LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP

LUF T / VAT T E N
VÄR M E P U M P
aLTHERMA LUft/vatten värmepump för
villor och mindre fastigheter
• Komplett värmesystem med värmepump i splitutförande
• Inverterreglerad kompressor av Daikins patenterade swingtyp
• Köldmedium R-410A
• Möjlighet till kyldrift sommartid
• Kan kombineras med solfångare
• Utprovad och testad i Skandinavien
• Årsmedelvärmefaktor i paritet med bergvärmepumpar
• Flera olika storlekar på värmepump, varmvattenberedare och
spetsvärme
Värmepumpen är ett komplett värmesystem med utomhusdel,
hydrobox och varmvattenberedare. Den finns i olika storlekar
för att täcka de flesta behov på marknaden. Värmepumpen är
av splitutförande, dvs. köldmedierör går från utomhusdel till
en inomhusplacerad hydrobox, vilket ger en förhållandevis liten
lättplacerad utomhusdel. Ytterligare fördelar med köldmedirör
är att det inte föreligger någon frysrisk, och att de små
dimensionerna på rören underlättar håltagningen i husväggen.
Daikins patenterade swingkompressor tillsammans med
köldmediet R-410A och inverterteknologi ger värmepumpen
unika egenskaper. Långtidstester i nordiskt klimat har visat på en
uppmätt årsmedelvärmefaktor i paritet med bergvärmepumpar.
Daikin luft/vatten värmepump ger möjlighet till ett bra inomhusklimat året runt, genom att växla till kyldrift får du behaglig
inomhusmiljö även på sommaren.
2
1
Hydrobox
2
Varmvattenberedare
3
Fläktkonvektorer
4
Lågtemperaturradiator
5
Tappvarmvatten
6
Golvvärme
7
Utomhusenhet
Nu kan Altherma systemet kombineras med
solfångare för varmvatten produktion. Solen ger
mellan 30-70% av den energi som krävs för att
producera ditt varmvatten.
1
4
3
5
6
7
HYDROBOX
EKHBH008AA***
Funktion
EKHBX008AA***
Endast Värme
Reversibel
Endast Värme
Reversibel
922*502*361
922*502*361
922*502*361
922*502*361
Utgående vattentemperatur-värme
°C
15-50
15-50
15-55
15-55
Utgående vattentemperatur-kyla
°C
-
5-22
-
5-22
Ja
Ja
Ja
Ja
dB(A)
28
28
28
28
Dränerings anslutning
Ljudnivå (1m)
Röranslutning
vatten
tum
1’’BSP
1’’BSP
1 1/4” MBSP
1 1/4” MBSP
köldmediekrets
tum
1/4”-5/8”
1/4”-5/8”
3/8’’-5/8’’
3/8’’-5/8’’
Galvaniserad stål
Galvaniserad stål
Galvaniserad stål
Galvaniserad stål
50
50
55
55
Lagervara
Lagervara
Lagervara
Lagervara
Material
Färg
Vit
kg
Vikt
två avstängningskranar mot
vattenanslutningarna som
EKHBX016AB***
(mm)
Dimensioner H*B*D
Hydroboxen levereras med
EKHBH016AB***
Lager
standard.
FABRIKSMONTERAD ELVÄRMARE
***
*** = Kod för fabriksmonterad elvärmare
Spänning
** = Säkringen är inkluderad i hydroboxen
Effekt
6WN
9WN
V
400V-3 fas
400V-3 fas
kW
6
9
2
2
A
10
16
Kapacitetsteg
Rek. avsäkring
Utomhusdelen är anpassad för nordiskt klimat med
temperaturstyrd värmekabel i bottentråget.
