Några rader från tillståndsenheten

TillståndsNytt 3
NYHETSBREV FÖR DIG SOM HAR SERVERINGSTILLSTÅND FÖR ALKOHOL I STOCKHOLMS STAD
september
2015
Några rader från
tillståndsenheten
Jag heter Carina Cutlip och är chef på tillståndsenheten. Jag och mina medarbetare hoppas att du tycker
att du får bra hjälp och stöd från oss. All kontakt
vi har med dig som krögare är väldigt viktig och vi
strävar alltid efter att vara rättsäkra och tydliga. Vår
målsättning är att tillsammans med er arbeta för ett
utvecklande och välfungerande restaurang-, festivaloch nattklubbsliv i Stockholm.
I det här numret av Tillståndsnytt kan du bland annat
läsa om internationella intryck av arbetet med ansvarsfull alkoholservering, nyttan med att gå på STADs
chefsutbildning och ett klargörande från polisen när
det gäller ordningsvakters befogenheten på serveringsställena.
Under hösten har vi på enheten bland annat en planerad specialtillsyn vid stängningsdags
på restauranger som är öppna till 03:00 och 05:00. Vi har också storstadskonferens i
oktober då tillståndsenheterna från Malmö och Göteborg kommer hit och vi utbyter erfarenheter från våra verksamheter.
Jag önskar er alla en bra höst och jag ser framemot att träffa er i det sena nattlivet!
Carina Cutlip
Personalförändringar på tillståndsenheten.
Vi hälsar Peter Nohrenius välkommen till oss på tillståndsenheten, från och med 1 september arbetar Peter som administrativ sekreterare här. Peter kommer bland annat att
arbeta med fakturering, datasupport och vara ansvarig för restaurangrapporterna.
Under september månad kommer också två nya handläggare att börja arbeta här. Jasmina Ferhatovic Alfredsson har tidigare arbetat på migrationsverket och Katarina Kellquist
har lång erfarenhet som utredare på kriminalvården. Välkomna till oss!
Vi tackar också Åsa Svensson för sina fem år som administrativ assistent på tillståndsenheten och önskar lycka till i framtiden. Erik Johansson kommer att vara föräldraledig från
och med oktober och fram till nästa sommar.
Konferens om ansvarsfull
alkoholservering
Vartannat år anordnas en internationell konferens om förebyggande arbete
i restaurang- och nattlivsmiljö. I år hölls
”Conference on nightlife 2015, substance
use and related health issuses” i Lissabon och forskare och talare från flera
världsdelar medverkade. Som chef för
tillståndsenheten i Stockholm kände jag
mig som en stolt representant för vår stad.
Vi har kommit långt med vårt arbete att
servera alkohol under ansvarsfulla former
och samarbetet mellan myndigheter och
bransch fungerar nästan som ett skolexempel jämfört med de flesta andra städer.
Från Rio de Janerio berättades det en del skräckhistorier, de hade stora problem med
brandsäkerhet, gränslöst drickande och riskbeteenden på nattklubbar.
Restaurang- och klubblivet i Beirut expanderar men myndigheterna klarar inte av att
hålla samma takt i det förebyggande arbetet.
Där var det frivilligorganisationer som informerade gäster och bransch för att samarbeta förebyggande mot överservering av alkohol och de risker som följer av det.
Många europeiska länder gav exempel på olika framgångsrika kampanjer man genomfört för att minska berusningsdrickandet vid till exempel festivaler och storhelger. En
föreläsare från London presenterade ett slags schema för olika faktorer som de vägde
in när de skulle bevilja eller avslå ansökningar om serveringstillstånd. De värderade
nytta och nöje i förhållande till alkoholens belastning för samhällsresurser som polis,
brandkår, ambulans och sjukhus. Vi har tagit kontakt med London för att få veta mer
om deras erfarenheter av utredningsarbetet och vad vi kan lära och kanske använda i
Stockholm.
Om du har frågor om serveringstillstånd är du
välkommen att kontakta vår jourtelefon som
har öppet alla vardagar.
