Split luft/vatten-värmepump VITOCAL 200-S

Split luft/vatten-värmepump
VITOCAL 200-S
Värmesystem
Industrisystem
Kylsystem
Värmepumpar
Vitocal 200-S
3 till 12 kW
Vitocal 200-S använder luftens energi effektivt.
Anläggningen kan även utan problem kombineras med andra uppvärmningsalternativ.
Värme- och kylsystem med inomhus- och
utomhusenhet
Värmepumpen Vitocal 200-S finns i två utföranden. Ett för enbart värme (AWB) och ett
för värme och kyla (AWB-AC). Den utomhusplacerade enheten kan genom sitt väderbeständiga och kompakta utförande enkelt monteras fristående bredvid huset, på ytterväggen
eller på plana tak.
Effektiv och ekonomisk
Vitocal 200-S är särskilt effektiv i dellast.
Genom det modulerande driftsättet anpassar
den kompressoreffekten exakt till behovet och
håller på så sätt önskad temperatur.
Tystare drift genom varvtalsreglering
Den modulerande driften för Vitocal 200-S ger
längre och effektivare driftstider. Dessutom
är den varvtalsreglerade fläkten och kompressorn betydligt tystare när de inte behöver gå
för fullt i onödan.
Inomhusenheten kan installeras i husets källare eller förrådsutrymme som alla andra värmeanläggningar. Den innehåller alla komponenter
som behövs, värmeväxlare, en lågenergipump
(med energiklass A) och en trevägsventil
för bra reglering av het- och tappvatten.
För modellerna AWB-AC så finns en inbyggd
3-stegs elkassett för tillskottsvärme.
Bekväm Vitotronic reglerutrustning
Både värmeinstallatören och användaren drar
nytta av den lätthanterliga reglerutrustningen
Vitotronic 200. Den menystyrda reglerutrustningen har en logisk och enkel uppbyggnad.
Den stora displayen har bakgrundsbelysning,
bra kontraster och är lätt att läsa av. En hjälpfunktion informerar om ytterligare inmatningssteg. Den grafiska manöverpanelen visar även
värme- och kylkurvor.
På sommaren kan systemet Vitocal 200-S,
typ AWB AC även användas för att kyla ned
rummen. I hus med vattenradiatorer eller golvvärme utförs detta genom att man kompletterar med fläktkonvektorer.
Schematisk visning av en
värmeanläggning med Vitocal 200-S
Vitocal 200-S med inbyggd elkasett och
möjlighet till kyla
(Anläggningsexempel: AWB-AC)
Vitocal 200-S och ved-/olje-/gaspanna för bivalent drift
(Anläggningsexempel: AWB)
M
M
Vitocal 200-S
Utomhus- och
inomhusenhet
Varmvattenberedare
Vitocal 200-S
utom- och
inomhusenhet
Varmvattenberedare
Värmepanna
Hetvattenackumulatortank
1
3
1
2
2
3
4
Vitocal 200-S
Inomhusenhet
1Trevägsventil
2Lågenergipump
(med energiklass A)
3 Värmeväxlare (kondensor)
4 Vitotronic 200
värmepumpsreglering
Optimal drift
Vitocal 200-S har en intelligent övervakning
och elektronisk expansionsventil som ger högsta effektivitet vid alla driftfall.
Installation och köldmedel
Eftersom utomhus- och inomhusenheten på
platsen ansluts till ett slutet kylkretslopp med
köldmedelsledningar måste installationen
enligt lag utföras av personer med kylbehörighet.
Viessmanns kompletta program
Vitocal 200-S ingår i Viessmanns kompletta
program. Vi erbjuder individuella lösningar
med effektiva system för alla användningsområden och energikällor. I motsats till specialiserade företag erbjuder Viessmann alla
komponenter och system från ett och samma
ställe.
