Fastighetskontoret flyttar till ny adress

Styrelsen i brf Munkhättan
– vald på stämman 4 februari 2015
Fastighetskontoret
flyttar till ny adress
Nita Kallaba …
Nina Bergström – vikarierande vicevärd
Under april är Fredrik Olsson föräldraledig i samband med att
familjen får tillskott. Under tiden Fredrik är pappa-ledig vikarierar
Nina Bergström som vicevärd.
Nina är utbildad fastighetsförvaltare och har tidigare arbetat på
Lifra fastigheter. Avsikten är att Nina även framöver ska ersätta
Fredrik i samband med semestrar och andra ledigheter.
… är ny i styrelsen.
Nita flyttade till
Munkhättan årsskiftet
2007/2008 och har
tidigare bott vid Värnhem
och Dalaplan.
Det som driver henne att
engagera sig i styrelsen
är att kunna påverka att
umgängesregler som
gäller inom föreningen,
och att de följs. Till
exempel att öka respekten
för bokade tvättider.
Nita Kallaba är
barnskötare och har
framför allt arbetat i
Danmark för en privat
vårdgivare.
Munkhättans fastighetskontor flyttar till Munkhättegatan
22B i början av maj. Nya fastighetskontoret ligger i direkt
anslutning till styrelserummet. Bakgrunden till flytten är
bland annat de senaste skyfallen och översvämningen
i källaren på Rödkullastigen 1B. Det ”gamla” kontoret
och föreningens arkiv måste mögelsaneras efter
översvämningen.
Det nya kontoret på Munkhättegatan 22B ger dessutom en radikalt
förbättrad arbetsmiljö för vicevärden och styrelsemedlemmarna
som använder kontoret för att utföra sina föreningsuppdrag. Nya
möbler är redan på plats. När internet-uppkopplingen är klar kan
kontoret tas i bruk.
På Rödkullastigen 1B ska alla möbler, inredning och golven rivas ut
sen ska fukt och mögel torkas ut. I arkivrummet stod vattnet högt
under översvämningen. Pärmar och papper blev vattenskadade.
Avsikten är att så stor del som möjligt ska räddas och rummet
saneras.
Tvättstopp efter kl. 22
Munkhättans medarbetare
Vicevärd: Fredrik Olsson
Vikarierande vicevärd: Nina Bergström
Vaktmästare: Enes Fisic
Lokalvårdare: Filippa Mårtensson
Fredrik Olsson
Enes Fisic
Filippa Mårtensson
Telefonnummmer – öppettider – journummer
Fastighetskontoret tfn: 040–880 94
Vicevärd tfn: 010–442 32 23 (kl 7–16)
Vaktmästare tfn: 070–880 48 11 (kl 7–16)
Fastighetskontoret Rödkullastigen 1B
Öppet måndag kl. 10–11, samt tisdagar kl. 18.30–19.30
Från 1 maj finns fastighetskontoret på: Munkhättegatan 22B
Vid akuta fel kontakta:
Akuta fel
Örestads Bevakning 040-93 12 70
Telefonnumret gäller vid akuta fel som
uppstår under jourtid – vardagar kl.
16:00–07:00, helgdagar dygnet runt.
Felet ska vara sådant att det kan ge ekonomiska, materiella
eller personliga skador om det inte genast åtgärdas.
Fel på lägenhetens vitvaror, ytterdörr eller annat som tillhör
lägenheten ingår inte i Örestads Bevaknings uppdrag.
Nu är det slut med att använda tvättplatsen i garaget
sena kvällar och nätter. En timer ska reglera så att
tvättutrustningen automatiskt stängs av kl. 22 .
Anledningen är att slangvindan och kompressorn ger ifrån sig
höga och karaktäristiska ljud när de används. Ljuden fortplantas
upp genom huset och fördärvar nattsömnen för dem som bor på
Munkhättegatan 22.
Följ brf Munkhättan på internet
www.hsb.se/malmo/munkhattan
Michaels
tankar
Förändringar är
det enda som
är konstant.
På Munkhättan
förändrar vi nu genom att
flytta fastighetskontoret till
Munkhättegatan 22B och inreder
en del av styrelserummet till
fastighetskontor. Det är en
nödvändig och välkommen
förändring som framför allt ger
vicevärden en dräglig arbetsmiljö.
Fasadrenoveringen är inne på sista
huset som också visade sig vara
hårdast ansatt av tidens tand. Det
visar att vi gjorde rätt som direkt
startade renoveringen när vi insåg
i vilket dåligt skick fasaderna var.
Vi ska vara tacksamma att vi hann
fixa fasaderna innan någon blev
skadad av fallande tegelstenar.
Hissarna på Rödkullastigen 1 och
3 måste vi hålla ett öga på. De är
gamla och kan sluta fungera vilken
dag som helst. När det gäller
hissarna ska vi försöka få till stånd
samarbete med grannföreningarna
som är i samma situation som
vi. Om vi kan göra en gemensam
upphandling av nya hissar kan vi
förhoppningsvis få ett förmånligare
pris.
Hjälp till att hålla ordning. Släng
inte reklamblad som du fått i
postboxen på golvet. Släng dem
i återvinningen. Vi får inte lov av
brandmyndigheterna att ha en
papperskorg i vid postboxarna.
