Exp nyhetsbrev mars2015 webb

nr. 1. 2015
nyhetsbrev till näringslivet
` Intentius ` Famera ` KraftPowercom
` Technogarden ` Eco Sign ` Abena ` Norrgavel
aaa
Caroline Blom Nielsen är Inwidos
divisionschef för återförsäljare i Sverige,
placerad i Växjö. I mars flyttade företaget in på I11.
fönsterjätte växer i växjö
Sveriges största fönstertillverkare centraliserar sin återförsäljarfunktion till Växjö.
Valet för börsnoterade Inwido stod mellan Växjö, Vetlanda och Lenhovda.
– Avgörande blev att vi hittade en tillräckligt stor lokal, säger Caroline Blom Nielsen,
divisionschef retail.
a
1
• n y h e t s b r e v f r å n n ä r i n g s l i v s k o n t o r e t, v ä x j ö k o m m u n • 1 . 2 0 1 5
forts. Inwido
nappt har målarfärgen
torkat på väggarna i
lokalerna på I11 där
Inwido är på gång att flytta in. 70
arbetsplatser håller på att fyllas. 60
personer har Växjö som sin permanenta arbetsplats. Resten är till
för säljare och andra funktioner
som är på tillfälligt besök.
– Här har vi fått väldigt fina
och anpassade lokaler utan att
behöva bygga nytt. Det hade vi
helt enkelt inte tid med. Vi tror
också att det är lite enklare att
rekrytera när man sitter på en
större ort med bra kommunikationer, säger Caroline Blom Nielsen
som för ungefär ett halvår sedan
lämnade Svenssons i Lammhult
för Inwido.
Tidigare hade Inwido ett kontor med knappt 30 anställda i
Växjö och lika många i Lenhovda.
Nu slås kontoren ihop.
– Genom att centralisera flera
funktioner blir det enklare för
kunden när vi numer arbetar med
en varumärkesportfölj. Det räcker
med en kontaktväg, en offert, en
säljkontakt. Vi har tidigare fått
kritik för krångel och otydlighet,
säger Caroline Blom Nielsen.
K
Europas största leverantör
Fröet till Inwido såddes 1924
då Lenhovda snickerifabrik startade i Småland. Genom åren
har det producerats fönster i
Lenhovda i olika konstellationer.
Under byggkrisen på 1990-talet
fusionerades Myresjöfönster med
Elitfönster. Tillsammans bildade
de Elitfönstergruppen. Det blev
basen för dagens Inwido, som bildades 2004.
Fortfarande ligger företagets
största produktionsanläggning
i Lenhovda. Totalt har man 26
produktionsanläggningar i sju länder: Sverige, Danmark, Finland,
Norge, Polen, England och
Estland.
Inwido är Europas största leverantör av fönster och dörrar med
verksamhet över utvalda delar av
Europa.
– Trots att vi är så stora så har
vi ändå bara 1,5 procent av marknaden. Så fragmenterad är fönsterbranschen, berättar Caroline Blom
Nielsen.
Förutom att det är en komplex
marknad finns det stora nationella
skillnader. I Norden dominerar
träfönster med eller utan aluminiumskal. I övriga Europa är plastfönster vanligt förekommande, en
produkt som Inwido ännu inte
gett sig på.
Smarta lösningar kommer stort
Även om ett fönster är ett fönster
finns det utvecklingspotential i
branschen, berättar Caroline Blom
Nielsen. Inwido satsar dels på teknik, dels på anpassade fönster efter
husets stil.
– Det som kommer jättestarkt
är smarta lösningar för ökad
säkerhet och bekvämlighet. Det
finns tekniska lösningar där man
via teknik, till exempel mobilappar, kan koppla samman smarta
lösningar i hemmet med våra
produkter.
Fakta inwido
Ägare: Ratos. Börsnoterades i september 2014
Omsättning 2014: cirka 4,9 miljarder
kronor.
Anställda: cirka 3 300 anställda varav
cirka 1 000 i Sverige. 60-70 i Växjö.
Huvudsakliga marknader:
Sverige, Danmark, Finland, Norge,
Storbritannien, Polen, Österrike och
Irland.
Varumärken i Sverige: Elitfönster,
SnickarPer, Hajom, Diplomat,
Hemmafönster och Outline.
Huvudkontor: Malmö för Inwido AB.
Vetlanda för Inwido Sverige AB.
Läs mera på www.inwido.com
a
På tråden: Emma Johansson, ny verksamhetsledare på Drivhuset
Fakta DRIVHUSET
Drivhuset startade 1993 i Karlstad
(i Växjö 1995) och finns på 14 orter
i Sverige. Under 2014 har Drivhuset
i Växjö genomfört 140 vägledningar,
tagit del av 80 affärsidéer och varit
med och startat 30 företag.
Berätta kort om din bakgrund!
– Jag kommer från Ulricehamn och flyttade till Växjö 2002 för att
utbilda mig inom ekonomi på Växjö universitet och blev sedan kvar. Jag
har erfarenheter från både industri och kollektivtrafik. Gemensamt är
att jag alltid arbetat på marknadsavdelningar. Min senaste tjänst var på
Länstrafiken Kronoberg som marknadskoordinator.
Vad lockar dig med ditt nya jobb?
– Jag ser det som ett privilegium att få jobba med så många unga, drivna
studenter. För mig har det också alltid varit viktigt med samhällsnytta.
Drivhuset skapar värde för både region och student. Jag känner att jag
gör skillnad och det är viktigt för mig.
Vilka erfarenheter tar du med dig?
