Översiktskarta för hela innerstan (pdf, öppnar nytt fönster)

50
Tunnelbana, stationsuppgång
Pendeltåg, station
67
Lokalbana/Spårvagn, station/hållplats
Större knutpunkt, hållplatsnamn
So
ln
a
73
vä
ge
n
57
55
2
g
idin
n
ge
r
e
ag
ta
ga
ns
Flem
ingga
n
tan
53
n
72
reg
at a
1
91
Lindarängsv
Kar
lav
Stu
g
Kungsg
dh
56
s
arl
av
Sve
Li
n
rJ
ge
72
ge
ED
eb odav
n
er gs g
ahlb
mt
Bi
61
Od
96
54
Vä
rta
vä
eng
73
g
nds
pla
Up
n
ata
lag
Da
50
211
Busslinje, ändhållplats, linjenummer, destination
som endast trafikeras vissa turer
övä
L
To
Busslinje, ändhållplats, linjenummer, destination
Bakgrundskarta baserad på Tätortskarta Stockholms län 2014
(http://open.stockholm.se/oppna-data/geodata/)
77
61
69
di
Li
76
55
291
Hamnväg
en
rra
No
3
ron
öb
ng
67
94
4
69
Djur gå r dsbrunn svägen
291
65
Hant
verka
rdsvä ge n
rgå
Dju
59
rg
rb
ste
Vä
ron
67
1
56
65
69
93
91
74
54
66
n
sgata
Horn
53
2
77
55
3
Ring
v äg e n
g
s
ård
Tull g
59
57
66
94
93
76
96
4
53
74