Karta över Sörfjärden Besöksmål på kartan

Karta över Sörfjärden
"
A
Fiholm
L
Utsikt
_
^
Fågeltorn
"
A
Parkering
Vandringsstig
Ü
Naturreservat
0
Fiholmsby
Sörfjärden
Brännelund
Kartans plats
(
!
0,5
1
Kilometer
L
Mågla
"
A
Kinglöt
Bränne
Sörfjärdens naturreservat
Ekestorp
Lindön
L
Husby
Idö
Husby
Barvalappen
Säby Högberg
Besöksmål på kartan
Fiholm: Slott med omgivande ek- och bokskogar, betesmarker
Kinglöt: Gårdsbebyggelse, betesmarker, våtängar
Strand: Säteri, strandnära betesmarker, golfbana, restaurang
Rördrommens fältstation: Fågeltorn, utsiktsplats, vassvikar
Fagervik: Holme med grova lövträd av lind och ek
"
A
Strand
L
L
Rördrommens fältstation
"
A^
_
_
L ^
L
Fagervik
"
A