– Jag är van vid att bygga upp struktur i en organisation och det har jag
tagit med mig till Drivhuset. Här handlar det mycket om visioner men för
att kunna få utlopp för all denna kreativitet krävs det en stabil stomme
och grund att stå på.
Vad är Drivhusets uppdrag?
– Drivhuset hjälper studenter att starta och driva företag eller på andra
sätt förverkliga sina idéer. Vi erbjuder vägledning, inspiration och utbildning men bedömer aldrig idéer. Vi vill istället fokusera på entreprenören
och låta marknaden bedöma idéerna.
Hur går det för Drivhuset just nu?
– Drivhuset har haft en turbulent 2014, med bland annat en del organisationsförändringar, men nu känns det som om vi är på rätt väg! Vi har
flera bra aktiviteter under 2015 så det kommer att bli ett spännande
år. En aktivitet som vi precis genomfört är E-faktor där studenterna
fick pitcha sig själva för företagen. Det var väldigt uppskattat och 15
studenter har nu gått vidare till nästa steg.
Caroline Blom Nielsen är mycket
nöjd med hur fastighetsägaren
Norrporten ställt i ordning lokalerna för att passa Inwidos behov.
2
• n y h e t s b r e v f r å n n ä r i n g s l i v s k o n t o r e t, v ä x j ö k o m m u n • 1 . 2 0 1 5
Hur ser du på Drivhuset i framtiden?
– Drivhuset ska fortsätta vara den självklara aktören inom ungt entreprenörskap på eftergymnasial nivå. Vi ska vara den självklara samarbetspartnern för företagare som vill komma i kontakt med studenter. Vi
ska inspirera studenter till att vilja bli entreprenörer. Det ska vara lika
självklart att vara företagare som att vara anställd.
Intentius växer så det knakar
i väggarna
EME är Intentiusgruppens senaste
men antagligen inte sista förvärv,
berättar Ola Esbjörnsson, vd.
Bonus till anställda är ett sätt att
locka bra personal att stanna.
CNC-bearbetning i alla typer av
material är en del av det Intentiusgruppen kan erbjuda.
Förra året i maj gick verkstadsindustrin
EME Teknik i konkurs. Men istället för att
lägga ner och försvinna blev bolaget uppköpt av Intentiusgruppen och 12 av 17 jobb
räddades.
ME Teknik blev därmed det tredje benet
i Intentiusgruppen
som i och med köpet breddade
sitt utbud med legoproduktion
inom stål, rostfritt och gjutgods.
Gruppen bedriver sedan tidigare
legoproduktion inom gummi,
plast och aluminium samt
handel med normdetaljer, pumpar och motorer.
– Förvärvet innebär att vi nu
har ännu en väl tilltagen verkstad med bland annat kranar
och traverser upp till 16 ton.
Dessutom kompletterade vi
materialutbudet men viktigast
av allt var egentligen att vi
fick ytterligare tio fullfjädrade
CNC-operatörer, säger vd Ola
Esbjörnsson.
E
Tar hem produktion
Under året har gruppen
investerat cirka tio miljoner
i nya maskiner och ökat
omsättningen med 20 procent. Orderstocken för 2015
är rekordstor med en bra mix
av många lagom stora kunder,
berättar Ola Esbjörnsson.
– Det beror bland annat på
en bättre konjunktur, att vi inte
har kunder i bil- eller lastvagnsindustrin och att vi fått ett antal
nya kunder.
– Vi har genom åren fått
känna på vad det kan innebära
att förlora en dominerande
kund vilket hände när Carrier
i Ingelstad valde att flytta verksamheten utomlands. Det gör vi
inte om.
Nya kunder har hittat till
Intentius när de bestämt sig för
att flytta tillbaka produktion
från bland annat Baltikum.
– Den svenska kronans
försvagning på tio procent
börjar äta upp det man tidigare
vann på att outsourca, vilket är
mycket positivt för vår svenska
industri, säger Ola Esbjörnsson.
Redo för nästa steg
I EME Tekniks lokaler på
Mårdvägen i Växjö finns fortfarande utrymme att växa medan
gruppens två andra bolag,
Intentius IndustriKomponenter
och Tryggve Olson, börjar bli
trångbodda på Hammargatan.
Här investerar man sex-sju
miljoner i 600 kvadratmeter
nybyggda produktions-, lageroch kontorslokaler för att säkra
fortsatt expansion.
– Nu är vi tillräckligt stora
för att få synergieffekter mellan
bolagen, till exempel gemensamma affärssystem, gemensam
ledning och andra administra-
tiva funktioner. Sedan sju år har
vi även extern representation i
styrelsen för att få i annan kompetens.
Fortsatt tillväxt eller kanske
försäljning?
– Livet är fullt av bananskal,
säger Ola Esbjörnsson med ett
stort skratt. Han är inte främmande för varken det ena eller
det andra alternativet.
– Två lyckade förvärv de
senaste fem åren ger förstås
mersmak.
Fakta Intentiusgruppen
Gruppen består av Intentius
IndustriKomponenter, Tryggve Olson
Normdetaljer och EME Teknik Växjö.
Huvudägare: Ola Esbjörnsson
Verksamhet: Legoproduktion samt
grossistförsäljning till industrin
Antal anställda: cirka 30 personer.
Omsättning 2014: cirka 50 miljoner
kronor.
Läs mera på www.intentius.se
n y h e t s b r e v f r å n n ä r i n g s l i v s k o n t o r e t, v ä x j ö k o m m u n • 1 . 2 0 1 5
3
Johnny, till vänster, och Johan Erlandsson i Famera växer västerut i Växjö.