Vitocal 200-S
Utomhusenhet
1Förångare
2Fläkt
3Kompressor
Dra nytta av följande fördelar:
„„ Prisvärd luft/vattenvärmepump i delat utförande med värmeeffekter på 3 till
9 kW (luft 2 °C/vatten 35 °C vid nominell driftnivå)
„„ Effektreglering och DC-inverter för hög effektivitet även vid dellast
„„ Låga driftskostnader tack vare högt COP-värde (COP = Coefficient of Performance) enligt EN 14511: upp till 5,1 (luft 7 °C/vatten 35 °C) och upp till 3,8 (luft 2
°C/vatten 35 °C)
„„ Maximal framledningstemperatur: upp till 55 °C vid minus 15 °C utetemperatur
„„ Vädertålig utomhusenhet med förångare, kompressor, expansionsventil och fläkt
„„ Inomhusenhet med lågenergipump (energiklass A), värmeväxlare, trevägsventil
och reglerutrustning, en integrerad inbyggd elkasett för hetvattenuppvärmning
„„ Lättmanövrerad värmepumpreglering Vitotronic 200 med meddelanden i klartext
och grafisk indikering
„„ Bekväm tack vare reversibelt utförande som möjliggör uppvärmning och kylning
Viessmann Värmeteknik AB
163 53 Spånga
Telefon 08-474 88 00
Telefax 08-750 60 28
E-post [email protected]
www.viessmann.se
Tekniska data
Vitocal 200-S
Vitocal 200-S ,Typ AWB/AWB-AC
Effektdata uppvärmning
enligt EN 14511 (A2/W35 °C, differens 5 K)
Märkeffekt
Effekttal e (COP) vid uppvärmning
Effektreglering
Elpatron endast för modell AWB-AC
Effektdata uppvärmning
enligt EN 14511 (A7/W35 °C, differens 5 K)
Märkeffekt
Effekttal e (COP) vid uppvärmning
Effektdata uppvärmning
enligt EN 14511 (A-7/W35°C, differens 5 K)
Märkeffekt
Effekttal e (COP) vid uppvärmning
Effektdata kylning (endast modell AWB-AC)
enligt EN 14511 (A35/W18 °C, differens 5 K)
Märkeffekt kylning
Effekttal e (EER) vid kyldrift
Mått utomhusenhet
Total längd (djup)
Total bredd
Total höjd
Mått inomhusenhet
Total längd (djup)
Total bredd
Total höjd
Total vikt
Utomhusenhet
Inomhusenhet AWB
Inomhusenhet AWB-AC
* Med effektvakt eller max 6-kW
elkassett
201.B04
201.B07
201.C10
201.C13
3,0
3,30
1,1 - 3,8
3/6/9
5,6
3,24
1,3 – 7,7
3/6/9
7,6
3,79
2,7 – 10,9
3/6/9
9,1
3,70
3,3 – 12,3
3/6/9
kW
4,5
4,64
8,39
4,28
10,16
5,08
12,07
4,69
kW
kW
3,2
2,58
6,6
2,49
9,5
3,1
10,7
2,9
kW
4,2
3,72
8,8
3,35
8,83
4,46
12,83
3,72
mm
mm
mm
290
869
610
340
1040
865
340
975
1255
340
975
1255
mm
mm
mm
360
450
905
360
450
905
360
450
905
360
450
905
43
34
38
66
34
38
113
37
42
113
37
42
kW
kW
kW
kg
kg
kg
Ljudeffekt utomhusdel
dB(A)
60
62
61
65
Köldmedia R410A
kg
1,2
2,15
2,95
2,95
Säkring (vid 3/6/9 kW elkasett)
A
16 / 16 / 16*
16 / 16 / 16*
16 / 16 / 20
16 / 20 / 25
Energieffektivitetsklass
EU förordning Nr. 811/2013 Rumsuppvärmning
genomsnittliga klimatförhållanden
Låg- (35 °C)/Medeltemperatur-användning (55 °C)
A++/A+
A++/A+
A++/A++
A++/A++
Kontakt
9440 080 - 2 SE 06/2015
Innehållet är skyddat enligt upphovsrättslagen.
Materialet får varken kopieras eller överlåtas till tredje person utan tillstånd.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.