08-508 25 800
Öppettider Måndag-torsdag kl 8.00-16.30
Fredag kl 8.00-16.00
stockholm.se/tillstandsenheten
STADs Chefsutbildning – ger
dig tips för en välfungerande
verksamhet
Det finns flera faktorer som spelar in för att en restaurang eller nattklubb i Stockholm ska vara framgångsrik.
Självklart är det mest betydelsefulla vilken idé du har eller
vilken känsla du vill förmedla med din verksamhet. Det
finns dock många problem och utmaningar som de flesta
tillståndshavare ställs inför och det finns bra tips att få och
misstag att undvika för att göra ägare, personal, gäster
och myndigheter nöjda. Två gånger om året anordnar
STAD en chefsutbildning som riktar sig speciellt till dig som
har en ledande roll på en restaurang eller nattklubb. På
utbildningen föreläser både kommunen och polisen och
delar med sig av erfarenheter och goda exempel för att
kunna driva en bra verksamhet.
En som gått chefsutbildningen är Lena Nygård, krögare på Strandbryggan. Lena tycker hon
har haft mycket nytta av utbildningen och att den är bra anpassad att för de som ha en ledande position, till exempel restaurangchefer, driftsansvariga och hovmästare. Chefsutbildningen riktar sig både till de som är nya i sin roll och de som jobbat ett tag.
- Ja, även om jag har en lång erfarenhet i branschen lärde jag mig mycket nytt, säger Lena.
Föreläsarna var kompetenta och duktiga och rollspelet som vi hade var mycket inspirerande
och gav nyttiga erfarenheter att använda i min kontakt med personal och gäster på restaurangen”.
Vill du själv gå utbildningen eller skicka någon ur din personal?
I höst hålls chefsutbildningen den 23 och 24 november, anmäl dig på
www.stad.org/sv/utbildningar-restaurang/chefsutbildning
STAD ebjuder särskilda branschutbildningar för dig som är restaurangchef
och utbildningar i ansvarsfull servering
för din personal.
Krogar mot knark
• för chefer/vakter/entrévärdar
Hur ser man om en gäst är narkotikapåverkad och hur ska personalen
agera? Du får lära dig känna igen tecken och beteenden som är kopplade till narkotikahanteringen.
Ansvarsfull alkoholservering
• för krogpersonal
Hur undviker restauranger att underåriga serveras alkohol eller överservering? På vilket sätt kan personalen motverka risksituationer? Syftet
med utbildningen är att minska våld och skador relaterade till alkohol.
stockholm förebygger
alkohol- och drogproblem
Anmälan och aktuella datum
www.stad.org
08-123 455 17
Chefsutbildning - policy och kommunikation 23 och 24 november
• för ansvariga chefer
Varför är det viktigt att restauranger har policy/riktlinjer kring droger? Hur
kan du som krögare arbeta med personalens förhållningssätt? Kursen
ger dig tips och råd hur du arbetar fram en gäst- och personalpolicy.
Ordningsvakters befogenhet –
Polismyndigheten har förtydligat vad som
gäller
Under 2014 uppstod en del frågetecken kring ordningsvakters möjlighet att ingripa
med stöd av 13 § polislagen (1984:387) på serveringsställen med alkohol. Polismyndighetens rättsavdelning har nu gjort en genomgång av vilka bestämmelser som gäller
för ordningsvakter och hur bestämmelserna ska tolkas.
Polismyndighetens slutsats är att ordningsvakt får avvisa, avlägsna eller tillfälligt
omhänderta märkbart påverkad/berusad person för att hindra denne att komma in
på serveringsställen. Ordningsvakter har också stöd att avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta en gäst som är märkbart påverkad/berusad inne på serveringsstället. Polismyndighetens skrivelse går på ett tydligt och bra sätt igenom regelverket och
syftet med olika bestämmelser.
Hela skrivelsen finns på vår hemsida www.stockholm.se/tillstandsenheten
text och redaktion:
Carina Cutlip, Stockholms stad |
tryck
Edita Bobergs AB ( Ref: 11853-2015 |
Avsändare: Socialförvaltningen, Tillståndsenheten, 106 64 Stockholm | stockholm.se/tillstandsenheten | 08-508 25 800