Famera expanderar
västerut i Växjö
För Johnny Erlandsson och Famera har Teleborg alltid varit basen
sedan entrén i fastighetsbranschen i mitten av 90-talet.
Men nu har Johnny tillsammans med sonen och kompanjonen Johan
Erlandsson riktat blickarna västerut.
är på Handelsplats I
11 flyttar både Willys
Stormarknad, Harald
Nyborg och Toys´R Us in i två
helt nybyggda fastigheter med
Famera Lokaler 2 som hyresvärd.
– Det känns helt rätt att
satsa i det här området. Vi är
heller inte främmande för att
expandera ytterligare. Intill
Biltema äger Växjö kommun
44 000 kvadratmeter mark som
kan exploateras. Den marken
är intressant, säger Johnny och
Johan Erlandsson.
Det var en tillfällighet som
gjorde att Johnny Erlandsson
2013 genom sitt bolag Famera
fick chansen att köpa 36 000
kvadratmeter mark av Kärnhem. Samma år förvärvades
ytterligare 8 000 kvadratmeter
mark av Växjö kommun med
tanken att bygga och etablera
nya handelsverksamheter.
– I förvärvet av Kärnhems
H
4
mark ingick den befintliga
Mekonomen-fastigheten. Den
hade flera lediga ytor men tre
månader efter att vi tagit över
var allt uthyrt. I nuläget har vi
sex hyresgäster - Mekonomen,
Svenssons Motor, Carspect,
Batterilagret, Audioactiv och
DT Betong och det fungerar
utmärkt, säger Johnny Erlandsson.
Rekordsnabb byggnation
Men snart kommer trafiken till
den västligaste delen av Handelsplats I 11 att öka avsevärt.
Med start i augusti 2014 har
Växjöbaserade GBJ Bygg AB på
rekordfart uppfört två fastigheter.
– Vi är verkligen nöjda med
GBJ, ägaren Staffan Dahlström
och hans personal. De bygger
både snabbt och kostnadseffektivt och håller de planerade tidsramarna, säger Johnny
Erlandsson.
• n y h e t s b r e v f r å n n ä r i n g s l i v s k o n t o r e t, v ä x j ö k o m m u n • 1 . 2 0 1 5
Här har Willys redan öppnat
sin andra stormarknad i Växjö
med 3 200 kvadratmeter butiksyta och under våren/sommaren
flyttar både Harald Nyborg och
Toys ´R Us in i sina nya lokaler
där de delar på 4 000 kvadratmeter butiksyta.
– Willys följer sitt koncept
från Jönköping, där man har
fem butiker, två större och tre
mindre. Man ser till helheten
och möjligheterna att öka sin
totala försäljning eftersom
stormarknaden på Teleborg blir
kvar. Givetvis ökar konkurrensen inom dagligvaruhandeln
i Växjö och det blir spännande
att följa utvecklingen, säger
Johan Erlandsson.
Fler bostäder
Men det är inte inom segmentet
kommersiella fastigheter som
far och son Erlandsson planerar
att expandera i framtiden.
Vid Vallviksvägen på Teleborg
Fakta famera
Bildat: 1977.
Verksamhet: Uppföra byggnader i
egen regi, äga och förvalta fastigheter. Moderbolag till Famera Lokaler 2
och Teleborgsbostäder.
Omsättning 2014 koncernen totalt:
21,6 miljoner kronor.
Resultat efter finansnetto: 4,7 miljoner kronor.
Ägare och vd: Johnny Erlandsson.
finns sedan några år 72 hyresrätter inklusive ett kontor som
förvaltas av Fameras dotterbolag
Teleborgsbostäder AB.
– Det är på bostäder vi kommer att lägga kraften framöver.
Nästa projekt blir på Bäckaslövområdet där vi inom två-tre år
räknar med att tilldelas mark av
Växjö kommun.
– Vi förespråkar rimliga hyresnivåer och tror att merparten
av våra hyresgäster är ganska
nöjda. Vi är långsiktiga i vårt
ägande och vill se fastighetsbeståndet växa. Så ska man inte
jobba om man vill tjäna stora
pengar. Men det är inte vår
drivkraft. Däremot vill vi att
våra bolag ska ha en stabil ekonomi vilket de också har, säger
Johnny och Johan Erlandsson.
Kraftig tillväxt i KraftPowercon
Magnus Svensson, affärsområdeschef för
avbrottsfri kraft i KraftPowercon. Företagets Växjöfabrik tillverkar, säljer och
servar moduler fyllda med reservkraft
som slår till vid elavbrott.
När svenska Kraftelektronik
köptes upp av indiska Powercon bildades KraftPowercon.
Sammanslagningen fick en
något knackig start men
har visat sig mycket lyckosam. Målet är en dubblerad
omsättning inom fem år. På
gång in är fem nya medarbetare.
Fakta kraftpowercon
agnus Svensson är
affärsområdeschef
för den del inom
KraftPowercon som förser bland
annat kärnkraftverkens och vattenkraftverkens säkerhetssystem
med reservkraft.
– Här i Växjö tillverkar,
säljer och servar vi system för
avbrottsfri kraft. Strömförsörjningen till säkerhetssystemen
får aldrig brytas, säger Magnus
Svensson och understryker hur
beroende.
KraftPowercon är av duktiga
och kompetenta underleverantörer i regionen.
– Vi köper in mekaniska
komponenter och kablage men
hyr också in personal vid toppar
och vi använder konsulter vid
större utvecklingsprojekt.
