64 ”Sparre över blad”

sparre över blad
64 ”Sparre över blad”
”sparre över blad”
”sparre över stjärna”
”sparre”
<tonnquist.se>
”liljesparre”
”vinstorpa”
Sidan 1
2015-01-05
sparre över blad
Göte de Hoghum
______|______
Nocke & Ramfrid Lindorm & Estrid
Arvid
Ulf
Jöns
Gisle
Sigge Djäkn
(sexuddig stjärna)
(sparre över blad)
Götason
i Tovaryd
i Vellersten &Marg:a Tomasdtr
|
|
| _____|_____
|
|
(grip)
Olof Kase
NN
Abjörn Nockason
Ragnhild
Ulf Harald Arvid
Katarina Jönsdtr Magnus Gislasn
|
|
(2 oxhorn) (sexuddig stjärna)
Lindormsdoter Arv.son U l s s o n
(tinnskura)
(en bjälke)
Katarina & UlofOlofsson
|______&1__| |__&2____________|
&1NN |___&2_| |_&1__________|
Siggesdtr
Kase
|
______|_______
|
________|___________
|
Felle
Jöns
dotter & Johan
herr Ulf
Nils Kristina Ingegerd
Ragnhild
Abjörnsson
Abjörnsson
|
Långaryd
Magnus. M a g n u s d o t t e r
Olofsdotter
(2 oxhorm) (sexuddig stjärna) Abjörn Johansson(Lida)
==========
- - - (en bjälke) - - Kase
__________________|______________________________________________________|_______________________|__________
1. Arvid
Nils
Knut
Lindorm
Tord
Abjörn Magnus Henrik
Gunhild
NN
2. Elin
Jönsson Jönsson Jönsson Jönsson Jönsson
Jönsson Jönsson Jönsson
& Per
& Gise van
& Nils
(sparre ö bl) (sexudd.*) - - - - - ( s p a r r e ö v e r b l a d ) - - - Staffansson
Helpten
Gustavsson
†>1418
<1399 †>1391 †1417
† ~1426
†<1444
†1444 †<1417
|
(båt t Rossvik)
Kristina &Katarina
&Margareta & Elin
& Karin &2 Märta & NN
dotter? _____|______
Karlsdtr Persdotter
Sixtensdtr ____|_____ DansdotterBengtsdotter |____________
&Anders Gustav Erik
Källunda
|
____________|___ Abjörn Jöns _____|___________________
|
|
Nilsson Puke
Peder Jöns Sixten
Elin
Katarina Bengta Ingebg Märeta
Jöns
Gise
Nilsson
kh
Lindormsdtr
A b j ö r n s d ö t t r a r
Henriksson Andersson
(Berga)
Tingvalla &Sven
&Björn &Bengt &Ingvar & Nils
& NN
& NN
& NN
Brynjolfsson
Vinge Dun sv.skån. Krumme
|
|
______________|______________
___|________
______________________|____
Henrik
Abjörn
Karin
Britta Måns Pedersson
Hans
Brun
Björn Estrid Botild Nils
Jönsson dy Gisason
&Måns & Nils & Karin Pedersdtr Svensson Svensson &Ingrid &Bonde &Briger (Tådene) &Ingeborg
Nilsson Turseeon (Bagge av Botorp)
|
Jakobsd. Olsson Magn:n &Estrid Jonsdotter
STIERNA _____________|________
FORSTENA Tiby
Drake Ragv. dtr (Hindsekind)
Ingeborg Halsten Månsson
TORSTENSSON |
|
|
|
& Peder BAGGE av Berga
ULFFANA
Elin
Margareta Jakob
Jöns
SVENSKE & Karin Andersdtr
Björnsdotter
Birgersdtr Krumme Henriksson dy
Slatte
& Anders
& Arvid (Hedensö)
(Fylleryd)
____________________|______________
Andersson
Pedersson & Anna
& Brita
Bengt
Ingegjerd
Peder
(Hindsekind) Kåse(Öjhult) Hogenskild Jönsdotter
Halstemsson
Halstensdotter Halstensson
|
|
|
(Ulfsax)
& Margareta
&2 Olof
& Ingrid
SIÖBLAD Peder Arvidsson Ingeborg
___|_____________
Germundsd
Gustavsson
Klasdotter
(Kåse t Öjhult) Krumme
Henrik
Jöns
(Somme)
STIERNBIELKE
KYLE
& Margareta (Hedensö) J ö n s s o n
|
|
Trulsdotter &Bengt Gylta (Fylleryd) (Ingelstad)
Brita Bengtsdotter Måns Olofsson
___________________________________|___
|
|
& Truls Pedersson &Anna Larsdotter Arvid
Truls
Malin
Karin
Märit
Brita Gylta
Per Jönsson
(KÅSE till Öjhult)
BRÖMS
KÅSE KÅSE &Nils
&Gull& Nils & Knut Kurck
__________|________
&Brita SIÖBLAD brand
Bosson (t Hedensö)
Margareta
Helga
Bengtsd
ÅRRHANE
|
|
& Göran
& Knut
(Bagge avB)
Anna Nilsdotter KURCK
ARMSKÖLD DRAKE
& Jöran
|
av Hagelsrum
Silvestersson
HAMMARSKJÖLD
|
Jöns Persson
GYLLENSPARRE
Källor:
Djurklou, Svenska släkter med sparren öfver ett blad …, Historisk Tidskrift1891 sid 137-182
C. Härenstam, Finnveden under medeltiden, Lund 1946
Elgenstierna, Svenska Adelns Ättartavlor / Bagge af Berga (SAÄ I:190)
Riksarkivets pergamentsbrev i övers.; nätversion (SDHK-nr)
Hans Gillingstam, ”Bagge av Botorp”, ÄSF I:110).
