar i våra kök. Mia uppmanar alla att ta
hem och läsa materialet, bra tips även till alla föräldrar.
Flytt av Humlan
Mia informerade om flytt och evakuering av Humlan. Bygglovet och alla tillstånd är klara.
I tisdags meddelade entreprenören att de inte kommer att kunna hålla tidsplanen. Flytten
kommer nu att ske i månadsskiftet februari-mars, kan även ta längre tid enligt Mia. Alla
markarbeten bör i stort sett vara klara innan vi flyttar in, anser Mia.
SISAB väntar på att få riva gamla Humlan efter nyår, detta försvårar processen till viss del.
Trafiksituationen behöver ses över, enligt en förälder. Bilisterna håller alltför höga
hastigheter på Årstavägen-Svärdlångsvägen. Självklart måste det vara hastighetsbegräsning
på 30 km/h utanför den nya förskolepaviljongen. Mia tar med sig frågan till förvaltningen.
Paviljongens bygglov ligger på 10 år, men vi räknar med att vara där cirka 3 år,
förhoppningsvis går bygget snabbare. Nya Humlan måste vara helt klar innan vi flyttar in.
Mia gick igenom planritningen med alla föräldrar. Från början var tanken att det skulle vara
en vändplan i nära anslutning till förskolan. Den är nu slopad, eftersom idrottsförvaltningen
ska bygga en mindre fotbollsplan där. Hur sophanteringen ska skötas är en fråga som måste
lösas, Mia diskuterar detta med förvaltningen.
Paviljongen är byggd för 4 avdelningar, alla barn från Humlan får plats i den nya byggnaden.
En tanke är att flytta Valrossen hit alternativt att de två resterande avdelningarna används
till att evakuera någon annan förskola hit.
Ytan i paviljongen kommer att bli mindre än gamla Humlan. Verksamheten behöver därför
anpassas till de nya lokalerna. Paviljongen har stått uppställd på annan plats tidigare, men
håller nu på att totalrenoveras. Alla föräldrar kommer att bjudas in när den nya paviljongen
står på plats. Paviljonger brukar, enligt Mia, vara mycket moderna och välutrustade när det
gäller akustiken.
En fördel med paviljongen är att vi får en gård och att den ligger nära strövområden. Gården
kommer att var täckt av konstgräs, en fråga är om det är giftfritt. Gården kommer att
utrustas med lekmaterial och klätterställningar. Det blir en parkering för föräldrar, men
ingen personalparkering. Blir det barnvagnsförråd - ytterligare en fråga som Mia tar med sig
till förvaltningen. Personalen kommer att involveras i det fortsatta arbetet med interiör och
utegården.
I paviljongen blir det ett tillagningskök, mycket positivt att man satsar på detta i en paviljong.
En kock kommer att arbeta i köket, oklart i dagsläget vem det blir.
Trappan till övervåningen kommer att ligga invändigt i huset. Det mest troliga är att
verksamheten för de små barnen ligger på nedre plan och för de äldre på övre planet. Det
kommer att vara en gemensam förskola med fyra avdelningar, som kan berika varandra. Bra
med fyra avdelningar rent organisatoriskt, enligt Mia.
Mia informerar er föräldrar fortlöpande om evakueringen. Kontakta även Mia om ni har
några fortsatta frågor, e-post: [email protected] Vi bjuder in till ett
föräldramöte framöver, där vi redovisar hur flytten rent praktiskt ska gå till.
Kosten på förskolan
Livsmedelsverket har kommit med nya riktlinjer när det gäller ris och riskakor, som
innehåller rester av arsenik. Riskakor ska inte serveras alls och ris serveras som mest en gång
i veckan. Fullkornsris ska kokas i mycket vatten.
Föräldrar ska inte ta med sig livsmedel in på förskolan. Vår verksamhet styrs av riktlinjer när
det gäller kost och måltider och vi måste garantera en riskfri miljö när det livsmedel.
Aktuella frågor på förskolan
Hanna informerade om att personal och barn nu arbetar med temat Naturen; Fjärilen går
mycket till skogen. Vecka 45 arrangerar man maskerad. Igelkotten har haft föräldramöte,
Fjärilen har föräldramöte nästa vecka.
Gläntan har öppet under julledigheten, övriga fyra förskolor har stängt 24/12-6/1.
Helene och Birgitta ambulerar runt på våra fem förskolor. Birgitta är på Humlan och
Valrossen på onsdagar och Helene på torsdagar.
Vid datorn/ Birgitta