Kunder är bland annat ABB,
Siemens och Alstom. Elkraftens
byggmästare, kallar Magnus
Svensson dem.
KraftPowercon har levererat
samtliga system för avbrottsfri
kraft till Sandvik 3, Växjös nya
fossilbränslefria kraftvärmeverk.
Via ABB har man försett en
så kallad HVDC-länk, en av
världens största för högspänd
M
likströmsöverföring, i norra
Indien med avbrottsfri kraft för
nödvändig kylutrustning.
– Batterierna ska klara 10-15
timmars strömavbrott vid till
exempel skador, storm eller
åsknedslag. Det handlar om
stora värden som annars går till
spillo, säger Magnus Svensson.
Rekryterar på sociala medier
Bolaget sysselsätter 115 personer i Sverige. 30 – snart 35 – av
dem finns i Växjö.
– För att få tag på konstruktörer och utvecklingsingenjörer
har vi annonserat brett geografiskt och även utnyttjat sociala
medier som komplement till
traditionell annonsering, säger
Magnus Svensson.
I Indien har man 170 anställda och 44 i Kina.
Att det svenska bolaget köptes upp av en indisk kund berodde på att båda är familjeägda
och stod inför ett generationsskifte. Men bara i den indiska
familjen fanns det någon som
ville ta över.
tillväxt runt tio procent per
år men 2012-2013 var det ett
hack i kurvan. Ny ledning,
en anställd vd istället för egen
och en marknad som gick ner
låg bakom tillbakagången som
ledde till negativt resultat som
tärde hårt på kassan, förklarar
Magnus Svensson.
– Nu har vi till all lycka de
besvärliga tiderna bakom oss
men utan tålmodiga leverantörer hade det aldrig gått. Banken
var helt ointresserad av att
hjälpa oss.
2014 omsatte bolaget 223
miljoner och i år siktar man
I bolaget ingår också enheter i Surte,
Indien och Kina som tillverkar likriktare
för vattenrening, ytbehandling och
luftrening.
Anställda i Växjö: 30 personer
Omsättning i Växjö: 70 miljoner kronor
Läs mera på www.kraftpowercon.com
mot 300 miljoner med god
vinst.
– Vårt mål är att dubblera
verksamheten på tre till fem år,
säger Magnus Svensson.
Erik Eriksson, en av flera nyanställda på KraftPowercon, monterar
en fördelning för växelström.
Tålmodiga leverantörer
Företaget har haft en stadig
n y h e t s b r e v f r å n n ä r i n g s l i v s k o n t o r e t, v ä x j ö k o m m u n • 1 . 2 0 1 5
5
Teknikkonsultföretaget
Technogarden är ständigt på jakt efter kompetenta ingenjörer.
– Linkedin är ett bra
komplement till traditionella kanaler för rekrytering, säger Ewa-Marie
Åström som är regionchef på kontoret i Växjö.
Ewa-Marie Åström, regionchef på
teknikkonsultföretaget Technogarden
är mån om att odla sin konsultbas med
kompetenta tekniker och specialister
Technogarden ägs av personalen
echnogarden ägs av
norska konsultföretaget Norconsult. Och
Norconsult ägs av sina medarbetare. Alla som jobbat minst ett
år i företaget erbjuds att köpa
aktier när nya aktier släpps.
– Jag känner verkligen att jag
jobbar för mitt företag, säger
Ewa-Marie Åström, regionansvarig i Småland och Blekinge.
På fyra år har hon lyckats bygga
upp en konsultbas med ingenjörer och teknikspecialister
som är attraktiva för regionens
företag. Konsulterna hyrs ut på
kortare eller längre uppdrag.
Technogardens andra affärsområde är rekrytering av chefer och
tekniska specialister.
T
Konjukturen på väg uppåt
Hittills har Ewa-Marie Åström
varit ensam men snart får
hon en kollega för att klara
uppdragen som strömmar in.
Arbetsuppgifterna spänner från
att vara säljare av uppdrag och
rekrytera konsulter till egna
verksamheten, till att vara chef
6
för konsulterna och ansvara för
ekonomin. Dessutom att lösa
de rekryteringsuppdrag hon
åtar sig.
– Vi märker direkt att konjunkturen är på väg uppåt och
företagen vågar tänka framåt,
säger hon.
Technogardens kunder finns
inom de flesta tekniktunga branscher med stort ingenjörsbehov,
med viss övervikt för fordonsindustrin och underleverantörer
till den.
Efterfrågad kompetens
Yrkesgrupper som är eftersökta
är exempelvis maskiningenjörer,
produktionstekniker, tekniska
projektledare och inköpare.
– Tekniska yrken skiljer sig
idag jämfört med för 20 år
sedan genom att det numera
ställs högre krav på social kompetens och att man fungerar i
projektteam. Många ingenjörer
är mer uppgifts- än relationsorienterade och det här med teamwork är därför inte en självklarhet att alla trivs med. Där kan
• n y h e t s b r e v f r å n n ä r i n g s l i v s k o n t o r e t, v ä x j ö k o m m u n • 1 . 2 0 1 5
vi fungera som en brygga, säger
Ewa-Marie Åström och berättar
hur hon övar intervjuteknik,
tydliggör cv:n och coachar när
litet mer inbundna kandidater
är aktuella för en tjänst.
Kompetensbristen måste lösas
För ett par år sedan drev
Technogarden ett projekt där
nyutexaminerade studenter från
maskiningenjörsutbildningen
erbjöds anställning som juniorkonsulter. Lönen var modest,
vinsten för studenten var att
få in en fot och visa vad man
kan. Alla i projektet blev sedan
anställda hos kundföretagen.
