Luxemburg tar över ordförandeklubban i EU (237

Luxemburg tar över ordförandeklubban
i EU
Den 1 juli tar Luxemburg över som ordförandeland i EU. Sju områden är
prioriterade. Ambassadör Maria Christina Lundqvist berättar om
förväntningarna inför det kommande halvåret.
Enligt Maria Christina Lundqvist kommer logistiken att vara den största utmaningen för ambassaden under
ordförandeskapsperioden då 16 informella ministermöten och ett stort antal utrikesministermöten mellan EU
och Asien kommer att äga rum.
Hur kommer ordförandeskapet att påverka ditt arbete som ambassadör?
– Jag är ambassadör för Belgien och Luxemburg men kommer under det kommande halvåret att fokusera mycket
på Luxemburgs EU-ordförandeskap. Det innebär också att jag, som är stationerad i Stockholm, kommer att resa
mer till Luxemburg och vara där längre under perioder. Men jag fortsätter förstås min verksamhet som
ambassadör i Belgien. Inför ordförandeskapet har ambassaden fått förstärkning, vilket jag är mycket tacksam för.
Vilken är ambassadens uppgift under ordförandeskapet?
– Vår främsta uppgift blir att i första hand fokusera på de frågor som hanteras av det luxemburgska
ordförandeskapet. Sedan kommer det självfallet ligga ett särskilt fokus på att välkomna många svenska
delegationer till Luxemburg.
Hur förbereder ambassaden sig inför ordförandeskapet?
– Vi har varit ute i god tid för att etablera kontakter och för att få information om var det luxemburgska
ordförandeskapet avser lägga sina accenter. Det har visat sig vara en god strategi eftersom förvaltningen är
ganska liten.
Vad blir den största utmaningen?
– Utan tvekan logistiken. Sexton informella ministermöten och ett stort utrikesministermöte mellan EU och Asien
ska äga rum under den här perioden. Därutöver lär det bli andra besök från RK liksom från Sveriges riksdag.
Text av: Johan Eriksson, Förvaltningsavdelningen