I år tog DTAB över driften av ytterligare två turistbyråer: Åmål på

I år tog DTAB över driften av ytterligare två turistbyråer: Åmål på helårsbasis och Dals-Ed över
sommarmånaderna. Utvärderingarna med respektive kommun kommer att ske under oktober.
Men redan nu kan ni läsa lite om hur de ansvariga Lena Lindberg Wong (Åmål) och Stephi Blotzki
(Dals-Ed) upplevde sina första säsonger.
Åmåls Turistbyrå
Vi tog över driften av Åmåls Turistbyrå den 1:e mars och kunde på allvar börja jobba med
turistbyrån en månad senare – i nyrenoverade och fina lokaler! Vi hade stora planer, men märkte
snabbt att många av dessa fick vänta till hösten. Vi hade mycket att göra redan på våren 
Det var både båtgäster och husbilsägare som var tidiga besökare till vår del av Dalsland och även
som infödd åmålsbo fick man lära sig mycket nytt! Många av frågorna vi fått gäller naturturism
såsom fiske, vandrings- och cykelleder, men också vad man kunde göra på plats om man bara
stannade några timmar. Några av våra planer för hösten är att utbilda näringen i Basetool samt
göra lite välkomstmaterial till gästhamn och ställplats, samt en fiskeguide för Åmål. Vi känner att
samarbetet med både näring, grannar och kommun har fungerat väldigt bra och ser fram emot att
upptäcka vad höst- och vinterbesökarna vill veta!
Mvh Lena Lindberg Wong och Emma Augustsson
Eds turistbyrå
Med ett uppskattat centralt läge i kommunhuset vid torget och bra öppettider från 8 juni – 30
augusti hade vi riktigt besöksvänliga förutsättningar. Vi fick mycket bra feedback för servicen och
det funkade utmärkt att samarbeta med kommunen, personalen stormtrivdes. I år satsade vi på
alternerande personal mellan Eds och Bengtsfors turistbyrå, på det viset var det säkrat att
personalen i Bengtsfors även kunde informera om Ed och Eds personal kunde sälja Bengtsfors. Det
föll mycket väl ut. Vi hade öppet alla dagar, lite kortare på helgerna. De flesta besökare kom mellan
kl 10 och kl 14. Våra gäster kom huvudsakligen från Tyskland och flest besökare hade vi i början på
augusti.
Vad ville folk veta? Först och främst var det frågor om nationalparken Tresticklan. Sedan var flera
vandringsleder efterfrågade och även älgparken.
Mvh Stephi Blotzki
Nedan ser ni sommarmånadernas besökssiffror för DALSLAND.COM. Både trafiken på de
kommunala undersidorna och på huvudsidan redovisas. Mycket glädjande kan vi notera
ökningar på alla fronter. För första gången har vi i år haft fler än 100.000 besökare.
Besökare
Sidvisningar
Juni juli aug
Da l s l a nd 2012
55121
229102
23092
Da l s l a nd 2013
54741
239821
22103
Da l s l a nd 2014
63615
228540
27371
29450
Dalsland 2015
Be ngts fors 2012
39688
103087
16331
Be ngts fors 2013
35358
111082
14015
Be ngts fors 2014
48131
121860
23081
Bengtsfors 2015
22649
Da l s -Ed 2012
16878
39147
6021
Da l s -Ed 2013
16879
40081
6080
Da l s -Ed 2014
19342
39820
8782
Dals-Ed 2015
9742
Fä rge l a nda 2012
9248
23923
3968
Fä rge l a nda 2013
9509
23952
3482
Fä rge l a nda 2014
10773
24635
4366
4677
Färgelanda 2015
Me l l e rud 2012
28229
63220
11194
Me l l e rud 2013
28040
60754
9934
Me l l e rud 2014
32057
66925
13487
Mellerud 2015
15887
Åmå l 2012
29844
88479
10969
Åmå l 2013
33249
79545
10952
Åmå l 2014
40791
100480
17176
Åmål 2015
21977
HELA DALSLAND 2012
179008
546958
71575
HELA DALSLAND 2013
177776
555235
66566
HELA DALSLAND 2014
214709
582260
94263
HELA DALSLAND 2015
104382