– Största vinsten med projektet var att vi lyckades behålla
kompetensen i regionen, säger
Ewa-Marie Åström som under
åren sett alltför många duktiga
FAKTA Technogarden
studenter försvinna till storstadsregionerna.
– Kompetensbristen är svensk
industris största utmaning och
den måste vi lösa på olika sätt
och tillsammans, säger EwaMarie Åström.
Ewa-Marie Åströms råd till dig
som söker jobb
• Se ditt cv som innehållsförteck- ningen till produkten. Beskriv
innehållet och kompetenskraven för
varje tjänst du har haft, så att det
blir lättare att matcha dig mot krav profilen för den lediga tjänsten.
• När du kommer på intervju får du ett
bra tillfälle att klä ditt cv ytterligare
i ord och beskriva dina kompetensområden.
• Var väl förberedd, tillfället att
presentera sig är kort.
Antal anställda: 130 i Sverige
Specialiserade inom kompetensområdena: Engineering, Supply Chain och
Production
Omsättning 2014: cirka 98 miljoner.
Sedan augusti 2014 är affärsmannen Mats
Almgren Filippinernas vicekonsul i Sverige.
Affärsmannen som
bygger broar till
Filippinerna
Sedan mitten av augusti 2014 är skylten som
berättar att här finns ö-rikets konsulat i
Sverige på plats i villan på Vilhelminagatan i
Växjö. Som vice konsul är Mats Almgren i full
färd med att etablera en exportverksamhet
som kan generera nya jobb i Växjö med omnejd.
Sylt från Moheda och svensktillverkade punschrullar är på väg att bli
storsäljare på Filippinerna.
jenom sitt bolag
Addon Food &
Delicatessen introducerar Mats Almgren sina egna
punschrullar som redan har
gjort succé på Filippinerna och
som nu licenstillverkas i Sverige.
– Hittar jag ett bageri i vår
region kan tillverkningen flyttas dit. Fortsätter den positiva
försäljningstrenden kan det på
sikt ge 50 nya jobb, säger Mats
Almgren.
Det är en lång process
innan punschrullarna har nått
Filippinerna. Från bageriet i
Örnsköldsvik fraktas de med
kylbil till Växjö för vidare befordran till Basel i Schweiz och
därifrån till hamnen i italienska
Genua innan de med kylbåt
efter åtta veckor når slutdestinationen, Filippinernas huvudstad
Manilla.
G
– Sedan vill Filippinerna ha
en hållbarhetstid på tre månader.
Men eftersom man älskar sötsaker på Filippinerna har det inte
varit svårt att klara hållbarhetstiden, säger Mats Almgren.
Export av svensk mat
Han ser ett ökande intresse
för svenska matprodukter på
Filippinerna. Det har redan
genererat positiva effekter för
Solveig och Bosse Nilsson som
äger Moheda Sylt.
När en delegation från
Filippinernas ambassad i Oslo
besökte Växjö, i samband med
konsulatsinvigningen i augusti,
avslutades dagen på restaurang.
Här provsmakade de lingonsylten från Moheda och den föll
dem definitivt i smaken.
– Nu introducerar vi
Mohedasylten på Filippinerna.
Det är riktigt roligt att kunna
sälja lokala småländska produkter på en marknad med 100
miljoner invånare, säger Mats
Almgren som också är på väg att
ta in trekantigt Leksandsbröd,
Polarbröd och Annas pepparkakor till ö-riket.
Medicinsk turism
Även Linnéuniversitetet är
knutet till Mats Almgrens verksamhet.
I slutet av mars reser två
studenter, med en C-uppsats
om medicinsk turism på
Filippinerna i bagaget, till
landet för att under två månader genomföra en studie på
kokosnötplantorna och alla de
positiva hälsoprodukter som de
genererar.
– Det blir spännande att se
vad de här båda duktiga studen-
terna får fram i sin studie. Jag
stöttar dem, bland annat genom
att de får disponera min lägenhet och jag kommer själv att
resa till Filippinerna för att ta
del av deras arbete, säger Mats
Almgren.
Ett hinder för att utveckla
den svenska exporten till
Filippinerna är frånvaron av en
svensk ambassad i landet.
– Nu är det ambassaden i
Thailand som handlägger alla
ärenden om Filippinerna vilket
gör att allt tar längre tid. I mars
möter jag ambassadör Claes
Molin när han är hemma på
besök i Stockholm och jag hoppas att det ska underlätta våra
framtida kontakter, säger Mats
Almgren.
n y h e t s b r e v f r å n n ä r i n g s l i v s k o n t o r e t, v ä x j ö k o m m u n • 1 . 2 0 1 5
7
Alla Ecosigns delägare. Från vänster
Magnus Hultin, Jan Johansson, Fredrik
Emanuelsson och Niclas Fransson med
en öppethållningsskylt till Hemköp
Ljusa idéer bakom
Ecosigns framgång
Hållbart, närproducerat och en ekonomiskt bra affär för båda parter. Så vill
Ecosign att eco i namnet ska uppfattas.
– Vi konkurrerar inte med pris utan kvalitet och service, säger vd Magnus Hultin.
coSign gör enstaka
skyltar till den lilla
affären, många skyltar
till de stora butikskedjorna och
alla skyltar i Norden till några av
storbankerna.
Bakom företaget står Magnus
Hultin, Fredrik Emanuelsson,
Niclas Fransson och Jan
Johansson, vänner och tidigare
kollegor på det som ursprungligen hette Hults Neon som blev
Signcenter som blev Systemtext.
