Information till nya studenter HT-2015

Välkommen
Information till nya studenter
Tommy Gustafsson,
programansvarig
Arbetsrum på Institutionen för matematiska vetenskaper på
campus Johanneberg
samt på 4:e våningen i hus Jupiter
E-post: [email protected]
Lars-Göran Ottosson, utbildningssekreterare
Kiki Henrysdotter, studievägledare
Vi finns på Studentcentrum Lindholmen
Hus SAGA, entréplan
Besökstid: Mån-Tis & Tors-Fre 09.30-13.30
Obs! onsdagar har vi stängt
Boka gärna tid via mail:
[email protected]
[email protected]
Lars-Göran Ottosson
Roll: Utbildningssekreterare
• Planering:
• Budgetering
• Studieportalen (kursutbud)
• Studentärenden:
• Antagning till senare del av programmet
• Antagning till fristående kurs
• Tillgodoräknande av kurser
• Dispenser inom programmet
• Uppföljning (program)
• Prestationsmätning
• Ekonomi
• Kursutvärderingar
Kontinuerlig
kursutveckling
Kursutvärderingar är ett
led i det ständiga arbetet
med att förbättra
Chalmers kurser och
program.
Studenternas erfarenheter
som kursdeltagare är en
nödvändig input till detta
kvalitetsarbete.
Hur det går till
•
•
Kortfattad, webbaserad, anonym enkät till alla kursdeltagare.
Ett kursnämndsmöte mellan 2-5 studentrepresentanter,
kursansvarig lärare, programrepresentant samt eventuellt
viceprefekt och representant från studienämnd.
Kursintro
Kursnämnd
Enkät
1
2
3
4
5
Representanter
presenteras
6
7
Tenta
1
2
3
4
5
6
7
Tenta
Studievägledare
Stöttar dig i att klara studierna!
Vägledningssamtal
• Bolla frågor kring din studiesituation
• Mål, motivation och studieteknik
Uppföljning
• Studiestartsenkät
• Studiestartsträffar gruppvis (står på schemat)
• Resultatuppföljning
Anordnar programinformationer på vårterminen
samt informerar om hur du söker vidare
Grattis!
till studieplatsen
(3347 sökte till basåret)
ETT BRA BESLUT FÖR DIN FRAMTID
Investering i dig själv:
Utbildning!
Några olika anledningar till att ni är här:
• Få en garantiplats till ett attraktivt program
• Få behörighet och förmodligen studera vidare inom teknik
• Lära mig mera matematik, fysik etc… sedan får vi se
• Nyfiken! Testar! Passar det mig?
• Jag vill förändra världen!
ÄR DET EN LAGOM UTMANING?
För liten
Lagom
För stor
det är rutin, man känner leda
har chans att klara det, med lite ansträngning
kanske inte klarar det. Mentalt förberedd?
Finna ”flow” - Prof Mihaly Csikszentmihalyi
En hållbar framtid
Komplement till undervisning
• Mattesupport på chalmersbiblioteken
Tisdag e m – Lindholmen, Ons- och torsdag – Johanneberg
• Läxhjälp i Matematik, Fysik och Kemi på gymnasienivå (tis-tors)
• Stöd för dina studier
allmänna råd på Studentportalen
• Supplemental instruction, SI
Schemalagt gruppvis under läsperiod 1 i både matematik och mekanik.
Tips: Bilda egna studiegrupper!
SI – Supplemental Instruction
•
•
•
•
Tidigare studenter coachar en grupp studenter till att
samarbeta för att lösa problem i ämnet
Erfarenhet och statistik visar att med hjälp av SI-passen
får fler studenter bra studieresultat och tar examen
I läsperiod 1 från läsvecka 2: ett tillfälle/vecka i både
matte och fysik
Utökat i år: Även matematik i LP2 under läsvecka 1-7
Studieteknikföreläsning
• Med Björn Liljeqvist, civ ing Chalmers
• Har skrivit boken ”Plugga smart”
• 11 sept kl 08.15:
• 11sept kl 15.15:
grupp 1-5
grupp 6-9
Styrbord
Styrbord
Studiesocialt nätverk, till stöd för chalmersstudenten
Kurator. Mikael Carlsson
Stöd- och krissamtal, bearbetning och reflektion av sociala och
psykologiska problem. Krishantering, studiesocial miljö och
kulturfrågor. tel 772 2545 [email protected]
Studerandeombudsman.
Stöd och hjälp åt studenter som känner sig
orättvist behandlade på Chalmers.
Sven B Andersson, tel 772 5033
[email protected]
Mats Alemyr, tel 772 2690
[email protected]
Högskolepräst. Lars van der Heeg
Själavård och krishantering,
etik och livsåskådningsfrågor.
tel 0730 30 07 49
[email protected]
Säkerhet Erik Eliasson
tel 772 6601
[email protected]
Studievägledare.
