Nya priser, nya åldersgränser och några zonförändringar.

15/12/17
info
INFORMATION TILL:
Samtliga Trafikföretag, Kundservice,
Västtrafikbutikerna och Biljettkontrollen.
Nya priser, nya åldersgränser
och några zonförändringar.
Den 3 januari höjs priserna och villkor för åldersgränser ändras. Tanken är att skapa mer enhetliga åldersgränser, som
det är nu kan en person både vara vuxen och ungdom samtidigt beroende på vilken biljett de använder. I samband med
prisjusteringen gör vi även förändring av zongränser i vissa
kommuner.
Nya åldersgränser.
I de flesta regioner i landet räknas en resenär som vuxen när de
fyller 20 år, så ska det också bli i Västra Götaland från den 3 januari. Samtidigt inför vi ett studentpris som alla studenter, oavsett
ålder, kan ta del av.
Det nya studentpriset innebär att studenter reser med periodkort ungdom, d v s 25% billigare än ett vuxenkort. De som reser
till studentpris måste alltid kunna visa studentlegitimation med
Västtrafik, SL eller Skånetrafiken logotype när de reser. Medföljandeerbjudandet gäller inte för kunder som köpt periodkort till
studentpris, det gäller bara på periodkort för vuxen.
Resenärer mellan 20 och 25 år, som inte studerar, kommer att
börja betala vuxenpris på alla sina biljetter. Denna grupp har tidigare kunnat betala både ungdom och vuxen beroende på val av
biljett.
fort på nästa sida
KONTAKT:
Lisa Nordberg, Sortiment och pris
[email protected]
031- 62 92 77
Kundservice 0771-41 43 00
www.vasttrafik.se
15/12/17
info
INFORMATION TILL:
Samtliga Trafikföretag, Kundservice,
Västtrafikbutikerna och Biljettkontrollen.
forts från föregående sida
Nya priser
Den 3 januari infaller också årets prisjustering. Den görs för att
fortsatt kunna satsa på kollektivtrafiken i regionen. Prishöjningen
kommer delvis finansiera stora infrastrukturarbeten som ska
resultera i framtidens trafik. Alla biljetter fortsätter att vara
subventionerade med skattemedel till ungefär 50%.
De nya priserna
Enkelbiljett ökning 6%
Nytt pris: tätort 28 kr, kommun 41 kr, maxpris 195 kr
Kontoladdning ökning 6%
Nytt pris: tätort 22 kr, kommun 32 kr, maxpris 153 kr
Periodkort ökning 4%
Nytt pris: tätort 495 kr, kommun 735 kr, Regionen Runt 1765 kr
Ny zongräns och nya priser i Kungälv
I Kungälv kommer vi även göra om zongränserna så att Kungälv
tätort ingår i periodkort Göteborg+ istället för Göteborg++. På så
sätt förenklar vi resandet och fler slipper ta bil till pendelparkeringen när zongränsen utökas.
Nyheter om Kungälv
• Priset sänks för att resa mellan Kungälv tätort och Göteborg
med enkelbiljett och kontoladdning, samt till andra orter inom
området för Göteborg+.
• Kungälv tätort kommer ingå i periodkort Göteborg+.
• Zongränsen för Kungälv tätort blir större.
• Antalet hållplatser som ligger både i zonerna Kungälv och Göteborg minskas.
fort på nästa sida
KONTAKT:
Lisa Nordberg, Sortiment och pris
[email protected]
031- 62 92 77
Kundservice 0771-41 43 00
www.vasttrafik.se
15/12/17
info
INFORMATION TILL:
Samtliga Trafikföretag, Kundservice,
Västtrafikbutikerna och Biljettkontrollen.
forts från föregående sida
Nyhet om resor mellan Kungälv och Ale
Eftersom Kungälv tätort kommer att börja ingå i området Göteborg+ så höjs priset mellan Kungälv och Ale till samma pris som
resor mellan resterande kommuner inom området. Tack vare nya
zongränsen kommer resor mellan Ale Södra och Kungälv tätort nu
gå att göra med periodkortet Göteborg+.
Ny zongräns i Härryda
I Härryda kommer zonerna Härryda Väst och Härryda Mitt slås
ihop till en zon. Det innebär sänkta priser i Härryda Mitt för alla
biljetter förutom periodkort.
Det kommer bli billigare att resa från Härryda Öst till Göteborg
med enkelbiljett och kontoladdning, men periodkort kommer
fortfarande att ingå i Göteborg++.
KONTAKT:
Lisa Nordberg, Sortiment och pris
[email protected]
031- 62 92 77
Kundservice 0771-41 43 00
www.vasttrafik.se