Tillsammans har de sisådär
hundra års erfarenhet av hela
kedjan från idé till färdig produkt.
I dag är man 14 anställda i
E
8
lokalerna på Västra industriområdet i Växjö.
– Det var en väldig fördel att
flytta in i tomma lokaler när
vi startade 2010. Vi har kunnat anpassa verksamheten efter
lagar och regler och välja rätt ur
miljösynpunkt, säger Magnus
Hultin men konstaterar samtidigt att skylttillverkning kräver
råoljeslukande råvara.
– Plast är ju tyvärr inget miljövänligt material men i gengäld
har vi minimerat neonbelysning som innehåller kvicksilver.
Istället försöker vi förmå kunderna att välja lågenergilampor
och led-ljuskällor för att mini-
• n y h e t s b r e v f r å n n ä r i n g s l i v s k o n t o r e t, v ä x j ö k o m m u n • 1 . 2 0 1 5
Magnus Hultin med skylt till
kedjekund.
mera energiförbrukning och för
ökad livslängd.
2014 ökade Ecosign sin
omsättning med 25 procent.
Året har börjat bra och orderboken är välfylld.
Miljonorder från SF bio
Dels levererar man direkt till
lokala företag, dels är man
underleverantör till skyltföretag
och reklambyråer som inte har
egen produktion. Det tredje
benet är kedjeföretag som Coop,
Hemköp, Jysk och Colorama
som regelbundet skyltar om eller
öppnar nya affärer.
Ett viktigt ben är också
Swedbank och Handelsbanken
som man har avtal med.
Nyligen kammade företaget
hem en miljonorder från SF
bio. I höst öppnar SF Nordens
största bioanläggning i Nordens
största köpcenter, Mall of
Scandinavia vid Friends arena i
Stockholm. Ecosign ska tillverka
och montera alla skyltar.
– Det är den enskilt största
order i vår historia och ett riktigt prestigejobb.
Korta ledtider
Företaget fyra första år har varit
lyckosamma men branschen
tillåter inte att man lutar sig tillbaka så mycket som en kafferast.
Ledtiderna är korta. Inga order
ligger mer än någon vecka fram
i tiden.
För att ha kontroll över
hela tillverkningskedjan men
också för att kunna erbjuda det
senast har Ecosign investerat i
egen ateljé, plåtavdelning med
moderna maskiner, automatiserad bockning av bokstavsprofiler
samt lackering och montage.
– Men allt hänger sist och
slutligen på att ha bra och kunnig personal och det har vi,
säger Magnus Hultin.
Peter Lind i det imponerande lagret hos
Abena. "Etableringen i Växjö har blivit ett
lyckokast", säger Peter efter snart tre år i
fastigheten på Ljungadalsgatan.
FAKTA ABena
Etableringen i Växjö
har gett Abena ett lyft
Etableringen i Växjö har blivit ett lyckokast för danskägda koncernen Abena.
I den tidigare Skrivab- och Staplesfastigheten på Ljungadalsgatan jobbar
drygt 50 anställda med att sälja, marknadsföra och distribuera Abenas artiklar
samt bistå ytterligare åtta hyresgäster
som är verksamma i den 21 000 kvadratmeter stora byggnaden.
bena har byggt upp en
helt ny organisation.
70 procent av medarbetare är anställda efter 2012
då företaget flyttade från Kisa
till Växjö. Vd Peter Lind strör
beröm över nyförvärven.
– Enbart under 2014 gjorde
vi 22 nyanställningar och det
är fantastiskt hur snabbt de har
anpassat sig till och lärt sig jobbet. Vi har en bra fördelning
mellan kvinnor och män med
A
en viss kvinnlig representation,
säger Peter Lind.
Alla får lära sig vikten av att
jobba efter koncernens värdegrund.
– Det innebär att alla ska
behandlas lika och att man är
ärlig mot kunder, leverantörer
och medarbetare. Vi tycker
också att trivseln är viktig. Man
ska kunna skratta och skoja men
man ska också ta ansvar för att
jobbet blir gjort. Det har vi inga
problem med - ser våra anställda
att man behöver ta ett extra tag
gör man också det, säger Peter
Lind.
Stark CSR-profil
2014 blev ett rekordår för försäljningen.
– Genom flytten till Växjö
kommer vi närmare våra kunder
och kan därmed korta ledtiderna. Eftersom många av våra
produkter tillverkas vid Abenas
anläggning i Åbenrå kan vi
utnyttja de goda kommunikationerna i regionen för att tillgodose kundernas önskemål, säger
Peter Lind.
Abena arbetar hårt för att
minska miljöbelastningen i alla
led. Det gäller både råvaruinköp,
produktion och distribution.
– Våra inkontinensskydd
är de enda Svanen-märkta på
marknaden.
– Vi stödjer även FN:s Global
Compacts principer inom
områdena mänskliga rättigheter,
arbetsrätt, miljö och korrup-
Ägare: Danska familjeägda internationella koncernen Abena med verksamhet
i 85 länder.
Verksamhet: Säljer och marknadsför
förbrukningsartiklar för vård och
hygien samt catering på den svenska
marknaden till offentlig sektor, privata
vårdenheter och återförsäljare.
Åtta samarbetspartners i fastigheten
Ljungadalsgatan 19, Växjö: Svevia,
First Box AB, Nordic Transport Group,
V-Sell, Schneider Electric, Abena-Finess
Fastigheter AB, PR Active, Karlberga
Motorsport.
Antal anställda: Cirka 55.
