Vägförteckning över Brändö landsvägar 840 Lappoby

Vägnummer
Namn
Vägförteckning över Brändö landsvägar
840
Lappoby- Killingskärs färjfäste
844
Lappo färjfäste - Sällvik vägskäl
848
Asterholmaby- färjfästet
850
Torsholma färjfäste - Torsborgs vägskäl
852
Hummelholmsvägen
860
Torsholma - Baggholma - Djurholms färjfäste
862
Finnvikvägen
864
Brändö skolväg
866
Kyrkvägen
880
Djursholms vägskäl - Fiskö vägskäl
900
Björnholma vägskäl - Åva färjfäste
Vägförteckning över Brändö bygdevägar
842
Landsvägen -Skarpängsgrind i Lappo
846
Sällviks vägskäl - Gamla skolans infart
890
Korsö - Fiskö institut
894
Till Fiskö f.d. andelshandel
906
Åva andelshandel - folkskolan
910
Jurmo färjfäste - Jurmo by
Vägförteckning över Eckerö landsvägar
1
Eckerövägen
102
Postbryggan
110
Torpvägen
124
Kyrkgatan
130
Marbyvägen
Vägförteckning över Eckerö bygdevägar
104
Sandmovägen
106
Bagargatan / Käringsundsvägen
108
Gamla Käringsundsvägen
112
Gammeleksvägen
118
122
Bölevägen
126
Norra Överbyvägen
128
Södra Överbyvägen
134
Björnhuvudsvägen
Längd
(m)
2333
667
1100
1170
1650
10272
460
249
1046
4864
10049
33860
485
560
6407
257
710
1000
9419
8718
484
4545
570
3045
17362
1073
2421
444
553
985
334
495
1609
3036
10950
Vägförteckning över Finströms landsvägar
2
Nya Godbyvägen / Sundsvägen
4
Getavägen
40
Emkarbyvägen
410
Svartsmaravägen
416
Folkhögskolan
420
428
Stornäsvägen
430
Pålsbölevägen
500
Kroklundsvägen
502
Bartsgårda bryggväg
Vägförteckning över Finströms bygdevägar
402
Åttbölevägen
404
Kullavägen
412
Bergövägen
426
Hamnvägen
440
Bastövägen
450
Tjudövägen
Vägförteckning över Föglö landsvägar
700
Degerby - Sonboda - Sommarö
710
Byvik vägskäl - Hummersö vägskäl
712
Kyrkvägen
730
Sonboda - Embarsund - Överö färjfäste
Vägförteckning över Föglö bygdevägar
716
Flisö / Hummersö vägskäl - Flisö)
718
Hummersö vägskäl - Bråttö
722
Sonboda - Näversholma
724
Sonboda - Bofjärd
732
Jyddö - Nötö bro
Vägförteckning över Geta landsvägar
4
Getavägen
480
Hällövägen / Finnövägen
490
5488
12418
5755
8632
380
2226
407
4848
1201
270
41625
4988
935
10000
532
8133
7064
31652
12895
5216
1101
8750
27962
2385
2740
2620
1350
667
9762
5369
5100
1454
11923
Vägförteckning över Geta bygdevägar
466
Södravägen
482
Getabergsvägen
Vägförteckning över Hammarlands landsvägar
1
Hammarlandsvägen
40
Emkarbyvägen
160
Skarpnåtövägen
180
Torpvägen
Vägförteckning över Hammarlands bygdevägar
142
Marsundsvägen
144
Mörby kyrkväg
148
150
Bovikvägen / Prästgårdsgatan
152
Aspbackavägen
162
Mejerigatan
168
170
Vestmyravägen
196
Vägförteckning över Jomala landsvägar
1
Mariehamn - Berghamn
2
Mariehamn - Prästö nya färjfäste
3
Mariehamn - Långnäs
40
Näfsby landsväg 1-Björsbyåkern landsväg 2
204
Flygfältsvägen (landsväg 1 - flygfältet)
220
Dalkarby (landsväg 2) - kyrkan - Ingby
230
Jomala Prästgården - Önningeby
250
Norra Gölby lv 2 - Gölby "Emkarby vägskäl"
252
Östra Gölbyvägen
260
Jomala kyrka - Gottby
274
Svinryggen - Torp
280
Gottby affär - Gottby (Nylunds)
420
Norra Gölby - Brobacka - Ämnäs bageri
11336
1247
12583
13996
2753
15585
10336
42670
1085
2429
403
7726
1070
1633
150
2364
1320
18180
8778
8695
4719
3533
1167
4974
5945
777
454
7992
4249
690
624
52597
Vägförteckning över Jomala bygdevägar
210
Norra Svibyvägen
212
Jomala Torpvägen
216
Möckelövägen
218
Förbindelsevägen
224
Klockargatan
232
236
238
Överbyvägen / Ytterbyvägen
240
Björsby bygata
244
248
Ängsgatan
268
Norra Torpvägen
270
282
Norrbygatan
284
Storåkersgatan
286
Gottbyvägen
290
Österskogsvägen
Vägförteckning över Kumlinge landsvägar
800
Kumlinge norra färjfäste - Snäckö färjfäste
802