Och kasta inte ut cigarettfimpar
från balkongen. Det är alltid någon
annan som får ta hand om ditt
skräp när du själv inte gör det. Så
snälla, ta hand om dina reklamblad
och använd en askkopp för
fimparna.
Sista fasaden värst angripen
Viktiga regler
vid renovering
Innan du startar en mer omfattande renovering
i lägenheten måste du enligt stadgarna anmäla
det till fastighetskontoret. Extra viktigt är det i
samband med badrumsrenovering.
Anmälan behöver du göra två veckor i förväg.
Det är viktigt att du gör det innan arbetet
startar – glömmer du anmälan och använder en
icke-auktoriserad vvs-installatör riskerar du att
tvingas göra om hela badrumsrenoveringen.
Stadgarna säger; bostadsrättshavaren får inte utan
styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärder som
innefattar:
• Ingrepp i bärande konstruktion. Till exempel
riva eller ändra bärande konstruktion, ändra
planlösning till exempel flytta kök, badrum,
ändra radiatorer.
• Förändra befintliga ledningar för avlopp, värme,
gas eller vatten.
• Annan väsentlig förändring av lägenheten.
Badrumsrenovering
Arbetet i badrummet får endast utföras av
auktoriserad vvs-installatör. Därför måste du
– när du anmäler renoveringen – bifoga din vvsinstallatörs kvalitetsdokument samt kopia på att
installatören är auktoriserad och arbetar enligt
branschstandarden ”Säker vatten”.
Blankett för att anmäla renovering finns att ladda ner
på Munkhättans hemsida, du får den som bilaga här
och du kan också hämta den på fastighetskontoret.
Har du frågor kring din planerade renovering, tveka
inte att prata med vicevärden.
Bra länkar
www.gvk.se – Svensk våtrumskontroll, där kan
man söka efter företag för att se om de är certifierade och finna mycket bra information om badrumsrenovering.
www.bkr.se – Byggkeramikrådet, samma som
ovan, företag som utför badrumsrenoveringar i
föreningen ska antingen vara anslutna till Byggkeramikrådet eller Svensk våtrumskontroll.
www.säkervatten.se – Alla vvs-montörer som utför
arbete i föreningen ska ha denna certifiering.
Obs!
Om en skada
uppkommer i
lägenheten på
grund av att du
genomfört en
ändring eller
renoverat på ett
sätt som inte följer
gällande lagar
och regelverk
kommer föreningen
debitera berörd
borättsinnehavare
alla kostnader.
Gör så här när du ska
renovera badrummet:
1. Bestäm vilken entreprenör som ska
utföra arbetet.
2. Fyll i ansökan och lämna till
föreningen i god tid gärna två veckor
innan arbetet ska börja, bifoga
entreprenörens behörighetsbevis.
3. När arbetet är klart, lämna in fakturan
där golvbrunnsbytet står med och en
kopia på kvalitetsdokument, därefter
betalar föreningen ut 4 500 kronor i
ersättning för golvbrunnsbytet.
Fasadrenoveringen är inne på sista huset – Rödkullastigen 3 –
som också är det som hårdast drabbats av frostsprängning.
Många stenar i framför allt hörnen uppe vid taket har fått bystas.
Bilderna av fasaden visar att det inte fanns andra alternativ än
att akut starta renoveringen – risken för att fallande stenar skulle
ställa till med personskador var överhängande.
Nytt system för taggar
Brf Munkhättan ändrar
taggsystemet så att det
i fortsättningen sköts av
Sydantenn. För medlemmarna
kommer det inte att märkas
någon skillnad.
Fördelen är att vaktmästare och
vicevärd inte behöver engagera
sig i backup eller uppdatering
av taggsystemet.
Idag är tagggarna registrerade
i två parallella system vilket
ställer till problem när nya
taggar ska registreras och
läggas in i systemen.
Sydantenn tar över driften av
taggsystemet under april.
Inom Munkhättan
är drygt tusen
taggar registrerade
i systemet.
Nyregistrering
av taggar sköts i
fortsättningen via
internet.
Café Munkhättan fortsätter som tidigare. Kaffe och
trivsel serveras varannan torsdag i festlokalen. Lars
Jirhamn är ansvarig för caféet och sköter även
biljarden samt arrangerar den bussresa som avgår i
slutet av september.
Café Munkhättan är öppet kl. 13–16:
– 26 mars
– 9 april
– 23 april
– 7 maj
– 21 maj
– 4 juni / våravslutning och sommarfest,
Använd askkopp!
Ta hand om reklamen!
Det är fel beteende att kasta ut
fimpar från balkongen ner på
gräsmattan. Använd askkopp
och töm fimparna tillsammans
med de vanliga soporna.
Då slipper föreningens
vaktmästare städa efter er.
Postboxarna har fått sneda tak. Det är för att vi inte
ska kunna lägga oönskad post ovanpå boxarna.
Vi kan inte ställa ut papperskorgar för skräppost vid
postboxarna – det tillåter inte brandmyndigheten.
Istället får vi alla se till att ta med oss vår post och
den vi inte vill ha får vi slänga i återvinningen.
INTE PÅ GOLVET!