Fåglarnas fysiologi

6
8
9
10
12
21
22-23
24-27
Bröstben
Tars
Tår
Underben
Lårben
Överarmsben
Underarmsben
Hand- och fingerben
Hjässa
Panna
Näbb
Haka
Strupe
Bröst
Buk
Undergump
Undre stjärttäckare
Stjärtpennor
Nacke
Örontäckare
Rygg
Mindre täckare
Mellersta täckare
Större täckare
Handtäckare
Tertialer
Övergump
Armpennor
Handpennor
Övre stjärttäckare
Skapularer Tertialer Armpennor
Större täckare
Mellersta
täckare
Mindre
täckare
Handpennor
Handtäckare
Några exempel
Småtärna
Kentsk tärna
Några exempel
Ärtsångare
Törnsångare
Några exempel
Gransångare
Lövsångare
Några exempel
Gråsiska
Vinterhämpling
Några exempel
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Några exempel
Svartvit flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Några exempel
Svartmes
Talltita
Ladusvala
Hussvala
Småsnäppa
Kärrsnäppa
Sädgås
Spetsbergsgås
Småskrake
Storskrake