Omsättning 2014: Drygt 320 miljoner
kronor.
tionsbekämpning riktade mot
företag, säger Peter Lind.
Stora investeringar
Det är inga små kvantiteter som
hanteras på Abenas lager.
– Varje vecka kommer tre-fyra
containrar hit från hela världen.
Här får vi hjälp med lossningen
av tre anställda från Samhall.
Och sammantaget hanterar tio
anställda på lagret cirka 500 pallar per dag. Under 2015 investerar Abena cirka15 miljoner
kronor för att modernisera det
helautomatiska lagret.
– Vi köper fem nya Sverigetillverkade helautomatiska och
datastyrda truckar som ökar
vår kapacitet beträffande helpallsleveranser. Det är ett viktigt
tillskott för att klara vår målsättning att ta marknadsandelar,
säger Peter Lind.
n y h e t s b r e v f r å n n ä r i n g s l i v s k o n t o r e t, v ä x j ö k o m m u n • 1 . 2 0 1 5
9
David Richter, projektanställd för att utveckla
intern logistik, och Linda Westeson, miljösamordnare, på Norrgavels första möbel som fått
godkänt enligt Svanens nya kriterier.
Svart på sista
raden för Norrgavel
Efter några tuffa år har det vänt för
möbelföretaget norrgavel. Förra året
gjorde man en vinst på en knapp miljon
efter år av förlust. Nytt lager i lammhult,
ny svanenmärkning för möbler och möbler
som trivs i stan ska ge fortsatt tillväxt.
orrgavels exklusiva
möbler är formgivna
av Nirvan Richter.
De är designade och tillverkade
med stor omsorg om detaljer,
funktion och formskönhet. Lite
lantligt, ofta i jordfärger som
för tankarna till ett dimmigt
Österlen. Men nu breddar man
tilltalet.
– Vi har döpt vårens
Norrgavel-stil till Nyfunkis och
har fotograferat i en stadslägenhet för att visa att våra möbler
även trivs här. Vi har också
kompletterat våra klassiska jordfärger med klara lackkulörer,
självklart Svanenmärkta och
N
10 •
vattenbaserade, i gult, turkost
och orange, säger Sofie Richter,
marknadskoordinator och nästa
generation i företaget.
De flesta av Norrgavels
möbler tillverkas av snickerier i
Småland och Skåne. Allt sedan
starten har ekologi varit en starkare drivkraft än ekonomi för
Nirvan Richter, grundare.
Svanenmärkt
När miljömärkning för möbler
kom i början av 1990-talet var
Norrgavel först i Sverige med att
få alla sina möbler för hemmiljö
Svanenmärkta.
– För något år sedan skärptes
n y h e t s b r e v f r å n n ä r i n g s l i v s k o n t o r e t, v ä x j ö k o m m u n • 1 . 2 0 1 5
Norrgavels affär i Lammhult drivs
av Nina Litgård.
kriterierna och vi har jobbat
hårt för att kontrollera allt från
beslag till att råvaran kommer
från certifierat skogsbruk, berättar Linda Westeson, miljösamordnare i Lammhult.
Satsar på franchise
I Lammhult finns en av företagets sex affärer, som drivs på
franchisebasis av Nina Litgård.
Här finns också måleri, oljning
och såpning, montering och
utlastning. Och nu också ett
nytt externt lager med plats att
expandera i både sortiment och
volym.
Men att ligga på stora lager
har aldrig varit Norrgavels tanke.
– Vi tillverkar mestadels
på order. Kunden bestämmer
träslag, färg, material ur vårt
breda sortiment, säger Linda
Westeson. Varje möbel är unik
vilket innebär leveranstider.
Nu är Norrgavel redo för
nästa steg.
– 2014 var ett bra år för
Norrgavel. Många av de projekt och investeringar som vi
gjort och projekt vi jobbat med
under längre tid började falla på
plats. Det känns som att vi är
på rätt väg,säger David Richter,
projektanställd utvecklare och
första representant för ägarfamiljen som bor och jobbar i
Lammhult.
Fakta: norrgavel
Idag har företaget sex franchisesbutiker och säljer för runt 100 miljoner
kronor.
Anställda: cirka 20 i Lammhult (produktion + ekonomi) + 6 på huvudkontor Malmö.
Omsättning 2014: 39,4 miljoner kronor. Norrgavel AB + butiker cirka 77
miljoner kronor.
Ägare: Nirvan Richter med barn.
a
Christer Fuglesang besöker
Nätverket Expansiva Växjös
frukostmöte
Den 23 april är det dags igen
för frukostmöte och temat är
ny teknik. Astronaut Christer
Fuglesang är en av föreläsarna och det kommer också att
handla om glasforskning och
3D printing.
– Vi måste alla engagera den
yngre generationen och oss
själva, för att ta vara på alla
de nya möjligheter som ges,
säger projektledare Karin
Andersson.
Frukostmötet är på Växjö
konserthus och blir också en
del av den stora IECBIT-mässan, södra Sveriges största
IT-mässa.
Växjö deltar i cykelkampen
Christer Fuglesang är gäst på
Expansiva Växjös morgonmöte.
Han kommer troligtvis inte klädd
så här.
I år deltar Växjö för första gången i Cykelkampen (European
Cycle Challenge). Det är en tävling mellan europeiska städer som
pågår under maj månad 2015 och målet är att få med så många
företag som möjligt i Växjö. Vinnare blir den stad där man cyklar
flest antal kilometer och Växjö satsar på att bli bäst i Sverige och
som sämst trea i Europa. Tävlingen lanserades av Bologna 2012
och i fjol medverkade 32 europeiska städer.
