Karta över cykelvägar och busshållplatseri Emmaboda och Lindås

Karta över cykelvägar i
EMMABODA / LINDÅS
CYKELVÄGAR EMMABODA / LINDÅS 2015
Befintlig cykelväg
Föreslagen cykelväg
®
e
Planerade 2015
informationstavla
½
!
Busshallplats
½
!
½
!
½
!
½
!
®
e
½
!
®
e
½
!
½
!
Buss 131 och 133
Buss 134
Buss 135
E.a Station
Flygts
Samhall
Kempevägen
Lindås FH
N. Krangatan
Flygtvägen
Lindås Skolan
VM Gymnasiet
Torggatan
E.a Station
Lindehult
E.a Station
Torggatan
Esplanaden
½
!
½
!
·
0 100 200
400
600
800
1 000 Meters
®
e
½
!