Halmstad går för vatten – Ett Rotaryprojekt i samarbete med

Halmstad går för vatten – Ett Rotaryprojekt i samarbete
med föreningslivet i Halmstads kommun
Lördagen den 9 maj arrangeras en promenad i Halmstad längs med Nissan.
Rotary gör tillsammans med föreningslivet i Halmstad kommun en vandring till förmån för
rent vatten i Afrika, där hälften av intäkterna från sponsorer och partners oavkortat går
till projektet rent vatten i Afrika och den andra hälften till de deltagande föreningarna.
En vandring för alla kommunens invånare, gammal som ung.
Under vandringen kan man också delta i en tipspromenad med många och fina priser.
Promenaden är avgiftsfri för deltagarna.
Våra partners bidrar med 5kr per promenerande deltagare. Alltså, ju fler personer som
deltar i vandringen, ju fler personer kommer att besöka er utställningsmonter och desto
större blir marknadsvärdet för er och ert bidrag till projektet. Win-win-win.
Utställningsområdet för våra partners är belägen mellan ”start” och ”mål” i Norre Katts Park.
Föreningarna kommer att presentera sina verksamheter i och utmed Nissan.
Information om Rotarys verksamheter kommer också att presenteras i utställarområdet.
Temat för projektet är Hållbarhet – Miljö – Framtid, vilket kommer att följa som en röd tråd
genom hela arrangemanget.
Medverkande föreningar är
Frigymnasterna
Friluftsfrämjandet
IS Halmia U (ungdomssektionen)
Halmstads Brukshundsklubb
Halmstads Kanotklubb
Getinge Motorklubb
Halmstads Fältrittklubb
Halmstads Innebandy
Halmstads Scooterförening
Ytterligare en förening kommer att delta.
Rent vatten är en mänsklig rättighet,
men fortfarande saknar 748 miljoner
människor tillgång till rent vatten.
Varje dag dör över 1 400 barn under
fem år på grund av smutsigt vatten,
brist på toaletter och dålig kunskap om
hygien.
Källa: unicef.se
Preliminär karta över utställningsområdet i Norre Katts Park.
Preliminär karta över promenaden.
Position 2-9: Medverkande föreningar visar upp sin verksamhet.