FÖRTECKNING ÖVER FÖRGRÖNINGSSTÖDETS GRÖDOR I

25.3.2015
FÖRTECKNING ÖVER FÖRGRÖNINGSSTÖDETS GRÖDOR
I samband med diversifiering av grödor avses med grödor
- en odling av något av de olika släkten som definieras i den botaniska indelningen av
grödor, eller
- en odling av någon av arterna när det gäller korsblommiga växter, potatisväxter och
gurkväxter,
- mark i träda, eller
- gräsväxter och andra vallfoderväxter (= vallar).
Övervintrande grödor och vårgrödor anses som olika grödor, även om de hör till samma
släkte.
Tabell 4. I samband med diversifiering av grödor betraktas följande växter och blandade
växtbestånd enligt den botaniska indelningen av grödor som en gröda:
Växtens namn
Höstvete
Vårvete
Rågvete
Vårråg
Höstråg
Korn
Höstkorn
Havre
Blandade grödor av spannmål
Blandade grödor av spannmål
och oljeväxter
Bovete
Hirs
Quinoa (kinoa)
Majs
Övriga spannmålsväxter
Ärt
Blandade grödor av
proteingrödor och oljeväxter
Blandade grödor av
proteingrödor och spannmål
Bondböna och vicker
Sojaböna
Sötväppling
Lusern
Klöver
Blandade grödor av
proteingrödor
Lupin
Släkte eller art som
ligger till grund för
klassificeringen av
växterna
Triticum
Triticum
Triticosecale
Secale
Secale
Hordeum
Hordeum
Avena
Fagopyrum
Panicum
Chenopodium
Zea
Pisum
Vicia
Glycine
Melilotus
Medicaco
Trifolium
Lupinus
Växter och blandade växtbestånd som hör till samma
grupp
Höstvete, Höstspeltvete
Vårvete, Vårspeltvete, Durumvete, Grönfodersäd
(vete)
Rågvete
Vårråg, Grönfodersäd (råg)
Höstråg
Foderkorn, Maltkorn, Grönfodersäd (korn)
Höstkorn
Havre, Grönfodersäd (havre)
Blandade grödor (spannmål), Grönfodersäd
(spannmålsblandning)
Blandade grödor (spannmål+oljeväxter)
Bovete
Hirs
Quinoa (kinoa)
Majs, Sockermajs
Övriga spannmålsväxter, andra än de som nämns i
denna förteckning
Matärt, Foderärt, Trädgårdsärt
Blandade grödor (proteingrödor+oljeväxter) Blandning
(ärt/bondböna/sötlupin+oljeväxter)
Blandade grödor (proteingrödor+spannmål) Blandade
grödor (proteingrödor+spannmål)
Bondböna, Vicker
Sojaböna
Sötväppling
Lusern
KlöverFrö av klöver, kontrollerad produktion
Blandade grödor (proteingrödor)
Sötlupin, Andra lupiner, inte Alaskalupin eller
blomsterlupin
25.3.2015
Övriga proteingrödor
Potatis
Solanum
tuberosum
Rotfrukter
Beta
Tobak
Oljedådra
Vårrybs, rova och kinakål
Höstrybs
Vårraps och kålrot
Höstraps
Solros
Blandade grödor av oljeväxter
Hampa
Lin
Kryddor och medicinalväxter
Nicotiana tabacum
Camelina
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica napus
Brassica napus
Helianthus
Bönor
Kål
Phaseolus
Brassica oleracea
Morot
Selleri
Palsternacka
Daucus
Apium
Pastinaca
Lök
Allium
Frilandsgurka
Pumpa
Spenat
Sallat
Dill
Persilja
Melon
Nyzeeländsk spenat
Jordgubbe
Cucumis sativus
Cucurbita pepo
Spinacia
Lactuca
Anethum
Petroselinum
Cucumis melo
Tetragonia
Fragaria
Prydnadsväxter
Snittgrönt och barrväxter till
snitt
Vide
Kummin
Senap
Oljerättika
Tagetes
Saneringsgröda (blandning)
Örtväxter
Cannabis
Linum
Sticklök, Purjolök, Matlök (inkl. Rödlök och jättelök),
Vitlök
Frilandsgurka
Pumpa, Zucchini
Spenat
Huvudsallat, Isbergssallat
Dill
Persilja
Melon
Nyzeeländsk spenat
Jordgubbe
Prydnadsväxter, under 5 år
Snittgrönt och barrväxter till snitt, under 5 år
Salix
Carum
Sinapis alba
Raphanus
Tagetes
Övriga foderväxter
Honungsfacelia
Blandade grödor av viltväxter
på mångfaldsåker
Övriga proteingrödor, andra än de som nämns i denna
förteckning
Matpotatis, Matidustripotatis, Stärkelsepotatis,
Tidig potatis (under täckmaterial),
Sättpotatis (för prod. av certifierad sättpotatis),
Egen förökning till stärkelsesättpotatis
Sockerbeta för sockerproduktion,
Sockerbeta för energiproduktion, Rödbeta och
Gulbeta, Foderrotfrukter
Tobak
Oljedådra (Camelina)
Vårrybs, Rova, Kinakål
Höstrybs
Vårraps, Foderraps, Kålrot,
Höstraps
Solros
Blandade grödor (oljeväxter)
Fiberhampa, Oljehampa
Spånadslin, Oljelin
Frökryddor och medicinalväxter (utom kummin,
senap), se bilagan växtförteckning
Buskböna
Vit- dvs. huvudkål, Blomkål, Rödkål, Savojkål,
Brysselkål, Broccoli, Kålrabbi, Foderkål
Morot
Knölselleri, Stjälkselleri
Palsternacka
Phacelia
Prydnadsvide för flätning, under 5 år
Kummin
Senap, Saneringsgröda (vitsenap)
Saneringsgröda (oljerättika)
Saneringsgröda (tagetes)
Saneringsgröda
Örtväxter under 5 år (inte dill eller persilja), se bilagan
växtförteckning
Övriga foderväxter, andra än de som nämnts i denna
förteckning
Honungsfacelia
Mångfaldsåker, vilt
25.3.2015
Blandade grödor av
landskapsväxter på
mångfaldsåker
Blandade grödor av
ängsväxter på mångfaldsåker
Blandade grödor av färdig
gräsmatta
Gräs- och andra
vallfoderväxter
Träda
Mångfaldsåker, landskap
Mångfaldsåker, äng 1. och 2. året
Färdig gräsmatta
Gröngödslingsvall, Ettårig torrhö-, ensilage- och färskfodervall, Ettårig
betesvall, Ettårig utsädesvall, Flerårig torrhö-, ensilage- och färskfodervall,
Flerårig betesvall, Flerårig utsädesvall, Naturvårdsåker (minst tvååriga
vallgrödor), Skyddszonvall, Skyddszon (förbindelse fr.o.m. 2015),
Skyddsremsa, Flerårig miljövall, Frö av engelskt rajgräs, kontrollerad
produktion, Frö av italienskt (westerw.) rajgräs, kontr. prod., Frö av
rörsvingel, kontrollerad produktion, Frö av klöver, kontrollerad produktion,
Frö av timotej, kontrollerad produktion, Frö av ängssvingel, kontrollerad
produktion
Grönträda, Stubbträda, Svartträda (Svartträda får uppges bara i fall som är
förenliga med tvärvillkoren)