J Raneke, Svenska medeltidsvapen, Nora 1982-2001
Kaj Janzon, En sparre med något krams därunder, Släkt och Hävd 2003:1
Birger Einarsson & Roger Axelsson, Humlenäsboken, Oskarshamn 2001.
<tonnquist.se>
Sidan 2
2015-01-05
sparre över blad
”sparre över blad”
Sparren var ett vanligt element i de medeltida sigillen, ofta med ett blad eller en
stjärna under sparren, eller i kluven sköld.
Flera familjer med ”sparre över blad” i
sigillet och Abjörn som vanligt mansnamn
bodde i Finnveden, men fanns även i Östergötland och på Öland. Mycket tyder på
att de var besläktade, även om de gemensamma anorna ännu inte kunnat spåras.
Släkttavlan på föregående sida visar fäderneanorna till Margareta Birgersdotter
Drake, som var gift med Arvid Pedersson
Kåse.
Beskrivningen av ätten med dess ättlingar och ingiften har av praktiska skäldelats upp i ett antal avsnitt:
vandlade Hammar i Torskinge till Bolmsnäs
(nu Liljenäs).
64:5a Toftnäs. En hypotetisk koppling
från Stierna på Bolmsnäs genom Dober till
ätten Lillienberg i Liljenäs.
64:6 Forstenasläkten. Lindorm Jönssons
dotter Elins ättlingar med Forstena som
sätesgård bildade en stor ätt med bl.a.
grevliga grenen Torstensson, med ”sparre
över blad” som hjärsköld i grevevapnet.
64:7 Abjörnsdöttrarna. Abjörn Jönsson
blev genom fyra döttrar stamfar för eller
befryndad med många ledande ätter.
64:8 Gyllensparre. Henrik Jönsson blev
stamfar för ätten Gyllensparre.
64:9 Abjörn Gisason. En ätt med förvånande härstamning från en mecklenburgsk
riddare.
64:1 Abjörnsätten. Nocke och Ramfrid,
deras son Abjörn Nockason och sonson
Jöns Abjörnsson använde ett sigill med
”sexuddig stjärna”. Efter Lindormsättens
utgående omkring 1400 bytte Abjörnsätten ”sexuddig stjärna” mot Lindormsvapnet ”sparre över blad”. Detta sigill fördes
sedan av både manliga och kvinnliga ättlingar.
64:10 Rossviksätten. Jöns Abjörnssons
dotter i andra giftet var gift med Nils Gustavsson (bår till Rossvik).. – Ingår i 64:1
64:2 Lindormsdätten. Abjörn Nockasons
svärfar Lindorm använde ”sparre över
blad” och var sanolikt gift två gånger.
64:13 Sparre till Tofta. En ätt i Mälardalen med småländska anor.
64:3 Jöns Abjörnssons hustrur.
1) Kristina Magnusdotter med anor från
Vällersten och Tofteryd. En styvbror var
herr Ulf av Horjaätten.
64:11 Liliiesparre. Likheter i namn oöch
sigill (sparre över blad) antyder en sannolik men ännu ej bevisad koppling till Abjörnsätten.
64:12 Abjörn Ulfsson. En ätt med tydlig
koppling till Abjörnsätten.
63:2 Sparre över stjärna. Denna släkt,
som även missvisande kallas Drake av Intorp – efter sin sista generation – tillhör
kap. 63 Krumme.
2) Ragnhild Olofsson Kase med anor från
Grip-, Vinstorpa- och Folkungaätterna.
64:4 Bagge. Jöns Abjörnssons sonson
Peter Nilsson (till Berga) hade sonen Måns
Persson, som i sitt gifte med Karin Pedersdotter Bagge av Botorp blev stamfar för
både Stierna och Bagge av Berga.
64:5 Stierna. En dotter till Peter Nilsson
blev anmoder för Stiernaätten, som om<tonnquist.se>
Sidan 3
2015-01-05