Ny arena för det regionala
näringslivet
Den 13 april är det premiär för en ny näringslivsdag på Konserthuset i Växjö. På talarlistan finns bland andra före detta statsministern Fredrik Reinfeldt, som gör sitt första framträdande
sedan han avgick, och Robert Karjel som blev utsedd till årets
talare 2013.
– Vår ambition är att skapa en mötesplats för näringslivet som
ska generera nya idéer och ge utrymme för att diskutera lokala
näringslivsfrågor. Vi planerar att återkomma varje år, säger
Thomas Gränsman, bankdirektör Swedbank som tagit initiativet
till näringslivsdagen.
Årets Kvinnliga stjärnskott
Anne Wolgast, VA-utveckling AB i Växjö har blivit utnämnd till
Årets Kvinnliga stjärnskott i entreprenörstävlingen EY Entrepreneur Of the Year som arrangeras av EY för nittonde året i rad.
EY arrangerar utmärkelsen i drygt 60 länder och syftet är att
synliggöra entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap.
Utmärkelsen ska även inspirera morgondagens entreprenörer.
Anne Wolgast fick följande motivering: Med fast förankring i den
småländska företagskulturen och genom beslutsam och envis
satsning på teknik- och produktionsutveckling, har entreprenören på kort tid skapat en framstående och växande företagsgrupp. Med ett passionerat entreprenörskap och ett starkt socialt engagemang har årets vinnare bidragit till bygdens välstånd
och utveckling.
a Stort intresse för Tillväxtprogrammet
I samarbete med Almi startar
Växjö kommun nu en sjätte
omgång av Tillväxtprogrammet. Projektet har varit
mycket lyckat och skapat flera
hundra nya arbetstillfällen.
– Vi har just nu ett starkt
fokus på företag med mindre
än 50 anställda eftersom det
är där de flesta jobb skapas,
säger näringslivsutvecklare
Jan Söderström.
Syftet med Tillväxtprogrammet är att ge företag
teoretiska kunskaper om hur
man bygger och leder tillväxtföretag samt inspiration
och coaching för att säkra
långsiktig, hållbar och lönsam
tillväxt. För mer information
och anmälan kontakta Jan
Söderström,
[email protected]
n y h e t s b r e v f r å n n ä r i n g s l i v s k o n t o r e t, v ä x j ö k o m m u n • 1 . 2 0 1 5
11
B
Bästa klubben finns i Växjö
Gustav och Nils Hector diggar att
Kafé de luxe är Årets klubb
Rockklubben Kafé de luxe i Växjö kunde inte
få en bättre tioårspresent. I konkurrens med
cirka 600 klubbar i Sverige fick de flest röster av alla och kan nu kalla sig Årets Klubb.
e får priset med
motiveringen "För sin
schyssta musik och de
mest engagerade klubbesökarna,
som kommer för klubbens trevliga miljö och spännande musik.
Besökare beskriver den som ett
stort vardagsrum där man alltid
träffar vänner och klubben där
allt verkligen är möjligt."
– Vi är självklart väldigt glada
över att så många röstat på oss
och håller med juryn om att vi
har skapat något unikt. Det här
är inte bara en klubb utan en
D
kombination av kafé, restaurang
och fritidsgård för folk i alla
åldrar. Våra gäster verkar gilla
konceptet och accepterar att det
ibland finns spår av rockklubb
även på lördagsbrunchen, annars
hade det inte gått att kombinera,
säger Nils Hector som tillsammans med Jonas Letelier, Dan
Ronefors och brodern Gustav
Hector äger och driver Kafé de
luxe.
Deluxe är unikt
Musiken har alltid varit viktig
i deras liv och målet med Kafé
de luxe var att skapa något de
själva saknade i Växjö: En plats
där man kunde såväl äta gott
som uppleva kultur, musik och
oväntade möten.
– Man kan säga att vår klubb
är en produkt av staden där vi
lever. Det finns inget liknande
ställe och därför hamnar all
typ av musik här. Ikväll är det
till exempel Swing de luxe som
vänder sig till en något äldre publik. Förra veckan hade vi Afro
Fusion de luxe som lockade hit
Arabypubliken. Vi gillar mixen,
säger Gustav Hector.
Större rockscen wanted
En rockscen för 140 personer är
dock för liten för en del artister
och Gustav och Nils Hector
drömmer om att hitta en större
scen i Växjö för cirka 400-500
personer.
– Vi har letat ett tag och
skickar gärna ut en efterlysning
här också. Växjö går miste om
mängder av artister eftersom vi
inte har den rätta scenen och
det är synd. Vi är dock ganska
kräsna och vill ha en äldre lokal
där vi kan skapa samma känsla
som här. Vi gillar ju återbruk
och inte missbruk, säger Gustav
Hector.
FAKTA Årets klubb
Priset är nyinstiftat av SAMI,
Svenska Artisters och Musikers
Intresseorganisation, som samlar in
och fördelar ersättning för musiker
och artister räkning när inspelad
musik spelas offentligt.
Ansvarig utgivare Thomas Karlsson, 0470 - 414 02, 0703-25 14 02, [email protected]
Text Kia Roman, Berne Persson, Christina Erlandsson Foto Mats Samuelsson Tryck Lenanders AB Kalmar
Upplaga 14 500 ex. www.vaxjo.se/expansiva
12 •
n y h e t s b r e v f r å n n ä r i n g s l i v s k o n t o r e t, v ä x j ö k o m m u n • 1 . 2 0 1 5