Studievägledning, information och socialt stöd
Studievägledaren är oftast den som känner till
förhållandena bäst på ditt program.
Samordnare för studenter
med funktionsnedsättning.
Handlägger frågor om enskilda
studenters behov av särskilt stöd.
Annelie Karlsson och Heidi Wåxberg
[email protected]
tel 772 19 22, 772 1830
Jämställdhetskoordinator. Bruno Rudström
Handlägger jämställdhetsfrågor och sexuella
trakasserier.
tel 772 24 63 [email protected]
Studenthälsan finns på Kaserntorget 11 B. vån 6
psykiater, psykolog, läkare, sjuksköterska, kurator, ergonom
tel 10 69 70
Studentkår
I första hand sociala enheten i kårledningen
Sociala frågor (Studenternas fackliga ombud). CSN frågor och individuell rådgivning
i studiemedelsfrågor, sjukvårdsfrågor och försäkringar.
Pontus Eliasson 772 3918, 070 772 3918 [email protected]
Lisa Stenberg tel 772 39 68, 070 772 39 68 [email protected]
Arbetsmiljö Katarina Hagdahl
tel 772 2631
[email protected]
Särskilt stöd pga
funktionsnedsättning
•
•
•
Stöd ges till studenter med fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning samt specifika läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi
Olika studenter i behov av särskilt stöd får olika anpassningar, t
ex förlängd tentamenstid, anteckningshjälp, mentor, tekniska
hjälpmedel
Samordnare Annelie Karlsson och Heidi Wåxberg
[email protected]
Att ta sin plats i anspråk
1) Delta personligen på det obligatoriska
uppropet
2) Bekräfta din plats online via Studentportalen,
under tiden torsdag 27 augusti 08.00 till och med
söndag 30 augusti 23.59
3) Vara en aktiv student från första terminen
Vara en aktiv student innebär:
• Att regelbundet läsa och besvara e-post som skickas till
ditt e-postkonto på Chalmers (…@student.chalmers.se)
• Att vara registrerad på samtliga obligatoriska kurser enligt
gällande programplan (för termin 1) på det program
du är antagen till
• Att ha tenterat/deltagit i alla examinationsuppgifter och
deltagit i laborationer eller andra obligatoriska
moment (termin 1)
• Att hörsamma kallelser från programansvarig och annan
personal (oftast via e-post)
Studiemedel
•
•
•
•
•
•
•
•
Ansökan – Beslut - Lämna studieförsäkran på CSN:s hemsida
Ingen registrering - inget studiemedel
Ansök för två terminer i taget
Resultatprövning vid ny ansökan (normalt sett ska man klara 75% på
högskolenivå för att få nya studiemedel- klara mindre år 1)
Basåret: räknas som gymnasiala studier hos CSN
Basåret: klara 100% för att få fortsatta studiemedel
Registreringskontroll efter ca 6 mån. Om man var registrerad på för lite
poäng så blir man återbetalningsskyldig.
Möjlighet till avskrivning av lån (upptill ½ beloppet) för
behörighetsgivande studier - ansök själv efter genomförda 60-180 hp
Läs mer på programhemsidan
Sjukanmälan
• Ingen sjukanmälan till skolan
• Sjukanmäl dig till försäkringskassan dag 1
• Kontrollera dina försäkringar
(personskadeförsäkring i skolan samt resa
direkt till/från, finns)
Studieuppehåll och avbrott
Studieuppehåll kan beviljas termin 2 om man klarat alla poäng
under termin 1
(samt för basårets del – inte gör några tentor under
studieuppehållet – om man vill ha garantiplats)
Om du är osäker på om du ska fortsätta på basåret just nu:
•
•
Om du gör avbrott senast fredagen den 18/9 så kan du ansöka
igen ett annat år och då få garantiplats efter genomgånget läsår
Om du gör avbrott efter den 18/9 så är garantiplatsen förverkad
Avbrott och studieuppehåll anmäls alltid till studievägledaren!
Hitta information gällande bara ditt
program på programhemsidan,
bl a programplanen
Utgå från Studentportalen
Att studera är ett heltidsjobb
Några tips :
• Se till att ta tag i studierna nu direkt
• Deltag från början i alla aktiviteter inom kursen
• Skaffa den information du behöver
• Studera gärna tillsammans med andra
• Bästa sättet att påverka utbildningen går via kåren och
kursutvärderingarna.
• Att studera på högskolan innebär mycket eget ansvar
• Se till att få en bra balans mellan studier och fritid
… och till sist:
Ta vara på studietiden!
OBS VIKTIGT!
• Behåll och bekräfta din plats online 27/830/8 genom att logga in på
Studentportalen
• Gå till ”Bekräfta din plats” i menyn till
vänster (syns endast 27/8-30/8)
Lycka till med
studierna!