Fiskebryggan - landsväg 800
810
Bycentrum - kyrkan
818
Remmarn - Marskil
820
Seglinge färjfäste - Seglinge by
830
Enklinge färjfäste - Enklobba vägskäl
838
Björkö färjfäste - Björkö by
Vägförteckning över Kumlinge bygdevägar
804
Landsväg 800 - Lendal / Dössängsvägen
806
Visingsvägen
808
Lendalsvägen
836
Enklobbs vägskäl - Nordans
Vägförteckning över Kökar landsvägar
760
Harparnäs - Finnö - Hellsö brygga
3405
1425
2986
82
1008
800
1962
4661
4787
2296
1822
3628
2035
2690
742
4003
2327
40659
11008
130
1049
1095
1522
3400
3525
21729
4830
1085
3030
2420
11365
10291
10291
Vägförteckning över Kökar bygdevägar
762
Överboda - kyrkan
780
Landsväg 760 - Österbygge
790
Landsväg 760 - Ovasfjärd
Vägförteckning över Lemlands landsvägar
3
Mariehamn - Långnäs
320
Norrbyvägen (gc-bana landsväg nr 3-KEA, 150 m, 2009)
330
Söderby - Flaka
340
Mönbacka - Flaka
Vägförteckning över Lemlands bygdevägar
30
Järsövägen
322
Norra Söderbyvägen
344
Herrövägen
Vägförteckning över Lumparlands landsvägar
3
Mariehamn - Långnäs
370
Svinövägen
378
Krogstadvägen
380
Landsväg 3 / Klemetsby - Lumparby
390
Ängösundsvägen
Vägförteckning över Lumparlands bygdevägar
382
Klemetsby - Lumparby - Norrviken
Vägförteckning över Mariehamns landsvägar
1
Mariehamn - Berghamn
2
Mariehamn - Prästö nya färjfäste
3
Mariehamn - Långnäs
10
Västra utfarten
11
Västra rondellen
12
Sjukhusbacken
20
Östra utfarten
21
Rökerirondellen
2880
1050
976
4906
14598
1111
9202
5722
30633
5109
1862
6145
6377
2466
2229
1302
5885
18259
2418
2418
1040
1498
968
1022
205
520
2028
320
7601
Vägförteckning över Mariehamns bygdevägar
30
Järsövägen
Vägförteckning över Saltviks landsvägar
2
Mariehamn - Prästö nya färjfäste
4
Godby - Geta
50
Brustada vägskäl - Kvarnbo - Haraldsby
(grundförstärkt Kvarnbo-Hullby vsk, 2008)
(gc-bana Kvarnbo-Hullby vsk 2008, 1420 m)
500
Bartsgårdavägen
540
Åsgårda - Bertbyvik - Hamnsundet
550
Saltviks kyrkväg
560
Hullby - Kulla
568
Haraldsby bryggväg
570
Kvarnbo - Syllöda
(gc-väg 170 m 2008)
580
Björby - Syllöda vägskäl "Björby"
590
Syllöda - Tengsödavik
Vägförteckning över Saltviks bygdevägar
450
Tjudö - Pettböle - Nääs
512
Ödkarby Korshaga - Hjortö vägskäl
513
Tellviksvägen
520
Nääs - Haga - Bergö
542
Fagervikvägen
572
Rangsby folkskoleväg
586
Rangsby - Antböle - Berdtby
592
Syllöda - Tengsöda
Vägförteckning över Sottunga landsvägar
750
Sottunga brygga - andelshandeln
Vägförteckning över Sottunga bygdevägar
754
Landsvägen - Skaget
4353
4353
2513
3543
16002
2506
9125
1346
1445
285
2600
1645
7530
48540
4513
2210
1798
4518
2003
373
2897
3006
21318
3000
3000
1800
1800
Vägförteckning över Sunds landsvägar
2
Mariehamn - Prästö nya färjfäste
560
Hullby - Kulla
580
Björby - Syllöda vägskäl "Björby"
610
Stenbrobacken - Björby - Delvik
612
Kyrkvägen i Sund
616
Björby förbindelseväg
620
Kila vägskäl - Kastelholms slott - Landsväg 2
640
Finby - Mångstekta
666
Bomarsunds brygga
668
Prästö brygga, gamla färjfästet
Vägförteckning över Sunds bygdevägar
622
Söderstrandsvägen
624
Kastelholm - Tosarby (landsväg 2)
626
Tosarby - Högbolstad
630
Tranvikvägen
650
Mångstekta - Hulta
652
Mångstekta - Movalls
Vägförteckning över Vårdö landsvägar
670
Töftö färjfäste - Vårdö kyrka
680
Vårdö kyrka - Sandö/nya färjfästet
690
Vårdö kyrka - Hummelvik färjfäste
694
Nya färjfästevägen på Ängö
13844
1285
1585
10320
380
712
1940
4930
440
311
35747
2460
1580
1956
3090
3505
750
7760
9930
3554
60
21304
Vägförteckning över Vårdö bygdevägar
676
682
686
692
Vargata bryggväg
Vårdö skola - Vårdö by
Timskär färjfäste - Simskäla strömmen
Grundsundavägen
940
769
2993
3028
7730