UTOMHUSDEL
ERHQ006AD
Dimensioner H*B*D
Kapacitet
(min~nom~max)
Effektförbrukning
(nom)
mm
ERHQ007AD
ERHQ008AD
ERHQ011AA
735*825*300
ERHQ014AA
ERHQ016AA
1,349*980*420
värme
kW
4,4~5,75~7,5
4,4~6,84~8,8
4,4~8,43~9,6
*~11,2~*
*~14,0~*
*~16,0~*
kyla
kW
4,8~7,20~7,2
4,8~8,16~8,5
4,8~8,37~8,9
*~13,9~*
*~17,3~*
*~17,8~*
värme
kW
1,26
1,58
2,08
2,46
3,17
3,83
kyla
kW
2,27
2,78
2,97
3,79
5,78
6,77
COP värmefaktor
4,56
4,34
4,05
4,55
4,42
4,18
EER köldfaktor
3,17
2,94
2,82
3,67
2,99
2,63
Driftsområde
värme
°C
-20-25
-20-35
kyla
°C
10-43
10-43
hushållsläge
Ljudtrycksnivå
°C
-20-43
-20-43
värme
dB(A)
48
48
49
49
kyla
dB(A)
48
48
50
50
Vikt
Köldmediemängd R-410A
Kompletteringsfyllning R-410A
Spänning
kg
56
kg
kg/m
V
0,02>10m
53
52
54
103
1,7
0,02>10m
51
3,7
0,02>10m
1~/230V/50Hz
se installationsmanual
1~/230V/50Hz (fr.o.m juli -08 finns 3-fasutförande tillgängligt)
Rek. avsäkring
A
Ljudtrycksnivå
dB(A)
48
48
49
48
48
52
Röranslutning vätska/gas
20
32
tum
1/4”-5/8”
1/4”-5/8”
1/4”-5/8”
3/8”-5/8”
3/8”-5/8”
3/8”-5/8”
Max. rörlängd/höjd
m
30/20
30/20
30/20
75/30
75/30
75/30
Min. rörlängd
m
Lager
3
3
3
3
3
3
Lagervara
Lagervara
Lagervara
Lagervara
Lagervara
Lagervara
(1) Mätförhållande: Utomhustemperatur = 7°C/Utgående vattentemperatur = 35°C (ΔT =5°C)
(2) Mätförhållande: Utomhustemperatur = 35°C/Utgående vattentemperatur = 7 (ΔT =5°C)
Utomhusdelens arbetsområde gör det möjligt att köra värmepumpen i värmeläge upp till 35°C utomhustemperatur.
Det innebär att värmepumpen kan producera tappvarmvatten under hela sommaren.
Lägsta utomhustemperatur vid värmeläge är -20°C.
* Information ej tillgänglig vid tryck
VARMVATTENBEREDARE
Volym
EKHWS200A3Z2
EKHWS300A3Z2
EKHWE200A3Z2
EKHWE300A3Z2
l
200
300
200
300
°C
85
85
85
85
Höjd
mm
1,150
1,600
1,150
1,600
Diameter
mm
580
580
580
660
Elvärmare
kW
3
3
3
Spänning/Rek. avsäkring
V/A
Max vattentemperatur
2 ~ / 400V /50Hz
Röranslutning mot värmepump
tum
3/4” BSP
Röranslutning tappvarmvatten
tum
3/4” BSP
Material tankens insida
EKHWS - Tillverkad i rostfritt stål.
EKHWE - Tillverkad av emaljerad stålplåt.
Alla modeller är försedda med en
extra elvärmare på 3 kW, 400V 2-fas.
3
2 ~ / 400V /50Hz
Rostfritt stål
Emaljerad stålplåt
Färg
Vit
kg
Vikt (tom)
Lager
45
59
45
59
Lagervara
Lagervara
Lagervara
Lagervara
Blandningsventil och säkerhetsventil
medföljer.
SOLKIT för anslutning till solfångare
EKSOLHWAV1
H*B*D
mm
770*305*270
tryckfall
kPA
21,5
Värmeväxlare
Max. ing temp
°C
110
kapacitet
w/k
1,400
Omgivande
temperatur
max
°C
35
Dimensioner
min
Ljudtrycksnivå
Vikt
°C
1
dBA
27
kg
8
från hydrobox
Avsäkring
Solkitet kopplas till EKHWS
Hydrobox
Utomhusdel
M
Solpanel
Värmesystem
Varmvattenberedare
Solkit
Pump mot solpanel
Til l b e h ö r
Kraftfördelningslåda
Värmepumpskydd
Inomhustermostat trådlös
Markstativ till utomhusdel
Filterballventil
Jordankare
Differenstrycksventil
TILLBEHÖR
ARTIKELNUMMER
PRIS
3-vägsventil
10950
950
2-vägsventil - kyldrift
10951
895
Differenstrycksventil
10970
960
Markstativ till utomhusdel
17100
890
Jordankare till markstativ
3000-04-JAG
370
Gummifötter till markstativ
3000-9898-014
110
Värmepumpskydd (skyddshuv till utomhusdel)
7133009
Inomhustermostat värme
10965
Inomhustermostat värme/kyla
*
Kraftfördelningslåda
3886001
Effektvakt
3886000
Daikin 6-åriga trygghetsförsäkring (obligatorisk vid försäljning mot konsument)
20
Inomhustermostat trådlös
476101
2 250
Dräneringstråg EKHBX (EKHBDP)
10995
*
Kretskort (EKRP1HB) larm
10997
*
* Pris ej tillgängligt vid tryck
2 100
450
670
2 600
3 175
680 (nettopris)