Välkommen till Bällstahof, broschyr

Välkommen till Bällstahof
Synpunkter
Om du har behov av stöd och omvårdnad dygnet runt kan det bli
aktuellt att flytta till ett särskilt boende. Vi som arbetar här vill göra
allt för att du ska trivas och känna dig trygg i ditt nya boende. På
Bällstahof bor du i egen hyreslägenhet och har tillgång till personal
dygnet runt. På Bällstahof finns 55 lägenheter på tre våningsplan.
Här finns både demensboende, korttidsboende demens,
demensboende för finsktalande och boende för personer med
somatiska sjukdomar.
Om du eller dina närstående har synpunkter angående ditt boende på
Bällstahof är vi tacksamma om ni meddelar det, muntligen eller
skriftligen. Blankett finns på hemsidan samt på våningar.
Här följer svar på några vanliga frågor:
-
Personal
På Bällstahof arbetar undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt.
Sjuksköterska finns tillgänglig varje dag. På kvällar, nätter och
helger finns joursjuksköterska att tillgå. Alla som bor hos oss har en
ansvarig kontaktperson. Läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast
finns att tillgå vissa tider. Bällstahof har även tillgång till dietist, syn
– och hörselinstruktör, musikterapeut och kurator.
Aktiviteter
Vi erbjuder ett flertal olika aktiviteter varje vecka och du har också
möjlighet till utevistelse. På entréplan finns Träffpunkten Allén som
är träffpunkt för pensionärer i Sundbyberg. I närheten finns även
Signalfabrikens bibliotek. Vi firar storhelger traditionsenligt och
ordnar andra festligheter.
Måltider
Alla måltider under dygnet ingår i omvårdnadsavgiften. Maten till
samtliga boende och gäster på korttidsboendet tillagas av kockar i
storköket på entréplan. Personal på våningen gör frukost och
mellanmål. Vi bjuder närstående som kommer på besök på kaffe.
-
-
Digital telefoni – vanlig telefoni måste bytas till IP-telefoni,
som beställs hos Sundbybergs stadsnät. Mobiltelefon är ett
bra alternativ.
TV-licens med grundutbud (inkl. TV-box) ingår i hyran,
Sundbybergs Stadsnät är leverantör av kanalerna.
Internetabonnemang beställer du själv hos Sundbybergs
stadsnät.
Trygghetslarm är installerat i alla lägenheter.
Hemförsäkring tecknar du på din nya adress.
Adressändring gör du till Skatteverket.
Säng finns i alla lägenheter. Du tar själv med dig övriga
möbler, lampor, sänglinne och kläder. Viktigt att alla lampor
och elartiklar har moderna, godkända kontakter.
Mattor – undvik att ta med mattor för minskad fallrisk.
Passerbricka för dörröppning kvitterar du hos enhetschef
eller kvalitetssamordnare.
Värdeskåp, för förvaring av pengar och mindre värdesaker
finns i lägenheten. Du kvitterar en nyckel till detta.
Rökning är inte tillåtet varken inomhus, på balkonger eller
på terrassen på grund av brandrisken utan sker på anvisad
plats utomhus.
Viktiga telefonnummer
Enhetschef
08-706 89 32
Kvalitetssamordnare
08-706 66 24
Sjuksköterska
Plan 1
08-706 84 17
Plan 2
08-706 65 76
Plan 3
08-706 83 63
Flygel___________________________
Adress: Vasagatan 9, 172 67 SUNDBYBERG
På kommunens hemsida, www.sundbyberg.se, finns viktig
information om Äldreomsorgen. Där publiceras vårt månadsbrev
med aktuell information.
Bällstahof är kvalitetscertifierad i enlighet med ISO 9001:2008
Äldreförvaltningen, Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg
Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Tel 08-706 80 00, fax 08-733 38 36
www.sundbyberg.se
Välkommen till Bällstahof